Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 47 zo dňa 27. júna 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280619

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 47/2018-19

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ sa koná pred aktívom ŠTK v utorok 2.7.2019 o 13,00 h. /zmena začiatku oproti pozvánke/ v reštaurácii Liptov 1713 v L.Mikuláši na textilke s programom: vyžrebovanie nového súťažného ročníka. Po skončení VV LFZ prebehne v rovnakých priestoroch o 15,30 h. vyžrebovanie futbalových súťaží LFZ ročníka 2019-20.

2. Oznamuje, že aktív ŠTK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa uskutoční v utorok 2.7.2019 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 /Apartmány LIPTOV/ v L.Mikuláši na textilke, ulica 1. mája. ŠTK pozýva na aktív za každý FK jedného zástupcu. 

3. Upozorňuje FK prihlásené do súťaží SsFZ, že aktív ŠTK SsFZ sa uskutoční v pondelok 1.júla 2019, o 15,00 h. v kongresovej sále OU B.Bystrica.

4. Novela RaPP je k dispozícii aj na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1Schvaľujeme všetky výsledky dosiahnuté v jarnej časti vrátane kontumácii. Víťazom 6.ligy dospelých a zároveň Majstrom Liptova je OŠK Likavka, vypadáva FK Bobrovec. Víťazom 7.ligy dosp. a postupujúcim do 6.ligy je FK L. Ján, vypadávajúcim sú  FK Jamník a Stankovany. Postupujúcimi z 8.ligy sú FK Lúčky a Uh. Ves. Majstrom Liptova v kategórii U 19 je spoločné družstvo OŠK Ľubochňa a Stankovany. Víťazom U 19 MF je OŠK Sv. Kríž. Majstrom Liptova U 15 je spoločné družstvo FK L. Štiavnica a Ludrová. Víťazom U 15 MF je FK Lúčky. Majstrom Liptova U 13 je MFK Tatran L. Mikuláš. Víťazom U 13 MF je OŠK Bešeňová. Majstrom Liptova U 11 je ŠK Kriváň L. Ondrašová a Majstrom Liptova U 9 je MFK Ružomberok.

2.Potvrdzujeme postupujúcich do súťaži SsFZ – 5.liga s. B – OŠK Likavka , U 19 - 5.liga sk. B – OŠK Havran Ľubochňa, 3.liga - U 15 a U 13. Sk. B – dvojičková súťaž – OŠK Bešeňová a TJ Máj Černová.

3.Na základe podania prihlášok do súťaži dospelých SsFZ s právom štartu v týchto súťažiach, zaraďujeme do 6.ligy dospelých FK Palúdzka a následne zo 6.ligy vypadáva FK Černová, ktorú zaraďujeme do 7.ligy.

4.Predbežné čísla dospelých na nový ročník sú uvedené na futnal nete. Vyzývame všetky FK, aby si podľa týchto čísel na vylosovanie pripravili čísla pre mládežnícke družstva.

5.Termínová listina – súťaže dospelých začnú 3.resp. 4.8. s možnosťou dohrávky 1.kola na 29.8. 6.liga U 19 – zatiaľ 9 účastníkov – dvojkolovo – začiatok 31.8. U 19 MF  - 4 účastnici – asi turnajovo – 4 turnaje na jeseň a 4 na jar. U 15 – 4.liga  - 2.sk. po 8 - dvoj kolovo a potom nadstavba – prvé 4  a spodné 4  s opačnými súpermi doma a von so zápočtom vzájomných MFS zo skupiny. Začiatok 1.9. s predohrávkou posledného jesenného kola na 29.8., obdobne aj U 15 MF – zatiaľ 7 účastníkov, kde by hralo 3 kolovo.  U 13 – KP – 8 účastníkov – 3 kolovo, začiatok 5.9. U 13 MF – zatiaľ 6 účastníkov – 4 kolovo – začiatok 5.9. U 11 – zatiaľ 11 účastníkov -2 kolovo – začiatok 31.8. U 9 zatiaľ  6 účastníkov – turnajovo po 3 družstva. Počet turnajov bude upresnený.

6.Vyzývame všetky FK, aby si poriadne zvážili účinkovanie svojich FK v súťažiach a najneskôr  pred vylosovaním oznámili svoj zámer o odstúpení , resp. o presune z veľkého futbalu do MF a naopak, aby sme predišli zbytočným sankciám za odstúpenie po vylosovaní. Platí to aj pre súťaže dospelých.

Predlžujeme termín na podanie prihlášok pre mládežnícke družstva ako aj pre Pohár LFZ do 1.7. do 20:00.

8.Upozorňujeme všetky FK no novelizované normy SFZ – Prestupový a registračný poriadok, Pravidla futbalu a Súťažný poriadok.

9.Vyzývame taktiež všetky FK, ktoré chcú zmenu UHČ, resp. hracej plochy a neuviedli to v prihláške , 

aby tak urobili najneskôr na vylosovaní. 

10.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú tvoriť spoločné družstva, že tieto zmluvy je potrebné doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred začiatkom konkrétnej súťaže., pričom súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam pristupujúcich hráčov do spoločného družstva z 2.FK. Taktiež FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku prer nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 9,00 h. štadión Palúdzka, 29.júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12.august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 17.august 2019 o 9,00 h. štadión Lisková. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili. Môžu sa zúčastniť aj tréneri z LFZ, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 255: Radovan Žiak (1262745), rozhodca., Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 254,  k neúčasti na MFS 26.kola OŠK RENOP Liptovská Teplá –  TJ Pribylina, podľa čl. 38/1 – upúšťa od uloženia DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 254.

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí (6, 7. 8. liga) : 50 €

Dorast:                         30 €

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

47/1 Ospravedlnenia: Kováčiková A. (25.6.-30.9.2019),

47/2 Ospravedlnenia letný seminár: Zlejší J., Kováčiková A.,

47/3 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS.

47/4 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

47/5 Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca jún 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac jún 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 08.07.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac jún 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

47/6 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na ukončenie ročníka 2018/2019 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2019-30.06.2020 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2019.

47/7 Upozorňujeme  všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf

47/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf 

 

Igor Repa                                                                          Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                     sekretár LFZ 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk