Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 36 zo dňa 18. marca 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 180322

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 36/2021-22

SEKRETARIÁT

1. Pozývame FK LFZ, za každý FK jeden delegát na hodnotiacu konferenciu, ktorá bude vo štvrtok 24.3.2022 o 15,00 h. v reštaurácii 1713-Apartmány Liptov, ulica 1. mája v Liptovskom Mikuláši. Program: 1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov LFZ, 2. Schválenie programu, pracovného predsedníctva,mandátovej a návrhovej komisie, 3. Príhovor predsedu LFZ, 4. Vyhodnotenie rozpočtu LFZ za rok 2021 a schválenie rozpočtu LFZ na rok 2022, 5. Správa revíznej komisie, 6. Správa mandátovej komisie, 7. Diskusia a pripravenosť  jarnej časti súťaže, 8. Návrh na uznesenie a záver.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Informujeme o pravidlách pri prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine: Hráči a tréneri budú považovaní za nezmluvných do 30.6.2022 a môžu podpísať zmluvu s iným klubom. Transfer musí prebehnúť do 7. apríla 2022 a klub môže takto získať maximálne dvoch hráčov. Transfer vykonáva matrika SFZ v Bratislave na základe tlačiva žiadosť o transfer hráča - zahraničie. Vyplnené tlačivo i s overeným podpisom hráča je potrebné zaslať na Slovenský futbalový zväz matrika Tomášikova 30 C 821 01 Bratislava. Kontakt: +421 902 937 012/ +421 2 3910 3104

Pravidlá pre maloleté osoby 

V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Na základe čl. 37/2 SP súhlasíme so zmenou termínu MFS:

U 19 – 12.kolo – Hybe – Vavrišovo z 9.4.. na 8.4. o 16:30.

2.Akceptujeme požiadavku FK L. Kokava na zmenu termínu MFS – nedeľa 14:00.

3. Žiadame FK v oblasti L. Mikuláša, ktoré majú dievčatá ( hráčky ) a majú seriózny záujem hrať futbal o podporu pri oživení ženského futbalu v L. Mikuláši, aby sa prihlásili novému trénerovi Martinovi Priebojovi na č.t. 0908 078 493, resp. na mail: mprieboj@gmail.com.

4.Na základe rozhodnutia VV LFZ oznamujeme FK, že v mládežníckych súťažiach bude LFZ platiť ročne 1 licencovaného trénera, ktorého si FK nahlásia cez podanie na ŠTK. Výška odmeny a kritéria budú uvedené v budúcej ÚS.

KOMISIA  ROZHODCOV

36/01 Ospravedlnenia:  Prončák J. (12.3.), Prončák M. (12.3.), Širúček F. (12.3.), Žiak R. (26.-27.3.), Kriško Ľ. (27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 1.5., 7.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 19.6., 26.6.), Beňo M. (27.3.), Zlejší J. (2.-3.4., 16.-17.4., 30.4-1.5., 14.-15.5., ,28.-29.5., 11.-12.6.), Holub P. (26.3. do 10:00 hod., , 2.4. do 13:00 hod., 17.4.), Nemec J. (27.3. popoludní), Remenár T. (26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 24.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5.,28.5., 4.6.), Slosarčík T. (19.3.od 12:00 môžem,  27.3., 2.4. od 12:00 môžem, 9.4.,  30.4. od 12:00 môžem,  8.5., 14.5. od 12:00 môžem, 22.5., 28.5. od 12:00 môžem, 4.6. od 12:00 môžem, 11.6. od 14:00 môžem), Črep V. (26.-27.3.), Psotný J. (26.3., UHČ dospelí Palúdzka), Szücz T. (Po, St, Št, Pia,  26.3., 9.4., 14.4., 24.4., 14.5., 28.8., 12.6.), Podhorány J. (Po, St, Št, Pia,  26.3., 9.4., 14.4., 24.4., 14.5., 28.5., 12.6.), Čačo M. (Po-Pia-pracovné dni), Wosiňski S. (26.-27.3.), Podstrelený A. (Po, St, Št, Pia, 26.3., 3.4., 9.4., 14.4., 24.4., 14.5., 28.5., 12.6..), Bendík J. (Po, St, Št, Pia, 26.3., 3.4., 9.4., 14.4., 24.4., 14.5., 28.5., 12.6..), Krajči B. (marec a apríl 2022), Kudroň M. (26.-27.3., 2.4., 9.4., 16.-17..4., 24.4.), Krivoš A., (UHČ dospelí Hrboltová), Krajči Z. (marec a apríl 2022),

36/02 KR berie na vedomie e-mail: Podskuba M. (ukončenie činnosti), Holub P., Čačo M., Ganobčík T.,

36/03 Náhradného seminára dňa 17.3.2022 sa zúčastnili: Dráb J., Gazdík D., Rajniak J., Cibuľa M., Pribylinec M., Wosiňski S., Krčula M., Čimbora I., Prončák M., Prončák J., Podhorány J.,

36/04 Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia budú akceptované min. 10 dní pred konkrétnym dátumom požadovaného ospravedlnenia a to len zaslaním ospravedlnenia na e-mailovú adresu komisie rozhodcov krobfzlm@gmail.com, tak ako to bolo prezentované na Seminári pred jarnou časťou dňa 12.3.2022.

36/05 Zmena telefónneho čísla: Žiak R. 0915 035 970 (prosíme používať len toto jediné aktuálne tel. čislo), Kudroň M. 0940 908 199,

36/06 Telefonické kontakty na nových vyškolených R: Štefková Sofia 0915178883, Mastiš Marek 0944075841, Szücz Timotej 0949303672, Podhorány Jaroslav 0949113500, Hrčová Katarína 0908963592, Krajči Zuzana 0903147905, Slosarčík Tomáš 0915312334, Kriško Ľuboš 0902569972, Remenár Tadeáš 0944912228, Dittrych Adam 0904183773, Hazucha Patrik 0907190991, Ganobčík Tomáš 0919208041, Ambróz Slavomír 0910132696, Belluš Adam 0944285573, Kamenská Dominika 0951232554, Krajči Boris 0903524171.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. TMK LFZ pozýva všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach LFZ na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 od 9.00 hod, nedeľa v reštaurácii na futbalovom štadióne v Bobrovci.
Program:
9.00-9.15      Prezentácia
9.15-10.00    Etiketa trénera
10.00.10.45  Pôsobenie trénera z pohľadu delegovaných osôb
11.00-11.45   Praktické ukážky
12.00-13.00  Obed,záver

Pozvaní sú všetci tréneri, aj tí, ktorí nemajú trénerskú licenciu a pomáhajú pri trénerskej činnosti. Každý klub má však povinnosť, pod disciplinárnymi následkami, vyslať aspoň jedného trénera.

 

Igor Repa                                      Vladimír Hubka

predseda LFZ                                   sekretár LFZ

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk