Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 38 zo dňa 03. apríla 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 030420

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 38/2019-20

VÝKONNÝ VÝBOR

Na základe negatívneho vývoja šírenia pandémie a s tým súvisiacimi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä predĺženého zákazu organizovania hromadných podujatí, VV LFZ v hlasovaní per rollam i s prihliadnutím na čl.7/6 SP rozhodol:

a)    Zrušiť všetky súťaže LFZ dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020

b)    Následne anulovať výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží LFZ roč. 2019/2020
c)    Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych súťaží LFZ nikto nepostupuje ani nezostupuje
Zdôvodnenie
Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.
Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti.

Navyše:
1.    Súťaže LFZ hrajú pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.
2.    Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“:
3.    SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
4.    Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj optimálna situácia nastala v máji.
5.    V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží je zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiaden postup ani zostup a to na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020.

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje na MZF za mesiac marec 2020, splatnosť 13.4.2020. Týka sa hlavne FK, ktoré v mesiaci marec realizovali transfery, resp. odohrali stretnutia v rámci zimného turnaja LFZ.

2. Upozorňuje, že SFZ vrátane LFZ pracuje v obmedzenom režime. Z dôvodu, že je zrušená jarná časť súťaže, úradné správy nebudú vychádzať pravidelne, je však potrebné web stránky LFZ a futbalnet sledovať, aktuálne informácie sa dozviete práve tam. Pri neodkladných záležitostiach telefonicky kontaktujte 0905 928663.

3. Výkaz o dobrovoľníckej činnosti za marec 2020 zatiaľ nepredložili: R Širuček,Bubniak,Črep. Zimný turnaj LFZ. Predložiť do 9.4.2020. Bez výkazu nie je možné realizovať výplaty.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. V predstihu oznamuje, že Kids fun academy - Juraj Sabol znovu plánuje realizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B, UEFA Grassroots C a trénerov z LFZ v termínoch: 20.7.2020 na ihrisku v Závažnej Porube, 27.7.2020 v Palúdzke, 3.8.2020 v Závažnej Porube a 10.8.2020 v Palúdzke. Trvanie tréningu 90 minút so zameraním na: Ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka malých hier smerom do ofenzívy. Účastnícky poplatok 35.- €, info, prihlášky a poplatok na: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk do 5.7.2020. Informatívny plagátik-leták nájdete aj na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty. 

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk