Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 40 zo dňa 09. mája 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 100519

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 40/2018-19

VÝKONNÝ VÝBOR

1.Vyslovujeme poďakovanie 1. OFC Liptovské Sliače za poskytnutie ihriska a dobrú organizáciu pri príprave a odohratí finálového stretnutia o pohár LFZ medzi FK Likavka a FK Ľubeľa 1.5.2019 na ihrisku v Liptovských Sliačoch.

2. Fotokópiu banner Double Star Bet nezaslali FK: Lisková, Podtureň, Kvačany, Prosiek, Demänová.

SEKRETARIÁT

1.MZF za mesiac apríl je splatná v pondelok 13.5.2019.

2.VV LFZ bude v utorok 21.5.2019 o 15,30 h. na LFZ. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 11 – 15.kolo – Ľubochňa – Ružomberok  z 11.5. na 7.5. o 15:30, U 15 4.liga sk. A – 14.kolo – Val. Dubová – L. Štiavnica z 5.5. na 12.5. o 14:00. U 13 MF – 14.kolo – Bešeňová – Važec z 9.5. na 28.5. o 17:00.

2. Nariaďujeme dohrávku 14.kola 4.ligy U 15 sk. A – L. Revúce – L. Teplá na 12.5. 2019 o 11:30.

3. Ďalší turnaj U 9 - 11.5.2019  zorganizuje FK Ľubochňa  na ihrisku v Stankovanoch  za účasti družstiev : Ľubochňa, Ružomberok, Demänová a L. Ondrašová.  FK Podtureň za  účasti družstiev : Podtureň, Bešeňová a L. Mikuláš. Rozpis MFS je v ISSF.

4. Oznamujeme FK v súťaži U 11, že OŠK S. Kríž bude domáce MFS hrávať v sobotu o 10:30.

5. Z dôvodu poklesu počtu  hráčov FK Jamník pod 7na MFS 20.kola 6.ligy dospelých – Podtureň - Jamník, kontumujeme MFS v prospech FK Podtureň, pôvodný stav 5 : 0 ostáva v platnosti.  

6. Zdôvodu spôsobenia 3.kontumácie, FK Jamník vylučujeme zo 7.ligy a stávajú sa 1.vypadávajúcim.  Ich výsledky boli anulované a FK vylosované na MFS s FK Jamník budú mať voľno.

7. Nadstavba 4.ligy U 15 je vylosovaná v ISSF – začína sa 19.5. o 14:30.

8. Na základe podnetu FK L. Mikuláš oznamujeme FK účinkujúcim v súťaži U 11, že FK L. Mikuláš  umožníme  štartovať v tejto súťaži aj s hráčmi narodeným v roku 2008, ale ich výsledky po skončení súťaže budú anulované a nebudú hodnotení v konečnej tabuľke, ani ich hráči v individuálnych štatistikách.

9. Akceptujeme predložený RP od FK Palúdzka.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 198: Dušan Majláth (1122645) ŠK Demänová  7. liga dospelí, od 6. 5. 2019. 

U 199: Martin Smatana (1239532) TJ Štart Liptovský Ján 7 liga. Dospelí, od 6.5.2019.

2.Vylúčení po ČK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U 200: Karol Križan (1354627) ŠK Demänová 7.liga - dospelí, vylúčený za HNS – hanlivý výrok voči R stretnutia , podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3. súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 6.5.2019.

U 201: Slavomír Marek (1228816 ) FK Kráľová Lehota 8. liga sk. B, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2. súťažné stretnutia , podľa čl. 49/2a DP, od 6.5.2019.

3. uznesenie týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 202: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 170 € podľa bodu 10.17 RS OŠK Jamník, pre porušenie článku 12/1 a čl. 81/1d a čl. 82/1g SP a bodu 9.4. RS ,za predčasné ukončenie stretnutia(pokles hráčov pod 7)v stretnutí  20 .kola 7. ligy dospelých medzi OFK Podtúreň – OŠK Jamník a zároveň 3. kontumácia OŠK Jamník.   

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15,30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

40/1 Ospravedlnenia: Chlepko M. (18.5.), Kaučiarik F. (5.5.-onresk.), Pašák M. (11.5.-onesk.,18.-19.5.), Kutnár J. (17.5.), Mikulková T. (11.-12.5.-PN), Kuna P. (12.5.-onesk.,12.-31.5.),

40/2 KR berie na vedomie e-mail: Plaskúr D., Čatloch D., Zeleňák J., Krišanda L.,

40/3 Oznamujeme R a DS, že letný seminár sa uskutoční na ihrisku v Liskovej dňa 20.7.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS.  Žiadame zároveň R a DS o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

40/4 Dôrazne upozorňujeme R a DS na povinnosť sledovať jednotlivé ÚS, hlavne správy Športovo-technickej komisie a Komisie rozhodcov, v prípade nejasností sa treba obrátiť na jednotlivých predsedov vyššie uvedených komisií.

40/5 KR prerokovala podnet TJ Iľanovo k stretnutiu Penzion Larion - 7. liga LFZ dospelí medzi TJ Iľanovo          - OFK Podtureň, ktorý sa má konať dňa 12.05.2019 o 16:30 hod. na ihrisku v Iľanove a rozhodla nasledovne: v tomto prípade bude KR postupovať v zmysle bodu 5.11 Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019.

40/6 Upozorňujeme a zároveň žiadame R, ktorí rozhodujú stretnutia, hlavne stretnutia mládeže, na dôkladnú kontrolu dodržiavania štartu hráčov v jednotlivých vekových kategóriách. V prípade zistenia, že háč nespĺňa vekovú kategóriu, tak R týchto hráčov pripustí na MFS, ale zároveň túto skutočnosť uvedie v Zápise o stretnutí.

40/7 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov v popisovaní priestupkov vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí, množiacich sa žiadostí o opravu Zápisov zo strany R po ich uzatvorení ako aj chýb vo vypisovaní  Správ delegáta o stretnutí a hodnotení v Správach delegáta pozorovateľa, pozývame R a DS resp. DPR na nasledovné školenie:

***dňa 10.5.2019 o 17:00 hod. v priestoroch Presscentra na štadióne MFK Ružomberok (východná tribúna)  nasledovných rozhodcov a delegátov – Čatloch D., Gejdoš M., Chlepko M., Ilavský P., Jančuška J., Kuna P., Prončák M., Širúček F., Šlauka A. (náhradný termín).

***dňa 10.5.2019 o 17:00 hod. v priestoroch Presscentra na štadióne MFK Ružomberok (východná tribúna) nasledovných rozhodcov a delegátov – Dráb J., Krivoš M., Matula M., Szabó I., Kútnik S., Žiak R., Štachura A., Šimčeková D., Podskuba M., Plaskúr D., Mikulková T., Matej F., Maga R., Lucký D., Lacková N., Kudroň M., Krivoš A., Krišanda J., Krišanda L., Kmeť K., Katrák D., Dančová T., Čačo M., Baláž Ro., Baláž Ri., Balažec A. a Pašák M.

*** oznamujeme R, že v prípade záujmu, sa vyššie uvedeného školenia R a DS dňa 10.5.2019 o 17:00 hod. . v priestoroch Presscentra na štadióne MFK Ružomberok (východná tribúna)  môžu zúčastniť aj R, ktorí neboli vyššie uvedení.

DELEGAČNÝ LIST č. 22/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        19.05.2019 o 17,00 hod.                                 22.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Hubová

Beňo

Gazdík

Smatana

Haviar

 

Bobrovec-Ľubeľa

Nemec J.

Žuffa P.

Kubínová

Žuffa J.

 

Likavka-Pribylina

Glajza

Nemec P.

Čačo

Zeleňák

 

Lisková-Ludrová

Kudroň

Bubniak

Širúček

Vyšný J.

 

Sm.Žiar-Dúbrava

Zlejší

Rajniak

Psotný

Makovický

 

Černová-L.Kokava

Podskuba

Matej

Plaskúr

Szabó

 

L.Lúžna-Važec

Veľký

Bielesch

Baláž Ri.

Dráb

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              19.05.2019 o 17,00 hod.                                 22.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Beňadiková

Zlejší

Ilavský

Lisý M.

Makovický

18.5. o 15:00 hod.

Podtúreň-Stankovany

Maga

Kmeť

Lacková

 

 

voľno-Hrboltová

 

 

 

 

 

Vavrišovo-P.Ľupča

Oravec A.

Kutnár

Matošová

 

 

Východná-Demänová

Murza

Krčula

Neuman

 

 

Kvačany-L.Ján

Baláž Ro.

Žiak

Katrák

Grendel

 

Prosiek-Iľanovo

Prončák M.

Pribylinec

Krivoš A.

Vyšný M.

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                19.05.2019 o 17,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-V.Dubová

 

 

 

 

 

Štiavnička-L.Revúce

Bakoš

Štachura

Lucký

 

 

Lúčky-B.Potok

Kaučiarik

Sekej

Balažec

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                19.05.2018 o 17,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar„B“-Ondrašová

Bubniak

Gejdoš

Holub

Žuffa J.

18.5. o 17:00 hod.

Uh.Ves-Sv.Kríž

Chlepko

Gejdoš

 

 

 

K.Lehota-L.Ondrej

Rúčka M.

Črep

Špaček

 

 

Gôtovany-L.Trnovec

Cibuľa

Šlauka

Krivulčík L.

 

 

 

5.liga U-19                                                 18.05.2019 o 17,00 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Iľanovo

Glajza

Kutnár

 

 

o 14:00 hod.

L.Ján-L.Ondrašová

Novota

Neuman

 

 

 

Bobrovec-voľno

 

 

 

 

 

Likavka-Švošov

Kaučiarik

Podskuba

 

 

 

Prosiek-Ľubochňa

Pribylinec

Sekej

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  18.05.2019 o 17,00 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Revúce

Wosiňski

Psotný

 

 

o 14:00 hod.

Východná-voľno

 

 

 

 

 

Lúčky-Vavrišovo

Čačo

Krišanda L.

 

 

 

 

4.liga U 15 o majstra Liptova                 19.05.2019 o 14,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-L.Štiavnica

Kubínová

 

 

 

 

Likavka-L.Ondrašová

Čačo

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Sliače

Cibuľa

 

 

 

 

 

U 15 sk. A o umiestnenie                       19.05.2019 o 14,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-V.Dubová

Plaskúr

 

 

 

 

L.Teplá-L.Revúce

Gazdík

 

 

 

 

 

U 15 sk. B o umiestnenie                       19.05.2019 o 14,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sielnica-Važec

Prončák M.

 

 

 

 

Ploštín-P.Ľupča

Lisý M.

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  19.05.2019 o 14,30 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Dúbrava

Čimbora

 

 

 

 

Jamník-Sv.Kríž

Murza

 

 

 

 

Vavrišovo-L.Kokava

Kutnár

 

 

 

 

voľno-Lúčky

 

 

 

 

 

Kvačany-Sm.Žiar

Pribylinec

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   16.05.2019 o 17,00 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Palúdzka

Laučík

 

 

 

15.5. o 17:00 hod.

L.Lúžna-Lúčky

Dančová

 

 

 

 

L.Štiavnica-Rbk

Bakoš

 

 

 

 

L.Mikuláš-Hrboltová

Kubínová

 

 

 

 

Bobrovec-Lisková

Kutnár

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       16.05.2019 o 17,00 hod.                                 15.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Važec

Bubniak

 

 

 

 

Podtúreň-Bešeňová

Kováčiková

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    15.05.2019 o 16,30 hod.                                 13.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Rbk

Lacková

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    18.05.2019 o 15,00 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Ľubochňa

Balažec

 

 

 

13.5. o 17:00 hod.

Hybe-Palúdzka

Lisý M.

 

 

 

o 12:30 hod.

Rbk-L.Ondrašová

Kubínová

 

 

 

v L.Ondrašovej

Sv.Kríž-L.Hrádok

Jančuška

 

 

 

 

Černová-L.Štiavnica

Krivoš A.

 

 

 

 

L.Mikuláš-Sm.Žiar

Jančuška

 

 

 

19.5. o 10:00 hod.

 

Prípravka U 09 - LFZ                                11.05.2019 o 00,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Bešeňová

Jančuška

 

 

o 10:00 hod. v Podtúrni

Ľubochňa-Ondrašová

Kaučiarik

 

 

o 10:00 hod. v Stankovanoch

L.Mikuláš-Bešeňová

Jančuška

 

 

o 10:35 hod. v Podtúrni

Demänová-Ondrašová

Kaučiarik

 

 

o 10:35 hod. v Stankovanoch

Podtúreň-L.Mikuláš

Jančuška

 

 

o 11:20 hod. v Podtúrni

Ľubochňa-Demänová

Kaučiarik

 

 

o 11:20 hod. v Stankovanoch

Bešeňová-Podtúreň

Jančuška

 

 

o 11:35 hod. v Podtúrni

L.Ondrašová-Rbk

Kaučiarik

 

 

o 11:55 hod. v Stankovanoch

Rbk-Demänová

Kaučiarik

 

 

o 12:30 hod. v Stankovanoch

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 21/2018-19 

Važec-L.Teplá

Glajza

Bubniak

Oravec A.

Makovický

 

Beňadiková-Východná

Oravec A.

Novota

Čimbora

Vyšný M.

11.5. o 16:30 hod.

Ilľanovo-Podtúreň

Bielesch

Štachura

Žiak

Vyšný J.

 

L.Ján-Prosiek

Veľký

Čačo

Krivoš A.

 

 

Stankovany-Jamník

 

 

 

 

Nehrá sa !!!

L.Revúce-V.Dubová

Maga

Plaskúr

Krišanda L.

Matula

o 15:00 hod.

L.Trnovec-K.Lehota

Matej

Lisý M.

Jančuška

Žuffa J.

 

L.Ondrej-Uh.Ves

Širúček

Črep

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka (U19)

Podskuba

Maga

 

 

 

L.Revúce-Lúčky (U19)

Bielesch

Krivoš A.

 

 

 

L.Revúce-L.Teplá (U15-dohrávka)

Krišanda L.

 

 

 

12.5. o 11:30 hod.

V.Dubová-L.Štiavnica (U15-dohrávka)

Balažec

 

 

 

12.5. o 14:00 hod.

Ľubochňa-L.Lúžna (U13)

Plaskúr

 

 

 

9.5. o 17:00 hod.

Bešeňová-Važec (U13-dohrávka)

Krivoš A.

 

 

 

28.5. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-Hybe (U11)

Plaskúr

 

 

 

11.5. o 14:30 hod.

Ľubochňa-Rbk (U11)

Dančová

 

 

7.5. o 15:30 hod. v Stankovanoch

Sv.Kríž_L.Mikuláš (U11)

Šlauka

 

 

 

o 10:30 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Černová-L.Sliače

Vrtich

Bakoš

 

IV.L. U19, 11.5.19 17:00 hod.

Z.Poruba-Nižná

Valíček

Laučík

 

IV.L. U19, 11.5.19 17:00 hod.

Lisková-Zuberec

Lisý P.

Nemec J.

 

IV.L. U19, 11.5.19 17:00 hod.

L.Lúžna-Chlebnice

Balogh

Baláž Ri.

 

IV.L. U19, 11.5.19 17:00 hod.

Ľubochňa-Diviaky

Bakoš

 

 

III.L SŽ U15 , 11.5.19 10:00 hod.

Igor Repa                                                                                              Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                         sekretár LFZ

  

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk