Dnes oslavuje meniny Sergej zajtra Alojzia       Štvrtok, 22. október 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 4 zo dňa 31. júla 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 310720

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4/2020-21

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 13.8.2020 na LFZ o 17,00 h.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR č.4592 z 2.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ k tomuto Opatreniu z 5.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažerom. Za dodržiavanie týchto opatrení jednak domáci FK, ako aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa týchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania MFS v podmienkach LFZ :

- pred príchodom družstiev a DO musia byť všetky miestnosti vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali kľučiek.

- zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky. Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk.

- obmedziť pobyt a počet osôb v šatni na minimálne časové obdobie. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky a až keď výjdu von zo šatne, idú tam náhradníci.

- pred zápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch.

- spoločný nástup pred výkopom sa nevykonáva, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa postov, kde AR vykonajú kontrólu hráčov obidvoch FK.

- počas MFS pri prerušení hry sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov. Počas hry, resp. pri prerušení sú zbytočné diskusie medzi hráčmi resp. s DO neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s objímaním.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch. Doporučuje sa individuálne sprchovanie v dostatočných rozostupoch. Prípadne sa doporučuje sprchovanie doma.

- domáci FK je povinný upozorniť divákov na dodržiavanie rozostupov, ako aj na dodržiavanie hygienických zásad. Taktiež je zodpovedný za dodržiavanie zásad pri prevádzke bufetov.

2.Prihlášky - Pohár LFZ – hral by sa systémom ako tohtoročný Letný pohár. Prihlásiť sa môže max. 32 FK do 31.8. 24.00, pričom každý FK by odohral po 5 MFS. 1.kolo by sa uskutočnilo 15.9. , ďalšie v prípade dobrého počasia po skončení jesennej časti. Zvyšné v februári až marci. Hralo by sa hlavne na prírodných trávnikoch. FK by boli nasadzované podľa umiestnenie v nedohratej sezóne 2019/20. V 1.kole by výhodu domáceho prostredia mali FK s nižším nasadením. V ďalších kolách by sme sa snažili, aby každý odohral rovnaký počet MFS doma a von. V 5.kole, ak by obidva FK mali rovnaký počet MFS doma a von, tak by bolo domácim prostredím zvýhodnené FK s nižším nasadením. V prípade prihlásenia 16 FK sa budú hrať 4 kola. Min. záujem je 8 FK, kde by sa hrali 3 kolá.

3.Upozorňujeme FK, ktoré budú v mládežníckych kategóriach vytvárať spoločné družstva, doručiť na LFZ najneskôr do 12.8.2020 dohodu o vytvorení tohto spoločného družstva za každú kategóriu zvlášť. Pristupujúce FK musí najneskôr pred 1.MFS doručiť na LFZ zoznam pristupujúcich hráčov do týchto družstiev ( ideálne cez podanie na ŠTK – stači  meno, priezvisko a č. RP ). Hráči na striedavý štart sa schvaľujú najneskôr 3 dni pred 1.MFS. FK, ktoré nemá mládežnícke družstvo, ale bude mať hráčov na striedavý štart v iných FK, taktiež doručí na LFZ zoznam hráčov, ktorých má na striedavom štarte podľa vekových kategórii.

4.Na základe čl.37/2 SP, akceptujeme požiadavku FK Hybe a nariaďujeme odohrať MFS 4.kola 8.ligy dosp.  Hybe B – Gôtovany 1.9. o 16:30 v Kr. Lehote. Akceptujeme taktiež požiadavku FK Bešeňová na MFS 1.kola U 11 – 29.8. z 13:30 na 15:30.

5.Akceptujeme dohodu FK o zmene hracieho času nasledovne : dosp. 6.liga 1.kolo – Smrečany – L. Teplá z 2.8. na 1.8. o 16:30, 7.liga – 2.kolo - Demänova – Vavrišovo – zámena poradia MFS, MFS sa odohrá vo Vavrišove, 8.liga – 8.kolo – Hybe B – Hrboltová z 19.9. na 20.9. o 15:00. U 11- 3.kolo – Bešeňová – Ľubochňa – 12.9. z 13:00 na 15:30.

6.Na základe požiadavky FK L. Ondrašová, z dôvodu rekonštrukcie HP, nariaďujeme odohrať MFS 1.kola – L. Ondrašová - Hrboltová a 3.kola L. Ondrašová – Sv. Kríž  v opačnom poradí, tj. tieto MFS odohrajú na ihriskách súperov a odvety v jarnej časti na domácom ihrisku.

7.Berieme na vedomie oznámenie FK Hrboltová o zmene farby dresov na domáce MFS, kde budú hrať komplet v zelenej farbe. Zároveň to dávame na vedomie všetkým FK účinkujúcim v 8.lige dospelých.

8.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť vygenerovať členské za všetkých hráčov a funkcionárov, ktorí sa budú zúčastňovať MFS.

9.Upozorňujeme FK v kategórii U 13 ( Vavrišovo a Východná) a U 11 ( Záv. Poruba ), ktorým boli schválené iné hracie dni ako sú oficiálne ( U 13 – štvrtok a U 11 sobota, resp. nedeľa ), že ak budú hrať MFS s družstvami, ktoré majú viacej mládežníckych družstiev a tým by kolidovali MFS jednak kvôli hráčom alebo trénerom, sú povinné sa s týmito FK dohodnúť na inom hracom dni, ktorý bude vyhovovať obidvom FK cez podanie o zmene termínu MFS. Ak sa FK nedohodnú v dostatočnom časovom horizonte, bude im nariadený oficiálny hrací deň danej kategórie.

10.Schvaľujeme vytvorenie spoločných družstiev v súťažiach LFZ :

- U 11 – Ľubochňa – Stankovany – MFS bude hrať v Stankovanoch

- U 11 a U 13 – L. Štiavnica – Ludrová  - MFS budú hrať v L. Štiavnici

- U 11, 13 a 19 – Palúdzka – Sv. Kríž – MFS  budú hrať v Palúdzkej

- U 15 – Sv. Kríž – Palúdzka – MFS bude hrať vo Sv. Kríži

- U 15 – L. Štiavnica – Ludrová – MFS bude hrať v Lurovej

- U 13 – P. Lupča – Lisková – MFS bude hrať v P. Lupči

- U 19 – Vavrišovo – Jamník – MFS bude hrať na striedačku raz vo Vavrišove, raz v Jamníku – podľa rozpisu v ISSF

- U 19 – Prosiek – L. Sielnica – MFS bude hrať v Prosieku

- U 15 – L. Sielnica – Prosiek – MFS bude hrať v L. Sielnici

11.Upozorňujeme všetky FK v kategórii dospelých, že na základe rozhodnutia VV si ŠTK vyhradzuje právo, vyžiadať si od FK námatkové  videa  z dôvodu kontróly kvality nahrávania. V každom kole si budeme žiadať po 1 videu z každej súťaže, ktoré musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšieho  štvrtka po zverejnení ÚS.

12.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť predkladať R doklad o ostaršení hráča, ktorý má nastúpiť na MFS vo vyššej vekovej kategórii. R je povinný predloženie tohto dokladu uviesť v záznamoch R. Hráč bez tohto dokladu nemôže nastúpiť na MFS.

13. Kategória U 9 – rozpis v ISSF je len z dôvodu vyžrebovania. Termíny MFS budú opravované v ISSF  podľa dátumu konania turnaja a budú zverejnené aj v ÚS. Prvé turnaje U 9 sa uskutočnia 19.8.

KOMISIA  ROZHODCOV

04/1 Ospravedlnenia: Laučík J. (8.8.), Gazdík D. (26.7.-náhr. seminár), Sekej D. (12.-20.9.), Krivoš A. (august 2020), Črep V. (8.-15.8.), Vyšný M. (8.-22.8.), Jančuška J. (1.8.), Gregor D. (august 2020), Špaček O. (august 2020), Raffaj J. (1.-23.8.), Krupa P. (22.8.,28.8.,1.9.,5.9.,15.9.,19.9.,23.9.,27.9.,3.10., 10.10.,17.10.,24.10.), Kubínová K. (So), Beňo M. (1.8.), Katrák D. (môže 29.8. po 12:00 hod.),

04/2 KR Berie na vedomie email: Rajniak J., Krivulčík L.,

04/3 Kontakty na nových R resp. na kandidátov R: Kristián Kmeť (Rbk) 0910200649, Petra Hycláková (Ľubeľa) 0940975507, Marek Oravec (Kalameny) 0907289279, Patrik Krupa (Východná) 0948172577, Barbora Turčiaková (Ľubeľa) 0917229439, Miroslav Socháň (Ružomberok) 0908218689.

04/4 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ bude akceptovať len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom. V prípade PN resp. ošetrenia lekárom zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN resp. doklad o ošetrení lekárom do 2 pracovných dní na KR LFZ.  Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, rozhodcovia a delegáti sú vždy k dispozícii KR LFZ. 

DELEGAČNÝ LIST č. 01/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          02.08.2020 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Teplá

Nemec J.

Pribylinec

Kováčiková

Žuffa J

1.8. o 16:30 hod.

Lisková-Palúdzka

Oravec A.

Lacková

Krišanda J.

Vyšný M.

 

Pribylina-L.Lúžna

Cibuľa

Beňo

Smatana

Bubniak

 

Dúbrava-L.Ján

Švorčík

Antol

Črep

Haviar

 

Hubová-L.Kokava

Nemec J.

Gazdík

Žiak

Vyšný J.

 

Važec-Ludrová

Chovanec

Kutnár

Neuman

Grendel

 

L.Sliače-Ľubeľa

Pribylinec

Podskuba

Kubínová

Krivoš M.

 

 

7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           02.08.2020 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Beňadiková

Antol

Oravec A.

Črep

Haviar

1.8. o 15:00 hod.

Východná-Demänová

Čimbora

Remeň

Lisý M.

 

1.8. o 16:30 hod.

Lúčky-Uh.Ves

Čačo

Dančová

 

Dráb

 

Prosiek-Biely Potok

Žuffa J.

Jančuška

 

 

 

Vavrišovo-Iľanovo

Laučík

Rajniak

 

 

 

Černová-Bobrovec

Kudroň

Maga

Štachura

Matula

 

P.Ľupča-Podtúreň

Murza

Prončák J.

 

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            02.08.2020 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Ondrašová

Baláž Ri.

Kmeť

 

 

o 10:30 hod.

L.Revúce-V.Dubová

Širúček

Šlauka

 

 

o 15:00 hod.

Sv.Kríž-Hybe „B“

Rúčka M.

 

 

 

 

L.Trnovec-L.Vlachy

Lisý M.

 

 

 

 

Jamník-Gôtovany

Sekej

 

 

 

 

Štiavnička-L.Ondrej

Holub

 

 

 

 

 

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk