Dnes oslavuje meniny Nataša zajtra Bohdana       Štvrtok, 17. január 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 41 zo dňa 19. apríla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 200418

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Nariaďujeme dohrávku  14.kola – 3.B tr. dospelých -  Hybe – Gôtovany na sobotu 28.4. o 14:30 ako majú schválenú výnimku z UHČ.                                                                                                       

2. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne :  13.kolo  -1.tr. dospelých – Černová – Hubová  1.5. na 27.4 o 17:30, U 19 – 19.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo z 28.4. na 21.4. o 16:00, U 13 – KP sk. A – 13.kolo – Lisková – L. Štiavnica z 19.4. na 20.4. o 17:00 , U 11 – 14.kolo – Hybe – Ružomberok – 21.4. zo 14:00 na 10:00, U 15 MF – 15.kolo – L. Kokava – Hybe z 29.4.na 25.4. o 17:00 h.                                        

3. Oprava dohrávky - dorast –  8.kolo -  2.5. o 17:00. Zároveň meníme termín dohrávky  U 15 – 8.kolo – Lúčky – L. Teplá – 25.4. zo 17:00 na 15:00 z dôvodu dohrávky 15.kola dorast U 19 – Lúčky – Palúdzka – 25.4. o 17:00.                                          

4. Upozorňujeme všetky FK, že z dôvodu pretrvávajúcich problémov s distribúciou RP nariaďujeme všetkým FK, ktoré majú hráčov bez RP a majú nastúpiť na MFS, aby mali pred MFS vytlačený z ISSF detail hráča z ktorého je jasné, kedy bolo o RP požiadané. Tento detail predložia R pri kontrole RP alebo k prípadnej konfrontácii, aby sa R nemusel zdržiavať vyhľadávaním hráčov v systéme tesne pred MFS, keď občas kolabuje systém. Zároveň upozorňujeme FK na dôležitú povinnosť oskenovať doručené RP a zaslať na ŠTK mailom.                                                                        

5. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča  a hosťovanie a prestupy, kde je  fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvodu, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.        

6. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby.                           

7. Kontumujeme MFS  U 13 KP sk. B – kolo – Ľubeľa – Iľanovo  v prospech FK Ľubeľa z dôvodu  nedostatočného počtu hráčov FK Iľanovo pod 7.FK Iľanovo za opakované  spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.                                   

8. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná majú vždy 2 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode.               

9. Z dôvodu  nenahrania zostavy na MFS 13.kola U 11 odstupujeme FK Sv. Kríž na DK.                            

10. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise z MFS odstupujeme  R Marek Rázga na KR . 13.kolo U11 – Sv. Kríž – Ľubochňa – neskorý príchod, zahájenie MFS bez zápisu .                                           

11. Upozorňujeme všetky FK v kategóriach U 9,11 a 13, že tu môžu štartovať dievčatá max. o 1 rok staršie. Za štart hráčov je zodpovedný tréner a klub. R je povinný pri kontrole RP staršie hráčky k MFS nepripustiť. 

12. Z dôvodu nenahratia športových odborníkov v systéme ISSF – video technik odstupujeme FK L. Trnovec na DK .   

13. Z dôvodu nefunkčnosti internetu odstupujeme na DK FK Galovany.                     

14. Dôrazne upozorňujeme všetky FK na dodržiavanie č. 7 / 1 b Rozpisu súťaže – vyvesenie vlajok – LFZ a SR.                                                                  

15. Na základe správy delegáta podujatia z dôvodu nesplnenia Smernice o infraštruktúre  štadiónov , ktorá je doplnkom k novelizovaným Pravidlám futbalu– článok 3 bod 13 Smernice ( „ Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným pevným oplotením , ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu „ ) nariaďujeme FK Ľubeľa najneskôr do začiatku budúcej sezóny takéto zábradlie urobiť. Dovtedy FK Ľubeľa musí zariadiť, aby sa diváci do miest, kde toto zábradlie nie je v čase konania MFS nedostali.                                   

16. Na základe podania FK L. Ondrej k MFS 3.B tr. 13.kolo  L. Ondrej – Hybe, kontumujeme toto MFS v prospech FK Hybe 0:3, z dôvodu nenastúpenia domácich na MFS. FK L. Ondrej z tohto dôvodu odstupujeme na DK.                         

17. Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je nominovaný delegát podujatia , jeho povinnosti preberá R ,tj. je povinný v zápise resp. na tlačive o zistených nedostatkoch uviesť zistené nedodržanie povinnosti domáceho FK ( vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel , lôpt ap. )    

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.  disciplinárna sankcia po 5 ŽK

U: 153 Martin Baran /1152713/ OŠK Likavka – I. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 154 Miroslav Zelený / 1208596 / TJ Družstevník Kvačany – II. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 155 Roman Kráľ / 1110610 / OFK Partizánska Ľupča – II. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 156 Martin Andráš /1152713/ TJ Gôtovany – III. A tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2.  vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U: 157 Marek Boroška /1179353/, TJ Štart Liptovský Ján II. tr. dospelí vylúčený za HNS – držanie súpera, bez možnosti hrať s loptou vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a  DP, od 16.4. 2018 . Za

U: 158 Matej Hlavaj / 1188700/, TJ Ďumbier Uhorská Ves, III. A tr. dospelí vylúčený za HNS   kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre , podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie    výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2b  DP, od 16.4.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

3. iné disc. previnenie 

U: 159 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 20 € , podľa  bodu 12.9. RS -  TJ Iľanovo, za nenastúpenie mužstva  na MFS / U 13 KP -13. kolo medzi : TJ Partizán Ľubeľa - TJ Iľanovo /.    Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.   

U: 160 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa  bodu 10.12. RS a čl. 80 SP -  OŠK Svätý Kríž, za nenahratie zostavy v ISSF / U 11, -13. kolo medzi : Sv. Kríž – Ľubochňa/.    Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.   

U: 161 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa  bodu 10.12. RS  -  TJ Družstevník Liptovský Trnovec, za nenahratie športových odborníkov v ISSF .    Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.  

U: 162 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa  bodu 10.12. RS  -  OFK Galovany, za nenahratie športových odborníkov v ISSF .    Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

4. žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie.

U: 163 Peter Jacko /1111213/ŠK Kriváň Važec/ -  berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 97 a žiadosť zamieta. ( dôvod : Po prešetrení podkladov z U 97 HNS pokračovalo  aj po vylúčení a po skončení stretnutia na adresu delegovaných osôb . viď. podania na DK v ISSF a videozáznam zo stretnutia).  Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

41/1 Ospravedlnenia: Maga R. (21.4.-onesk.), Gejdoš M. (14.4.-onesk.), Prončák M. (14.-15.4.-onesk.), Lacková N. (27.-29.4), Bubniak T. (29.4.), Rúčka J. (28.4.,5.5.,12.5.,19.5. a 26.5.), Kaučiarik F. (1.5-14.5.), Krupík M. (21.-22.4.-onesk.), Šimčeková D. (27.4.,19-20.5.), Murza J. (4.-6.5.), Čačo M. (1.5.), Bakoš M. (28.-29.4.), Kudroň M. (1.5.),

41/2 Absencia: Kohút M. (U15 L.Ondrašová-Bobrovec 15.4.2018),

41/3 KR berie na vedomie e-mail: Zeleňák J., Rázga M., Lisý P., Božek L., Špirka J.,  Hajovský D., Gejdoš Marko, OŠK Švošov (P.Urmín), Glajza J., Lucký D., Bubniak T. (zrušenie ospravedlnenia na 29.4..),

41/4 Pozývame na KR dňa 26.04.2018 o 16:30 hod. Rázga M. a dňa 3.5.2018 o 16:30 hod. Neuman J.

41/5 Na základe oznámenia p. Zeleňáka o ukončení funkcie delegáta, ďakujeme p. Zeleňákovi za dlhoročnú aktívnu činnosť a spoluprácu.

41/6 Oznamujeme všetkým R a DS, že predpokladaný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. 

41/7  KR vzala na vedomie „Podanie na komisiu“ ID 83953 zo dňa 16.04.2018 od zadávateľa Pavel Krajčuška (1373856). KR sťažnosť neprerokovala v zmysle RS LFZ 13.4., nakoľko nespĺňala náležitosti RS LFZ 13.1.b. 

DELEGAČNÝ LIST č. 19/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          27.04. 2018 o 17,30 hod.                                13. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

Poznámka

Černová-Hubová

Veľký

Bielesch

Matej

Dráb

 

 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          29.04. 2018 o 16,00 hod.                                19. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ludrová-Demänová

Bielesch

Božek

Žiak

Krivoš

 

Černová-L.Kokava

Ivan

Nemec P.

Matošová

Chudý

 

L.Teplá-Švošov

Nemec J.

Beňo

Štachura

Haviar

 

Likavka-Važec

Švorčík

Oravec A.

Kuna

Vyšný J.

 

Ľubeľa-Sm.Žiar

Wosiňski

Glajza

Kubínová

Vyšný M.

 

Hubová-Lisková

Podskuba

Kudroň

Matej

Dráb

 

Bobrovec-Pribylina

Rajniak

Smatana

Janíček

 

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 29.04. 2018 o 16,00 hod.                                19. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-L.Lúžna

Nemec P.

Glajza

Nemec J,

Szabó

28.4. o 16:00 hod.

Jamník-Vavrišovo

Oravec M.

Wosiňski

Kuna

Žuffa

28.4. o 16:00 hod.

Stankovany-Iľanovo

Božek

Gazdík

Kasl M.

Grendel

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-Hrboltová

Lisý P.

Rúčka J.

Kováčiková

 

o 10:30 hod.

L.Ján-voľno

 

 

 

 

 

P.Ľupča-Kvačany

Murza

Rúčka M.

Špaček

Makovický

 

Prosiek-Východná

Veľký

Gazdík

Maťokár

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         29.04. 2018 o 16,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Podtúreň

Nemček

Maga

Kasl M.

Antol

 

V.Poruba-L.Ondrašová

Čačo

Kaučiarik

Kasl D.

 

o 17:00 hod.

Hybe-Gôtovany

Lisý M.

Sekej

Murza

 

28.4. o 14:30 hod.

L.Trnovec-Gálovany

Chlepko

Prončák M.

Prončák J.

 

o 17:00 hod.

 

1.A.tr. dorast U-19                                  21.04. 2018 o 16,00 hod.                               19. kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Iľanovo

Nemec J.

Psotný

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   25.04. 2018 o 17,00 hod.                                15. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Palúdzka

Čačo

Plaskúr

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   28.04. 2018 o 16,00 hod.                                19. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-voľno

 

 

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka

Nemček

Kasl M.

 

 

 

L.Sliače-Švošov

Bubniak

Danaj

 

 

 

Lúčky-Bobrovec

Maga

Matej

 

 

 

Likavka-Ľubeľa

Božek

Čačo

 

 

 

Prosiek-voľno

 

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                   25.04. 2018 o 15,30 hod.                                08. kolo dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-L.Teplá

Plaskúr

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       29.04. 2018 o 13,30 hod.                                14. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Lúčky

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

 

L.Sliače-L.Teplá

Krupík

Lucký

 

 

 

Ludrová-Černová

Žiak

Kľačko

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       29.04. 2018 o 13,30 hod.                                14. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Bobrovec

Prončák M.

 

 

 

 

Ploštín-P.Ľupča

Prončák J.

 

 

 

 

Kvačany-L.Ondrašová

Neuman

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             29.04. 2018 o 13,30 hod.                                15. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Uh.Ves

Laučík

 

 

 

28.4. o 14:30 hod.

L.Kokava-Hybe

odd.R

 

 

 

25.4. o 17:00 hod.

Vavrišovo-Beňadiková

Gejdoš

 

 

 

 

Jamník-Sv.Kríž

Sokol

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           20.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-L.Štiavnica

Plaskúr

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           26.04. 2018 o 17,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Lisková

Krupík

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lúčky

Plaskúr

 

 

 

 

L.Lúžna-Ružomberok

Baláž R.

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           26.04. 2018 o 17,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-L.Mikuláš

Kuna

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Sliače

Danaj

 

 

 

 

Palúdzka-L.Ondrašová

Kutnár

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      26.04. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Východná

Gejdoš

 

 

 

 

Dúbrava-L.Ján

Bubniak

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    28.04. 2018 o 14,00 hod.                                15. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Sm.Žiar

Šimčeková

 

 

 

o 11:00 hod.

Važec-L.Mikuláš

Ivan

 

 

 

 

Ružomberok-Palúdzka

Špaček

 

 

na ihrisku v Palúdzke

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Širúček

 

 

 

 

L.Hrádok-Hybe

Cibuľa

 

 

 

29.4. o 10:00 hod.

Podtúreň-Ľubochňa

Širúček

 

 

 

29.4. o 13:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 18/2017-18 

Lisková-Bobrovec

Glajza

Wosiňski

Dančo

Krivoš

 

Iľanovo-Beňadiková

Števček

Veľký

Štachura

Dráb

 

B.Potok-L.Revúce

Čačo

Žiak

Lacková

 

21.4. o 16:30 hod.

L.Ondrej -Hybe

Širúček

Lisý M.

Kubínová

Antol

MFS sa nehrá !!!

Uh.Ves-L.Ondrej

Lisý M.

Rázga

 

 

 

Podtúreň-Glovany

Širúček

Prončák J.

 

 

 

Ľubeľa-K.Lehota (D)

Danaj

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-Lúčky (D)

Kaučiarik

Bielesch

 

 

 

Ondrašová-Iľanovo (D)

Zlejší

Murza

 

19.kolo

21.4. o 16:00 hod.

Ľubeľa-Ondrašová (Ž)

Bubniak

 

 

 

 

Lisková-L.Štiavnica (KP)

Baláž R.

 

 

 

20.4. o 17:00 hod.

Hybe-Rbk (U11)

Rúčka J.

 

 

 

21.4. o 10:00 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Lúžna-Zakamenné

Močiliak

Bielesch

 

4B.liga D, 28.4. o 16:00 hod.

Ľubochňa-Rabča

Matej

 

 

3B.liga Ž, 29.4. o 10:00 hod.


Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubkla

predseda LFZ                                                                                                    sekretár LFZ 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk