Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 39 zo dňa 05. apríla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 060418

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 39/2017-18

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac marec 2018 je splatná 10.4.2018.

2. VV LFZ sa koná v stredu 11.4.2018 o 15,30 h. na LFZ. Pozvánky s programom  poslané elektronicky, pozývame tiež predsedov komisii LFZ. 

3. Školenie zdravotníkov bude v piatok 13.4.2018 o 15,30 h. v priestoroch firmy GAJOS v Liptovskom Mikuláši ulica M.Pišúta 4022. /Bývalé priestory SKL /likerka/. Prihlásili sa: Jakub Hyben Východná, Peter Pavkovček Jamník, Stanislav Španko, Richard Skubík, Pavol Rumanský všetci Svätý Kríž,  Ján Veselovský, Pavol Fongus, Rudolf Kostúrik ml. všetci Lipt. Lúžna,  Jozef Mišík Uhorská Ves, Milan Roštek Švošov, Tomáš Kucík Beňadiková, Stanislav Žižka, Vanesa Papajová obaja Vavrišovo,  Ondrej Murín Lisková,  Mário Majkút Lipt. Osada,  Martina Chovanová, Ľuboš Chovan obaja Kvačany,  Peter Lehotský, Miroslav Medvecký obaja Hybe, Ingrid Porubänová L.Kokava, Jana Stančeková MFK Tatran LM. Všetkých na školenie pozývame. Počet účastníkov nie je možné navyšovať, v prípade záujmu bude zorganizované ďalšie školenie. Namiesto nahláseného účastníka môže prísť náhradník. V prípade, že niekto sa nebude môcť zúčastniť oznámte to, aby sme mohli zabezpečiť náhradu, ak to bude potrebné. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Nariaďujeme dohrávku neodohratých kôl nasledovne : 1. a 2.tr. dospelých – 13.kolo – 1.5. o 17:00, 14.kolo – 24.6. o 17:00, 15.kolo na základe vzájomnej dohody najneskôr 8.5. o 17:00 h., 3.B dospelých  – 13.kolo – 20.4. o 17:00 , 14.kolo – 29.4. o 17:00. Zároveň nariaďujeme dohrávku 15.kola – Gálovany – Hybe a L. Trnovec – Uh. Ves na 1.5. o 17:00.  Dorast – 8.kolo – 2.5. o 17:00 a 14.kolo – 9.5. o 17:00.  Žiaci U 15 – sk. A a B – 13.kolo – 18.4. o 17:00, 14.kolo – 29.4. o 13:30 a 15.kolo – 1.5. o 14:30 h.  Je možné si tieto MFS predohrať na základe vzájomnej dohody cez ISSF

2. Súhlasíme s dohrávkou 15.kola 1.tr. dospelých – Hubová – L. Kokava – 6.4. o 16:00, Likavka – Černová – 6.4. o 17:00 a Bobrovec - Švošov – 8.5. o 17:00, 2.tr. dospelých – P. Lupča – Stankovany – 8.5. o 17:00 , 3.B tr. dospelých – Gôtovany – Kr. Lehota – 6.4. o 17:00, L. Ondrej - _ Vet. Poruba – 13.4. o 15:30 , L.  Ondrašová – Podtureň – 13.4. o 17:00. 3.A tr. dospelých 11.kolo – B. Potok – L. Revúce – 21.4. o 16:30, 14.kolo – 1.tr. dosp. – Černová – Ľubeľa – 20.4. o 17:30. Žiaci U 15 – sk. A – 15.kolo – Ludrová – L. Lužna – 11.4. o 17:00, 14.kolo – L.Revúce – Likavka z 25.3. na 12.4. o 16:30 a U 13 – KP sk. A – 5.kolo – Lisková – L. Lužna – 9.4. o 16:00,KP B – 10.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo  z.1.5. na 17.4. o 17:00, U 15 MF – 12.kolo - L. Kokava – Jamník z 8.4. na 1.5. o 13:00, U 15 s. B – 14.kolo -  Dúbrava – Ľubeľa z 25.3. na 8.5. o 12:30, 15.kolo – L. Sielnica – Kvačany z 1.4. na 17.4. o 17:00, U 11 – 12.kolo – Hybe – Podtureň – 7.4. z 13:30 na 12:30 , dor. 17.kolo – Lúčky – Ľubochňa – 14.4. z 15:30 na 17:30.                                   

3. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča  a hosťovanie a prestupy, kde je  fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvodu, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.               

4. Žiadame R resp. delegátov, aby pri najbližších naplánovaných MFS dôsledne skontrolovali vybavenosť šatní pre R i hráčov, ako aj vybavenie a vyznačenie hracej plochy ( čiary, lavičky, zábradlia ap.) Zistené skutočnosti žiadame uviesť v správe delegáta, resp. R na zadnej strane zápisu alebo na oznámení o nedostatkoch  v stretnutiach LFZ.                    

5. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 11 , že FK Ružomberok odohrá svoje domáce MFS vždy na ihriskách súperov, pričom v systéme bude vedený ako domáci FK so všetkými povinnosťami. Spoločné družstva U 9 a 11 Ľúbochňa – Stankovany odohrajú svoje MFS na ihrisku v Stankovanoch. 

6. Oznamujeme FK účinkujúcim v súťaži U 9, že vyhovujeme požiadavke FK Podtureň , aby účinkovali v tejto súťaži mimo súťaž namiesto odstúpeného FK Važec, pričom domáci FK v danom MFS zabezpečí kvalifikovaného R na dané MFS.11.kolo – 17.4. o 17:00 – Podtureň – Bešeňová , 12.kolo – 24.4. o 17:00 – Ružomberok – Podtureň atď. podľa vylosovania súťaže.   

7. Kontumujeme MFS U 13 – KP sk.B – 11.kolo - Iľanovo – Palúdzka v prospech FK Palúdzka 0 : 3 z dôvodu nenastúpenia domácich na MFS. FK Iľanovo za spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. iné disc. previnenie

 U 139 -  DK na základe podnetu ŠTK udeľuje pokutu 170 €, TJ Družstevník Východná, za odhlásenie mužstva zo súťaže I. triedy dorast,  podľa RS -9.4. , a čl. 40 písm. d) Súťažného poriadku futbalu (Povinnosti klubu v súťaži) klub, ktorý má v súťaži zaradené družstvo je povinný najmä vykonať opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže, ďalej podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP SFZ disciplinárneho previnenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ.       

Za prerokovanie TJ Družstevník Východná uhradiť 10,- €.

U 141: Peter Jacko /1111213/ŠK Kriváň Važec/ -  berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 97 a žiadosť zamieta. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U 142: Lukáš Kováčik /1239513/ŠK TJ Iskra Hrboltová/. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U89 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2018.   Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2. Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: 

U 140 – ​ Frederik Pustaj / 1334850 / 1.OFC Liptovské Sliače – dorast U19 / - od 2.4.2018. Disciplinárnu sankciu si podľa čl. ​ 37/5a DP vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí​ .

Za prerokovanie uhradiť 5 €.

3. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 144: Radoslav Hančík /1228915/ OŠK Lisková, I. tr. –dospelí/, vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a  DP, od 2.4. 2018 . Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U 145: Peter Jánošik - /1253366 /TJ Tatran Liptovská Osada, III. Tr. -dospelí /, vylúčený za HNS –úmyselné hranie lopty rukou v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 2. 4. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U 143: Marek Gežík /1236878/TJ Družstevník Kvačany/, - žiada menovaného o písomné stanovisko do 11. 4.2018  k HNS /hrubá urážka R/ v stretnutí 15.kola medzi TJ Liptov Vavrišovo – TJ Družstevník Kvačany  a pokračuje v šetrení veci. Zároveň,   podľa čl. 43/1 DP, ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/4 DP, od 2. 4. 2018, do doriešenia DK.  Zároveň žiadame odborné stanovisko od KR k popisu priestupku pri udelení ČK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

39/1 Ospravedlnenia: Rázga M. (8.4.-žiaci onesk.), Rázga M. (1.4.-PN), Baláž R. (8.4.-onesk.), Bakoš M. (14.4.), Kľačko A. (8.4.-onesk.), Murza j. (15.4.), Rúčka M. (22.4.),

39/2 KR berie na vedomie e-mail: Ivan M., TJ Štart Liptovský Ján,

39/3 Nové telefónne čísla: Daniel Kasl 0904 588 377,

39/4 Dôrazne upozorňujeme a žiadame všetkých R a DS na dôkladnú kontrolu vypísania Zápisov o stretnutí resp. Správ delegáta o stretnutí ako aj Správy delegáta  pozorovateľa pred ich konečným uložením v systéme ISSF tak, aby nemuselo následne dochádzať, na základe Podnetu v systéme ISSF, k ich „odomknutiu“ za účelom opravy pôvodných údajov.

39/5 Postup pri odomykaní Zápisu o stretnutí: Po ukončení stretnutia sa  R v ISSF zobrazí okno Zápisu o stretnutí s informáciou, že „Zápis bol úspešne uložený“. V prípade potreby jeho „odomknutia“ je potrebné  sa  obrátiť s konkrétnou  požiadavkou  na  príslušného  administrátora  ISSF (v podmienkach LFZ Ing. Jaroslav Dráb predseda ŠTK, mo: 0907 872374,  Ján Grendel, člen ŠTK, mo: 0905 464076 a  Vladimír Hubka, sekretár LFZ, Tz: 044/552 29 26, mo: 0905 722 914 a 0905 928 663   cez  Podanie na príslušnú komisiu v systéme ISSF. Požiadavka musí obsahovať konkrétne dôležité okolnosti potreby „odomknutia“ Zápisu, nie malichernosti, t.j. zdôvodnenie žiadosti (zabudnuté góly, OT, striedania, oprava popisov OT-ČK a pod.). 

DELEGAČNÝ LIST č. 17/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          15.04. 2018 o 15,30 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-Demänová

Podskuba

Smatana

Kaučiarik

Szabó

 

L.Teplá-Ludrová

Veľký

Žiak

Bakoš

Dráb

 

Likavka-L.Kokava

Nemec J.

Nemec P.

Matošová

Makovický

 

Ľubeľa-Švošov

Švorčík

Ivan

Neuman

Zeleňák

 

Hubová-Važec

Wosňski

Glajza

Kubínová

Vyšný M.

 

Bobrovec-Sm.Žiar

Božek

Gazdík

Bielesch

Vyšný J.

 

Pribylina-Lisková

Pribylinec

Prončák M.

Kuna

Žuffa

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 15.04. 2018 o 15,30 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-L.Ján

Ivan

Lisý P.

Neuman

Antol

14.4. o 15:30 hod.

Jamník-Východná

Oravec A.

Rúčka M.

Psotný

 

14.4. o 15:30 hod.

Stankovany-voľno

 

 

 

 

 

Sv.Kríž-Kvačany

Nemček

Maga

Štachura

 

o 10:30 hod.

P.Ľupča-Iľanovo

Čačo

Kudroň

Matej

Matula

 

Prosiek-L.Lúžna

Rúčka J.

Kováčiková

Rázga

 

 

Vavrišovo-Hrboltová

Bubniak

Rajniak

Chlepko

Grendel

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         15.04. 2018 o 15,30 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-L.Osada

 

 

 

 

 

Štiavnička-L.Revúce

Cibuľa

Kasl D.

Lucký

 

 

L.Vlachy-V.Dubová

Sekej

Prončák J.

Šimčeková

 

 

B.Potok-Lúčky

Maga

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         13.04. 2018 o 15,30 hod.                                15. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrej-V.Poruba

Bubniak

Murza

Kohút

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         13.04. 2018 o 00,00 hod.                                15. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrej-V.Poruba

Pribylinec

Murza

Kohút

 

o 15:30 hod.

L.Ondrašová-Podtúreň

Rúčka J.

Chlepko

Kováčiková

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         15.04. 2018 o 15,30 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Uh.Ves

Prončák M.

Oravec M.

Žuffa

Krivoš

14.4. o 14:30 hod.

L.Trnovec-K.Lehota

Lisý M.

Kohút

Špaček

 

 

Gálovany-V.Poruba

Beňo

Gejdoš

Špirko

 

 

Gôtovany-Podtúreň

Širúček

Oravec A.

Lacková

 

 

L.Ondrej-L.Ondrašová

Rúčka M.

Mikuš

Maťokár

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   14.04. 2018 o 15,30 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Palúdzka

Kaučiarik

Podskuba

 

 

 

Lúčky-Ľubochňa

Laučík

Kutnár

 

 

 

Likavka-Švošov

Kudroň

Šimčeková

 

 

 

K.Lehota-Bobrovec

Murza

Pribylinec

 

 

 

Prosiek-Ľubeľa

Danaj

Bubniak

 

 

 

Ondrašová-voľno

 

 

 

 

 

Iľanovo-voľno

 

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       11.04. 2018 o 17,00 hod.                                15. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ludrová-L.Lúžna

Krišanda J.

Lacková

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       15.04. 2018 o 13,00 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-L.Lúžna

Veľký

Krupík

 

 

 

Ludrová-L.Revúce

Kasl D.

Lucký

 

 

 

Černová-V.Dubová

Kaučiarik

Plaskúr

 

 

 

L.Teplá-Lúčky

Žiak

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       15.04. 2018 o 13,00 hod.                                17. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Palúdzka

Kováčiková

 

 

 

 

L.Sielnica-Dúbrava

Rázga

 

 

 

 

Ondrašová-Bobrovec

Kohút

 

 

 

 

P.Ľupča-Ľubeľa

Matej

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             15.04. 2018 o 13,00 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Uh.Ves

odd. R

 

 

 

 

Beňadiková-Sm.Žiar

odd. R

 

 

 

 

Jamník-Vavrišovo

Chlepko

 

 

 

 

Sv.Kríž-L.Kokava

Širúček

 

 

 

o 13:30 hod.

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           09.04. 2018 o 16,00 hod.                                5. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-L.Lúžna

Maga

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           12.04. 2018 o 16,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Štiavnica-Ľubochňa

Kľačko

 

 

 

 

L.Lúžna-Lisková

Šimčeková

 

 

 

 

Rbk-Lúčky

Hazucha

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           12.04. 2018 o 16,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Iľanovo

Oravec M.

 

 

 

 

Palúdzka-L.Mikuláš

Kuna

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Sliače

Kutnár

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      12.04. 2018 o 16,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Ján

Plaskúr

 

 

 

 

Demänová-Dúbrava

Matošová

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    14.04. 2018 o 13,30 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Podtúreň

Prončák J.

 

 

 

o 12:00 hod.

Važec-Sm.Žiar

Rúčka J.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Hybe

Špaček

 

 

 

 

Sv.Kríž-Ľubochňa

Rázga

 

 

 

 

L.Hrádok-Bešeňová

Cibuľa

 

 

 

15.4. o 10:00 hod.

Rbk-L.Mikuláš

Kubínová

 

 

15.04. o 10:00 hod. na ihrisku v LM

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 16/2017-18 

Likavka-Černová

Veľký

Kaučiarik

Žiak

Szabó

6.4. o 17:00 hod.

Hubová-L.Kokava

Kudroň

Gazdík

Bielesch

Krivoš

6.4. o 16:00 hod.

Gôtovany-K.Lehota

Lisý M.

Širúček

Maťokár

 

6.4. o 17:00 hod.

L.Osada-Lúčka

Čačo

Hazucha

Dúha

 

 

Uh.Ves-L.Ondrašová

Valíček

Gejdoš

Žuffa

 

 

Podtúreň-L.Ondrej

Lisý M.

Prončok J.

Kuna

 

 

Švošov-K.Lehota (U19)

Kudroň

Šimčeková

 

 

 

L.Sliače-Lúčky (U19)

Gemzický

Kaučiarik

 

 

 

Bobrovec-P.Ľupča (U19)

Sekej

 

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Rabča

Wosiňski

 

 

3B.liga Ž, 12.4. o 14:00-16:00 h.

L.Lúžna-Nižná

Bielesch

Žiak

 

4B.liga D, 14.4. o 15:30 hod.

Bešeňová-Zakamenné

Božek

Matej

 

4B.liga D, 14.4. o 14:00 hod.


Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                               sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk