Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 4 zo dňa 03. augusta 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 030818

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4/2018-19

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac júl je splatná 13.8.2018.

2. Pripomíname adresu LFZ: LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, P.O.BOX 123, 1. mája 697/26-Uni Centrum, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 1 aktívnom hráčovi  bude poplatok – 500 x 0,87,5 ,tj. 437,50 € , pri 2 hráčoch – 500 x 0,75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.                  

2. Nakoľko väčšina FK prihlásených v kategórii U 9, nebola na vylosovaní, vyzývame ich, aby cez podnet na ŠTK zadali, či chcú aby hracím dňom turnajov U 9 bola sobota , resp. nedeľa. Taktiež žiadame tieto FK, aby v podaní uviedli či môžu turnaj zorganizovať aj v hale cez zimné obdobie. Celkove bude 9 hracích dni a v nich 2 turnaje po 4 účastníkoch, nakoľko sa do súťaže dodatočne prihlásila Podtureň.                              

3. Oprava – v rozpise je nedopatrením chyba – počet hráčov v kategórii U 11 má byť správne 7+1.             

4. Na základe požiadavky FK Hrboltová z dôvodu rekonštrukcie futbalového ihriska, súhlasíme so zmenou hracieho času a miesta MFS na nedeľu 14:30 na umelej tráve v Ružomberku už od 1.kola minimálne do konca septembra.    

5. Súhlasíme s vytvorením spoločných družstiev : medzi FK L. Štiavnica a Ludrová v kategóriach U 11, 13 a 15, ktoré budú účinkovať pod hlavičkou L. Štiavnice. Medzi FK Bešeňová a P. Lupča v kategórii U 9, 11 a 13, ktoré budú účinkovať pod hlavičkou Bešeňovej. Medzi FK P. Lupča a Bešeňová v kategórii U 15, ktoré budú účinkovať pod hlavičkou P. Lupče. Hybe – Kr. Lehota v kategórii U 11 a 15, ktoré budú účinkovať pod hlavičkou FK Hybe. TJ Prosiek a l. Sielnica v kategórii U 19 a bude účinkovať pod hlavičkou Prosiek.                                                                                     

6. Berieme na vedomie organizovanie mládežníckych turnajov FK Stankovany v dňoch  11, 12 a 18.8.2018. Zároveň upozorňujeme na povinnosť zaslať na LFZ vyhodnotenie jednotlivých turnajov, aby bola splnená podmienka na poskytnutie dotácii za zorganizovanie týchto turnajov. Súčasťou tohto vyhodnotenia musí byť aj uvedenie č. účtu, na ktorý bude dotácia zaslaná v prípade splnenia všetkých náležitosti.            

7. Súhlasíme s dohodou FK na zmene hracieho času – 7.liga dospelých 3.kolo – Hybe – Podtureň z 18.8. na 19.8. o 16:00 h.                                                       

8. Upozorňujeme FK v 6.lige, že na strane 23 v Rozpise súťaži platia farby dresov uvedené v tabuľke. To čo je nad tým: Farby dresov  FK dospelých  je zmätočnéa neplatí. Navyše tam chýba farba dresov Dúbravy – dresy zelené, trenírky – čierné a štulpne – zelené.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. iné disc. previnenie

U 002: Tomáš Košo/1156131/  (OFK Partizánska Ľupča). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U269) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 50 €, podľa čl. 12/2 DP (je uhradená).

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.  

KOMISIA  ROZHODCOV

04/1 Ospravedlnenia (náhradný letný seminár 28.7.): Gejdoš M. (onesk.),

04/2 Ospravedlnenia: Haviar I. (11.8.), Neuman J. (4..5.8.-onesk.), Beňo M. (12.-19.8.), Božek L. (august 2018,1.-2.9.,pracovné dni), Lucký D. (10.-15.8.), Veľký J. (5.8.dopol.), Štachura A. (5.8.-onesk., august 2018-email doručený 29.7. po uverejnení DL č.01), Kutnár J. (11.-12.8.), Podskuba M. (5.8.-PN), Grendel J.(16.-20.8.), Krivulčík L. (12.-25.8.),

04/3 KR berie na vedomie e-mail: Jacková M., Rúčka J., Hazucha P.,  

04/4 Nové telefónne číslo: Novota J. 0948 346 558,

04/5 Upozorňujeme R resp. DZ, že „Rozpis súťaže ...“ je možné si vyzdvihnúť osobne pre okres Ružomberok u p. Vrticha 0907 446 686, 0917 179 199 a pre okres Lipt. Mikuláš na sekretariáte LFZ  0905 928 663.

04/6  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

04/7 Oznamujeme všetkým R, že posledný náhradný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 03.08.2018 na ihrisku v Liskovej o 16:00 hod. V prípade neabsolvovania týchto previerok, R nebudú môcť byť delegovaní na MFS v jesennej časti ročníka 2018ú2019. Posledných náhradných fyzických previerok sa zúčastnia nasledovní R: Bálaž Ri., Bielesch R., Danaj D., Gejdoš M.,  Hazucha P., Kasl D., Kľačko A., Kohút M., Krupik M., Kubíková Z., Nemček M., Nemec P, Podskuba M.,  Rúčka J., Sokol M., Čatloch D.

04/8 Seminár DZ sa uskutoční dňa 03.08.2018 na štadióne v Liskovej o 17:00 hod. 

DELEGAČNÝ LIST č. 02/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        12.08.2018 o 16,30 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Ludrová

Veľký

Gazdík

Kasl M.

Szabó

 

Dúbrava-Pribylina

Kudroň

Žiak

Lacková

Matula

 

L.Kokava-Ľubeľa

Nemec J.

Bubniak

Kubínová

Haviar

 

Važec-Hubová

Zlejší

Smatana

Kuna

Makovický

 

L.Lúžna-Bobrovec

Glajza

Matej

Neuman

Dráb

 

Černová-Likavka

Podskuba

Kaučiarik

Maťokár

 

 

Sm.Žiar-Lisková

Nemec P.

Baláž Ri.

Špirko

Vyšný J.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              12.08.2018 o 16,30 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Beňadiková

Števček

Sekej

Špaček

Žuffa

 

Demänová-P.Ľupča

Murza

Matošová

Čatloch

 

 

L.Ján-Hrboltová

Švorčík

Rúčka M.

Lisý M.

 

 

Iľanovo-Stankovany

Prončák M.

Novota

Prončák J.

 

 

Prosiek-Jamník

Oravec A.

Chlepko

Čimbora

 

 

Kvačany-Vavrišovo

Čačo

Maga

Krupík

 

 

Východná-Hybe

Pribylinec

Širúček

Črep

Grendel

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 01/2018-19 

Hubová-L.Kokava

Gemzický

Gazdík

Kasl M.

Krivoš

o 10:30 hod.

Lisková-Černová

Beňo

Murza

Kubínová

Makovický

 

Ľubeľa-Dúbrava

Švorčík

Wosiňski

Rajniak

Vyšný J.

 

Pribylina-Ludrová

Prončák M.

Nemec J.

Kuna

Grendel

 

Hrboltová-Demänová

Božek

Kasl M.

Bakoš

 

14:30 na ÚT v Rbk

Vavrišovo-Prosiek

Psotný

Lisý M.

Matošová

 

 

 

Igor Repa                                                                                              Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                          sekretár LFZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk