Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 38 zo dňa 30. marca 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 300318

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 38/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Školenie zdravotníkov bude v piatok 13.4.2018 o 15,30 h. v priestoroch firmy GAJOS v Liptovskom Mikuláši ulica M.Pišúta 4022. /Bývalé priestory SKL /likerka/. Prihlásili sa: Jakub Hyben Východná, Peter Pavkovček Jamník, Stanislav Španko, Richard Skubík, Pavol Rumanský všetci Svätý Kríž,  Ján Veselovský, Pavol Fongus, Rudolf Kostúrik ml. všetci Lipt. Lúžna,  Jozef Mišík Uhorská Ves, Milan Roštek Švošov, Tomáš Kucík Beňadiková, Stanislav Žižka, Vanesa Papajová obaja Vavrišovo,  Ondrej Murín Lisková,  Mário Majkút Lipt. Osada,  Martina Chovanová, Ľuboš Chovan obaja Kvačany,  Peter Lehotský, Miroslav Medvecký obaja Hybe, Ingrid Porubänová L.Kokava.Všetkých na školenie pozývame.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Vyzývame FK 1.A + B tr. U 15 - žiaci, aby si dohodli dohrávku 13.kola najneskôr do 11.4.,inak bude nariadená na stredu 18.4.Z dôvodu vylosovanie nadstavbovej časti Toto sa to sa týka aj dohrávky 8.kola 1.A tr. žiaci – Lúčky – L. Teplá.                                                                                 

2. Vyzývame FK U 13 na dohrávku jesennej časti – sk. A – 5.kolo – Lisková – L. Lužna a sk. B – 10.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo  najneskôr do 10.4.2018 z dôvodu nadstavbovej časti.                                              

3. Oprava. Dohrávka 1.4. o 14:00 – Lúčky – Val. Dubová  - 11.kolo 3B dospelých umelá tráva Ružomberok, nie ako bolo v US 37 žiaci sk. A – 13.kolo.                                                                                              

4. Súhlasíme so zmenou hracieho času – 15.kolo dorast – Prosiek – Švošov – 31.3. z 15:00 na 14:00, 16.kolo- 2.tr.dospelých – Kvačany – Jamník – 7.4. z 15:30 na 16:00 h.                                                       

5. Z dôvodu účasti výberu LFZ v kategórii U 11 na medzi oblastnom turnaji v Žiari nad Hronom , prekladáme 12.kolo naplánované na 7.4. na 23.6.2018. FK, ktoré si budú chcieť toto kolo predohrať to umožníme po vzájomnej dohode FK cez ISSF systém. MFS naplánované na 8.4. sa hrajú. Odchod autobusu z Lipt. Mikuláša na turnaj do Žiaru nad Hronom o 6:30 od Stop Shopu.                                                        

6. Súhlasíme s dohrávkou 13.kola U 15 sk. A – Likavka – L. Sliače – 3.4. o 14:00a sk. B – L. Sielnica – Palúdzka – 3.4. o 16:30 h.                                  

7. Súhlasíme s predohrávkou 14.kola 3.A tr. – Kr. Lehota – L. Ondrej - 30.3.2018 o 15:0 , 18.kolo dorast – Palúdzka – Iľanovo – 7.4. o 14:00 h .                                                                                   

8. Umožňujeme predohrávku  MFS 13. a 14.kola dospelých na základe vzájomnej dohody zainteresovaných FK cez ISSF ako podanie o zmene termínu, pričom domáci FK bude povinný kontaktovať delegovaných R, resp. požiadať komisiu rozhodcov o náhradných R.                                                    

9. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča  a hosťovanie a prestupy, kde je  fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvody, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.      

10. Upozorňujeme všetky FK, že žiadosť o zmenu termínu, resp. miesta konania MFS sa podáva cez žiadosť o zmenu cez detail MFS, nie ako podnet na ŠTK ( Lúčky ).                                                   

11. Žiadame R resp. delegátov, aby pri najbližších naplánovaných MFS dôsledne skontrolovali vybavenosť šatní pre R i hráčov, ako aj vybavenie a vyznačenie hracej plochy ( čiary, lavičky, zábradlia ap.) Zistené skutočnosti žiadame uviesť v správe delegáta, resp. R na zadnej strane zápisu alebo na oznámení o nedostatkoch  v stretnutiach LFZ.                                

12. Rušíme MFS 15.kolo – dorast – Lúčky – Palúdzka z dôvodu rekonštrukcie šatní. Náhradný termín si FK  dohodnú.                                                          

13. Akceptujeme odstúpenie FK Východná zo súťaže 1.tr.dorast.Všetky výsledky FK budú anulované. FK Východná za odstúpenie z rozohranej súťaže odstupujeme na DK.                                            

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že transfery prestup s obmedzením je možné podať už len do 31.3.2018 do 24,00 h. Do tejto doby musí byť transfer zaevidovaný v systéme ISSF, musí sa súhlasne vyjadriť hráč a súhlasné stanovisko musí dať aj materský FK. Od 1.4. do 30.6.2018 nie je možné zadávať žiadne transfery. Letné prestupové obdobie začína od 1.7.2018. 

KOMISIA  ROZHODCOV

38/1 Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, že v zmysle „Zásad pre činnos.ť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ sú rozhodcovia a delegáti povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade nedodržania včasného ospravedlnenia KR LFZ bude postupovať v zmysle vyššie uvedených „Zásad ...“.

38/2 Ospravedlnenia: Lisý P. (PN do 27.3.), Kováčiková A. (8.4.), Haviar I. (14.-15.4.), Pribylinec M. (7.4.), Psotný J. (1.5.), Hazucha P. (30.3,1.4.-onesk., celý jún 2018), Zeleňák J. (So), Laučík J. (7.-8.4.), Glajza J. (8.,4. popol.), Ilavský P. (8.4 a 15.4.), Pribylinec M. (PN od 29.3.-6.4.), Prončák M. (hrací čas MFS dospelí Sv.Kríž od 14.4.2018),

38/3 KR berie na vedomie e-mail: Krišanda L., Bubniak T., Balogh D.,

DELEGAČNÝ LIST č. 16/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          08.04. 2018 o 15,30 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Lisková

Nemec P.

Kudroň

Štachura

Makovický

 

Sm.Žiar-Pribylina

Zlejší

Neuman

Murza

Vyšný M.

 

Važec-Bobrovec

Veľký

Kaučiarik

Žiak

Haviar

 

Švošov-Hubová

Cibuľa

Nemec J.

Bakoš

Szabó

 

L.Kokava-Ľubeľa

Rajniak

Prončák M.

Matošová

Antol

 

Ludrová-Likavka

Švorčík

Ivan

Matej

Matula

 

Černová-L.Teplá

Gemzický

Bielesch

Gazdík

Krivoš

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 08.04. 2018 o 15,30 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Jamník

Wosiňski

Kutnár

Širúček

 

7.4. o 16:00 hod.

Stankovany-Beňadiková

Kudroň

Nemček

Štachura

Dráb

o 10:30 hod.

voľno-Hrboltová

 

 

 

 

 

Východná-Vavrišovo

Števček

Smatana

Kubínová

 

 

L.Lúžna-Sv.Kríž

Podskuba

Mikuš

Lacková

 

 

Iľanovo-Prosiek

Oravec A.

Širúček

Chlepko

Vyšný J.

 

L.Ján-P.Ľupča

Beňo

Bubniak

Rúčka J.

Grendel

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         08.04. 2018 o 15,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-Štiavnička

 

 

 

 

 

L.Osada-Lúčky

Čačo

Hazucha

Baláž R.

 

 

V.Dubová-B.Potok

Nemček

Špirka

Krišanda J.

 

 

L.Revúce-L.Vlachy

Maga

Kasl D.

Šimčeková

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         30.03. 2018 o 15,00 hod.                                14. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-L.Ondrej

Prončák M.

Prončák J.

Chlepko

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         08.04. 2018 o 15,30 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Trnovec

Glajza

Lisý M.

Chlepko

 

7.4. o 14:30 hod.

Uh.Ves-L.Ondrašová

Žuffa

Gejdoš

Dúha

 

 

Podtúreň-L.Ondrej

Lisý M.

Prončák J.

Kľačko

 

 

V.Poruba-Gôtovany

Wosiňski

Sekej

Rázga

 

 

K.Lehota-Gálovany

Rúčka M.

Kohút

Špaček

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   07.04. 2018 o 15,30 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Ondrašová

Zlejší

Psotný

 

 

o 14:00 hod.

voľno-Iľanovo

 

 

 

 

 

Bobrovec-Prosiek

Danaj

Bubniak

 

 

 

Švošov-K.Lehota

Kudroň

Kaučiarik

 

 

 

Ľubochňa-Likavka

Čačo

Žiak

 

 

 

L.Sliače-Lúčky

Gemzický

Šimčeková

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   07.04. 2018 o 14,00 hod.                                18. kolo-predohráva

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Iľanovo

Oravec M.

Ilavský

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       03.04. 2018 o 14,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-L.Sliače

Maga

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       08.04. 2018 o 13,00 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Likavka

Lucký

 

 

 

 

V.Dubová-L.Teplá

Špirka

 

 

 

 

L.Revúce-Černová

Kasl D.

 

 

 

 

L.Sliače-Ludrová

Matej

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       00.04. 2018 o 13,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sielnica-Palúdzka

Sekej

 

 

 

3.4. o 16:30 hod.

P.Ľupča-Kvačany

Danaj

 

 

 

6.4. o 16:30 hod.

 

1.B tr. žiaci U-15                                       08.04. 2018 o 13,00 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ľubeľa

Chlepko

 

 

 

 

Bobrovec-P.Ľupča

Rázga

 

 

 

 

Dúbrava-L.Ondrašová

odd.R

 

 

 

 

Ploštín-L.Sielnica

Širúček

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             08.04. 2018 o 13,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Sv.Kríž

Žuffa

 

 

 

7.4. o 14:30 hod.

Uh.Ves-Vavrišovo

Gejdoš

 

 

 

 

L.Kokava-Jamník

Prončák M.

 

 

 

 

Hybe-Beňadiková

Kohút

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           05.04. 2018 o 16,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-Ružomberok

Lacková

 

 

 

 

Ľubochňa-L.Lúžna

Lucký

 

 

 

 

Hrboltová-L.Štiavnica

Maťokár

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           05.04. 2018 o 16,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Ondrašová

Kovčiková

 

 

 

 

Iľanovo-Palúdzka

Oravec A.

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Psotný

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    07.04. 2018 o 13,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Ondrašová

Lisý M.

 

 

 

8.4. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Sv.Kríž

Murza

 

 

 

8.4. o 13:00 hod.

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 15/2017-18 

L.Teplá-Demänová

Nemec P.

Balogh

Štachura

 

 

Ľubeľa-Ludrová

Glajza

Beňo

Neuman

Makovický

 

Beňadiková-Komjatná

Cibuľa

Oravec M.

Danaj

 

MFS sa nehrá !!!

Lúčky-V.Dubová

Nemček

Šimčeková

Lucký

MFS sa odohrá na UT v Rbk

L.Trnovec-Uh.Ves

Švorčík

Mikuš

Špirka

 

 

L.Ondrej-V.Poruba

Bubniak

Murza

Kohút

 

 

L.Ondrašová-Podtúreň

Rúčka J.

Chlepko

Kľačko

 

 

K.Lehota-Ľubochňa (U19)

Oavec A.

Psotný

 

 

 

Prosiek-Švošov (U19)

Božek

Kaučiarik

 

 

31.3. o 14:00 hod.

Ondrašová-Bobrovec (U19)

Ivan

Širúček

 

 

 

Ludrová-L.Lúžna (U15)

Krišanda J.

Lacková

 

 

 

L.Teplá-L.Revúce(U15)

Štachura

 

 

 

 

Ondrašová-Ploštín (U15)

Chlepko

 

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Rabča

Ivan

 

 

3B.liga Ž, 1.4. o 11:30 hod.

Lisková-L.Hrádok

Wosiňski

 

 

3B.liga Ž, 1.4. o 11:30 hod.


Igor Repa                                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                    sekretár LFZ

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk