Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 45 zo dňa 14. júna 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 140619

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 45/2018-19

SEKRETARIÁT

1. MZF za máj 2019 do 14.6.2019 neuhradili: FK Podtureň, FK Gôtovany.

2. Správny poplatok ISSF doteraz nemajú uhradené FK: Veterná Poruba, FK Komjatná.

3. VV LFZ bude vo štvrtok 20.6.2019 o 16,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 11  – 20.kolo – Palúdzka – L. Hrádok - 15.6. z 12:00  na  10:00.  U 13  MF– 19.kolo –Bešeňová - Podtureň z 20.6. na 14.6. o 17:00. 6.liga dospelých – 26.kolo – Bobrovec - L. Kokava  zo 16.6. na 15.6. o 15:00. Likavka – Važec   16.6. zo 17:00 na 14:00. Z dôvodu zmeny termínu dospelých Likavky, meníme hrací čas U 15 sk. o majstra – Likavka – Ľubeľa – 16.6. zo 14:30 na 17:00. 7.liga – 26.kolo – Východná - Kvačany Zároveň nariaďujeme odohrať  21.kolo U 11 komplet  – 18.6. o 17:00.
2. Ďalší turnaj U 9  je 15.6. v L. Ondrašovej za účasti družstiev:  L. Ondrašová, L. Mikuláš a Podtureň, začiatok o 9:00. Vylosovanie je v ISSF. Po skončení turnaja sa ešte odohrá priateľský zápas medzi L. Mikulášom a Podturňou.  Posledný turnaj sa odohrá 22.6. od 9:00 v Demänovej za účasti družstiev : Demänová, Ružomberok a Podtureň.
3. V ISSF je vytvorený nový ročník Pohára LFZ. Uzávierka prihlášok bude 25.6.2019 do 20:00. V prípade väčšieho záujmu FK ako bolo v 1.ročníku by sme chceli, aby sa 1.kolo resp. predkolo odohralo počas letnej prípravy, tj. do začiatku jesennej časti, ktorá začína 4.8.2019, pričom uvažujeme o dohrávke 1.kola na 29.8., čiže začínali by sme 2.kolom 11.8.
4. Upozorňujeme všetky FK, že o víťazovi, resp. o postupujúcom ak majú 2 alebo viac družstiev rovnaký počet bodov,  postupuje sa podľa čl. 18 SP, tj rozhodujú nasledujúce kritéria –a.) – vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,  b.) gólový rozdiel zo vzájomných MFS,  c.) vyšší počet gólov strelených  na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.
5. Pri podávaní prihlášok do U 19 upozorňujeme na zmenu – v rámci LFZ budeme hrať 6.ligu z dôvodu reorganizácie súťaži U 19 v rámci SsFZ.
6. Upozorňujeme všetky FK, aby si pripravovali prihlášky na nasledujúcu sezónu. Doporučujeme použiť tie isté čísla ako vlani, aby sa zjednodušilo a zrýchlilo vylosovanie, ktoré bude v 1.júlovom týždni. Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých kolónkach ( upozorňujeme hlavne na zmeny zodpovedných funkcionárov – štatutárov, č. účtu, farby dresov pri dospelých ap. ), zvlášť za každú kategóriu. Najprv je potrebné si v ISSF vytvoriť za každú kategóriu nové družstvo na nový súťažný ročník. Rozdelenie družstiev v mládežníckych kategóriach a 8.lige dospelých bude záležať  od počtu prihlásených FK a je plne v kompetencii ŠTK a VV LF, pričom herný systém bude zhruba rovnaký. Ak máte pri mládeži záujem len o MF, treba to uviesť do poznámky v prihláške. Termín podávania prihlášok je do 25.6. do 20:00. ŠTK si vyhradzuje právo na zatriedenie družstiev, ktoré nepodajú prihlášky včas do nižších súťaži. Pri mládeži vyzývame FK, aby si poriadne zvážili do ktorých súťaži mládež prihlásia, aby sme nemuseli robiť nový prelosovanie pri presunoch z veľkého futbalu do malého.
7. Vyzývame FK, ktoré budú mať právo postupu do súťaži SsFZ, aby svoj záujem potvrdili najneskôr do 15.6. cez podnet na ŠTK, samozrejme musia aj podať prihlášku do súťaži SsFZ, kde je termín do 21.6.2019. Zároveň vyzývame FK v kategórii U 15 –  v 3.lige sever  SsFZ nie je naplnený počet družstiev, preto by sme mohli doporučiť aj viac družstiev na postup, navyše nemusí to byť ani z postupových priečok. Dôležité je vytvoriť dvojičku s kategóriou U 13.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili.   

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 239: Dušan Benčo  (1294562)  TJ Partizán Ľubeľa U19 dorast MF, od 10. 06. 2019

2. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 240: Tomáš Mikušiak (1231771) ŠK Bobrovec, 6. liga dospelí. Na základe Zápisu o stretnutí vylúčený v stretnutí 25.kola 6.ligy ŠK Agro Baník Dúbrava – ŠK Bobrovec  dňa 09.06.2019 začína disciplinárne konanie za  HNS voči delegovanej osobe (hanlivé, urážajúce, vyhrážajúce pokriky). Žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 18.6.2019 k disciplinárnemu previneniu podľa čl. 71/1,2,3a DP. Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Bobrovec od 14.6.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3a,6,7 a čl.43/1,2a,4 DP.

U 241: Michal Chlebo (1129809) TJ Liptovský Ondrej 8.liga skupina B. Na základe Zápisu o stretnutí vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre v stretnutí 8.ligy skupina B TJ Liptovský Ondrej – Veterná Poruba dňa 09.06.2019 začína disciplinárne konanie voči menovanému. DK žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 18.6.2019 k disciplinárnemu previneniu podľa čl.71/1,2,3a,6,7 DP. Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Liptovský Ondrej od 14.6.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3a,6,7 a čl.43/1,2a,4 DP.

3. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 242: Michal Prončák (1153728) rozhodca , na základe Zápisu zo stretnutia  ,  začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v ISSF do 18.6.2019 k neúčasti na MFS 25.kola ŠK Agro Baník Dúbrava – ŠK Bobrovec, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, až do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,d, 6,7 a čl 43/1,2a, 4 DP.

U 243: Martin Ručka (1312543) rozhodca , na základe Zápisu zo stretnutia  ,  začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v ISSF  do 18.6.2019  k popisu priestupku pri udelení ČK 21.kola 8 ligy dospelých sk. B TJ Liptovský Ondrej – Veterná Poruba, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, až do vyriešenia podľa čl.71/1,2,3a, 6,7 a čl.43/1,2a,4 DP.

U 244: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 150 €  podľa bodu 10.17 RS FK Sokol Stankovany, pre porušenie článku  82/1b SP a čl.59 DP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie 25 .kola TJ Sokol Beňadiková – FK Sokol Stankovany.

U 245: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U 246: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí (6, 7. 8. liga) : 50 €

Dorast:                         30 €

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

45/1 Ospravedlnenia: Špaček O. (9.6.-PN), Lucký D. (9.6.-onesk.), Krišanda L. (21.-23.6.), Krišanda J. (16..6.-onesk.), Mikulková T. (16.6.-onesk.), Prončák M. (15.-16.6.-onesk.), Matej F. (15.16.6.-PN), Štachura A. (16.6.-onesk.),

45/2 Absencie: Prončák M. (25. kolo Slovekon – 6.liga dospelí, dňa 09.06.2019 o 17,00 hod. – Dúbrava-Bobrovec),   

45/3 Ospravedlnenia letný seminár: Holub P.,

45/4 Pozývame na zasadnutie KR LFZ dňa 20.6.2019 nasledovných R: Rúčka M. o 15:30 hod., Prončák M. o 15:45 hod. a Oravec A. o 16:00 hod.

45/5 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS.

45/6 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

45/7 KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.06.2019. Termín školenia bude podľa počtu uchádzačov uverejnený dodatočne.

45/8 V dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (Hotel Klar, ul. 1.mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne osobne prihlasovať členovi Komisie delegátov SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva (Odborné komisie/Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní. Týmto žiadame delegátov pôsobiacich v LFZ, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie o skontrolovanie jej platnosti a následne o jej predĺženie na vyššie uvedenom licenčnom seminári. Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejňovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov. 

DELEGAČNÝ LIST č. 26.1/2018-19 

U-19 – MF                                                  22.06.2019 o 17,00 hod.                                 21.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Vavrišovo

Gejdoš

Bubniak

 

 

 

Východná-L.Revúce

Širúček

Čimbora

 

 

 

Lúčky-Ľubeľa

Pašák

Čačo

 

 

 

 

4.liga U 15 o majstra Liptova                 23.06.2019 o 14,30 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-L.Sliače

Wosiňski

 

 

 

22.6. o 12:30 hod.

L.Štiavnica-Ľubeľa

Bakoš

 

 

 

v Ludrovej

Bobrovec-Likavka

Pribylinec

 

 

 

 

 

U 15 sk. A o umiestnenie                       23.06.2019 o 13,30 hod.                                 02.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Černová

Matej

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  23.06.2019 o 14,00 hod.                                 10.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Lúčky

Čimbora

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  23.06.2019 o 14,30 hod.                                 19.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Uh.Ves

Črep

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   20.06.2019 o 17,00 hod.                                 21.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-L.Štiavnica

Zlejší

 

 

 

 

Bobrovec-L.Lúžna

Kutnár

 

 

 

 

Lisková-Ľubochňa

Krivoš A.

 

 

 

 

Hrboltová-Lúčky

Kmeť

 

 

 

v Černovej

Palúdzka-Ružomberok

Nemec J.

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       14.06.2019 o 17,00 hod.                                20.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Podtúreň

Lacková

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       20.06.2019 o 17,00 hod.                                 20.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Ľubeľa

odd.R

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    18.06.2019 o 17,00 hod.                                 21.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Hybe

Lisý M.

 

 

 

 

Sv.Kríž-Ružomberok

Bubniak

 

 

 

 

Černová-Bešeňová

Krivoš A.

 

 

 

 

L.Štiavnica-Palúdzka

Bakoš

 

 

 

 

L.Hrádok-Ľubochňa

Cibuľa

 

 

 

 

Ondrašová-L.Mikuláš

Zlejší

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    22.06.2019 o 15,00 hod.                                 22.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Černová

Neuman

 

 

 

o 12:00 hod.

L.Ondrašová-L.Hrádok

Murza

 

 

 

 

Bešeňová-Sv.Kríž

Dančová

 

 

 

 

L.Mikuláš-Hybe

Laučík

 

 

 

23.6. o 10:00 hod.

Rbk-Sm.Žiar

Laučík

 

 

23.6. o 14:30 hod. v Sm.Žiar

 

U-9 LFZ                                                       15.06.2019 o 09,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

 

poznámka

Ondrašová-L.Mikuláš

Zlejší

 

 

o 9:00 hod. v L.Ondrašovej

L.Mikuláš-Ondrašová

Zlejší

 

 

o 9:35 hod. v L.Ondrašovej

Podtúreň-Rbk

Zlejší

 

 

o 10:00 hod. v L.Ondrašovej

L.Ondrašová-Podtúreň

Zlejší

 

 

o 10:10 hod. v L.Ondrašovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 26/2018-19 

Hubová-Dúbrava

Pribylinec

Čačo

Žiak

Szabó

o 10:30 hod.

Bobrovec-L.Kokava

Pribylinec

Krčula

Neuman

Vyšný M.

15.6. o 15:00 hod.

Likavka-Važec

Podskuba

Gazdík

Baláž Ri.

Matula

o 14:00 hod.

Lisková-L.Lúžna

Kaučiarik

Baláž Ro.

Krivoš A.

 

 

Vavrišovo-Iľanovo

Zlejší

Širúček

Črep

 

15.6. o 15:00 hod.

Hybe-Prosiek

Nemec J.

Oravec A.

Čimbora

Makovický

15.6. o 15:00 hod.

Stankovany-Demänová

Bielesch

Katrák

Čačo

 

 

Východná-Kvačany

Nemec P.

Kutnár

Lisý M.

Vyšný J.

15.6. o 15:00 hod.

Východná-Ľubeľa (U19)

Psotný

Kutnár

 

 

15.6. o 17:00 hod.

Likavka-Ľubeľa (U15)

Baláž Ri.

 

 

 

16.6. o 17:00 hod.

Bobrovec-L.Sliače (U15)

Neuman

 

 

 

 

L.Revúce-L.Lúžna (U15)

odd.R

 

 

 

 

Jamník-Kvačany (U15)

Lisý M.

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Mikulaš (U13)

Bubniak

 

 

 

14.6. o 17:00 hod.

Palúdzka-L.Hrádok (U11)

Šlauka

 

 

 

15.6. o 10:00 hod.

Hybe-L.Ondrašová (U11)

Čimbora

 

 

 

15.6. o 12:30 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Hrádok-Nižná

Števček

Laučík

 

IV.liga U19, 15.6. o 14:00 hod.

L.Hrádok-Zuberec

Laučík

 

 

III.liga SŽ U15 , 15.6. o 10:00 hod

Z.Poruba-O.Lesná

Zlejší

 

 

III.liga SŽ U15 , 16.6. o 11:00 hod


 Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                        sekretár LFZ 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk