Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 37 zo dňa 19. apríla 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 190419

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37/2018-19

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Upozorňuje FK VI. a VII. liga, že bannery Double start bet, ktoré kluby prevzali na konferencii, resp. na sekretariáte LFZ, majú povinnosť vyvesiť na zábradlie okolo ihriska, tento odfotiť a snímku e-mailom poslať na LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu utorok 30.04.2019. 

2. VV LFZ úprimne ďakuje Pavlovi Demenčíkovi mládežníckemu trénerovi ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová za vzornú reprezentáciu na turnaji prípraviek o pohár SsFZ, ktorý prebehol 24.3.2019 od 9,00 h. na hlavnom štadióne MŠK Žilina a náš výber, ktorý reprezentoval ŠK Kriváň L.Ondrašová sa umiestnil na 5. mieste, keď na celom turnaji prehrali len v jednom stretnutí najtesnejším rozdielom s neskorším víťazom ObFZ Žilina. Vďaka patrí tiež celému realizačnému tímu a rodičom detí, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

SEKRETARIÁT

1. Žiadame nasledovné FK, VI. a VII. liga, k prevzatiu bannery Double Start Bet, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte LFZ: Važec /prevzal Žuffa/, Iľanovo, Kvačany, Podtureň. Kontakt: mo: 0905 928663. Zároveň VV LFZ rozhodol, aby každý klub VI. a VII. ligy poslal do 30.4.2019 na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk odfotený banner, ktorý si kluby umiestnia na zábradlie okolo ihriska. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 13 – 12.kolo – Hrboltová - Palúdzka  – z 18.4. na 30.4. o 17:00, Bobrovec – Lúčky – 18.4. zo 17:00 na 13:30.

2. Na základe podnetu OŠK Ludrová a čl. 37/2 SP . nariaďujeme odohrať MFS 19.kola 6.ligy dospelých Ludrová - L.Lúžna 27.4. 2019 o 15:00 v Ludrovej.

3. Berieme na vedomie predložené RP od FK  Bobrovec,  Ludrová a Štiavnička , taktiež žiadosti o predlženie lehoty na predloženie RP z dôvodu nedoručenia nových RP od FK L. Revúce .

4. Z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, odstupujeme na DK – FK Černová - 16.kolo hráč Tomáš Pišút -  RP – 1196724 a Michal Žuffa – RP – 1206931.

5. Žiadame FK Bobrovec a L. Kokava o predloženie relevantného dokladu o úhrade MZF.

6. Finále Pohára LFZ medzi FK Likavka a Ľubeľa sa uskutoční 1.5. o 14:00 na ihrisku v L. Sliačoch.

7. Námietku FK L. Lužná k MFS 4.ligy U 15 – 11.kolo – L. Teplá – L. Lužná považujeme za neopodstatnenú, nakoľko bola podaná nesprávnym spôsobom a konfrontácia bola vykonaná bez námietok.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. TMK SsFZ a TMK LFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 07. mája 2019 (utorok) od 15.00 hod. v priestoroch štadióna MFK Ružomberok - program v prílohe. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 30 trénerov) posielajte do 01. mája 2019 na priloženom tlačive prihlášky (v prílohe) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Doškoľovací seminár trénerov Ružomberok - program

Doškoľovací seminár trénerov Ružomberok - prihláška

2. Upozorňujeme, že Juraj Sabol KIDS FUN ACADEMY v spolupráci s TMK LFZ poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C, tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 169: Roman Perašín (1259961) TJ Sokol Beňadiková 7.liga dospelí, od 15.4.2019.

U 170: Patrik Alexy (1268628) ŠK Kriváň Važec 6. liga dospelí, od 15.4.2019.

2. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 171: Martin Kočí (1284463 ) TJ Tatran Hybe 7. liga dospelí, od 15. 4. 2019. 

U 172: Tomáš Dorčiak (1209504 ) TJ Tatran Hybe 7. liga dospelí, od 15. 4. 2019. 

U 173: Matúš Račko (1249260) TJ Liptov Vavrišovo 7. liga dospelí, od 15. 4. 2019.

U 174: Stanislav Račko (1142053) TJ Liptov Vavrišovo 7. liga dospelí, od 15. 4. 2019. 

3. Uznesenia týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 175: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, podľa bodu B/2.1/a udeľuje pokarhanie ,  podľa čl. 10/1 DP  : 16.kolo – TJ Máj Černová , hráči: Tomáš Pišút -  RP – 1196724 a Michal Žuffa – RP – 1206931.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15,30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

37/1 Ospravedlnenia: Štachura A. (21.4.-onesk.), Chlepko M. (pd 14.4.-PN), Kaučiarik F. (27.-28.4.), Rajniak J. (od 14.4.-PN), Dančová T. (28.4.), Kováčiková A. (21.4.-PN), Glajza J. (20.4.-onesk., 27.-28.4),

37/2 KR berie na vedomie e-mail: Veľký J.

37/3 Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR LFZ nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle  Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, Časť B – Technické ustanovenia, ods. 12. - Nariadenia LFZ a ŠTK, bod. 12.11. – Sťažnosti riešené príslušnými komisiami – podania na komisiu R. ako aj ods. 13 - Sťažnosti riešené príslušnými komisiami. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR LFZ a súčasne aj na DK LFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól.

37/4 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu Zápisu o stretnutí pred jeho uzavretím !!! V prípade opakovaných nedostatkov a žiadostí o opravu zápisu o stretnutí pristúpi KR LFZ  k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS“.

37/5 Dôrazne upozorňujeme R, na správne popisovanie priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí, tak ako to je uvedené v Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019,  Časť B – Technické ustanovenia, ods. 11. - Záväzné pokyny pre rozhodcov a DZ, bod 11.5 - Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí.

37/6 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov v popisovaní priestupkov vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí, množiacich sa žiadostí o opravu Zápisov zo strany R po ich uzatvorení ako aj chýb vo vypisovaní  Správ delegáta o stretnutí a hodnotení v Správach delegáta pozorovateľa, pozývame R a DS resp. DPR na nasledovné školenie:

-   dňa 26.4.2019 o 16:00 hod. v priestoroch LFZ v Liptovskom Mikuláš nasledovných rozhodcov a delegátov – Grendel J., Gregor D., Haviar I., Makovický J., Vyšný J., Vyšný M., Zeleňák J., Žuffa J., Bubniak T., Čatloch D., Čimbora I., Gejdoš M., Chlepko M., Ilavský P., Jančuška J., Kováčiková A., Kubínová K., Krivulčík L., Kuna P., Kutnár J., Laučík J., Murza J., Prončák M., Rajniak J., Rúčka M., Širúček F., Šlauka A. a Špaček O.

-   dňa 3.5.2019 o 16:00 hod. v priestoroch Presscentra na štadióne MFK Ružomberok (východná tribúna) nasledovných rozhodcov a delegátov – Dráb J., Krivoš M., Matula M., Szabó I., Kútnik S., Žiak R., Štachura A., Šimčeková D., Podskuba M., Plaskúr D., Mikulková T., Matej F., Maga R., Lucký D., Lacková N., Kudroň M., Krivoš A., Krišanda J., Krišanda L., Kmeť K., Katrák D., Dančová T., Čačo M., Baláž Ro., Baláž Ri., Balažec A. a Pašák M.

DELEGAČNÝ LIST č. 19/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        28.04.2019 o 16,00 hod.                                 19.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Lisková

Pribylinec

Prončák M.

Bakoš

Žuffa J.

o 10:30 hod.

L.Kokava-L.Teplá

Božek

Gazdík

Žiak

Krivoš M.

 

Dúbrava-Važec

Beňo

Podskuba

Pašák

Vyšný J.

 

Ludrová-L.Lúžna

Matej

Baláž Ro

Čačo

Dráb

27.4. o 15:00 hod.

Pribylina-Černová

Nemec P.

Bubniak

Neuman

Makovický

 

Ľubeľa-Sm.Žiar

Oravec A.

Smatana

Krčula

Grendel

 

Bobrovec-Likavka

Kudroň

Novota

Krivoš A.

Haviar

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              28.04.2019 o 16,00 hod.                                 19.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Prosiek

Laučík

Nemec J.

Čimbora

 

27.4. o 16:00 hod

Hrboltová-Východná

Baláž Ro

Kutnár

Katrák

 

o 10:30 hod.

L.Ján-Podtúreň

Nemec J.

Prončák M.

Matošová

Vyšný M.

 

Demänová-Iľanovo

Švorčík

Psotný

Jančuška

 

 

P.Ľupča-Kvačany

Bielesch

Katrák

Plaskúr

 

 

Stankovany-Hybe

Maga

Baláž Ri.

Kmeť

Szabó

 

Jamník-Vavrišovo

Murza

Širúček

Krivulčík L.

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                28.04.2019 o 16,00 hod.                                 15.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Revúce

Wosiňski

Cibuľa

Laučík

Matula

o 10:30 hod.

Lúčky-voľno

 

 

 

 

 

L.Vlachy-Štiavnička

Štachura

Lacková

Lucký

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                28.04.2018 o 16,00 hod.                                 15.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Sm.Žiar „B“

Pribylinec

Kováčiková

Kubínová

 

 

Gôtovany-Uh.Ves

Glajza

Kuna

Šlauka

Zeleňák

 

L.Trnovec-Ondrašová

Gejdoš

Črep

Špaček

 

 

L.Ondrej-Sv.Kríž

Lisý M.

Rúčka M.

Kutnár

 

 

 

5.liga U-19                                                 27.04.2019 o 16,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-Palúdzka

Veľký

Božek

 

 

 

voľno-Ľubochňa

 

 

 

 

 

L.Ondrašová-Prosiek

Širúček

Neuman

 

 

 

Iľanovo-Likavka

Pribyinec

Kubínová

 

 

 

L.Ján-Bobrovec

Cibuľa

Kováčiková

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  27.04.2019 o 16,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Ľubeľa

Prončák M.

Šlauka

 

 

 

Sv.Kríž-L.Revúce

Ilavský

Gejdoš

 

 

 

voľno-Vavrišovo

 

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        28.04.2019 o 13,30 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-L.Lúžna

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Teplá-Likavka

Kršanda L.

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Revúce

Čačo

 

 

 

v Ludrovej

L.Sliače-V.Dubová

Balažec

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         28.04.2019 o 13,30 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sielnica-Ploštín

odd.R

 

 

 

 

Važec-Ľubeľa

odd.R

 

 

 

 

Ondrašová-Bobrovec

Črep

 

 

 

 

P.Ľupča-Palúdzka

Plaskúr

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  28.04.2019 o 13,30 hod.                                 15.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Uh.Ves

Šimčeková

 

 

 

 

L.Kokava-Sm.Žiar

odd.R

 

 

 

 

Sv.Kríž-Kvačany

Kuna

 

 

 

 

Dúbrava-voľno

 

 

 

 

 

Hybe-Jamník

Čimbora

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   25.04.2019 o 17,00 hod.                                 15.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Lisková

Laučík

 

 

 

 

Rbk-Bobrovec

Matej

 

 

 

 

Lúčky-L.Mikuláš

Kmeť

 

 

 

 

Ľubochňa-Ondrašová

Plaskúr

 

 

 

v Hubovej

L.Lúžna-L.Štiavnica

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       25.04.2019 o 17,00 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-L.Ján

Lisý M.

 

 

 

 

Bešeňová-Ľubeľa

Lacková

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    27.04.2019 o 14,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Sv.Kríž

Lacková

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-Sm.Žiar

Holub

 

 

 

o 12:00 hod.

L.Štiavnica-L.Mikuláš

Bakoš

 

 

 

o 13:30 hod.

L.Ondrašová-Černová

Neuman

 

 

 

 

Bešeňová-Rbk

Krivoš A.

 

 

 

 

L.Hrádok-Hybe

Kubínová

 

 

 

28.4. o 10:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 18/2018-19 

Lisková-Bobrovec

Matej

Žiak

Kmeť

Krivoš M.

 

Černová-Ľubeľa

Bielesch

Kasl M.

Krišanda L.

Szabó

 

Važec-Ludrová

Zlejší

Smatana

Kubínová

Žuffa J.

 

Prosiek-P.Ľupča

Kudroň

Psotný

Lucký

 

 

L.Vlachy-V.Dubová

Sekej

Šimčeková

 

Grendel

 

Lúčky-Štiavnička

Baláž Ri.

Balažec

 

 

 

Likavka-L.Ján (U19)

Matej

Katrák

 

 

 

Prosiek-Iľanovo

Širúček

Sekej

 

 

 

Černová-L.Teplá (U15)

Krišanda L.

 

 

 

 

L.Sielnica-Važec (U15)

odd.R

 

 

 

 

Hrboltová-Palúdzka (U13)

Krivoš A.

 

 

30.4. o 17:00 hod. v Černovej


  

       Igor Repa                                                                               Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                          sekretár LFZ 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk