Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 35 zo dňa 09. marca 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 090318

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme FK, že na základe zákona o športe, LFZ usporiada pre FK vyškolenie zdravotníkov, ktorí po vyškolení obdržia riadny certifikát. Z toho dôvodu žiadame FK nahlásiť na LFZ adeptov, ktorých plánujú vyškoliť. Termín nahlásenia do 22.3.2018 e-mailom na obfz@obfz-lm.sk. Dátum a miesto školenia oznámime v ďalších ÚS. Školenie plánujeme zorganizovať v mesiaci apríl 2018.

2. Upozorňujeme na splatnosť MZF za február 2018 do 12.3.2018. 

3. Upozorňujeme na zmenu miesta konania halového turnaja žiakov U13. Sobota 17.3.2018 od 8,00 h. telocvičňa ZŠ Bobrovec, pri futbalovom ihrisku. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Hrací systém U 13 – 17.03.2017 – 4 + 1. 13 účastníkov bude rozdelených do 3 skupín podľa postavenia v tabuľke. V skupinách odohrajú každý s každým po 8 min. a potom budú nasledovať zápasy o umiestnenie tiež po 8 min.. Víťazi skupín budú hrať každý s každým o 1-3.miesto. obdobne  družstva na 2.miestach o 4-6.miesto. Družstva na 3.miestach o 7-9.miesto a zvyšné družstva o 10-13.miesto. Skupina A – Ľubochňa, Palúdzka, Bešeňová , L. Sliače a Ružomberok ml. žiačky. Sk. B – L. Hrádok, Hrboltová, L. Ondrašová a Lúčky. Sk. C – Lisková, Kvačany, L. Štiavnica a Važec. V prípade odstúpenia niektorého FK pred turnajom, bude vyžrebovanie upravené. Turnaj sa uskutoční v zmenenom dejisku  - v telocvični Základnej školy v Bobrovci.  

2. Turnaja U 13 sa môžu zúčastniť chlapci narodení 1.1.2005 a mladší, dievčatá  o 1 rok staršie. Propozície, súpisky a rozpis zápasov bude zverejnený na stránke LFZ v dokumentoch. Prezentácia  kategórie bude od 8:00 do 8:30 resp. najneskôr 20 min. pred  1.zápasom FK.                                                   

3. Štartovné za 1 družstvo je 20 € .Občerstvenie bude zabezpečené pre 13 hráčov a 2 dospelých . Žiadame jednotlivé FK, aby na mail LFZ čím skôr nahlásili počty s ktorými prídu na turnaj , aby sa mohlo zabezpečiť občerstvenie a strava.                                                                              

4. Upozorňujeme všetky FK, že TJ Havran Ľubochňa sa pretransformoval na OŠK Havran Ľubochňa. Štatutármi sú : predseda – Ing. Peter Dávidík č.t.0908929730 , tajomník – Mgr. Stela Medžová – č.t. 0911329656. Predsedom futbalového oddielu je PaeDr. Jozef Olos – č.t. 0911784822. Zmenilo sa zároveň aj sídlo na : Námestie akad. Ľ.Nováka 143/1, 034  91  Ľubochňa. Mail: obeclubochna@centrum.sk.

5. Schvaľujeme zmenu hracieho času nasledovne :2.tr.dospelých – Svätý Kríž, Hrboltová a Stankovany - nedeľa 10:30, Jamník – sobota UHČ ,3.B dospelých – Hybe – sobota 14:30 a Veterná Poruba – nedeľa UHČ. L. Sliače – U 13 – Kormanov pohár – sk. B – streda UHČ. U 11 – Podtureň a Smrečany – nedeľa UHČ žiaci, L. Mikuláš a L. Hrádok – nedeľa 10:00 a Ľubochňa – sobota 10:30 v Stankovanoch. Zároveň upozorňujeme všetky FK, ktoré nemajú zazmluvnených R, že v prípade nedostatku R v danom hracom kole, ŠTK si vyhradzuje právo nariadiť týmto FK zmena UHČ na nedeľu 10:30. Na  tieto zmeny budú FK včas upozornené v úradných správach.   

6. Upozorňujeme všetky FK, aby si pred jarnou časťou skontrolovali platnosť registračných preukazov, prípadne si objednali nové pre hráčov, ktorým skončila resp. končí platnosť. 

7. Upozorňujeme, že LFZ v mesiaci apríl 2018 zabezpečí pre FK vyškolenie zdravotníkov, ktorí po vyškolení obdržia riadny certifikát. Žiadame FK, aby nahlásili adeptov na vyškolenie do 22.3.2018 na e-mail obfz@obfz-lm.sk. Ďalšie pokyny v tomto smere ako aj termín a miesto školenia oznámime v ďalších úradných správach. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

147. DK LFZ zaevidovala dňa 8.3.2018 podanie TJ Družstevník Kvačany voči postupu a povinnosti ustanovenej v RaPP TJ Prosiek, týkajúcej sa odstupného pri transfére amatérov (nezaplatenie odstupného podľa čl.37 odst.1 RaPP za hráč: Cyril Granát 1295834 ). DK LFZ prípad  odstupuje na riešenie MaK LFZ .

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Žiadame FK TJ Prosiek uhradiť pre TJ Kvačany doplatok za odstupné hráča Cyril Granát vo výške 100.- €. Odstupné v zmysle PP čl. 37 pre menovaného hráča je vo výške 200.- €. Fotokópiu dokladu o úhrade žiadame predložiť do stredy 14.3.2018 na sekretariát LFZ pod disciplinárnymi následkami.

KOMISIA  ROZHODCOV

35/1 Ospravedlnenia: Domiter T. (4.3.-zimý seminár), Ilavský P. (4.3.-zimný seminár), Murza J. (4.3.-zimný seminár), Veľký J. (29.3.-3.4.), Kohút M. (UHČ domáce MFS Jamník, 25.3.,22.4.,27.5.,2.6.,10.6.), Števček M. (môže 8.4.,22.4.,6.5.,205.,3.6.,17.6.,7.7.), Zeleňák J. (25.3-10.4.), Božek L. (24.-25.3.,7.-8.4.,5.-6.5.,12.-13.5.,2.-3.6.), Sekej D. (24-25.3.), Žuffa J. (24.3.),

35/2 KR berie na vedomie e-mail: Šimalčík V. ml., Kuriš R., Ivan M., Kasl D., Bubniak T., Prončák M.,  Špirka J., Jurík I. (jar 2017-18), Dubješl J., Prončák J., Jurčina J. (ukonč. činnosti),

35/3 Na zimnom seminári sa celkovo zúčastnilo 63 rozhodcov, 12 delegátov. Boli ospravedlnení 7 rozhodcovia: Domiter T., Chovan M., Ilavský P., Ivan M., Kútnik S., Murza J., Roštek M. a neospravedlnení 13 rozhodcovia : Dubjel J., Ganobčík T., Gašpar D., Kampa K., Kohút M., Krivulčík E., Krupík M., Kuna P., Prončák J., Prončák M., Rázga M., Sokol M. a Šimo R..

35/4 Náhradný zimný doškolovací seminár R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 13.03.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,0 €. Upozorňujem e R, že ktorí sa nezúčastnia náhradného seminára, nebudú delegovaní na stretnutia jarnej časti ročníka 2017/18 až do vykonania náhradných testov za podmienky zaplatenia účastníckeho poplatku 15,0 € + 5,0 € (viď Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ).

35/5 Upozorňujeme R a DZ, že na web stránke LFZ v časti rozhodcovia a delegáti sa nachádza zmluva o dobrovoľníckej činnosti na rok 2018. R a DZ, ktorí zmluvy nedoniesli na seminár, sú povinní tieto  doručiť ihneď na sekretariát LFZ. Zmluvy je potrebné v dvoch výtlačkoch vyplniť, podpísať a pozornosť venovať hlavne bankovému spojeniu (číslo účtu v tvare IBAN). Zmluvy je potrebné vytlačiť obojstranne, aby na jednom liste boli všetky údaje, predná strana aj zadná strana.

35/5 Turnaj žiakov kategórie U13 sa uskutoční v sobotu 17.03.2018 v Bobrovci (telocvičňa ZŠ) so začiatkom o 8:00 hod.  Na turnaj sú delegovaní nasledovní R: Lisý Peter a Danaj Dávid.

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                       sekretár LFZ 

 

 

 

 

 

                                                            


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk