Dnes oslavuje meniny Ignác zajtra Božidara       Sobota, 31. júl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 35 zo dňa 05. apríla 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 050419

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Mesačná zberná faktúra za marec 2019 je splatná 10.4.2019.

2. VV LFZ bude vo štvrtok 11.4.2019 o 16,30 h. na LFZ. Prizvaní predsedovia komisii. 

3. Žiadame nasledovné FK, VI. a VII. liga, k prevzatiu bannery Double Start Bet, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte LFZ: Važec, L.Lúžna, L.Teplá, Pribylina, P.Ľupča,Beňadiková,Iľanovo, Kvačany, Podtureň. Kontakt: mo: 0905 928663. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 15 – 4.liga – 10.kolo – Likavka – Val. Dubová -  7.4. z 13:00 na 15:00. U 11 – 10.kolo – Ružomberok – Sv. Kríž – 6.4. z 13:30 na 10:00 vo Sv. Kríži,  11.kolo – L. Štiavnica -  Ľubochňa – 13.4. z 13:30 na 10:00 a 22.kolo – Ľubochňa – L. Štiavnica  z 22.6. na 14.4 o 13:00.

2. Upozorňujeme všetky FK na povinnosť predkladať na ŠTK oskenované RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP najneskôr do 48 hod. po skončení MFS. V prípade objednania nového RP, je FK povinný cez podanie na ŠTK požiadať o predlženie tejto lehoty  z dôvodu nedoručenia.

3. Berieme na vedomie predložené RP od FK Hubová za 14.kolo.

4. Z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, odstupujeme na DK – FK Bobrovec - 14.kolo hráč Pavol Balažík – RP – 1109177. 15.kolo – FK Pribylina – hráč Ján Sochor – RP – 1286083, FK Dúbrava – hráč – Richard Kacian – RP - 1084972

5. Dôrazne upozorňujeme všetky FK na článok 7.1.a) -  Domáci FK je povinný zabezpečiť priestor odchodu hráčov a delegovaných osôb z HP tak, aby nedošlo k ich kontaktu s divákmi.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 145: Martin Ogorek (1242290) TJ Družstevník Kvačany 7. liga dospelí, od 5. 4. 2019. 

2. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 146: Miroslav Sokol (1353913 ) ŠK Agro Baník Dúbrava 6. liga dospelí, od 5. 4. 2019. 

3. Vylúčení po ČK.

U 147: Ľubomír Chlebo (1247027) TJ Liptov Vavrišovo 7. liga dospelí, vylúčený za HNS – násilné sotenie a násilné chytenie protihráča č. 5 za krk mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia , podľa čl. 49/2a DP, od 5.4.2019.

U 148: Ján Burdel(1150898) TJ Družstevník Kvačany 7. liga dospelí , vylúčený za HNS – násilné sotenie do protihráča (oplácanie) mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia , podľa čl. 49/2a DP, od 5.4.2019.

4. Iné disciplinárne previnenie

U 149: Lukáš Mikuš ( 1294737) ŠK Agro Baník Dúbrava(6. liga –dospelí). Berie na vedomie stanovisko menovaného   k napadnutiu R pri odchode z ihriska, počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa. Na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutia videozáznamu  podľa čl. 73/8 a čl. 49/1d DP, udeľuje DS – podľa čl. 49/2d pozastavenie výkonu športu  na 1. mesiac od 29.3.2019 do 26.4. 2019.

U 150: Michal Mráz ( 1171490) ŠK Agro Baník Dúbrava(6. liga –dospelí). Berie na vedomie stanovisko menovaného   k napadnutiu R pri odchode z ihriska a pred odchodom do kabín, počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa. Na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutia videozáznamu , podľa čl. 73/8 a čl. 50/1d DP, udeľuje DS – podľa čl. 50/2c pozastavenie výkonu športu  na 6. týždňov od 29.3.2019.

U 151: ŠK Agro Baník Dúbrava(6. liga –dospelí). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 140 a za nedostatočnú US - HNS divákov (napadnutie delegovanej osoby divákom) počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa . Na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutia videozáznamu podľa čl. 73/8 a čl. 58/2e DP a bodu 7.1 –RS ,ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 58/3 DP a bodu 10.17 RS a zároveň ukladá ochranné opatrenie podľa čl. 50/1b – spočívajúce v zákaze vstupu na  štadión počas majstrovských futbalových stretnutí  divákovi(Jaroslav Vyšňan) na  6. mesiacov podľa  čl.8/1c ,  čl. 20/1,2,3 DP a čl. 50/8 DP od 5.4. 2019 a podľa čl.43/2l ukladá ochranné opatrenie zvýšenie usporiadateľskej služby na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach na 10 členov po dobu 2 mesiacov od. 5 .4. 2019.

U 152: DK na základe podnetu ŠTK ukladá podľa čl. 64/1a TJ Tatran Liptovská Osada pokutou 170,-€ podľa bodu 9.4. RS za odhlásenie mužstva zo súťaže – 8. liga dospelí.

U 153: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, podľa bodu 2.1/a upozorňuje podľa čl. 10/1 DP pod následkami udelenia pokuty v opakovaných prípadoch podľa čl . 12 DP. :  ŠK Bobrovec - 14.kolo hráč Pavol Balažík – RP – 1109177.

U 154: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, podľa bodu 2.1/a upozorňuje podľa čl. 10/1 DP pod následkami udelenia pokuty v opakovaných prípadoch podľa čl . 12 DP. : 15.kolo – TJ Pribylina – hráč Ján Sochor – RP – 1286083

U 155: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, podľa bodu 2.1/a upozorňuje podľa čl. 10/1 DP pod následkami udelenia pokuty v opakovaných prípadoch podľa čl . 12 DP. : 15.kolo –  OŠK Agro Baník Dúbrava – hráč – Richard Kacian – RP - 1084972

U 143: ŠK Agro Baník Dúbrava. Berie na vedomie Vaše stanovisko k predmetnej veci. Ako zodpovedná osoba DK LFZ v zmysle čl. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Vám uvádzam nasledovné: Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom – Slovenským futbalovým zväzom, resp. LFZ v predmetnej veci, je zákonné v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f)    všeobecného nariadenia o ochrane údajov , a Zákona č. 1/2014 Z.z. – Zákon o organizovaní verejných športových podujatí , konkrétne:

        spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

DK odstupuje na KR:  R - Jaroslav Veľký, DS - Milan Krivoš, R – Ján Rajniak zo stretnutia 15. kola TJ Liptov Vavrišovo – TJ Družstevník Kvačany( nekvalifikovaný popis priestupkov).

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

35/1 Ospravedlnenia: Krivulčík L. (soboty), Katrák D. (7.4.-onesk.), Grendel J. (UHČ U-19 Palúdzka), Šlauka A. (UHČ MFS družstva Smrečani Žiar “B” - Veterná Poruba), Kaučiarik F. (13.-14.4.), Glajza J. (13.4.), Špaček O. (11.-14.4.), Podskuba M. (13.4.), Čačo M. (8.-12.4.,29.4.-3.5.,20.-24.5.,10.-14.6.),  Lacková N. (14.4.), Murza J. (5.-7.4.-onesk.), Nemec J. (13.-14.4.), Ilavský P. (7.4.,13.-14.4.),

35/2 Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom čase dochádza k oneskorenému ospravedlňovaniu sa R a DS, čo spôsobuje problémy v delegovaní resp. zmenách v delegovaní, dôrazne žiadame všetkých R a DS aby sa v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ ospravedlnili najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou formou t.j. e-mailom na adresu: krobfzlm@gmail.com.

35/3 KR berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Katrák D., Bielesch R., Žuffa P., Veľký J.,

35/4 KR LFZ prerokovala na svojom zasadnutí dňa 04.04.2019 o 16:00 hod. nasledovných R a DS: Veľký J., Matej F., Bielesch R. (ospravedlnený) a Krivoš M. (14.kolo SLOVEKON 6. liga dospelých medzi ŠK Agro Baník Dúbrava - TJ Partizán Ľubeľa konaného dňa 24.03.2019 o 15:00 hod. na ihrisku v Dúbrave). KR po prezretí videozáznamu z vyššie uvedeného stretnutia vyhodnotila chyby, ktorých sa rozhodcovia v stretnutí dopustili. Po zistení závažnosti chýb (uvedených v podnete ŠK Agro Baník Dúbrava) R, AR a DS boli vyriešení podľa „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS“.

35/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac marec 2019 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 12.04.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac marec 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

35/6 Na základe odstúpenia DK na KR:  R – Ján Rajniak zo stretnutia 15. kola TJ Liptov Vavrišovo – TJ Družstevník Kvačany (nekvalifikovaný popis priestupkov) pozývame na KR LFZ dňa 11.4.2019 o 16:00 hod. vyššie uvedeného R. 

DELEGAČNÝ LIST č. 17/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        14.04.2019 o 15,30 hod.                                 17.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Černová

Cibuľa

Wosiňski

Baláž Ro.

Vyšný M.

o 10:30 hod.

Dúbrava-L.Teplá

Švorčík

Novota

Krčula

Grendel

 

Ludrová-L.Kokava

Podskuba

Bielesch

Krišanda J.

Matula

 

Pribylina-Važec

Prončák M.

Beňo

Kuna

Vyšný J.

 

Ľubeľa-L.Lúžna

Glajza

Gazdík

Žiak

Makovický

 

Bobrovec-Sm.Žiar

Nemec P.

Bubniak

Neuman

Zeleňák

 

Likavka-Lisková

Matej

Maga

Krivoš A.

Szabó

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              14.04.2019 o 15,30 hod.                                 17.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-L.Ján

Švorčík

Božek

Matej

Szabó

13.3. o 15,30 hod.

Hrboltová-Prosiek

Oravec A.

Krišanda J.

Bakoš

 

o 10:30 hod.

Demänová-Podtúreň

Rajniak

Oravec A.

Gejdoš

 

 

P.Ľupča-Iľanovo

Pribylinec

Murza

Kubínová

 

 

Stankovany-Kvačany

Kútnik

Baláž Ri.

Kmeť

 

 

Jamník-Východná

Čačo

Rúčka

Dančová

 

 

Vavrišovo-Hybe

Pašák

Štachura

Plaskúr

Žuffa J.

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                14.04.2019 o 15,30 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Vlachy

Kudroň

Lucký

Mikulková

Dráb

o 15:00 hod.

Štiavnička-voľno

 

 

 

 

 

V.Dubová-Lúčky

Božek

Krišanda L.

Balažec

Krivoš M.

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                14.04.2019 o 15,30 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Sm.Žiar „B“

Smatana

Črep

 

 

 

L.Ondrašová-K.Lehota

Širúček

Krivulčík L.

 

 

 

Sv.Kríž-Gôtovany

Lisý

Čatloch

 

 

 

L.Ondrej-L.Trnovec

Kutnár

Chlepko

 

 

 

 

5.liga U-19                                                 13.04.2019 o 15,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-Palúdzka

 

 

 

 

 

L.Ondrašová-Švošov

Oravec A.

Kubínová

 

 

 

Iľanovo-Ľubochňa

Cibuľa

Psotný

 

 

 

L.Ján-Prosiek

Wosiňski

Šlauka

 

 

 

Bobrovec-Likavka

Pribylinec

Neuman

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  13.04.2019 o 15,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Lúčky

Gejdoš

Prončák M.

 

 

 

voľno-Ľubeľa

 

 

 

 

 

Vavrišovo-L.Revúce

Čimbora

Rúčka M.

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        14.04.2019 o 13,00 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Lúžna

Šimčeková

 

 

 

 

L.Štiavnica-Černová

Bielesch

 

 

 

v Ludrovej

L.Sliače-Likavka

Katrák

 

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Krišanda L.

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         14.04.2019 o 13,00 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Ploštín

odd.R

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Sielnica

Krivulčík L.

 

 

 

 

P.Ľupča-Ľubeľa

Kubínová

 

 

 

 

Palúdzka-Bobrovec

Bubniak

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  14.04.2019 o 13,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Uh.Ves

odd.R

 

 

 

 

Sv.Kríž-Lúčky

Čatloch

 

 

 

 

Dúbrava-Sm.Žiar

Gejdoš

 

 

 

 

Hybe-voľno

 

 

 

 

 

Jamník-Vavrišovo

Rúčka M.

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   11.04.2019 o 16,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-L.Štiavnica

Holub

 

 

 

10.4. o 16:30 hod.

Hrboltová-Rbk

Lucký

 

 

 

v Černovej

Lisková-Lúčky

Plaskúr

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubochňa

Šlauka

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Lúžna

Jančuška

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       11.04.2019 o 16,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Važec

Bubniak

 

 

 

 

Bešeňová-Podtúreň

Štachura

 

 

 

12.4. o 16:30 hod.

 

U-11 LFZ                                                    13.04.2019 o 13,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Mikuláš

Čimbora

 

 

 

 

L.Štiavnica-Ľubochňa

Balažec

 

 

v Lipt.Štiavnici

Černová-Palúdzka

Kmež

 

 

 

 

Sv.Kríž-Bešeňová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Ondrašová

Čimbora

 

 

 

14.4. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Ružomberok

Jančuška

 

 

 

14.4. o 13:00 hod.

 

U-11 LFZ                                                    13.04.2019 o 14,30 hod.                                 22.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Balažec

 

 

v Lipt.Štiavnici

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 16/2018-19 

L.Teplá-Lisková

Kútnik

Gazdík

Štachura

Matula

 

Sm.Žiar-Likavka

Zlejší

Rajniak

Kubínová

Žuffa J.

 

L.Lúžna-Hubová

Nemec J.

Matošová

Plaskúr

Vyšný J.

 

Dúbrava-Ludrová

Gemzický

Pašák

Baláž Ri.

Makovický

 

Podtúreň-Hybe

Švorčík

Lucký

Krivoš A.

Szabó

 

Kvačany-Jamník

Podskuba

Krišanda L.

Kuna

 

 

Prosiek-Stankovany

Bubniak

Kmeť

Lacková

 

 

Iľanovo-Hrboltová

Prončák M.

Chlepko

Čatloch

 

 

Lúčky-L.Revúce

Bielesch

Šimčeková

 

Krivoš M.

 

Gôtovany-L.Ondrej

Črep

Sekej

 

 

 

Uh.Ves-L.Ondrašová

Rúčka M.

Šlauka

 

 

 

Východná-Sv.Kríž (U19)

Zlejší

Čimbora

 

 

 

Likavka-V.Dubová (U15)

odd.R

 

 

 

o 15:00 hod.

Ľubeľa-Palúdzka (U19)

Sekej

 

 

 

 

Uh.Ves-Vavrišovo (U15)

Šlauka

 

 

 

 

Ružomberok-Sv.Kríž

Bubniak

 

 

o 10:00 hod. vo Sv.Kríži

Bešeňová-Černová (U11)

Balažec

 

 

 

 


Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk