Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent       Streda, 20. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 36 zo dňa 20. marca 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 200320

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 36/2019-20

Výkonný výbor LFZ dňa 20.03.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/2020 riadených LFZ na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Výkonný výbor LFZ bude operatívne podľa aktuálneho vývoja reagovať na vzniknutú situáciu, ale je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t.j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaži.

SEKRETARIÁT

1. Vzhľadom na pokračujúce prísnejšie opatrenia vo vzťahu ku koronavírusu, vedenie SFZ rozhodlopokračovaní práce z domu do 27.3.2020 (vrátane).

Zároveň všetky predchádzajúce opatrenia zostávajú v platnosti.

2. Upozorňujeme, že transfery je možné zadávať do 31.3.2020 do 24,00 h. Schváliť je možné taký transfer, ktorý najneskôr do tohto termínu bude obsahovať súhlasné vyjadrenie hráča vrátane súhlasného stanoviska príslušného klubu.

KOMISIA ROZHODCOV

36/1 S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu platné na celom území Slovenska žiadame R a DS, aby v prípade potreby uprednosťovali telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie s Liptovským futbalovým zväzom a to telefonicky mobil: 0905 928 663,e-mail: krobfzlm@gmail.com resp. písomne poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Ďakujeme, že našu žiadosť budete rešpektovať, chránime tým aj Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych.

36/2 Ospravedlnenia: Kubínová K. (So), Laučík J. (MFS Sm.Žiar „A“),

36/3 KR berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Mikulková T., Kuriš R., Chlepko M., Kasl M., Lucký D., Krivoš M.,

36/4 K dnešnému dňu sa náhradného seminára ešte nezúčastnili z rôznych dôvodov (napr. PN, pracovné zaneprázdnenie a pod.) títo R: Gejdoš M., Kasl D., Kaučiarik F., Matošová P., Novota J., Nemec J., Pašák M., Prončák J., Prončák M., Psotný J., Rajniak J., Širúček F. Ďalší náhradný seminár, ktorý sa mal uskutočniť dňa 26.03.2020 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ sa ruší !!!  Nový termín bude týmto R oznámený vyššie uvedeným R dodatočne v ÚS, e-mailom resp. telefonicky.  Súčasne žiadame R, aby obratom zaslali na adresu Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš vyplnenú (dátumy nevypisovať) a podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na rok 2020“, ktorú je možno stiahnuť na stránke LFZ v časti Tlačivá, dokumenty: http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/.

36/5 Na základe prerokovania uverejňovania DELEGAČNÝCH LISTOV na jednotlivé majstrovské futbalové stretnutia oznamujeme R a DS, že DL budú od jarnej sezóny uvrejňované vžda v piatok pred vlastným MFS a nie ako v minulosti s týždenným predstihom. Povinnosť ospravedlnenia 10 dní vopred zostáva nezmenená. Taktiež pokiaľ R a DS nie sú riadne ospravedlnení a nie sú poprípade delegovaní na príslušné kolo, sú vždy k dispozícii KR LFZ. 

36/6 Upozorňujeme všetkých R a DS na dôsledné a neustále sledovanie ÚS a to hlavne oznámení Komisie rozhodcov ale aj Športovotechnickej komisie.

 

Igor Repa                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                   sekretár LFZ

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk