Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 37 zo dňa 25. marca 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250322

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37/2021-22

SEKRETARIÁT

Uznesenie z konferencie LFZ zo dňa 24.3.2022

 

I.                    Berie na vedomie

a/ prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov LFZ

b/príhovor predsedu LFZ

II.                  Schvaľuje

a/pracovné predsedníctvo a pracovné komisie konferencie

b/program konferencie

c/správu o hospodárení-vyhodnotenie rozpočtu za rok 2021

d/rozpočet na rok 2022

e/správu revíznej komisie

f/správu mandátovej komisie

g/Danielu Bubniakovú za predsedu OK LFZ podľa návrhu VV LFZ

 

III.                Ukladá

a/prerokovať diskusné príspevky z konferencie a prijať k nim stanovisko

T: 15.4.2022                                          Z: VV LFZ

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS: U 13 KP – Bobrovec – Hybe – 31.3 z 16:00 na 17:00. U 15 MF – 10.kolo – Sv. Kríž – Dúbrava z 27.3. na 26.3. o 10:30 a L. Revúce – Ľubeľa – zámena poradia – MFS sa odohrá v Ľubeli. 8.liga – 14.kolo – L. Revúce – Val. Dubová – zámena poradia MFS sa odohrá 27.3. o 14:30 vo Val. Dubovej a MFS _ L. Ondrašová – Sv. Kríž sa odohrá 27.3. o 10:30 v Uh. Vsi. U 11 – Ľubochňa – Lúčky sa odohrá na UT pri ZŠ.

2.Z dôvodu nespôsobilej HP sa nebudú hrať MFS  14.kola – 6.liga – Iľanovo – Hubová, L. Lužná – Černová, Smrečany –Ľubeľa. 7.liga – Hybe – Part. Lupča.  U 19 – Iľanovo – Prosiek. Tieto MFS sú FK povinné na základe vzájomnej dohody odohrať najneskôr do konca apríla.  Obdobné to bude aj pri mládežníckych MFS.

3.Akceptujeme odstúpenie  FK L. Važec zo súťaže U 19 MF. FK Važec odstupujeme na DK.

4. Žiadame FK v oblasti L. Mikuláša, ktoré majú dievčatá ( hráčky ), ktoré majú seriózny záujem hrať futbal o podporu pri oživení ženského futbalu v L. Mikuláši, aby sa prihlásili novému trénerovi Martinovi Priebojovi na č.t. 0908 078 493, resp. na mail: mprieboj@gmail.com.

5.Na základe rozhodnutia VV LFZ oznamujeme FK, že v mládežníckych súťažiach bude LFZ platiť ročne 1 licencovaného trénera , ktorého si FK nahlásia cez podanie na ŠTK termíne do 30.3.2022. Výška odmeny a kritéria budú uvedené v ÚS po uzávierke prihlásených FK. Po tomto termíne už prihlásených trénerov nebudeme akceptovať.

6.Z dôvodu nedostatku R, na základe čl.2 Rozpisu súťaže, nariaďuje odohrať MFS 15.kola  v nedeľu 3.4.2022 o 10:30 – 6.liga – Ľubeľa – Iľanovo, Černová – Palúdzka. 7.liga – Prosiek – Beňadiková. 8.liga – Gôtovany – L. Ondrej.

7.Na základe dotazov FK ako postupovať pri výskyte covidu, dávame nasledujúce usmernenie:

Dôvodom na zrušenie MFS bude len predloženie relevantného papierového dokladu s potvrdením testovacieho strediska o pozitivite hráča. Toto je potrebné zaslať oskenované na mailovu adresu : lfzstk@gmail.com.

8.Pozor na zmenu času zo soboty na nedeľu, prechádza sa na letný čas.

9.Turnaj U9 bude v budúcom týždni, upresnenie v nasledujúcej ÚS.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 126  : ŠK AGRO Baník DÚBRAVA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nevyplnenie a zaslanie anketového lístka, pri vyhlasovaní jedenástky roka), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U 127 : TJ Štart LIPTOVSKÝ JÁN. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nevyplnenie a zaslanie anketového lístka, pri vyhlasovaní jedenástky roka), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U 128 : TJ Poľana HUBOVÁ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nevyplnenie a zaslanie anketového lístka, pri vyhlasovaní jedenástky roka), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U 129 : ŠK AGRO Baník DÚBRAVA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 130 : TJ Štart LIPTOVSKÝ JÁN. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 131 : OŠK LIPTOVSKÁ LUŽNÁ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 132 : TJ Partizán ĽUBEĽA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 133 : FC 34 LIPTOVSKŹ MIKULÁŠ - PALÚDZKA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 134 : 1.OFC LIPTOVSKÉ SLIAČE. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 135 : OFK PARTIZÁNSKA ĽUPČA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 136 : TJ Sokol BEŇADIKOVÁ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 137 : ŠK LÚČKY . Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 138 : TJ Ďumbier UHORSKÁ VES. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 139 : ŠK DEMÄNOVÁ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 140 : TJ Družstevník ŠTIAVNIČKA. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 141 : FK LIPTOVSKÉ VLACHY. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 142 : TJ VALASKÁ DUBOVÁ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 143 : FK LIPTOVSKÝ ONDREJ. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

U 144: TJ GÔTOVANY. Na základe podnetu TMK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neúčasť na seminári trénerov dňa 20.3.2022), podľa čl. 64/1a,b DP ukladá DS – pokutu 10 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17. Rozpisu súťaži LFZ.

KOMISIA  ROZHODCOV

37/01 Ospravedlnenia:  Šuňavec A. (27.3.), Ambróz S. (27.3., 2.4.), (25.-26.3. do 14:30 hod., 31.3., 2.-3.4.),  Mastiš M. (So-UHČ dorast L.Revúce), Jančuška J. (Po-Pia, 2.4., 30.4.-1.5.), Žiak R. (Po-Pia), Krupa P. (26.-27.3.), Rajniak J. (26.-27.3.), Glajza J. (2.-3.4.), Hycláková P. (So, UHČ družstva U15-MF Ľubeľa), Turčiaková B. (UHČ družstva U15-MF Ľubeľa), Psotný J. (od 21.4. PN),  Bakoš M. (2.4., 9.4., 16.4., 30.4.), Hazucha P. (26.-30.3.),

37/02 KR berie na vedomie e-mail: Čimbora I., Krivulčík L., Bakoš M., Štefková S.,

37/03 Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia budú akceptované min. 10 dní pred konkrétnym dátumom požadovaného ospravedlnenia a to len zaslaním ospravedlnenia na e-mailovú adresu komisie rozhodcov krobfzlm@gmail.com, tak ako to bolo prezentované na Seminári pred jarnou časťou dňa 12.3.2022.

36/04 Upozorňujeme všetkých R a DZ, že na stránke http://www.obfz-lm.sk/rozhodcovia-delegati/ sa nachádzajú nové materiály KR LFZ ako „Štatút komisie rozhodcov a delegátov Liptovského futbalového zväzu“, „Štatút rozhodcu Liptovského futbalového zväzu“, „Štatút delegáta Liptovského futbalového zväzu“ a „Etický kódex rozhodcu a delegáta Liptovského futbalového zväzu“. Žiadame všetkých R a DZ, aby si tieto materiály preštudovali.

36/05 Upozorňujeme R a DZ, aby dôsledne a pozorne sledovali Úradné správy Liptovského futbalového zväzu časť KOMISIA ROZHODCOV ale aj časť ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA.

DELEGAČNÝ LIST č. 14/2021-22 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          27.03.2022 o 15,00 hod.        14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Kokava

Nemec J.

Beňo

Socháň

Krivoš M.

26.3. o 15:00 hod.

Ludrová-L.Sliače

Varga

Nemec P.

Čačo

Žuffa

o 10:30 hod

Palúdzka-Lisková

Glajza

Krivoš A.

Gazdík

Dráb

 

L.Ján-Dúbrava

Pribylinec

Neuman

Murza

Vyšný J.

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           27.03.2022 o 15,00 hod.        14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Východná

Baláž Ri.

Plaskúr

Malcho

Zeleňák

26.3. o 15:00 hod.

Uh.Ves-Demänová

Švorčík

Smatana

Oravec A.

Grendel

26.3. o 15:00 hod.

L.Trnovec-Lúčky

Nemec J.

Glajza

Holub

Vyšný M.

o 10:30 hod.

Hrboltová-Vavrišovo

Socháň

Maga

Plaskúr

Matula

o 10:30 hod.

L.Vlachy-Prosiek

Antol

Smatana

Krčula

Haviar

 

Bobrovec-Štiavnička

Holub

Bendík

Kováčiková

Bubniak

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            27.03.2022 o 15,00 hod.        14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Lisý

Rúčka

Bendík

v Uh. Vsi o 10:30 hod.

L.Revúce-V.Dubová

Plaskúr

Malcho

Oravec Ma.

vo Val. Dubovej o 14:30 hod.

Podtúreň-Gôtovany

Oravec A.

Jančuška

Matoš

 

 

Hybe „B“-Jamník

Prončák J.

Podstrelený

Šintaj

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    26.03.2022 o 15,00 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Bobrovec

Prončák M.

Murza

 

 

25.3. o 16:00 hod.

Švošov-Vavrišovo

Varga

Gazdík

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15                                                     27.03.2022 o 12,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-Sm.Žiar

odd.R

 

 

 

 

Černová-Ploštín

Socháň

 

 

 

 

Likavka-L.Sielnica

Maga

 

 

 

 

L.Sliače-L.Lúžna

Varga

 

 

 

 

L.Teplá-Bobrovec

odd.R

 

 

 

 

Ludrová-K.Lehota

Šintaj

 

 

 

na ihr.K.Lehote13,00

 

4.LIGA SPORTIKA - U15                                                     31.03.2022 o 16,30 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-L.Sielnica

Krivoš A.

 

 

 

 


U15 MF                                                                                27.03.2022 o 12,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Dúbrava

Prončák M.

 

 

26.3. o 10:30 hod.

Jamník-Kvačany

odd.R

 

 

na ihrisku v Kvačanoch

L.Revúce-Ľubeľa

Prončák M.

 

 

na ihrisku v Ľubeli 10:30 hod.

  

U15 MF                                                                                01.04.2022 o 16,00 hod.        11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Sv.Kríž

Oravec Ma.

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                            31.03.2022 o 16,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-L.Mikuláš

Varga

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica

Baláž Ri.

 

 

 

 

Ružomberok-L.Hrádok

Maga

 

 

 

 

Palúdzka-L.Ján

Črep

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       31.03.2022 o 16,00 hod.        090.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Lúčky

Šuňavec

 

 

 

 

Východná-Z.Poruba

Krupa

 

 

 

 

Bešeňová-Černová

Turčiaková

 

 

 

 

Bobrovec-Hybe

Šlauka

 

 

 

o 17:00 hod.

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11 sk.A                              27.03.2022 o 13,00 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Štiavnica-Bešeňová

Krivoš A.

 

 

26.3. o 13:00 hod.

Ľubochňa-Lúčky

Malcho

 

 

o 10:30 hod. na UT pri ZŠ

Lisková-Sv.Kríž

odd.R

 

 

 

 

Černová-Dúbrava

odd.R

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11 sk.B                              27.03.2022 o 13,00 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Uh.Ves

Lisý M.

 

 

v Uh. Vsi 26.3. o 12:30 hod.

Z.Poruba-Demänová

Zlejší

 

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Lisková-Teplička nad Váhom

Švec

Holub

 

IV. liga U19, 26.3. o 15:00 hod.

 

 

Igor Repa                                Vladimír Hubka

predseda LFZ                           sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk