Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 42 zo dňa 24. mája 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 240519

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 42/2018-19

So zármutkom oznamujeme, že naše rady v uplynulých dňoch opustil Mgr. Milan Mertoš vo veku 74 rokov z Bobrovca, dlhoročný tréner, delegát a funkcionár zväzu. Česť jeho pamiatke! 

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje R a DZ, že z dôvodu množiacich žiadostí zo strany delegovaných osôb otvoriť zápis zo stretnutia vrátane zápisov DZ po ich uzatvorení, VV LFZ nariaďuje, že zápisy môže otvoriť len predseda ŠTK na základe, že R resp. DZ najskôr cez podanie na komisiu ŠTK cez detail príslušného stretnutia presne uvedie čo je predmetom opravy v zápise, aby bol jasný a trvale zaznamenaný pôvodný údaj a nový opravený údaj. Porušenie tohoto nariadenia sa bude brať ako disciplinárne previnenie.

2. Oprava RS A: bod 2 hlasovanie VV per rollam: V poslednej vete doplniť: Výnimku môže udeliť ŠTK len v tom prípade, že predmetné MFS nenaruší regulárnosť súťaže  a nemôže ovplyvniť postup resp. zostup v dannej súťaži.

3. Oznamujeme FK, že finančné prostriedky, ktoré LFZ získa za reklamné bannery Double Star Bet použije v nasledujúcom súťažnom ročníku 2019-20 na nákup futbalových pomôcok 1 sada á 79,- € a túto obdrží každý FK, ktoré prihlási mládežnícke družstvo do súťaží LFZ, na vyžrebovaní nového súťažného ročníka. Plagátik sady tréningových pomôcok nájdete na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 11 –17.kolo –Smrečany – L. Hrádok - 26.5. z  15:00 na 13:30. U 13 – 17.kolo – Palúdzka – L. Štiavnica z 23.5. na 28.5. o 17:00. U 15 MF – 20.kolo – Vavrišovo - Smrečany z  2.6. na 1.6. o  14:00. U 19 MF – 18.kolo – Lúčky – Sv. Kríž - 1.6. zo 17:00 na 14:30. 8.liga sk. A – 20.kolo – Lúčky – Val. Dubová  z 2.6. na 1.6. o 17:00.

2. Ďalší turnaj U 9 - 25.5.2019  zorganizuje FK Ľubochňa  na ihrisku v Hubovej  za účasti družstiev : Ľubochňa, Bešeňová, L. Mikuláš a Podtureň.  FK Demänová  za  účasti družstiev : Demänová, Ružomberok a L. Ondrašová. Rozpis MFS je v ISSF.  Predbežný návrh na ďalšie turnaje je 8.6. v L. Ondrašovej a Bešeňovej

3. V ISSF je vytvorený nový ročník Pohára LFZ. Uzávierka prihlášok bude 25.6.2019 do 20:00. V prípade väčšieho záujmu FK ako bolo v 1.ročníku by sme chceli, aby sa 1.kolo resp. predkolo odohralo počas letnej prípravy, tj. do začiatku jesennej časti, ktorá začína 4.8.2019, pričom uvažujeme o dohrávke 1.kola na 29.8.

4. Vyzývame FK Biely Potok o predloženie relevantnévo dokladu o úhrade MZF za mesiac apríl 20019.

5. Z dôvodu nepredloženia RP hráča L. Ondrašovej – Richard Ambroz – RP - 1137873, ktorý v MFS 18.kola 8.ligy sk. B – Smrečany B - L. Ondrašová  nastúpil bez RP, odstupujeme FK L. Ondrašová na DK.

6. Upozorňujeme všetky FK, aby si chystať prihlášky na nasledujúcu sezónu. Doporučujeme použiť tie isté čísla ako vlani, aby sa zjednodušilo a zrýchlilo vylosovanie, ktoré bude v 1.júlovom týždni. Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých kolónkách ( upozorňujeme hlavne na zmeny zodpovedných funkcionárov – štatutárov, č. účtu, farby dresov pri dospelých ap. ), zvlášť za každú kategóriu. Najprv je potrebné si v ISSF vytvoriť za každú kategóriu nové družstvo na nový súťažný ročník. Rozdelenie družstiev v mládežníckych kategóriach a 8.lige dospelých bude záležať  od počtu prihlásených FK a je plne v kompetencii ŠTK a VV LF, pričom herný systém bude zhruba rovnaký. Ak máte pri mládeži záujem len o MF, treba to uviesť do poznámky v prihláške. Termín podávania prihlášok je do 25.6. do 20:00. ŠTK si vyhradzuje právo na zatriedenie družstiev, ktoré nepodajú prihlášky včas na zatriedenie FK do nižších súťaži.

7. Vyzývame FK, ktoré budú mať právo postupu do súťaži SsFZ, aby svoj záujem potvrdili najneskôr do 10.6. cez podnet na ŠTK. Zároveň vyzývame FK v kategórii U 15 – 3.liga sever  SsFZ nie je naplnený počet družstiev, preto by sme mohli doporučiť aj viac družstiev na postup, navyše nemusí to byť ani z postupových priečok. Dôležité je vytvoriť dvojičku s kategóriou U 13.

8. Akceptujeme predložený RP od FK Lisková.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 212:  Patrik Baláž(1374138) TJ Iľanovo - U 19,  vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou , podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 20.5.2019.

2. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 213: Peter Pajerchin (1142468) TJ Družba Smrečany Žiar, 6. liga dospelí, od 20. 05. 2019.

U 214: Miroslav Bobek (1144064) OŠK Renop Liptovská Teplá, 6.liga, dospelí, od 20. 05. 2019.

U 215: Matej Staš (1253367) OFK Liptovská Lužná, 6.liga dospelí, od 20. 05. 2019.

U 216: Vlastimil Král (1096084)TJ Tatran Hybe 7. liga dospelí, od 20. 05. 2019. 

3. podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS.

U 218: Karol Križan (1354627) ŠK Demänová 7. liga - dospelí,  

DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 s.s.), a určuje skúšobnú dobu do 31.8.2019.

4. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 217: Na základe podnetu ŠTK z dôvodu nepredloženia RP hráča, ktorí na MFS nastúpil bez RP, podľa bodu B/2.1/b RS, DS - udeľuje pokarhanie ŠK Kriváň Ondrašová ,  podľa čl. 10/1 DP  : 18. kolo 8.liga sk. B Smrečany B  – ŠK Kriiváň Ondrašová , hráč: Richard Ambróz – RP -1137873.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že Juraj Sabol KIDS FUN ACADEMY v spolupráci s TMK LFZ poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informáciu vo forme plagátu nájdete aj na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.6.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili.

2. Medzioblastný turnaj ObFZ žiaci 2007, výsledky: Turiec-Orava 1:8, Orava-Liptov 4:0, Liptov-Turiec 9:1.

3. Vyslovujeme poďakovanie MFK Ružomberok a OŠK Lisková za poskytnutie svojich ihrísk pri organizácii medzioblastného turnaja žiakov ročník 2007 za účasti ObFZ: Turiec, Orava a Liptov. 

KOMISIA  ROZHODCOV

42/1 Ospravedlnenia: Beňo M. (19.5.25.-26.5-PN), Špaček O. (19.5.-ošetr.), Bakoš M. (1.6.,19.6.), Veľký J. (26.5.), Kaučiarik F. (1.-9.6.), Glajza J. (1.-2.6.,8.6.,15.-16.6.), Jančuška J. (26.5.-onesk.), Lacková N. (27.-28.5.,31.5.,1.-2.6.), Kubínová K. (10.-16.6.), Holub P. (1.6.), 

42/2 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J., Šimčeková D., Katrák D., Psotný J., Kutnár J., 

42/3 Oznamujeme R a DS, že letný seminár sa uskutoční na ihrisku v Liskovej dňa 20.7.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS.  Žiadame zároveň R a DS o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

42/4 Upozorňujeme, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (Hotel Klar, ul. 1.mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne osobne prihlasovať členovi Komisie delegátov SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva (Odborné komisie/Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní. Týmto žiadam delegátov pôsobiacich v LFZ, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie o skontrolovanie jej platnosti a následne o jej predĺženie na vyššie uvedenom licenčnom seminári. Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejňovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov.

DELEGAČNÝ LIST č. 24/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        02.06.2019 o 17,00 hod.                                 24.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Pribylina

Cibuľa

Podskuba

Maga

Haviar

o 10:30 hod.

L.Teplá-Ľubeľa

Oravec A.

Krčula

Žiak

Szabó

 

Bobrovec-Ludrová

Matej

Gazdík

Širúček

Grendel

 

Likavka-Dúbrava

Zlejší

Pašák

Baláž Ri.

Vyšný J.

 

Lisková-L.Kokava

Pleva V.

Prončák M.

Matošová

Zeleňák

 

Sm.Žiar-Važec

Nemec J.

Cibuľa

Neuman

Vyšný M.

 

Černová-L.Lúžna

Pribylinec

Rajniak

Krivoš A.

Žuffa J.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              02.06.2019 o 17,00 hod.                                 24.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Ján

Nemec P.

Nemec J.

Novota

Vyšný M.

1.6. o 15:00 hod.

Hrboltová-Podtúreň

Bakoš

Bielesch

Murza

Szabó

o 10:30 hod.

Stankovany-P.Ľupča

Podskuba

Čačo

Kmeť

Dráb

 

voľno-Beňadiková

 

 

 

 

 

Vavrišovo-Demänová

Krišanda J.

Novota

Krišanda L.

 

 

Východná-Iľanovo

Beňo

Bubniak

Kubínová

 

 

Kvačany-Prosiek

Švorčík

Chlepko

Šlauka

Makovický

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                02.06.2019 o 17,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-Štiavnička

 

 

 

 

 

Lúčky-V.Dubová

Bielesch

Štachura

Šimčeková

 

1.6. o 17:00 hod.

L.Vlachy-L.Revúce

Lisý M.

Gejdoš

Lucký

Krivoš M.

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                02.06.2018 o 17,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar“B“-Uh.Ves

Psotný

Neuman

Kováčiková

Vyšný J.

1.6. o 17:00 hod.

K.Lehota-L.Ondrašová

Smatana

Kutnár

Jančuška

 

 

Gôtovany-Sv.Kríž

Sekej

Črep

Kováčiková

 

 

L.Trnovec-L.Ondrej

Bielesch

Rúčka M.

Štachura

 

 

 

5.liga U-19                                                 01.06.2019 o 17,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Ondrašová

Pribylinec

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Iľanovo-voľno

 

 

 

 

 

L.Ján-Švošov

Zlejší

Čimbora

 

 

 

Bobrovec-Ľubochňa

Prončák M.

Širúček

 

 

 

Likavka-Prosiek

Katrák

Baláž Ro.

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  01.06.2019 o 17,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-voľno

 

 

 

 

 

Lúčky-Sv.Kríž

Maga

Lucký

 

 

o 14:30 hod.

L.Revúce-Vavrišovo

Matej

Dančová

 

 

 

 

4.liga U 15 o majstra Liptova                 02.06.2019 o 14,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Štiavnica

Murza

 

 

 

v Ludrovej

Likavka-Bobrovec

Baláž Ri.

 

 

 

 

L.Sliače-L.Ondrašová

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U 15 sk. A o umiestnenie                       02.06.2019 o 14,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Černová

Šimčeková

 

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Balažec

 

 

 

 

 

U 15 sk. B o umiestnenie                       02.06.2019 o 14,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Važec

Psotný

 

 

 

 

P.Ľupča-Palúdzka

Špaček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  02.06.2019 o 14,30 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Dúbrava

Neuman

 

 

 

 

Hybe-L.Kokava

Čimbora

 

 

 

 

Jamník-Lúčky

Krivulčík L.

 

 

 

 

Vavrišovo-Sm.Žiar

Rúčka M.

 

 

 

1.6. o 14:00 hod.

voľno-Kvačany

 

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   30.05.2019 o 17,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Lisková

Šlauka

 

 

 

29.5. o 17:00 hod.

Ľubochňa-Rbk

Lucký

 

 

 

v Hubovej

L.Lúžna-Palúdzka

Pašák

 

 

 

 

L.Šiavnica-Hrboltová

Šimčeková

 

 

 

 

L.Mikuláš-Bobrovec

Širúček

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       28.05.2019 o 17,00 hod.                                 14.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Važec

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       30.05.2019 o 17,00 hod.                                 17.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Podtúreň

Jančuška

 

 

 

 

Ľubeľa-Bešeňová

Bubniak

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    28.05.2019 o 17,00 hod.                                 19.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-Ľubochňa

Kubínová

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    01.06.2019 o 15,00 hod.                                 18.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Černová

Prončák M.

 

 

 

o 10:30 hod.

Palúdzka-L.Ondrašová

Bubniak

 

 

 

o 12:00 hod.

Hybe-Ľubochňa

Novota

 

 

 

o 12:30 hod.

L.Mikuláš-Bešeňová

Laučík

 

 

 

2.6. o 10:00 hod.

Rbk-L.Hrádok

Rúčka M.

 

 

2.6. o 10:00 hod. v L.Hrádku

Sm.Žiar-L.Štiavnica

Cibuľa

 

 

 

2.6. o 15:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 23/2018-19 

Hrboltová-Stankovany

Baláž Ro.

Pašák

Žiak

 

o 10:30 hod.

L.Trnovec-Sm.Žiar „B“

Chlepko

Kováčiková

 

 

 

L.Ondrašová-Uh.Ves

Dančo

Katrák

Dančová

 

 

Likavka-Ľubochňa (U19)

Bakoš

Pašák

 

 

 

Palúdzka-Ploštín (U15)

Chlepko

 

 

 

 

Kvačany-Uh.Ves (U15)

Murza

 

 

23.6. o 14:30 hod. v Uh.Vsi

Sv.Kríž-Hybe (U15)

Čimbora

 

 

 

 

Pakúdzka-L.Štiavnica (U13)

Nemec J.

 

 

 

28.5. o 17:00 hod.

Sm.Žiar-L.Hrádok (U11)

Širúček

 

 

 

26.5. o 13:30 hod.

Demänová-Rbk

Kubínová

 

 

o 12:00 hod. v Demänovej

 

Rbk-L.Ondrašová

Kubínová

 

 

o 12:35 hod. v Demänovej

 

Demänová-Ondrašová

Kubínová

 

 

o 13:10 hod. v Demänovej 

 

Rbk-Demänová

Kubínová

 

 

o 13:45 hod. v Demänovej

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

poznámka

Lisková-L.Hrádok

Batiz

Matej

IV.liga dorast U19 dňa 25.5.19 o 10:30 hod.

Černová-Zuberec

Vrtich

Matej

IV.liga dorast U19 dňa 25.5.19 o 17:00 hod.

L.Lúžna-Diviaky

Balogh

Baláž Ri.

IV.liga dorast U19 dňa 25.5.19 o 17:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ 

 

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk