Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 4 zo dňa 28. júla 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280717

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4/2017-18

LFZ oznamuje, že naše rady opustil vo veku 80-tich rokov bývalý hráč, tréner a funkcionár Jaroslav Michalík z Dolného Kubína. Ako hráč v 60 - tich rokoch pôsobil v Lipt. Mikuláši za Váhom a potom ako regionálny tréner v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu, kde trénoval viacero družstiev a má veľký podiel na výchove a kvalitatívnom raste trénerov v našom regióne. Posledná rozlúčka bude v pondelok 31.7.2017 o 13,00 h. v Dolnom Kubíne, v Dome smútku v blízkosti futbalového štadióna. Česť jeho pamiatke!

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude v utorok 1.8.2017 o 15,30 h. na LFZ. 

2. Členské za klub 20.- € na nový súťažný ročník nemajú vygenerované - uhradené FK Podtureň a FK Ploštín. Spôsob úhrady, pozri predchádzajúcu ÚS. 

3. ŠK Bobrovec pozýva futbalovú verejnosť na tradičný futbalový dvojdňový turnaj "Memoriál Juraja Moravčíka" 29. a 30.7.2017, v sobotu od 15,30 h. a v nedeľu od 15,00 h. Turnaja sa zúčastňujú Iľanovo, L.Trnovec, L.Mikuláš /U19/, a domáci ŠK Bobrovec. 

4.  Upozorňujeme na registráciu osôb v zmysle pokynov, ktoré obdržali kluboví manažéri ISSF. Pri tejto príležitosti upozorňujeme, aby ste si včas zaregistrovali osoby v zmysle návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovci-odborníci Len zaregistrované osoby dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu. Čo sa týka platieb za členské, tak z pohľadu klubu platia členské príspevky len hráči, tréneri, ktorí sú registrovaní v ISSF, a klub ako člen SFZ. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Schvaľujeme nasledujúce dohody o vytvorení spoločných družstiev: Ľubochňa a Stankovany v kategoriach U 9,11,13,15 a 19,pričom družstva budú účinkovať pod spoločným názvom TJ Havran Ľubochňa. L. Štiavnica a Ludrová v kategorii U 13, ktoré bude vystupovať pod spoločným názvom : TJ Družstevník L. Štiavnica. Černová a Hrboltová v kategorii u 13 a15, pričom v kategorii U 13 bude vystupovať pod spoločným názvom TJ Iskra Hrboltová a v kategorii U 15 pod názvom TJ Máj Černová.                           

2.Upozorňujeme FK účinkujúce v kategoriach U 9 a 11, že FK Ľubochňa bude hrať domáce MFS na ihrisku v Stankovanoch. Zároveň upozorňujeme ,že po prehodnotenie situácii v Hybiach, ktoré sa odhlásili zo súťaže U 11, bude tam len 11 účastníkov ,tj. FK vylosované na MFS s Hybiami bude mať voľno. Hybe sa ale následne prihlásili do súťaže U 9, kde je urobené nové vylosovanie  na 7 účastníkov, pričom každý FK zorganizuje 4 turnaje. Turnajov sa zúčastnia po 3 družstva a 1 FK bude mať vždy voľno. Prvé turnaje sa odohrajú 2.9. o 10:00. Jeden turnaj bude organizovať Ľubochňa za účasti Ružomberka a L. Mikuláša, druhý zorganizuje Važec za účasti L. Hrádku a Bešeňovej. Voľno majú Hybe.                                              

3.Upozorňujeme všetky FK na možnosť vytvárania spoločných družstiev. Zároveň upozorňujeme , že podmienkou je štart minimálne 3 aktívnych hráčov, ktorí budú pravidelne hrávať  .Podmienkou, aby FK neplatil pokutu, že nemá  mládežnícke družstvo je vytvorenie minimálne dvoch spoločných družstiev. Na základe rozhodnutia VV sa upravuje sadzba za nesplnenie podmienky mať mládežnícke družstvo nasledovne – 1.tr. 500 €, 2.tr. 300 € a 3.tr. 100 €.                                                                                       

4.Upozorňujeme všetky FK na možnosť striedavého štartu hráča v mládežníckych kategoriach podľa čl. 28 SP, kde hráč 1. FK môže hrať za FK v inej vekovej kategórii, nie rovnakej, tj. napr. hráč z U 13 L.M. môže hrať za L. Ondrašovú v U 15 Toto je možné len u dievčat podľa čl. 31 SP, keď žiačka dievčenského FK môže hrať za žiakov iného FK, tj  v kategórii U 13 i U 15. V jednom FK je možný štart maximálne 5 hráčov na tento striedavý štart.                                                                                       

5.Rozmery bránok pri U 11 a U 9 sú stanovené na 5 x 2 m. Výnimky bude schvaľovať ŠTK cez podnet na ŠTK. Upozorňujeme R na povinnosť kontrolovať rozmery HP pri týchto 2 kategoriach.                       

6.Schváľujeme nasledujúce výnimky z UHČ v domácich MFS : Kr. Lehota – z nedele14:00 na nedeľa  UHČ a Hybe – z nedele 14:30 na sobotu 16:00.ŠTK si vyhradzuje právo v prípade nedostatku R, resp. ak dotyčné FK nebudú mať R s klubovou príslušnosťou nariadiť aj iné hracie časy ako sú naplánované. Zmeny termínov sa robia len cez ISSF, kde to potvrdia obidva FK, nestačí napísať len po vzájomnej dohode. 

KOMISIA  ROZHODCOV

04/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Orolín P., Gazdík D.,

04/2 Ospravedlnenia: Zlejší J. 12.-13.8.,26.-27.8.,9-10.9.,23.-24.9.,7.-8.10.,21.-22.10., Gregor D. 32.,33. a 34. kalendárny týždeň, Špirka J. august 2017, Gazdík D. pracovné dni, Oravec A. 12.8., Rúčka J. 12.8., 20.8. a27.8., Antol M. od 1.8 až do 12.8 vrátane, Oravec M.  4.-6.8. a UHČ Dúbrava,

04/3 Oznamujeme všetkým R a DZ, že vzhľadom na odvetné stretnutie MFK Ružomberok v treťom predkole Európskej ligy s anglickým tímom Everton FC, ktoré sa uskutoční dňa 03.08.2017 v Ružomberku, opravný termín letného seminára R a DZ LFZ sa  uskutoční dňa 02.08.2017 o 16:00 hod. t.j. v stredu v sídle LFZ v Liptovskom Mikuláši.  Poplatok za „náhradný seminár“ je stanovený na 10,0 €.  

04/4 Upozorňujeme všetkých R a DS , na povinnosť vygenerovať a uhradiť si členské za súťažný ročník 2017/2018 najneskôr do 30.7.2017, tak ako ste boli informovaní e-mailom od člena KR LFZ Jána Rojčeka, lebo inak sa nedostanete do systému ISSF a nebudete môcť vykonávať funkciu R.

04/5 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod.

04/6 Upozorňujeme FK, R a DZ, že DELEGAČNÝ LIST č. 01/2017-18 bude zverejnený v ÚRADNEJ SPRÁVE dňa 04.08.2017 po uskutočnenom opravnom termíne letného seminára R a DS LFZ.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že prestupy je možné podávať už len do pondelka 31.7.2017 do 24.00 h. a musí sa v tomto termíne vyjadriť aj samotný hráč. Prestupy s obmedzením sa podávajú do 30.septembra 2017. Potom až od 1.1.2018. 

 

Igor Repa                                                                                                      Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                sekretár LFZ

                                                                                                                                                                      

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk