Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 39 zo dňa 17. apríla 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 170420

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 39/2019-20

VÝKONNÝ VÝBOR

Na základe negatívneho vývoja šírenia pandémie a s tým súvisiacimi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä predĺženého zákazu organizovania hromadných podujatí, VV LFZ v hlasovaní per rollam i s prihliadnutím na čl.7/6 SP rozhodol:

a)    Zrušiť všetky súťaže LFZ dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020

b)    Následne anulovať výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží LFZ roč. 2019/2020
c)    Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych súťaží LFZ nikto nepostupuje ani nezostupuje.

SEKRETARIÁT

1. Mesačnú zbernú faktúru za mesiac marec 2020 neuhradil FK Liptovský Trnovec.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. V predstihu oznamuje, že Kids fun academy - Juraj Sabol znovu plánuje realizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B, UEFA Grassroots C a trénerov z LFZ v termínoch: 20.7.2020 na ihrisku v Závažnej Porube, 27.7.2020 v Palúdzke, 3.8.2020 v Závažnej Porube a 10.8.2020 v Palúdzke. Trvanie tréningu 90 minút so zameraním na: Ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka malých hier smerom do ofenzívy. Účastnícky poplatok 35.- €, info, prihlášky a poplatok na: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk do 5.7.2020. Číslo účtu: SK29 1111 0000 0014 3677 6007. Informatívny plagátik-leták nájdete aj na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty. 

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk