Dnes oslavuje meniny Nataša zajtra Bohdana       Štvrtok, 17. január 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 44 zo dňa 11. mája 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 110518

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 44/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Splatnosť MZF za apríl 2018 je v pondelok 14.5.2018. 

2. Upozorňuje, že v prípade záujmu, LFZ usporiada ďalšie školenie pre zdravotníkov. Počet uchádzačov na jedno školenie je 18. Prípadné prihlášky FK môžu e-mailom posielať na obfz@obfz-lm.sk. 

3. Upozorňuje na správy KR bod 44/7, zrušenie klubovej príslušnosti pre R LFZ od nového súťažného ročníka. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : U 13 KP- MF – 15.kolo – Dúbrava – Bešeňová z 10. na  24.5. o 17:00, 17.kolo – Bešeňová - Východná z 24. na 22.5. o 17:00. U 9 – 14.kolo – Ľubochňa – Bešeňová z 8.5. na 16.5. o 17:00 a Bešeňová – Ľubochňa – 9.kolo z 28.10. na 13.6.o 17:00. U 11 – 17.kolo – Bešeňová – Hybe z 12. na 13.5. o 14:30 a Ľubochňa – Ružomberok  12.5. zo 14:30 na 10:30. U 13 o 9-12.miesto – 1.kolo – L. Lužna – L. Sliače z 10. na 11.5. o 17:00 , U 13 o majstra – 3.kolo – Ružomberok – Palúdzka zo 17. na 16.5. o 17:00 h.                                                                                    

2. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akéhokoľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegova

3. Kontumujeme MFS U 19 - 14.kolo – L. Sliače – Kr. Lehota a 21.kolo -Švošov – Palúdzka v prospech domácich  FK   3 : 0 z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS na základe podnetu obidvoch FK. FK Kr. Lehota  a Palúdzka za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.                                                                                      

4. Upozorňujeme všetky FK, že v zápise z MFS nemôžu byť duplicitné funkcie ( HU nemôže byť kameramanom, lekárom ap. ,kameraman nemôže byť lekárom ap.                                                                                                                     5. Vyzývame všetky FK účinkujúce v mládežníckych súťažiach LFZ ak majú podnety k prebiehajúcim súťažiam, resp. majú návrhy do budúcej sezóny, aby svoje návrhy podávali cez podnet na ŠTK najneskôr do 31.5.2018                

6. V sezóne 2018/19 uvažujeme o vytvorení súťaže malého futbalu v kategórii U 19, kde by sa hralo 1+7 od 16-tky po 16-tku na brány minimálne 5x2 m. Je to krajné riešenie . Hrací model bude vytvorený podľa počtu prihlásených družstiev. Boli by sme radšej , keby FK využili inštitúty striedavého štartu, resp. spoločných družstiev, lebo určite je to lepšie, keď dorastenci hrajú na celom ihrisku. Na základe rozhodnutia VV budeme tieto družstva motivovať tak, že družstvo, ktoré odohrá celú sezónu v kategórii U 19 veľkého futbalu, bude po sezóne odmenené. Finančná čiastka bude vyčíslená dodatočne.                 

7. Vyzývame FK v mládežníckych kategóriach, ktoré majú záujem, resp. právo postupu do krajských súťaži, aby svoj záujem prezentovali cez podanie na ŠTK. Jedná sa hlavne o kategóriu žiakov, kde postupujú dvojičky.                     

8. Na základe pretrvávajúcich problémov s počasím v jesennej a jarnej časti, ako aj s hľadaním náhradných termínov na dohrávky, bude na konferencii navrhnuté zníženie počtu účastníkov v 1. a 2.tr. dospelých znížiť na 12 účastníkov, čím by sa vytvoril priestor na neskorší začiatok súťaži ako aj lepšie vytvorenie termínovej listiny. Navyše predpokladáme zvýšenie kvality obidvoch súťaži a navyše by sa poriešili problémy s obidvoma 3.triedami, kde by sa zvýšil počet účastníkov. V neposlednom rade by každý FK v 1. a 2.triede ušetril minimálne  400-500 € na rozhodcoch a cestovnom. Navyše v medzi sezónmom období po skončení jesennej časti uvažujeme o vytvorení súťaže o pohár LFZ, kde by mohli účinkovať všetky družstva účinkujúce v súťažiach LFZ podľa prihlášok, kde by sa hralo vyraďovacím spôsobom. V prípade dobrého počasia by sa tieto MFS hrali na prírodných HP, v prípade zlého počasie by sa hralo na UT. Termínovú listinu by sme robili tak , aby sa využili hlavne prírodné trávniky. Hrací systém bude zvolený podľa záujmu FK. Žiadame FK účinkujúce v súťažiach dospelých aby sa k tomuto návrhu vyjadrili cez podnet na ŠTK najneskôr do 31.5., aby sme ich  mohli spracovať a nachystať na konferenciu.                                                                         

9. Vylosovanie nadstavby U 15 – o 9.miesto -27.5. L. Teplá – Kvačany a odveta 3.6. v Kvačanoch.                                                                           

10. Z dôvodu porušenia čl. 7.1 / c Rozpisu súťaži LFZ – nezabezpečenie US na MFS 20.kola 2.tr. dospelých – Kvačany – Beňadiková odstupujeme FK Kvačany na DK.

11. Oprava ÚS č.41 v sekcii ŠTK bod 15 – nariaďujeme FK Ľubeľa zabezpečiť pevnú ohradu HP na základe bodu 6.3 Rozpisu súťaži LFZ, nie na základe Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018, ktorá sa zatiaľ vzťahuje len na kluby 1.a2.ligy SFZ do začiatku nového súťažného ročníka. Táto bariéra môže byť aj prenosná, ale musí tam byť počas konania MFS, resp. úplne zabezpečiť, aby sa tam diváci nemohli dostať napr. vybudovaním plota od cesty za striedačkami.                                                      

12. Upozorňujeme všetky FK, že začiatok jesennej časti sezóny 2018/ 19 je naplánovaný na 4.resp. 5.8.2018  a jarnej časti na 23-24.3.2019.                     

13. Z dôvodu neuhradenia podlžnosti FK Ploštín voči FK L. Lužná vo výške 128,60 € zo sezóny 2016/17 odstupujeme FK Ploštín na DK.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.      disciplinárna sankcia po 5 ŽK

U: 181 Pavol Slovák/1166294/  OŠK Renop Liptovská Teplá - I. tr. dospelí - od 9. 5. 2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2.      vylúčený po 2. ŽK

U: 182 Ľuboš Kráľ/1171467/ TJ Iľanovo – II. tr. dospelí – od 7.5. 2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 183 Jakub Líška/1323562/FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka I. tr. dorast – od 7.5.2018. nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.  Za prerokovanie uhradiť 5 €.

3.      vylúčený po ČK

U: 184 Martin Kráľ /1166874/ TJ Iľanovo – II.tr. dospelí. Vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP . DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 7.5. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 189 Dominik Stano/1248829/- TJ Tatran Hybe – III . tr. –nadstavba.  Vylúčený za HNS – kopnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP . DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 7.5. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 185 Michal Marton/1231790/ OŠK Likavka – I. tr. dospelí. DK od 7.5.2018 zastavuje menovanému činnosť a na základe Zápisu zo stretnutia, Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k udeleniu ČK : SH – brutálny spôsob – intenzita priestupku vyššia, ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu hráča D č. 16.  Zároveň žiadame o stanovisko hráča TJ Družba Smrečany Žiar - Miroslava Štefčeka/1214226/o stanovisko k zraneniu, prípadne dĺžku PN - do 15.5. 2018.

4.      iné disc. previnenie

U: 186 DK na základe podnetu KR rozhodla , že za administratívne pochybenie delegovanej osoby /v stretnutí 18. kola – dňa 22.4.2018 III. B. tr. dospelí medzi: OFK Podtúreň – OFK Gálovany/,  podľa čl. 63/1b – DP,  ukladá DS – R Filipovi Širučekovi/1240441/,  pozastavenie výkonu funkcie  na 1. mesiac – podľa čl. 63/2b, od 7.5. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €

U: 187 Marek Šrámek/1199256/ ŠK TJ Iskra HrboltováNa základe Zápisu zo stretnutia, Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o vyjadrenie k  HNS (vulgárne výroky voči R pri odchode z HP a v priestoroch vo vnútri štadióna) v stretnutí 20. kola II. tr. ŠK TJ Iskra Hrboltová – TJ Prosiek, podľa čl. 71/1, 3a,b,c- DP, do 15. 5. 2018. Zároveň menovanému ukladá pozastavenie výkonu športu a funkcie, podľa čl. 76/1- DP, od 7. 5. 2018, až do doriešenia DK.

U: 188 DK na základe podnetu ŠTK a správy DS udeľuje pokutu 50 €, TJ Družstevník Kvačany, za porušenie povinnosti vyplývajúcich z predpisov LFZ a  Súťažného poriadku / Nedostatočná usporiadateľská služba bez HÚ/ v  stretnutí 20. kola II. tr. dospeli: TJ Družstevník Kvačany – TJ Sokol Beňadikova), podľa čl. 9/1c – DP, a bodu čl. 7.1./a, b, c – RS .

Za prerokovanie TJ Družstevník Kvačany uhradiť 10 €.

U: 190 DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 20 € podľa bodu 12.9. RS – FK Kráľová Lehota, za nenastúpenie mužstva na MFZ/ U 19 dorast – 14. kolo, medzi 1.OFC Liptovské Sliače – FK Kráľová Lehota/. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.

U: 191 DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 20 € podľa bodu 12.9. RS – FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, za nenastúpenie mužstva na MFZ/ U 19 dorast – 21. kolo, medzi OŠK Švošov – FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka/. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

44/1 Ospravedlnenia: Krišanda J. (17.-19.5.), Štachura A. (6.5.-PN), Beňo M. (1.5.-prac.povinnosti-onesk.), Lacková N. (12.5.,26.5.), Božek L. (19.5.,26.-27.5., letný seminár 14.7.), Kaučiarik F. (19-20.5 ), Murza J. (18.-20.5.), Lisý P. (25.-26.5.,27.5. dopoludnia), Baláž R. (12.5.-onesk.), Hazucha P. (11.-15.5.-onesk.), Bakoš M. (19.-20.5.), Oravec M. (od 5.5. cca 2 týždne – PN), Podskuba M. (26.5.),

44/2 KR berie na vedomie e-mail: Krišanda J., Neuman J., Rajniak J., Hájovský D.

44/3 KR dňa 10.05.2018 o 16:30 hod. prerokovala pozvaného Krivoš M., Rázga M. a Neuman J. – voči uvedeným prijala KR opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

44/4 KR prerokoval DS – Makovický J.na základe podnetu TJ Družstevník Kvačany.

44/5 KR prerokovala podanie na komisiu ŠK TJ Iskra Hrboltová zo dňa 08.05.2018, uvedené podanie je v štádiu riešenia a KR prijme stanovisko až po analýze poskytnutého videozáznamu.

44/6 Upozorňujeme R na dodržiavanie „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ a to konkrétne bod 4. Delegovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia LFZ a SsFZ, Rozhodcovia a delegáti sú povinní ods. e) Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, sú vždy k dispozícii KR LFZ. Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR LFZ, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne futbalové stretnutie.

44/7 Na základe rozhodnutia VV LFZ od súťažného ročníka 2018/2019 bude zrušená klubová príslušnosť R, na základe uvedeného upozorňujeme R a FK, že KR nebude prijímať a akceptovať novouzatvorené zmluvy medzi R a FK.

44/8 Na základe opakovaných nedostatkov žiadame všetkých R a DS o dôslednosť pri vypĺňaní ISSF zápisu o stretnutí, správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov: 1) osobitnú pozornosť  venujte kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí a to najmä hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner, videotechnik, hlásateľ a pod., 2) uvádzanie skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania, 3) uvádzanie dôvodov neskorého uzatvorenia nominácie.

44/9 Zmena telefónneho čísla: Adam Klačko 0948 284 349,

44/10 Dňa 31.05.2018 (štvrtok) o 16:00 hod. sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com resp. môžu kontaktovať p. Mareka Remeňa č.t. 0910 922 814. Školenie  bude v priestoroch LFZ.

44/11 Oznamujeme všetkým R a DS, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. 

DELEGAČNÝ LIST č. 22/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          20.05. 2018 o 17,00 hod.                                22. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Hubová

Podskuba

Kudroň

Matej

Vyšný J.

 

Bobrovec-Ľubeľa

Beňo

Nemec P.

Matošová

 

 

Pribylina-Likavka

Wosiňski

Števček

Kubínová

Makovický

 

Lisková-L.Teplá

Božek

Bielesch

Žiak

 

 

Sm.Žiar-Černová

Zlejší

Bubniak

Rázga

Grendel

 

Važec-Ludrová

Švorčík

Smatana

Kováčiková

Vyšný M.

 

Švošov-L.Kokava

Nemec J.

Glajza

Kasl M.

Haviar

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 20.05. 2018 o 17,00 hod.                                22. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Prosiek

Nemec J.

Rúčka M.

Psotný

 

19.5. o 17:00 hod.

Kvačany-L.Ján

Švorčík

Ivan

Ilavský

 

19.5. o 17:00 hod.

Hrboltová-Beňadiková

Danaj

Laučík

Kasl M.

Dráb

o 10:30 hod.

Vavrišovo-P.Ľupča

Oravec A.

Lisý M.

Štachura

 

 

Východná-Stankovany

Rúčka J.

Chlepko

Špaček

 

 

L.Lúžna-Iľanovo

Veľký

Rajniak

Lisý P.

Antol

 

 

Sportika - 3.tr. dospelí  o titul               20.05. 2018 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Hybe

Prončák M.

Gejdoš

Dúha

Szabó

o 14:00 hod.

Lúčky-Podtúreň

Ivan

Kuna

Kasl D.

Krivoš

 

V.Dubová-Uh.Ves

Čačo

Baláž R.

Plaskúr

 

 

Štiavnička-L.Trnovec

Maga

Roštek

Lacková

 

 

 

Sportika - 3.tr. dospelí  o umiestnenie               20.05. 2018 o 17,00 hod.                  02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová.L.Vlachy

Sekej

Prončák J.

Hazucha

 

 

K.Lehota-V.Poruba

Rúčka M.

Neuman

Lucký

 

 

Gôtovany-L.Ondrej

Nemček

Špirko

Kľačko

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   19.05. 2018 o 17,00 hod.                                22. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Prosiek

Danaj

Gejdoš

 

 

o 14:00 hod

Ľubeľa-Ľubochňa

Čačo

Mikuš

 

 

o 14:00 hod.

L.Ondrašová-K.Lehota

Kutnár

Lisý M.

 

 

 

Iľanovo-Likavka

Cibuľa

Oravec A.

 

 

 

Bobrovec-Švošov

Wosiňski

Kuna

 

 

 

 

1. tr. žiaci U-15 o titul                              20.05. 2018 o 14,30 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Likavka

Nemec P.

Matošová

 

 

 

L.Ondrašová-Ludrová

Prončák J.

Hazucha

 

 

 

L.Sliače-Bobrovec

Maga

Mikuš

 

 

 

Lúčky-Ľubeľa

Kasl D.

Kuna

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             20.05. 2018 o 14,30 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Jamník

Laučík

 

 

 

19.5. o 13:00 hod.

Uh.Ves-Beňadiková

Rázga

 

 

 

 

Hybe-Sv.Kríž

Kováčiková

 

 

 

 

L.Kokava-Vavrišovo

Lisý M.

 

 

 

 

 

1.trieda KP žiaci U-13 o titul                   17.05. 2018 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-Palúdzka

Kudroň

 

 

 

16.5. o 17:00 hod.

Hrboltová-Ondrašová

Kľačko

 

 

 

 

L.Štiavnica-Ľubeľa

Krišanda J.

 

 

 

 

Ľubochňa-L.Mikuláš

Krupík

 

 

 

 

 

1.trieda KP žiaci U-13 o 9.-12.miesto   17.05. 2018 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Lúčky

Krišanda L.

 

 

 

16.5. o 17:00 hod.

Bobrovec-L.Lúžna

Bubniak

 

 

 

 

 

 1.trieda KP žiaci U-13 o 13.miesto      17.05. 2018 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-Lisková

Kuna

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                      17.05. 2018 o 17,00 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Bešeňová

Lisý M.

 

 

 

 

Dúbrava-Demänová

Prončák J.

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    19.05. 2018 o 15,00 hod.                                18. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Mikuláš

Cibuľa

 

 

 

16.5. o 15:30 hod.

Ľubochňa-L.Hrádok

Maťokár

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-Bešeňová

Gejdoš

 

 

 

o 12:00 hod.

Sv.Kríž-Važec

Prončák M.

 

 

 

o 15:00 hod.

Sm.Žiar-L.Ondrašová

Zlejší

 

 

 

20.5. o 14:30 hod.

Pdtúreň-Rbk

Bubniak

 

 

 

20.5. o 14:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 21/2017-18 

L.Kokava-Demänová

Ivan

Murza

Krčula

Grendel

 

Likavka-Lisková

Prončák M.

Rajniak

Kuna

Vyšný M.

 

Hubová-Bobrovec

Kudroň

Balogh

Kasl M.

Dráb

 

Stankovany-Kvačany

Matej

Žiak

Maťokár

 

13.5. o 10:30 hod.

Sv.Kríž-jamník

Čačo

Podskuba

Neuman

 

13.5. o 10:30 hod.

L.Ján-L.Lúžna

Cibuľa

Podskuba

Čačo

Žuffa

 

P.Ľupča-Hrboltová

Veľký

Žiak

Baláž R.

 

 

Uh.Ves-Lúčky

Lisý P.

Chlepko

Kasl D.

Szabó

 

Gôtovany-Ondrašová

Kohút

Mikuš

 

 

 

L.Vlachy-V.Poruba

Nemček

Šimčeková

 

 

 

Švošov-Palúdzka (D)

Maga

Bielesch

 

Stretnutie sa nehrá !!!

L.Kokava-Uh.Ves (Ž)

Murza

 

 

 

 

Bešeňová-Hybe (U11)

Lucký

 

 

 

13.5. o 14:30 h.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Ľubochňa-Lisková

Bielesch

 

 

3B.liga Ž, 12.5. o 10:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ 

                                                                                      


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk