Dnes oslavuje meniny Zlatica zajtra Radomír       Piatok, 28. február 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 44 zo dňa 07. júna 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÂZ 070619

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 44/2018-19

SEKRETARIÁT 

1. VV LFZ bude vo štvrtok 20.6.2019 o 16,30 h. na LFZ.  

2. MZF za máj 2019 je splatná 10.6.2019. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 11  – 19.kolo – Palúdzka – L. Mikuláš z 8.6. na 10.6. o 17:00, 19.kolo – L. Štiavnica – Ružomberok z 8.6. na 13.6. o 15:00,  21.kolo – Smrečany – Hybe  z 18.6. na 15.6. o 17:00.  U 13  MF– 18.kolo –Podtureň – Važec  z 6.6. na 5.6. o 17:00, 19.kolo – Važec – Bešeňová z 13.6. na 10.6. o 17:00.  U 13 – KP – 20.kolo – L. Ondrašová – l. Mikuláš z 12.6. na 14.6. o 17:00. U 15 – o majstra – 6.kolo – L. Ondrašová – L. Sliače z 23.6. na 22.6. o 12:30, U 15 sk. B o umiestnenie – 4.kolo – Važec – P. Lupča z 9.6. na 13.6. o 17:00.U 15  MF – Smrečany – Jamník z 8.6. na 7.6. o 17:00, 22.kolo – Hybe – Smrečany  z  16.6. na 15.6. o  17:00. 6.liga dospelých – 25.kolo – L. Kokava – Likavka – 9.6. zo 17:00 na 15:00.

2. Ďalší turnaj U 9 – pozor zmena - 9.6.2019  zorganizuje FK Bešeňová   za účasti družstiev : Ľubochňa, Bešeňová, L. Mikuláš, Ružomberok a  Demänová . Rozpis v ISSF je zmenený z dôvodu MFS U 19 Ružomberok – začiatok turnaja je už o 08:00. Hrať sa bude na 2 ihriskách, preto žiadame všetky FK, aby prišli na 08:00.  Predbežný návrh na ďalší turnaj je 15.6. v L. Ondrašovej za účasti družstiev:  L. Ondrašová, L. Mikuláš a Podtureň, začiatok o 9:00.

3. V ISSF je vytvorený nový ročník Pohára LFZ. Uzávierka prihlášok bude 25.6.2019 do 20:00. V prípade väčšieho záujmu FK ako bolo v 1.ročníku by sme chceli, aby sa 1.kolo resp. predkolo odohralo počas letnej prípravy, tj. do začiatku jesennej časti, ktorá začína 4.8.2019, pričom uvažujeme o dohrávke 1.kola na 29.8., čiže začínali by sme 2.kolom 11.8.

4. Upozorňujeme všetky FK, že o víťazovi, resp. o postupujúcom ak majú 2 alebo viac družstiev rovnaký počet bodov,  postupuje sa podľa čl. 18 SP, tj rozhodujú nasledujúce kritéria –a.) – vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,  b.) gólový rozdiel zo vzájomných MFS,  c.) vyšší počet gólov strelených  na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

5. Kontumujeme MFS U 15 sk. o umiestnenie – 3.kolo – Ploštín - Važec v prospech FK Ploštín z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS.  Za spôsobenie kontumácie odstupujeme FK Važec  na DK.

6. Upozorňujeme všetky FK, aby si pripravovali prihlášky na nasledujúcu sezónu. Doporučujeme použiť tie isté čísla ako vlani, aby sa zjednodušilo a zrýchlilo vylosovanie, ktoré bude v 1.júlovom týždni. Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých kolónkach ( upozorňujeme hlavne na zmeny zodpovedných funkcionárov – štatutárov, č. účtu, farby dresov pri dospelých ap. ), zvlášť za každú kategóriu. Najprv je potrebné si v ISSF vytvoriť za každú kategóriu nové družstvo na nový súťažný ročník. Rozdelenie družstiev v mládežníckych kategóriach a 8.lige dospelých bude záležať  od počtu prihlásených FK a je plne v kompetencii ŠTK a VV LF, pričom herný systém bude zhruba rovnaký. Ak máte pri mládeži záujem len o MF, treba to uviesť do poznámky v prihláške. Termín podávania prihlášok je do 25.6. do 20:00. ŠTK si vyhradzuje právo na zatriedenie družstiev, ktoré nepodajú prihlášky včas do nižších súťaži. Pri mládeži vyzývame FK, aby si poriadne zvážili do ktorých súťaži mládež prihlásia, aby sme nemuseli robiť nový prelosovanie pri presunoch z veľkého futbalu do malého.

7. Vyzývame FK, ktoré budú mať právo postupu do súťaži SsFZ, aby svoj záujem potvrdili najneskôr do 10.6. cez podnet na ŠTK. Zároveň vyzývame FK v kategórii U 15 –  v 3.lige sever  SsFZ nie je naplnený počet družstiev, preto by sme mohli doporučiť aj viac družstiev na postup, navyše nemusí to byť ani z postupových priečok. Dôležité je vytvoriť dvojičku s kategóriou U 13.

9. Na základe podnetu FK Hrboltová, schvaľujeme odohranie MFS 26.kola 7.ligy dospelých – Hrboltová – Beňadiková na ihrisku v Hrboltovej 16.6. 2019 o 17:00.

10. Akceptujeme oznámemenie FK Stankovany, že nenastúpia na MFS 25.kola 7.ligy dospelých – Beňadiková – Stankovany. MFS bude kontumované v prospech FK Beňadiková. FK Stankovany za spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 230: Michal Adamík (1286502) TJ Družba Smrečany Žiar, 6. liga dospelí, od 03. 06. 2019.

U 231: Tomáš Mrva (1172850) OŠK Lisková, 6. liga dospelí, od 03.06.2019.

2. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 232: Tomáš Koppan (1299049) FC 34 Liptovský Mikuláš -Palúdzka, U 19 dorast, od 03. 06. 2019

U 233: Róbert Antol (1367904) OŠK Svätý Kríž, U 19 dorast MF, od 03.06. 2019

4. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 234: Pavol Slovák  (1166294)  OŠK Renop Liptovská Teplá. 6. liga dospelí. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 223 a za HNS (vulgárne výroky voči R po vylúčení ) v stretnutí 23. kola 6. ligy OFK Liptovská Lužná – OŠK Renop Liptovská Teplá, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a čl. 39/2 DP, od 3.6.2019 . Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 223.

U 235: Tomáš Lako( 1297571) OŠK Renop Liptovská Teplá. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 224 a za HNS  ( pri odchode z HP v priestoroch šatní rozbil sklo na druhých vchodových dverách ) v stretnutí 23. kola 6. ligy OFK Liptovská Lužná – OŠK Renop Liptovská Teplá, podľa čl.47/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie od 27.5. 2019 . Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 224.

U 236: OŠK Renop Liptovská Teplá (6. liga dospelí). Berie na vedomie stanovisko klubu k U225 a za HNS hráča Tomáš Lako (rozbitie skla na druhých vchodových dverách ) počas stretnutia 23. kola 6. ligy dospelých OFK Liptovská Lužná – OŠK Renop Liptovská Teplá , podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/4 DP a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, podľa čl. 43/2o DP.

U 237: Na základe podnetu ŠTK, DK udeľuje pokutu 200 €  podľa bodu 10.17 RS OŠK Renop Liptovská Teplá, pre porušenie článku  82/1b SP a čl.59 DP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie( druhá kontumácia v súťaži)  24 .kola OŠK Renop Liptovská Teplá – TJ Partizán Ľubeľa.

U 238:  Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 50 € podľa bodu 10.17 RS ŠK Kriváň Važec, pre porušenie článku  82/1b SP a čl. 59 DP, za nenastúpenie mužstva na stretnutie 3.kola U 15 žiaci o umiestnenie TJ Snaha Ploštín  –  ŠK Kriváň Važec.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15,30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že Juraj Sabol - KIDS FUN ACADEMY v spolupráci s TMK LFZ poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili.  

KOMISIA  ROZHODCOV

44/1 Ospravedlnenia: Plaskúr D. (11.-30.6.), Jančuška J. (5.6.,21.6.-1.7.), Bubniak T. (15.-16.6.), Mikulková T. (9.6.-U15, 15.6.), Krišanda J. (6.6.-onesk.), Krišanda L. (6.6.-onesk.), Podskuba M. (15.6.), Glajza J. (9.6.-onesk.), Veľký J. (15.-16.6.), Lacková N. (15.-16.6.),

44/2 Ospravedlnenia letný seminár: Glajza J.,

44/3 Zmena telefónneho čísla: Juraj Zlejší  0903 266 762,

44/4 Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca máj 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac máj 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 14.06.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac máj 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

44/5 Oznamujeme R a DS, ktorí nedoručili do určeného termínu „Výkaz výkonu dobrovoľníka“ za mesiac apríl 2019, že im odmena za toto obdobie nebude nevyplatená. Jedná sa o nasledovných R resp. DS: Gejdoš M., Kútnik S.

44/6 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS.

44/7 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

44/8 KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.06.2019. Termín školenia bude podľa počtu uchádzačov uverejnený dodatočne.

44/9 Komisia rozhodcov LFZ informuje, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (Hotel Klar, ul. 1.mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne osobne prihlasovať členovi Komisie delegátov SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva (Odborné komisie/Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní. Žiadame delegátov pôsobiacich v LFZ, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie o skontrolovanie jej platnosti a následne o jej predĺženie na vyššie uvedenom licenčnom seminári. Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejňovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov. 

DELEGAČNÝ LIST č. 26/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        16.06.2019 o 17,00 hod.                                 26.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Dúbrava

Matej

Čačo

Žiak

Szabó

o 10:30 hod.

L.Teplá-Pribylina

Wosiňski

Cibuľa

Kutnár

Žuffa J.

 

Ľubeľa-Ludrová

Rajniak

Zlejší

Smatana

Zeleňák

vo Sv.Kríži

Bobrovec-L.Kokava

Pribylinec

Krčula

Neuman

Vyšný M.

 

Likavka-Važec

Podskuba

Gazdík

Baláž Ri.

Matula

 

Lisková-L.Lúžna

Kaučiarik

Baláž Ro.

Krivoš A.

Krivoš M.

 

Sm.Žiar-Černová

Oravec A.

Beňo

Murza

Grendel

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              16.06.2019 o 17,00 hod.                                 26.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Iľanovo

Zlejší

Širúček

Čimbora

Makovický

15.6. o 15:00 hod.

Hybe-Prosiek

Prončák M.

Laučík

Črep

 

15.6. o 15:00 hod.

Podtúreň-P.Ľupča

Nemec J.

Novota

Sekej

Haviar

 

Hrboltová-Beňadiková

Pašák

Kudroň

Maga

Dráb

v Hrboltovej

Stankovany-Demänová

Bielesch

Katrák

Šimčeková

 

 

voľno-L.Ján

 

 

 

 

 

Východná-Kvačany

Nemec P.

Gejdoš

Lisý M.

Vyšný J.

 

 

U-19 – MF                                                  15.06.2019 o 17,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Ľubeľa

Kutnár

Psotný

 

 

 

L.Revúce-Sv.Kríž

Čačo

Lucký

 

 

 

Vavrišovo-voľno

 

 

 

 

 

 

4.liga U 15 o majstra Liptova                 16.06.2019 o 14,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-L.Štiavnica

Šlauka

 

 

 

 

Likavka-Ľubeľa

Mikulková

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sliače

Chlepko

 

 

 

 

 

U 15 sk. A o umiestnenie                       16.06.2019 o 14,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-V.Dubová

Balažec

 

 

 

 

L.Revúce-L.Lúžna

Štachura

 

 

 

 

 

U 15 sk. B o umiestnenie                       16.06.2019 o 14,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Palúdzka

Širúček

 

 

 

 

L.Sielnica-Ploštín

Špaček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  16.06.2019 o 14,30 hod.                                 22.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Sv.Kríž

Jančuška

 

 

 

 

Dúbrava-L.Kokava

Krivulčík L.

 

 

 

 

Hybe-Sm.Žiar

Čimbora

 

 

 

15.6. o 17:00 hod.

Jamník-Kvačany

Rúčka M.

 

 

 

 

Vavrišovo-voľno

 

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   00.06.2019 o 00,00 hod.                                 18.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

Poznámka

Ľubochňa-Rbk

Lucký

 

 

 

10.6. o 17:00 hod.

L.Lúžna-Palúdzka

Pašák

 

 

 

11.6. o 17:00 hod. 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   11.06.2019 o 17,00 hod.                                 22.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Bobrovec

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   13.06.2019 o 17,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-L.Mikuláš

Nemec J.

 

 

 

14.6. o 17:00 hod.

Lúčky-Palúdzka

Balažec

 

 

 

 

Ľubochňa-Hrboltová

Lucký

 

 

 

v Hubovej

L.Lúžna-Lisková

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-Bobrovec

Kmeť

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       13.06.2019 o 17,00 hod.                                 19.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Ľubeľa

Lisý M.

 

 

 

11.6. o 17:00 hod.

Važec-Bešeňová

odd.R

 

 

 

10.6. o 17:00 hod.

 

U-11 LFZ                                                    12.06.2019 o 17,00 hod.                                 16.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-L.Ondrašová

Kubínová

 

 

 

v L.Ondrašovej

 

U-11 LFZ                                                    15.06.2019 o 15,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Hrádok

Šlauka

 

 

 

o 12:00 hod.

Hybe-L.Ondrašová

Rúčka M.

 

 

 

o 12:30 hod.

Bešeňová-L.Štiavnica

Bakoš

 

 

 

 

Rbk-Černová

Dančová

 

 

 

v Černovej

Sm.Žiar-Sv.Kríž

Kováčiková

 

 

 

16.6. o 15:00 hod.

 

U-11 LFZ                                                    15.06.2019 o 17,00 hod.                                 21.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Hybe

Lisý M.

 

 

 

 

 

U-9 LFZ                                                       09.06.2019 o 08,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

 

poznámka

Bešeňová-Demänová

Pašák

 

 

o 9:00 hod. v Bešeňovej

L.Mikuláš-Ľubochňa

Šimčeková

 

 

o 8:00 hod. v Bešeňovej

Rbk-Bešeňová

Pašák

 

 

o 10:30 hod. v Bešeňovej

Demänová-Ľubochňa

Šimčeková

 

 

o 8:30 hod. v Bešeňovej

Rbk-L.Mikuláš

Šimčeková

 

 

o 8:30 hod. v Bešeňovej

Demänová-Bešeňová

Pašák

 

 

o 9:30 hod. v Bešeňovej

Rbk-Demänová

Pašák

 

 

o 8:00 hod. v Bešeňovej

Bešeňová-Rbk

Šimčeková

 

 

o 10:00 hod. v Bešeňovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 25/2018-19 

L.Kokava-Likacka

Nemec P.

Oravec A.

Kubínová

Makovický

9.6. o 15:00 hod.

Kvačany-Podtúreň

Pašák

Kutnár

Šimčeková

Vyšný M.

 

Prosiek-Východná

Pribylinec

Štachura

Lucký

Žuffa J.

 

Beňadiková-Stankovany

 

 

 

 

MFS sa nehrá !!!

L.Ondrašová-Gôtovany

Laučík

Lisý M.

Sekej

 

8.6. o 11:00 hod.

Sv.Kríž-L.Trnovec

Rajniak

Lisý M.

Psotný

Zeleňák

 

Uh.Ves-K.Lehota

Smatana

Novota

Širúček

Dráb

 

Sv.Kríž-Ľubeľa (U19)

Pribylinec

Kutnár

 

 

 

V.Dubová-L.Lúžna (U15)

Krišanda L.

 

 

 

 

Važec-P.Ľupča (U15)

odd.R

 

 

 

13.6. o 17:00 hod.

Sm.Žiar-Jamník (U15)

Kubínová

 

 

 

7.6. o 17:00 hod.

Sv.Kríž-Dúbrava (U15)

Psotný

 

 

 

9.6. o 14:30 hod.

Sv.Kríž-Hybe (U11)

Pribylinec

 

 

 

8.6. o 10:30 hod.

L.Ondsrašová-Likavka (U15)

odd.R

 

 

 

9.6. o 16:00 hod.

Palúdzka-L.Mikuláš U11)

Črep

 

 

 

10.6. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-Rbk (U11)

Baláž Ri.

 

 

 

13.6. o 15:00 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Z.Poruba-Chlebnica

Valíček

Laučík

 

IV.liga U19, 8.6. o 15:30 hod.

Zuberec-L.Sliače

Pleva

Kubínová

 

IV.liga U19, 8.6. o 15:30 hod.

Lisková-Bešeňová

Dančo

Matej

 

IV.liga U19, 8.6. o 15:30 hod.

Černová-L.Hrádok

Janíček

Bakoš

 

IV.liga U19, 8.6. o 17:30 hod.

 


Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                sekretár LFZ 

 

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk