Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 40 zo dňa 12. apríla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 130418

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 40/2017-18

VV LFZ

1. Rozhodol a zároveň upozorňuje R a DZ, že v prípade nutnosti odomknutia zápisu, tento sa môže odomknúť výlučne vždy na komisii ŠTK, ktorá jediná má právo upraviť zápis na základe požiadavky R resp. DZ cez príslušné podanie v ISSF cez detail konkrétneho stretnutia.

2. Uložil ŠTK LFZ odohrať všetky súťaže do 17.6.2018 

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK Liptovský Trnovec, že v systéme ISSF sú vedení ako neplatiči, MZF za marec 2018. Doporučuje túto uhradiť v priebehu dňa.  

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Nariaďujeme dohrávku  8.kola U 15 s. A – Lúčky – L. Teplá na 25.4. o 17:00 h.                                                               

2. Súhlasíme s predohrávkou 14.kola 1.tr. dospelých – L. Teplá – Likavka z 26.6. na 8.5. o 15:00  h.                                     

3. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : 3.B.tr. dospelých – 15.kolo L. Ondrej – Vet .Poruba – 13.4. z 15:30 na 17:00 , 18.kolo  -1.tr. dospelých – Švošov – Likavka – 22.4. z 16:00 na 15:00, U 11 – 11.kolo – Bešeňová – L. Ondrašová – 16.4. o 17:30, 13.kolo – L. Hrádok – Bešeňová 15.4. z 10:00 na 10:30 a U 9 11.kolo na 15.4. o 9:30.                                   

4. Oprava dohrávky dorast – nie 13.kolo, ale 8.kolo na  9.5. o 17:00 h.

5. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča  a hosťovanie a prestupy, kde je  fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvodu, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.                                                                 

6. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby.                                                            

7. Kontumujeme MFS dorast U 19 – 61.kolo – L. Sliače - Lúčky v prospech FK L. Sliače z dôvodu  poklesu počtu hráčov FK Lúčky pod  sedem. FK Lúčky za opakované  spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.                                   

8. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná majú vždy 2 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode.               

9. Z dôvodu  nefunkčnosti internetu odstupujeme FK Smrečany – Žiar na DK.   

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.  Pokračovanie v šetrení veci

U: 147 Marek Gežík /1236878/TJ Družstevník Kvačany/,II. tr. dospelí Na základe písomného stanoviska KR LFZ a na základe vlastných zistení - vylúčenie za HNS – hrubá urážka voči R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 SS, podľa čl. 48/2a, od 6. 4. 2018.  Zároveň ruší predbežné ochranné  opatrenie uložené  U 143.  Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €

2. Iné disciplinárne  previnenie

 U: 148 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa  bodu 12.9. RS -  TJ Iľanovo, za nenastúpenie mužstva  na MFS / U 13 KP -11. kolo medzi : TJ Iľanovo – FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka/.    Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.  

 U: 149 DK na základe Zápisu zo stretnutia, udeľuje - pokutu 40 €  podľa bodu 12.9. RS -  ŠK Lúčky, za predčasné ukončenie stretnutia /pokles hráčov v stretnutí pod 7 - U 19  -16. kolo medzi : 1. OFC Sliače – ŠK Lúčky /.   Za prerokovanie uhradiť 5 €

U: 150 Marek Gežík /1236878/TJ Družstevník Kvačany/ - Menovanému zamieta žiadosť €o podmienečné upustenie od výkonu DS/ dôvod - nesplnenie náležitosti/ podľa čl. 41/1. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 152 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje TJ Družba Žiar-Smrečany pokarhanie, podľa DP čl. 9/1b za nefunkčný internet v MFS Žiar-Smrečany – Pribylina. Za prerokovanie uhradiť 10,- €.

3. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U: 151 Michal Kondra / 1196730/  OŠK Likavka , I tr. dospelí - vylúčený za HNS – /úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti /, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2  DP, od 9.4. 2018.  Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

40/1 Ospravedlnenia: Krišanda J. (15.4.-onesk.), Krišanda L. (15.4.-onesk.), Ivan M. (6.28.4.-služobná cesta), Maga R. (9.4. a v prac. dni.), Špaček O. (7.-8.4.-PN), Matošová P. (v pracovné dni a soboty), Smatana M. (8.4.), Kutnár J. (21.-22.4.), Podskuba M. (21.4.), Kasl D. (9.4-15.4.-onesk., 16.4.-22.4.), Psotný J. (môže 28.4., nemôže 29.4.-zmena), Ilavský P. (22.4.,29.4.,6.5.), Šimčeková D. (prac.dni od 23.4.), Nemec P. (21.4.,12.-13.5.), Nemček M. (14.-15.4.-onesk.),

40/2 KR berie na vedomie e-mail: Pribylinec M., Glajza J., predsdeda DK LFZ (stretnutie U19 konaného 7.4.2018  Lipt. Sliače - Lúčky),

40/3 Pozývame na KR dňa 19.04.2018 o 16:30 hod: Nemček M.

40/4 Dôrazne upozorňujeme a žiadame R a DS na správne popisovať OT–ČK v Zápisoch o stretnutí resp. v Správach delegáta pozorovateľa rozhodcovo podľa  usmernenia KR LFZ „POKYNY PRE ROZ-HODCOV A DELÁGÁTOV ZVÄZU popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí“. V prípade porušenia budú príslušní R resp. DZ riešení v zmysle platných „Zásad ...“.

40/5 Na základe žiadosti KR SsFZ boli nahlásení R a DZ, ktorí sa zúčastnia semináru licencie “A“ v Banskej Bystrici nasledovní R: Ivan M., Lisý P., Oravec M. a DZ: Antol M., Perašín M. a Szabó I.

40/6 Upozorňujeme R a DZ, že v prípade neodohrania stretnutia z akýchkoľvek dôvodov a zároveň dostavenia sa delegovaných osôb na stretnutie,  R a DZ majú nárok vyúčtovať si v príslušnom mesiaci vo svojom „Výkaze výkonov dobrovoľníka“ len čiastku uvedenú ako „Náhrada za materiálne zabezpečenie dobrovoľníka“. 

40/7 Evidencia klubovej príslušnosti LFZ:

Chýbajú 2R  - OŠK LISKOVÁ, TJ PROSIEK

Chýba 1R - OŠK ŠVOŠOV, ŠK BOBROVEC, TJ PRIBYLINA, ŠK TJ ISKRA HRBOLTOVÁ, TJ DRUŽSTEVNÍK KVAČANY, OŠK JAMNÍK, FK KRÁĽOVA LEHOTA, TJ DRUŽSTEVNÍK VETERNÁ PORUBA, TJ DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÝ TRNOVEC, TJ TATRAN HYBE, TJ ĎUMBIER UHORSKÁ VES

Prípadné nezrovnalosti prosíme nahlásiť 19.4.2018 na KR LFZ40/. 

DELEGAČNÝ LIST č. 18/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          20.04. 2018 o 17,30 hod.                                14. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-Ľubeľa

Zlejší

Gazdík

Kuna

Szabó

 

 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          22.04. 2018 o 16,00 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Pribylina

Oravec A.

Rajniak

Kováčiková

Grendel

 

Lisková-Bobrovec

Glajza

Wosiňski

Jacková

Krivoš

 

Sm.Žiar-Hubová

Nemec P.

Rúčka J.

Kuna

Haviar

 

Važec-Ľubeľa

Božek

Gazdík

Bielesch

Szabó

 

Švošov-Likavka

Kudroň

Podskuba

Žiak

 

o 15:00 hod.

L.Kokava-L.Teplá

Zlejší

Smatana

Kubínová

Vyšný J.

 

Ludrová-Černová

Beňo

Nemec J.

Bubniak

Žuffa

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 22.04. 2018 o 16,00 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Prosiek

Lisý P.

Chlepko

Gejdoš

 

21.4.2018

Hrboltová-Jamník

Veľký

Čačo

Kaučiarik

 

o 10:30 hod.

voľno-Vavrišovo

 

 

 

 

 

Východná-Sv.Kríž

Murza

Chlepko

Matošová

Makovický

 

L.Lúžna-P.Ľupča

Maga

Bakoš

Maťokár

Matula

 

Iľanovo-Beňadiková

Števček

Veľký

Štachura

Zeleňák

 

L.Ján-Stankovany

Švorčík

Kaučiarik

Čačo

Vyšný M.

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         21.04. 2018 o 16,30 hod.                                11. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Revúce

Čačo

Krupík

Lacková

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         22.04. 2018 o 16,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-B.Potok

Matej

Hazucha

Lacková

 

 

Lúčky-L.Vlachy

Nemček

Mikuš

Plaskúr

 

 

V.Dubová-Štiavnička

Roštek

Dúha

Lucký

 

 

L.Revúce-voľno

 

 

 

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         20.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Gálovany-Uh.Ves

Laučík

Gejdoš

Kováčiková

 

 

Gôtovany-L.Trnovec

Bubniak

Prončák M.

Prončák J.

 

 

L.Ondrej-Hybe

Širúček

Lisý M.

Kubínová

Antol

 

L.Ondrašová-K.Lehota

Oravec A.

Kutnár

Žuffa

 

 

V.Poruba-Podtúreň

Oravec M.

Danaj

Špaček

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         22.04. 2018 o 16,00 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-L.Ondrej

Lisý M.

Širúček

Rázga

 

 

Ondrašová-Gôtovany

Lisý P.

Šimčeková

Špirko

 

 

Podtúreň-Gálovany

Prončák M.

Prončák J.

Krupík

 

 

V.Poruba-L.Trnovec

Gejdoš

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

K.Lehota-Hybe

Sekej

Neuman

Špaček

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   21.04. 2018 o 16,00 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-K.Lehota

Oravec M.

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

voľno-L.Ondrašová

 

 

 

 

 

voľno-Prosiek

 

 

 

 

 

Bobrovec-Likavka

Cibuľa

Žuffa

 

 

 

Švošov-Lúčky

Kaučiarik

Maga

 

 

 

Ľubochňa-L.Sliače

Božek

Gazdík

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       18.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-L.Lúžna

Lacková

 

 

 

 

L.Teplá-Ludrová

Šimčeková

 

 

 

 

Lúčky-V.Dubová

Krupík

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       22.04. 2018 o 13,30 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Likavka

Maťokár

 

 

 

 

Lúčky-Černová

Mikuš

Plaskúr

 

 

 

V.Dubová-Ludrová

Lucký

Dúha

 

 

 

L.Revúce-L.Sliače

Hazucha

Lacková

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       17.04. 2018 o 17,00 hod.                                15. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sielnica-Kvačany

Sekej

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       18.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Ploštín

Danaj

 

 

 

 

Bobrovec-Dúbrava

Rázga

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       22.04. 2018 o 13,30 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-P.Ľupča

Števček

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Ondrašová

odd.R

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sielnica

odd.R

 

 

 

 

Ploštín-Kvačany

Švorčík

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             22.04. 2018 o 13,30 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Hybe

Lisý M.

 

 

 

21.4. o 14:30 hod.

Uh.Ves-Jamník

Rázga

 

 

 

 

Vavrišovo-Sv.Kríž

odd.R

 

 

 

 

L.Kokava-Beňadiková

Kubínová

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           19.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-L.Lúžna

Krupík

 

 

 

 

Lisková-L.Štiavnica

Plaskúr

 

 

 

 

Ľubochňa-Hrboltová

Maťokár

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           17.04. 2018 o 17,00 hod.                                10. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Iľanovo

Kohút

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           19.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Palúdzka

Dúha

 

 

 

18.4.2018

L.Mikuláš-Ľubeľa

Psotný

 

 

 

 

Iľanovo-Bobrovec

Širúček

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      19.04. 2018 o 17,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Demänová

Lisý M.

 

 

 

 

Východná-Bešeňová

Cibuľa

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    16.04. 2018 o 17,30 hod.                                11. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Ondrašová

Šimčeková

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    21.04. 2018 o 14,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Važec

Nemček

 

 

 

o 11:00 hod.

Palúdzka-L.Ondrašová

Prončák M.

 

 

 

o 12:00 hod.

Sv.Kríž-Podtúreň

Prončák J.

 

 

 

 

Hybe-Ružomberok

Rúčka J

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Hrádok

Kováčiková

 

 

 

22.4. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Ľubochňa

Kuna

 

 

 

22.4. o 13:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 17/2017-18 

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Švošov

Švorčík

Tutura

Neuman

Zeleňák

 

Pribylina-Lisková

Batiz

Prončák M.

Kuna

Žuffa

 

Beňadiková-L.Ján

Gemzický

Lisý P.

Neuman

Antol

14.4. o 15:30 hod.

Sv.Kríž-Kvačany

Bielesch

Maga

Štachura

 

o 10:30 hod.

Štiavnička-L.Revúce

Cibuľa

Hazucha

Lucký

 

 

B.Potok-Lúčky

Maga

Roštek

Krupík

 

 

L.Ondrej-V.Poruba

Bubniak

Murza

Kohút

 

13.4. o 17:00 hod.

Hybe-Uh.Ves

Šimovič

Oravec M.

Prončák M.

Krivoš

14.4. o 14:30 hod.

K.Lehota-Bobrovec (D)

Murza

Gejdoš

 

 

 

Ludrová-L.Revúce (Ž)

Hazucha

Lucký

 

 

 

Palúdzka-Podtúreň (Ž)

Nemec J.

 

 

 

14.4. o 12:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                      Vladimír Hubka           

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ

           


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk