Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 36 zo dňa 16. marca 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 160318

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 36/2017-18

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac február 2018 neuhradila FK Pribylina. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Hrací systém U 13 – 17.03.2017 – 5 + 1. 11 účastníkov bude rozdelených do 2 skupín podľa postavenia v tabuľke. V skupinách odohrajú každý s každým po 10 min. a potom budú nasledovať zápasy o umiestnenie tiež po 10 min.. Družstva na 1.a 2 si do kríža zahrajú semifinále a potom porazení o 3.miesto a víťazi o celkové prvenstvo. .Družstva na 3.miestach v skupine budú hrať o5.miesto a družstva na 4.miestach o 7.miesto.Družstvá na 5.miestach + družstvo na 6..mieste odohrajú každý s každým o 9.miesto, pričom zápas zo skupiny sa im zaráta. Skupina A – Ľubochňa, Lisková , L. Sliače  Hrboltová, L. Ondrašová a Važec. Sk. B – L Hrádok, Palúdzka, Kvačany, L. Štiavnica a Lúčky. Turnaj sa uskutoční v zmenenom dejisku  - v telocvični Zákl. školy v Bobrovci.                                                                                   

2. Turnaja U 13 sa môžu zúčastniť chlapci narodení 1.1.2005 a mladší, dievčatá  o 1 rok staršie. Propozície, súpisky a rozpis zápasov je zverejnený na stránke LFZ v dokumentoch. Prezentácia  kategórie bude od 8:00 do 8:30 resp. najneskôr 20 min. pred  1.zápasom FK.                                                   

3. Štartovné za 1 družstvo je 20 € .Občerstvenie bude zabezpečené pre 13 hráčov a 2 dospelých . Žiadame jednotlivé FK, aby na mail LFZ čím skôr nahlásili počty s ktorými prídu na turnaj , aby sa mohlo zabezpečiť občerstvenie a strava.                                                                                 

4. Súhlasíme so zmenou UHČ nasledovne – U 19 – Ľubeľa – sobota 14:00 , U 11 – Palúdzka – sobota predzápas dorastu, tj. o 12:00.                                   

5. Vyzývame FK 1.A + B tr. U 15 - žiaci, aby si dohodli dohrávku 13.kola najneskôr do 11.4.,inak bude nariadená na stredu 18.4. Toto sa to sa týka aj dohrávky 8.kola 1.A tr. žiaci – Lúčky – L. Tepllá.

6. Vyzývame FK U 13 na dohrávke jesennej časti – sk. A – 5.kolo – Lisková – L. Lužna a sk. B – 10.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo  najneskôr do 10.4.2018 z dôvodu nadstavbovej časti.                       

7. Nariaďujeme dohrávku 13.kola 3.A tr. dospelých na 1.4.2018 – UHČ                  

8. Vyzývame FK 3.B tr. dospelých na dohrávku 13.kola najneskôr do 13.4.2018, inak bude nariadená na 20.4.2018.                                                             

9. Z dôvodu účasti výberu LFZ v kategórii U 11 na medzi oblastnom turnaji v Žiari nad Hronom , prekladáme 12.kolo naplánované na 7.4. na 23.6.2018. FK, ktoré si budú chcieť toto kolo predohrať to umožníme po vzájomnej dohode FK cez ISSF systém.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

148. DK LFZ zaevidovala dňa 8.3 2018 a 15.3.2018 podanie TJ Družstevník Kvačany voči postupu a povinnosti ustanovenej v RaPP TJ Prosiek, týkajúcej sa odstupného pri transfére amatérov (nezaplatenie odstupného podľa čl.37 odst.1 RaPP za hráč: Cyril Granát 1295834 ). DK LFZ prípad  odstúpila na riešenie MaK LFZ .

Matričná komisia k tomuto prijala toto stanovisko, ktoré zverejnila v ÚS č. 35 zo dňa 9.3. 2018:  Žiadame FK TJ Prosiek uhradiť pre TJ Kvačany doplatok za odstupné hráča Cyril Granát vo výške 100.- €. Odstupné v zmysle PP čl. 37 pre menovaného hráča je vo výške 200.- €. Fotokópiu dokladu o úhrade žiadame predložiť do stredy 14. 3. 2018 na sekretariát LFZ pod disciplinárnymi následkami.

 Dňa 13. 3. 2018 MaK LFZ predložila doklad DK LFZ o zaplatení doplatku TJ Prosiek v prospech TJ Kvačany. Prípad považujeme za vyriešený.

Za prerokovanie TJ Družstevník Kvačany uhradí 10,- € - MZF.

Z tohto dôvodu dôrazne upozorňujeme kluby, aby postupovali podľa „ Registračného a prestupového poriadku „ a na  prípady, ktoré sú spojené s matričnými úkonmi sa obracali na MaK LFZ , ktorá je kompetentná tieto prípady riešiť a zaujať k ním svoje stanovisko, a až na základe výstupu MaK LFZ, ktorá posunie prípad na DK LFZ sa ním bude zaoberať DK LFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

36/1 Ospravedlnenia: Zlejší J. (31.3-1.4.,14.4-15.4.,28.4-29.4.,12.5-13.5.,26.5.-27.5.,9.6.-10.6), Gregor D. (marec 2018), Kasl M. (7.4 - 22.4.), Bakoš M. (predpoludňajšie MFS), Glajza J. (24.3. a 25.3.predpoludním, 31.3.), Ilavský P. (25.3.), Psotný J. (MFS Palúdzka dospelí), Lisý P. (UHČ Bobrovec dospelí),

36/2 Upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, že v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ sú rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov.

36/3 KR berie na vedomie e-mail: Kasl M., TJ Východná, Domiter T., Psotný J.,

36/4 Na zimnom náhradnom doškoľovacom seminári dňa 13.03.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod. resp. 15.03.2017 v sídle LFZ sa celkovo zúčastnilo 9 rozhodcov: Ilavský P., Ivan M., Krupík M., Kuna P., Murza J., Prončák J., Prončák M., Rázga M., Kohút M.

36/5 Žiadame nasledovných R: Bielesch R., Ivan M., Lisý P. a Oravec M. o dostavenie sa na KR LFZ dňa 22.03.207 o 16:30 hod.

36/6 Oznamujeme rozhodcom a delegátom, že na základe „Štatútu Komisie rozhodcov a úseku delegátov  Liptovského futbalového zväzu“ bol na zasadnutí KR LFZ dňa 15.03.2017 zvolený za podpredsedu KR LFZ p. Peter Vrtich.

36/7 Telefonické kontakty na nových vyškolených rozhodcov a rozhodcov zaradených na nominačnú listinu: Richard Baláž 0918979055, Tomáš Domiter 0918656885, Michal Chlepko 0907423480, Adam Kľačko 0944255601, Michal Kohút 0911506609, Zuzana Kubíková 0901710391, Nina Lacková 0917349722, Marek Maťokár 0944266085, Dávid Plaskúr 0915465001, Ján Psotný 0908029378, Richard Šimo 0904686620.

DELEGAČNÝ LIST č. 14/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          25.03. 2018 o 15,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Sm.Žiar

Švorčík

Prončák M.

Kubínová

 

 

Važec-Lisková

Beňo

Cibuľa

Neuman

Vyšný J.

 

Švošov-Pribylina

Veľký

Bielesch

Kasl M.

 

 

L.Kokava-Bobrovec

Pribylinec

Ivan

Kováčiková

Vyšný M.

 

Ludrová-Hubová

Gemzický

Kaučiarik

Žiak

Krivoš

 

Černová-Ľubeľa

Zlejší

Gazdík

Kuna

Szabó

 

L.Teplá-Likavka

Wosiňski

Oravec A.

Matošová

Haviar

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 25.03. 2018 o 15,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-P.Ľupča

Nemec P.

Lisý P.

Ilavský

Zeleňák

24.3. o 15:00 hod.

Stankovany-Prosiek

Nemček

Čačo

Kasl M.

Dráb

o 10:30 hod.

Komjatná-Východná

Podskuba

Matej

Šimčeková

 

 

Kvačany-Hrboltová

Nemec J.

Smatana

Zlejší

 

24.3. o 15:00 hod.

L.Lúžna-Vavrišovo

Kudroň

Maga

Bakoš

Matula

 

Iľanovo-Jamník

Nemec J.

Bubniak

Špaček

Grendel

 

L.Ján-Sv.Kríž

Rajniak

Smatana

Rúčka J.

Žuffa

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         25.03. 2018 o 15,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Gôtovany

Rúčka J.

Psotný

Kutnár

Antol

24.3. o 14:30 hod.

V.Poruba-L.Ondrašová

Murza

Prončák J.

Krupík

 

 

Uh.Ves-Podtúreň

Nemec P.

Lisý M.

Rázga

Makovický

 

K.Lehota-L.Ondrej

Glajza

Gejdoš

Chlepko

 

 

L.Trnovec-Gálovany

Čačo

Nemček

Štachura

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   24.03. 2018 o 15,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Východná

Danaj

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Ľubeľa-voľno

 

 

 

 

 

Bobrovec-Iľanovo

Laučík

Širúček

 

 

 

Švošov-L.Ondrašová

Podskuba

Kasl M.

 

 

 

Ľubochňa-Prosiek

Veľký

Kasl D.

 

 

 

L.Sliače-K.Lehota

Oravec M.

Oravec A.

 

 

 

Lúčky-Likavka

Kudroň

Krišanda J.

 

 

 

 

    1.A tr. žiaci U-15                                   25.03. 2018 o 12,30 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Lúčky

Bakoš

Kudroň

 

 

 

L.Revúce-Likavka

Maga

 

 

 

 

L.Sliače-L.Teplá

Kaučiarik

Kľačko

 

 

 

Ludrová-Černová

Žiak

Maťokár

 

 

 


 1.B tr. žiaci U-15                                       25.03. 2018 o 12,30 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Bobrovec

Prončák M.

 

 

 

 

Dúbrava-Ľubeľa

Bubniak

 

 

 

 

Ploštín-P.Ľupča

Nemec J.

 

 

 

 

Kvačany-L.Ondrašová

Širúček

 

 

 

 

 

Igor Repa                                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ 

 

  

  

                                                        


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk