Dnes oslavuje meniny Edita zajtra Cyprián       Sobota, 26. september 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 8 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 44 zo dňa 05. júna 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 050620

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 44/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Konferencia spojená s vyžrebovaním nového ročníka LFZ sa bude konať v piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Predbežný program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia, Vyžrebovanie nového súťažného ročníka, Návrh na uznesenie z konferencie, Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera. Zároveň na konferenciu pozývame za každý FK  jedného delegáta.

2. Normálny pracovný režim v rámci SFZ pokračuje od 15.6.2020. Od 1.6. do 12.6. je v rámci SFZ nariadená pre zamestnancov dovolenka.

3. VV LFZ bude vo štvrtok 25.6.2020 o 15,30 h. na LFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E.

2.Vyzývame všetky FK, že už môžu zasielať prihlášky na novú sezónu zaužívaným spôsobom cez ISSF ( najprv vytvorenie družstva pre danú vekovú kategóriu a až potom zaslať prihlášku úplne vyplnenú) najneskôr do 23.6.2020 do 24.00 hod.. Nezabudnite uvádzať hrací deň , hrací čas, ako aj 2 kontaktné osoby. Čísla pre vylosovanie zostávajú z minulej sezóny.  Zámena bude možná len po súhlase dotknutých FK cez podanie na ŠTK od obidvoch FK. V prípade neprihlásenia sa  FK dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil sa bude na uvoľnené miesto dopĺňať FK z nižšej súťaže podľa postavenia v tabuľke po jesennej časti sezóny 2019/2020 ( v prípade rovnosti bodov sa bude hrať barážové MFS na neutrálnej pôde). Predpokladaný začiatok sezóny je 2.8.2020.

3.Letný pohár 2020 – prihlásilo sa 16 FK.  Nasadenie –1.L. Sliače,  2.Važec, 3.L. Kokava, 4.L. Lužná, 5.Dúbrava, 6.Lisková, 7.Ludrová, 8.Smrečany, 9.Iľanovo, 10.P. Lupča, 11.Hybe, 12.Prosiek, 13.Bobrovec, 14.Hrboltová, 15. L. Trnovec, 16.Vavrišovo.  Štartovné 20 €. Hrací pavúk: č.16 a 1, č.9 a 8., ďalšie dvojice – 12 a 5, 13 a 4, 14 a 3,  11 a 6,  10 a 7 a 15 a 2. Keďže sa prihlásilo menej FK, výhra bude zredukovaná na polovicu, tj. víťaz dostane odmenu 100 € + pohár a porazený finalista 50 €. V 1.kole by ako domáci bol  FK z nižšej súťaže. V ďalších kolách sa budeme snažiť to urobiť tak, aby FK, ktorý hral v 1.kole von,  hral v 2.kole doma. V prípade, že sa v ďalšom kole stretnú FK, ktoré hrali predtým doma, tak opäť bude mať výhodu nižšie nasadený FK. Hrací deň nedeľa UHČ. Začiatok turnaja je naplánovaný na 14.6. Hrať sa bude ďalšie 3 nedele. Zmena hracieho času len po súhlase so súperom.                                                              

Vylosované dvojice 1.kola – zápas č.1 – Vavrišovo - L. Sliače , zápas č.2 -  Iľanovo – Smrečany, zápas č.3 - Prosiek – Dúbrava, zápas č 4 - Bobrovec – L. Lužná, zápas č.5 - Hrboltová – L. Kokava, zápas č.6 - Hybe – Lisková, zápas č.7 - P. Lupča – Ludrová, zápas č.8 - L. Trnovec – Važec. V 2.kole sa stretnú víťazi zápasov č.1 a 2, porazení z týchto zápasov atď.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová plánujeme na 26. júla na ihrisku v Liskovej.

5.Dodatočne akceptujeme prihlášku FK Vavrišovo do Letného pohára LFZ, bez nároku na zmenu nasadenia a vylosovania, tj. bude im pridelené č.16 a v 1.kole privítajú L. Sliače

Disciplinárne opatrenia pre letný futbalový pohár roč.2020.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, bude DK postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ

Žltá karta  - za  3 ŽK  - pozastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie

Červená karta :

Podľa čl.45 DP(zakázaná hra)

a)      nedošlo ku zraneniu hráča : DS pokuta 10 €

b)      došlo ku zraneniu hráča:      DS pokuta 20 €

Vylúčení po 2. ŽK.  DS – pokuta 10 €

HNS –čl.46 DP:DS pokuta 20 €

HNS – čl. 47 DP : DS pokuta 50 €

HNS – čl.48 ,49, 50 DP : DS v zmysle DP SFZ

Všetky ostatné previnenia sa budú riešiť v zmysle DP SFZ.

 

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, mesiace júl,august. Info na www.kidsfunacademy.sk, resp. pozri ÚS LFZ č. 40/2019-20.

 

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk