Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 46 zo dňa 21. júna 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 210619

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 46/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Oznamuje, že aktív ŠTK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa uskutoční v utorok 2.7.2019 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 /Apartmány LIPTOV/ v L.Mikuláši na textilke, ulica 1. mája. Na aktív, ŠTK pozýva za každý FK jedného zástupcu. 

2. Upozorňuje, že aktív ŠTK SsFZ sa uskutoční v pondelok 1.júla 2019, o 15,00 h. v kongresovej sále OU B.Bystrica.

3. Novela RaPP je zavesená na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 11  – 22.kolo – Palúdzka – Černová  - 22.6. z 12:00 na 10:00.

2.Posledný turnaj U 9 sa odohrá 23.6. od 9:00 v Demänovej za účasti družstiev : Demänová, Ružomberok a Podtureň.

3.Upozorňujeme , že uzávierka prihlášok na novú sezónu je do 25.6. do 20:00. Žiadame FK, aby hlavne pri  žiakoch písali, či ich chcú mať ako predzápas, resp. naopak ako muži ap.

4.Upozorňujeme všetky FK, že o víťazovi, resp. o postupujúcom ak majú 2 alebo viac družstiev rovnaký počet bodov,  postupuje sa podľa čl. 18 SP, tj rozhodujú nasledujúce kritéria –a.) – vyšší počet bodov zo vzájomných MFS,  b.) gólový rozdiel zo vzájomných MFS,  c.) vyšší počet gólov strelených  na ihrisku súpera vo vzájomných MFS.

5.Pri podávaní prihlášok do U 19 upozorňujeme na zmenu – v rámci LFZ budeme hrať 6.ligu z dôvodu reorganizácie súťaži U 19 v rámci SsFZ.

6.Akceptujeme požiadavku FK L. Teplá na predlženie lehoty na predloženie RP hráča, ktorý v 26.kole nastúpil na MFS bez RP.

7. MF U15 Kvačany-Uh.Ves na základe vzájomnej dohody sa stretnutie odohrá na ihrisku v Uhorskej Vsi.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili. Môžu sa zúčastniť aj tréneri z LFZ, ktorí nemajú kvalifikáciu.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 248: Martin Didek (1230181) TJ Máj Ružomberok Černová, 6. liga dospelí, od 17. 06. 2019.

2. DS po 9. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U 249: Miroslav Halaš (1247038) TJProsiek, 7. liga dospelí, od 17. 06. 2019.

3. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 250: Michal Chlebo (1129809) TJ Liptovský Ondrej 8.liga skupina B.  Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 241 a za HNS ( udretie súpera v prerušenej hre v stretnutí 8.ligy skupina B TJ Liptovský Ondrej – Veterná Poruba), podľa čl. 49/1b DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2b DP, od 10.6.2019 . Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 241.

U 251: Tomáš Mikušiak (1231771) ŠK Bobrovec, 6. liga dospelí.  Za HNS voči delegovanej osobe (hanlivé, urážajúce, vyhrážajúce pokriky), podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 7 súťažných stretnutí, podľa čl. 48/2b DP, od 10.6.2019 . Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 240.

U 252: Michal Prončák (1153728) rozhodca. Na základe  neúčasti na MFS 25.kola ŠK Agro Baník Dúbrava – ŠK Bobrovec, za nesplnenie povinnosti podľa bodu č. 4-Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ LFZ a čl. 5.6 RS, 62 a 64/1a DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac s prerušením od 16.6.2019 do 2.8.2019  + 10 € poplatok podľa  čl. 64/5, čl.12/2,7 DP, ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 30.6.2019 pod ďalšími DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 242.  

U 253: Martin Ručka (1312543) rozhodca.  Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 243   na základe nedostatočného popisu priestupku pri udelení ČK 21.kola 8 ligy dospelých sk. B TJ Liptovský Ondrej – Veterná Poruba, za nesplnenie správneho popisu vylúčených hráčov v Zápise o stretnutí podľa bodu 11.5 RS a Pravidla 12 PF, DS - pokarhanie + 10 € poplatok podľa čl. 64/5, čl.12/2,7 DP, ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 30.6.2019 pod ďalšími DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 243.

U 254: Radovan Žiak (1262745), rozhodca , na základe Zápisu zo stretnutia  ,   začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko    do 25.6.2019,  k neúčasti na MFS 26.kola OŠK RENOP Lipt. Teplá –  TJ Pribylina, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí (6, 7. 8. liga) : 50 €

Dorast:                         30 €

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

46/1 Ospravedlnenia: Bakoš M. (23.6.), Pašák M. (20.-26.6.-PN),

46/2 Absencie: Žiak R. (26. kolo Slovekon – 6.liga dospelí, dňa 16.06.2019 o 17,00 hod. – L.Teplá-Pribylina),   

45/3 Ospravedlnenia letný seminár: Holub P.,

46/4 KR berie na vedomie e-mail: Szabó I., Kútnik S.

46/5 KR LFZ prejednala na svojom zasadnutí dňa 20.6.2019 nasledovných R: Rúčka M. a Oravec A. a uvedených R riešila v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

46/6 KR LFZ prejednala na svojom zasadnutí dňa 20.6.2019 nasledovného R: Prončák M. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený R sa na jednanie KR LFZ nedostavil, KR LFZ uvedeného R riešila samostatne v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

46/7 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS.

45/8 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

45/9 Vzhľadom na skutočnosť, že tento týždeň sa odohrajú posledné MFS v ročníku 2018/2019 a súčasne sa blíži koniec mesiaca jún 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac jún 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 08.07.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac jún 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

46/10 KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.06.2019. Termín školenia bude podľa počtu uchádzačov uverejnený dodatočne.

46/11 Týmto by som Vás chcel v mene Komisie rozhodcov LFZ informovať, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (Hotel Klar, ul. 1.mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne osobne prihlasovať členovi Komisie delegátov SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva (Odborné komisie/Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní. Týmto žiadam delegátov pôsobiacich v LFZ, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie o skontrolovanie jej platnosti a následne o jej predĺženie na vyššie uvedenom licenčnom seminári. Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejňovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov. 

DELEGAČNÝ LIST č. 26.2/2018-19 

U-9 LFZ                                                       23.06.2019 o 09,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

 

poznámka

Demänová-Podtúreň

Šlauka

 

 

o 9:00 hod. v Demänovej

Podtúreň-Demänová

Šlauka

 

 

o 9:35 hod. v Demänovej

Rbk-Podtúreň

Šlauka

 

 

o 10:30 hod. v Demänovej

Podtúreň-Rbk

Šlauka

 

 

o 11:00 hod. v Demänovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 26.1/2018-19 

Ľubeľa-Lúčky (U19)

Katrák

Čačo

 

 

22.6. o 17:00 hod,

L.Štiavnica-Ľubeľa (U15)

Podskuba

 

 

23.6. o 14:30 hod. v Ludrovej

Palúdzka-Černová (U11)

Neuman

 

 

22.6. o 10:00 hod. v Palúdzke

Upozorňujeme, že na základe vzájomnej dohody sa MFS MF U15 Kvačany-Uh. Ves odohrá na ihrisku v Uhorskej Vsi.

 

Igor Repa                                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                           sekretár LFZ 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk