Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 38 zo dňa 26. apríla 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 260419

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 38/2018-19 

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Upozorňuje FK VI. a VII. liga, že bannery Double start bet, ktoré kluby prevzali na konferencii, resp. na sekretariáte LFZ, majú povinnosť vyvesiť na zábradlie okolo ihriska, tento odfotiť a snímku e-mailom poslať na LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu utorok 30.04.2019. Doteraz neprevzali FK: Podtureň. Pre Kvačany a Iľanovo prevzali pp. J. Burdel a J. Žuffa.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 15 MF  – 15.kolo  - Hybe – Jamník - 28.4. z 13:30 na 10:30. U 19 – 5.liga – 13.kolo – L. Ondrašová – Prosiek z 27.4. na 1.5. o 10:30, U 15 – 4.liga sk. B – 13.kolo – L. Sielnica – Ploštín z 28.4. na 1.5. o 15:00, U 11 – 13.kolo – L. Šiavnica – L. Mikuláš z 27.4. na 1.5. o 13:00.. Akceptujeme dohodu FK o zámene poradia MFS medzi FK Ľubeľa a Važec- U 13 - 13.kolo sa odohrá v Ľubeli 16.5. o 17:00 , medzi FK Ľubeľa a Východná – U 19 – 5.liga – 13.kolo sa odohrá 27.4. v Ľubeli o 16:00.

2. Na základe podnetu OŠK Ľubeľa súhlasíme s odohratím MFS 26.kola 6.ligy dospelých – Ľubeľa – Ludrová 16.6. o 17:00 na ihrisku vo Sv. Kríži.

3. Berieme na vedomie predložené RP od FK  Ludrová, P. Ľupča a Černová.

4. Akceptujeme  predloženie relevantného dokladu o úhrade MZF od FK L. Kokava.

5. Finále Pohára LFZ medzi FK Likavka a Ľubeľa sa uskutoční 1.5. o 14:00 na ihrisku v L. Sliačoch.

6. Ďalší turnaj U 9 zorganizuje FK Ľubochňa  na ihrisku v Hubovej za účasti družstiev : Ľubochňa, Ružomberok, Demänová a L. Ondrašová.  FK Podtureň za  účasti družstiev : Podtureň, Bešeňová a L. Mikuláš. Rozpis MFS je v ISSF.

7. Z dôvodu  nedostavenia sa hostín na MFS 12.kola 4.ligy U 15 sk. B – Ploštín – Palúdzka, kontumujeme MFS v prospech FK Ploštín 3 : 0. Za nedostavenie sa na MFS FK Palúdzka odstupujeme

na DK.

8. Na základe správy delegáta MFS, odstupujeme FK Iľanovo na DK.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. TMK SsFZ a TMK LFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 07. mája 2019 (utorok) od 15.00 hod. v priestoroch štadióna MFK Ružomberok - program v prílohe. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 30 trénerov) posielajte do 01. mája 2019 na priloženom tlačive prihlášky (v prílohe) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Doškoľovací seminár trénerov Ružomberok - program

Doškoľovací seminár trénerov Ružomberok - prihláška

2. 5 v 1 Upozorňujeme, že Juraj Sabol KIDS FUN ACADEMY v spolupráci s TMK LFZ poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informáciu vo forme plagátu nájdete aj na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 176: Jozef Bielik (1293110) TJ Štart Liptovský Ján, U 19 -  dorast, od 22. 4. 2019. 

 2. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 177: Miroslav Halaš (1247038 ) TJ Prosiek 7. liga dospelí, od 22. 4. 2019. 

 3. DS po 9. ŽK. DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U 178: Štefan Mihaľov (1103111 ) OŠK Lisková, 6. liga dospelí, od 22. 4. 2019. 

4.Vylúčení po ČK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U 179: Matej Droppa (1290428) ŠK Agro Baník Dúbrava, 6. liga dospelí, vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.4.2019.

U 180: Vladimír Bartánus (1187283) TJ Družstevník Štiavnička, 8. liga dospelí sk. A, vylúčený za HNS – úmyselné hranie  lopty  rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.4.2019.

U 181: Peter Vlček (1160965) OFK Liptovská Lužná, 6.liga dospelí, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.04.2019.

5. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 182: Peter Húska (1254986) ŠK Demänová. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubá urážka DS a delegovaných osôb pri odchode z HP) počas stretnutia 18. kola 7. ligy TJ Štart Liptovský Ján – ŠK Demänová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 30.4.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Demänová od 22.4.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3b,6,7,9, a čl.43/1,2a,g DP.

 U 183: Miroslav Laclavík (1090366)OŠK Ludrová. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko  k previneniu prostredníctvom ISSF do 30.4.2019 a predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Ludrová od 22.4.2019 a  zákaz vstupu do šatní, technickej zóny (50 m od technickej zóny), vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna, podľa čl. 48/2b, čl. 36/2a a čl. 19/2 DP,do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3b,6,7,9, a čl.43/1,2a,g DP. 

U 184:  TJ Iľanovo, na základe podnetu ŠTK a Správy DS za nevyhotovenie videozáznamu z MFS 18. kola 7. ligy dňa 21.04.2019 medzi TJ Iľanovo – TJ Sokol Beňadiková, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 bod 8/1  a bodu 8/7 RS. DS – pokuta 100 € podľa čl. 12/1 DP.

U 185: Na základe podnetu ŠTK za nedostavenie sa na MFS TJ Snaha Ploštín : FC 34 Liptovský Mikuláš  - Palúdzka stretnutia 12.kola 4.liga žiaci skupina B udeľuje pokutu 50,-€ podľa čl. 12/1 DP a bodu 10.17 RS.

U 186: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu opakovaného nepredloženia RP hráčov, ktorí na MFS nastúpili bez RP, podľa bodu B/2.1/a RS, udeľuje pokutu 10 € ,  podľa čl. 12/1  a čl. 64/1a DP  : 16.kolo – TJ Máj Černová , hráči: Tomáš Pišút -  RP – 1196724 a Michal Žuffa – RP – 1206931.

U 187: Na základe predloženia RP DK ruší uznesenie č. 186 v plnom rozsahu.

DK odstupuje  Juraj Zlejší (1172977) rozhodca, na KR za administratívne pochybenie  ( podľa bodu 11 RS z MFS ŠK Kriváň Važec : OŠK Ludrová dospelí 18.kolo).

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

38/1 Ospravedlnenia: Gazdík D.(4.-5.5.), Krčula M. (21.4.), Gregor D. (26.4., máj 2019), Lucký D. (4.-6.5.), Žiak R. (5.5.), Bakoš M. (5.5.,12.5.-popol.,18.5.,26.5.-popol.), Matej F. (4.-5.5.), Wosiňski S. (4.5.), Lucký D. (28.4.-PN), Plaskúr D. (4.5., 8.-9.5., a 16.-18.5.),

38/2 KR berie na vedomie e-mail: Štachura A., Psotný J., Rajniak J., Ivan M.,

38/3 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu Zápisu o stretnutí pred jeho uzavretím !!! V prípade opakovaných nedostatkov a žiadostí o opravu zápisu o stretnutí pristúpi KR LFZ  k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS“.

38/4 Dôrazne upozorňujeme R, na správne popisovanie priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí, tak ako to je uvedené v Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019,  Časť B – Technické ustanovenia, ods. 11. - Záväzné pokyny pre rozhodcov a DZ, bod 11.5 - Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí.

38/5 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov v popisovaní priestupkov vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí, množiacich sa žiadostí o opravu Zápisov zo strany R po ich uzatvorení ako aj chýb vo vypisovaní  Správ delegáta o stretnutí a hodnotení v Správach delegáta pozorovateľa, pozývame R a DS resp. DPR na nasledovné školenie:

***dňa 26.4.2019 o 16:00 hod. v priestoroch LFZ v Liptovskom Mikuláš nasledovných rozhodcov a delegátov – Grendel J., Gregor D., Haviar I., Makovický J., Vyšný J., Vyšný M., Zeleňák J., Žuffa J., Bubniak T., Čatloch D., Čimbora I., Gejdoš M., Chlepko M., Ilavský P., Jančuška J., Kováčiková A., Kubínová K., Krivulčík L., Kuna P., Kutnár J., Laučík J., Murza J., Prončák M., Rajniak J., Rúčka M., Širúček F., Šlauka A. a Špaček O.

***dňa 3.5.2019 o 16:00 hod. v priestoroch Presscentra na štadióne MFK Ružomberok (východná tribúna) nasledovných rozhodcov a delegátov – Dráb J., Krivoš M., Matula M., Szabó I., Kútnik S., Žiak R., Štachura A., eková D., Podskuba M., Plaskúr D., Mikulková T., Matej F., Maga R., Lucký D., Lacková N., Kudroň M., Krivoš A., Krišanda J., Krišanda L., Kmeť K., Katrák D., Dančová T., Čačo M., Baláž Ro., Baláž Ri., Balažec A. a Pašák M.

38/6 Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca apríl 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac apríl 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.05.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac apríl 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

DELEGAČNÝ LIST č. 20/2018-19 

Pohár LFZ – dospelí                                  01.05.2019 o 14,00 hod.                                 finále

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Ľubeľa

Wosiňski

Švorčík

Laučík

Dráb

v Lipt. Sliačoch

 

Slovekon – 6.liga dospelí                        05.05.2019 o 16,30 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Bobrovec

Cibuľa

Krčula

Neuman

Grendel

 

Likavka-Hubová

Nemec J.

Rajniak

Lacková

Dráb

 

Lisková-Ľubeľa

Švorčík

Maga

Novota

Haviar

 

Sm.Žiar-Pribylina

Veľký

Pašák

Krišanda L.

Vyšný J.

 

Černová-Ludrová

Oravec A.

Beňo

Matošová

Zeleňák

 

L.Lúžna-Dúbrava

Prončák M.

Murza

Plaskúr

Makovický

 

Važec-L.Kokava

Bielesch

Kaučiarik

Baláž Ri.

Krivoš M.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              05.05.2019 o 16,30 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Hrboltová

Laučík

Prončák M.

Čimbora

Vyšný J.

4.5. o 15:00 hod.

Podtúreň-Jamník

Smatana

Zlejší

Šlauka

 

 

Vavrišovo-Stankovany

Širúček

Žuffa P.

Kubínová

 

 

Východná-P.Ľupča

Glajza

Kutnár

Kováčiková

Žuffa J.

 

Kvačany-Beňadiková

Pribylinec

Gejdoš

Jančuška

Vyšný M.

 

Prosiek-Demänová

Čačo

Kmeť

Kuna

 

 

Iľanovo-L.Ján

Podskuba

Štachura

Chlepko

Matula

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                05.05.2019 o 16,30 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-L.Revúce

 

 

 

 

 

V.Dubová-B.Potok

Kudroň

Balažec

 

 

 

Lúčky-L.Vlachy

Krišanda J.

Matej

 

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                05.05.2018 o 16,30 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Sm.Žiar „B“

Sekej

Črep

 

 

 

L.Ondrašová-L.Ondrej

Krivulčík L.

Lisý M.

 

 

 

Uh.Ves-L.Trnovec

Nemec P.

Psotný

Krivoš A.

Szabó

 

K.Lehota-Gôtovany

Bubniak

Špaček

 

 

 

 

5.liga U-19                                                 04.05.2019 o 16,30 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Ján

Kutnár

Ilavský

 

 

o 14:00 hod.

Bobrovec-Iľanovo

Oravec A.

Sekej

 

 

 

Likavka-L.Ondrašová

Baláž Ro.

Dančová

 

 

 

Prosiek-voľno

 

 

 

 

 

Ľubochňa-Švošov

Bakoš

Žiak

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  04.05.2019 o 16,30 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Lúčky

Gejdoš

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Vavrišovo-Sv.Kríž

Novota

Pribylinec

 

 

 

L.Revúce-Východná

Kudroň

Štachura

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        05.05.2019 o 14,00 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Teplá

odd.R

 

 

 

o 12:30 hod.

L.Lúžna-L.Sliače

Plaskúr

 

 

 

 

V.Dubová-L.Štiavnica

Balažec

 

 

 

 

Likavka-Černová

Lacková

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         05.05.2019 o 14,00 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-P.Ľupča

Lisý M.

 

 

 

 

Palúdzka-L.Ondrašová

Chlepko

 

 

 

 

Bobrovec-Važec

Krivulčík L.

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Sielnica

Sekej

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  01.05.2019 o 15,00 hod.                                 11.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Dúbrava

Rúčka M.

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  05.05.2019 o 14,00 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Lúčky

Lisý M.

 

 

 

4.5. o 14:00 hod.

Uh.Ves-Hybe

Psotný

 

 

 

 

voľno-Sv.Kríž

 

 

 

 

 

Kvačany-L.Kokava

Jančuška

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   30.04.2019 o 17,00 hod.                                 12.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Palúdzka

Krivoš A.

 

 

 

v Černovej

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   02.05.2019 o 17,00 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Lúčky

Bubniak

 

 

 

1.5. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-Ľubochňa

Krivoš A.

 

 

 

 

L.Mikuláš-Rbk

Laučík

 

 

 

 

Bobrovec-Palúdzka

Holub

 

 

 

 

Lisková-Hrboltová

Dančová

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       02.05.2019 o 17,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Bešeňová

Šlauka

 

 

 

 

Važec-Podtúreň

odd.R

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    04.05.2019 o 14,30 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-Palúdzka

Ilavskýo

 

 

o 12:00 hod. v Palúdzke

Hybe-Bešeňová

Čimbora

 

 

 

o 12:30 hod.

Sv.Kríž-L.Ondrašová

Neuman

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Hrádok

Mikulková

 

 

 

 

L.Mikuláš-Černová

Holub

 

 

 

5.5. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Ľubochňa

Šlauka

 

 

 

5.5. o 14:30 hod.

 

 Prípravka U 09 - LFZ                               04.05.2019 o 00,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Bešeňová

Jančuška

 

 

o 10:00 hod. v Podtúrni

Ľubochňa-Ondrašová

Lacková

 

 

o 10:00 hod. v Hubovej

L.Mikuláš-Bešeňová

Jančuška

 

 

o 10:35 hod. v Podtúrni

Demänová-Ondrašová

Lacková

 

 

o 10:35 hod. v Hubovej

Podtúreň-L.Mikuláš

Jančuška

 

 

o 11:20 hod. v Podtúrni

Ľubochňa-Demänová

Lacková

 

 

o 11:20 hod. v Hubovej

Bešeňová-Podtúreň

Jančuška

 

 

o 11:35 hod. v Podtúrni

L.Ondrašová-Rbk

Lacková

 

 

o 11:55 hod. v Hubovej

Rbk-Demänová

Lacková

 

 

o 12:30 hod. v Hubovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 19/2018-19 

Hrboltová-Východná

Baláž Ro.

Kutnár

Katrák

Dráb

o 10:30 hod.

P.Ľupča-Kvačany

Čačo

Katrák

Plaskúr

 

 

L.Vlachy-Štiavnička

Bielesch

Matej

Štachura

 

 

L.Ondrašová-Prosiek (U19)

Širúček

Neuman

 

 

1.5. o 10:30 hod.

Východná-Ľubeľa (U19)

Prončák M.

Šlauka

 

 

v Ľubeli o 16:00 hod.

L.Štiavnica-L.Revúce (U15)

Lacková

 

 

 

v Ludrovej 28.4. o 13:30 hod.

L.Sielnica-Ploštín (U15)

Sekej

 

 

 

1.5. o 15:00 hod.

Važec-Ľubeľa (U15)

Bubniak

 

 

 

 

Hybe-Jamník (U15)

Čimbora

 

 

 

28.4. o 10:30 hod.

L.Štiavnica-L.Mikuláš (U11)

Dančová

 

 

 

1.5.o 13:00 hod. 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Lisková-Černová

Švec

Baláž Ri.

 

IV.liga D, 27.4.19 o 16:00 hod.

L.Lúžna-Liesek

Vrtich

Bakoš

 

IV.liga D, 27.4.19 o 16:00 hod.

Ľubochňa-Z.Poruba

Baláž Ri.

 

 

III.liga SŽ, 27.4.19 o 10:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                            sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk