Dnes oslavuje meniny Blažena zajtra Pankrác       Utorok, 11. máj 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 48 zo dňa 03. júla 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 030720

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 48/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Konferencia spojená s vyžrebovaním nového ročníka LFZ sa bude konať v piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia, Vyžrebovanie nového súťažného ročníka, Návrh na uznesenie z konferencie, Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera. Zároveň na konferenciu pozývame za každý FK  jedného delegáta.

Návrh na: Pracovné predsedníctvo: pp. I.Repa, E.Lauko,J.Podstrelenec,S.Bomba, P.Tomčík, J.Dráb. Vedenie konferencie: P.Tomčík, Mandátová komisia: V.Hubka, Návrhová komisia: J.Podstrelenec. Mandátová a návrhová komisia bude doplnená na konferencii z delegátov konferencie.

2. MZF za mesiac máj bola splatná 29.6.2020. Túto doteraz neuhradil FK: Beňadiková.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ  tomuto opatreniu z 5.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za dodržiavanie je zodpovedný domáci FK, ale aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa takýchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania MFZ  v podmienkach LFZ :

- zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky. Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, prípadne aj pri každej miestnosti v areáli štadióna.

- pred príchodom družstiev a DO, musia byť všetky miestnosti vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali kľučiek ap.

- obmedziť počet osôb v šatni na minimálne množstvo a čas. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky, a až keď výjdu von na rozcvičku, idú do šatne náhradníci.

- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch hráčov.

- pred výkopom sa nerobí spoločný nástup družstiev, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa jednotlivých postov.

- počas MFS, pri prerušenej hre sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov.  Počas hry sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp. s DO neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s objímaním ap.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch.

- technická zóna môže byť zväčšená ako aj lavica s náhradníkmi, resp. s ďalšími osobami zúčastnenými na MFS, ktoré musia byť v dostatočných rozostupoch. Každý hráč ako aj náhradníci musí mať vlastnú fľašu s občerstvením, ktoré počas MFS využíva.

- po skončení MFS sa doporučuje individuálne sprchovanie, prípadne v dostatočných odstupoch. Prípadne sa doporučuje aj sprchovanie doma.

- domáci FK upozorní divákov na dodržiavanie rozostupov. Tak isto upozorňujeme FK na pravidla pri prevádzke bufetov.

2.Vylosovanie – čísla pri dospelých sú záväzné a pri mládeži zatiaľ orientačné, ale pravdepodobné. Hrací systém mládeže 2020/21 – U 19 – 6.liga - 8 FK – 3 kolovo. Oficiálny začiatok  15.8., ale 1. a 2.kolo sa budú dohrávať 1. resp. 15.9. , čiže začneme 29.8. Podobne to bude vo 4.lige U 15 ,ale tam sa bude hrať len 2 kolovo a potom bude nasledovať nadstavba medzi družstvami na 1-4.mieste resp. na 5-8.mieste v skupinách A a B so zápočtom vzájomných zápasov. U 19 MF – 4 FK – turnajový spôsob – 4 turnaje na jeseň a 4 na jar. U 15 – MF zatiaľ 5 FK – asi turnajovo, ak sa nikto neprihlási. U 13 – začiatok 3.9. – KP – 7 FK – 3 kolovo , U 13 MF – 10 FK – 2 kolovo. U 11 – začiatok ako pri U 19 a 15 – 12 FK – 2 kolovo. U 9 – 8 FK – turnajovo po 4 FK.

3.Letný pohár 2020 –vylosované dvojice 4.kola o 1.miesto – L. Kokava - Dúbrava , o 3.miesto – Važec – L. Sliače, o  5.miesto  –Ludrová – Iľanovo , o 7.miesto – Bobrovec – Lisková, o 9.miesto - Hybe – Smrečany, o 11.miesto – P. Lupča – L. Lužná , o 13.miesto – Hrboltová  – Prosiek, o 15.miesto  – Vavrišovo – L. Trnovec.

Upozorňujeme všetky FK v tejto súťaži, že v ISSF je zmätočné kolo o umiestnenie, ktoré sa nebude hrať a je tam fiktívny dátum.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová bude  26.7. o 16:00 na ihrisku v Liskovej.

5.Letný pohár 2020 –Na základe dotazu viacerých FK, umožňujeme  všetkým FK v tejto súťaži využiť  hráčov, ktorým skončilo hosťovanie v ich FK k 30.6.2020  za týchto podmienok :  Títo hráči môžu nastúpiť v základnej zostave, pričom v zápise budú uvedení len v zázname R ( poznámke ) - meno a č. RP, aby sa dali overiť v ISSF, pričom FK musí mať v základe min. 7 hráčov s platným príslušenstvom k FK.  R v poznámke uvedie, kedy títo hráči nastúpili na MFS ( napr. v základe, resp. striedali.. Ak budú FK chcieť skúšať nejakých hráčov, ktorí nie sú ich kmeňovými hráčmi, bude to možné len so súhlasom súpera, max. 1 hráč a tiež len  2.polčas. Táto skutočnosť musí byť taktiež uvedená v záznamoch R s menom a č. RP dotyčného hráča.

V prípade nerozhodného výsledku, bude nasledovať po 5 kopov zo značky pokutového kopu. Ak sa ani tu nerozhodne, akcia kopov bude pokračovať po 1 kope na obidvoch stranách do rozhodnutia.

6.Víťazmi finálových turnajov mládeže sa v kategórii U 13 stal Tatran L. Mikuláš a v U 15 OŠK Havran Ľubochňa.

7.ŠKM L. Hrádok organizuje v dňoch 29.6. až 4.7. letný futbalový tábor pre ročníky narodenia 2004-8. Podrobnejšie informácie na futbalskmlh@gmail.com resp. na tel.č. 0908907254 resp. 0917120526.

8.OŠK Bešeňová plánuje na 11.7. turnaj U 9 a U 13, 25.7. turnaj U 11 a U 15, 8.8. turnaj U 9 a U 13 a 22.8. turnaj U 11 a U 15. Záujemcovia hláste sa na č.t. 0905 603 062.  

9.Akceptujeme dohodu FK o zmene termínu MFS – 4.kolo Letný pohár – Hybe – Smrečany  a Važec – L. Sliače - 5.7. o  16:00, Ludrová – Iľanovo – 5.7. o 15:30.

10.Schvaľujeme zmeny hracích časov na novú sezónu : Dospelí - 6.liga – L. Kokava – sobota 15:00, L. Teplá – sobota UHČ, Ludrová – nedeľa 10:30, L. Sliače – nedeľa 16:00. 7.liga – Hybe – sobota – 15:00, Beňadiková – sobota UHČ. 8.liga – Hybe B – So UHČ v Kr.  Lehote, B. Potok a Hrboltová – nedeľa 10:30, L. Revúce – 15:00, L. Ondrašová – z dôvodu rekonštrukcie HP odohrá všetky MFS v auguste na ihriskách súperov.

6.liga – U 19 –Palúdzka a Ľubeľa – sobota 14:00.

4.liga U 15 – Likavka – sobota UHČ, Bešeňová – sobota 11:00,  MF U 15 – Jamník – nedeľa 10:30, L. Revúce – nedeľa 12:30

U 13 MF – Vavrišovo a Východná –nedeľa predzápas dospelých.

U 11 – Ľubochňa – nedeľa 10:30, Černová, Demänová a Lúčky – nedeľa predzápas dosp., Závažná Poruba – štvrtok UHČ U 13.

11.Upozorňujeme FK, ktoré budú v mládežníckych kategóriach vytvárať spoločné družstva, doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred súťažou dohodu o vytvorení tohto spoločného družstva za každú kategóriu zvlášť. Pristupujúce FK musí najneskôr pred 1.MFS doručiť na LFZ zoznam pristupujúcich hráčov do týchto družstiev ( ideálne cez podanie na ŠTK ). Hráči na striedavý štart sa schvaľujú najneskôr 3 dni pred 1.MFS. FK, ktoré nemá mládežnícke družstvo, iba bude mať hráčov na striedavý štart, taktiež doručí na LFZ zoznam hráčov, ktorých má v iných FK na striedavom štarte podľa vekových kategórii.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na zadávanie transferov v letnom prestupovom období: Klasický prestup od 26.6.2020 do 15.7. 2020. Prestup s obmedzením od 18.7. 2020 do 30.9. 2020. 

2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.

3. Upozorňuje, že z dôvodu predĺženia súťažného ročníka 2019-20 I. a II. liga sa v ISSF udialy zmeny nasledovne: Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020. Transfery, ktoré sú viazané na aktuálny ročník prestup s obmedzením, striedavý štart sa v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať o takýto transfer je možné až od 18.7.2020.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ a ostatných na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, pozri ÚS LFZ č. 40.

2. Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 20.07.2020 (pondelok) o 17.30 hod. v Závažnej Porube blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C, pozostávajúci zo 4 TJ. Účastnícky poplatok bude 35.-€. Celý program blokového seminára je v prílohe. Prihlášky posielajte mailom do 05.07.2020 na adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk Príloha: Seminár trénerov LM - INFO.pdf 

KOMISIA  ROZHODCOV

48/1 Žiadame všetkých R, ktorí rozhodovali stretnutia Letného pohára 2020, o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac jún 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.07.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

48/2 Predpokladaný začiatok sezóny 2020/2021 je 02.08.2020.

48/3 Letný seminár R spojený s fyzickými previerkami R sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných vládou SR, na ihrisku v Liskovej dňa 19.07.2020. Prezentácia účastníkov bude od 9:00 hod do 9:30 hod. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 26.07.2020  na ihrisku v Liskovej o 13:30 hod. Letný seminár DZ sa uskutoční dňa 26.07.2020 taktiež na ihrisku v Liskovej o 14:00 hod.  Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

48/4 KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 12.07.2020. Termín školenia bude  uchádzačom následne oznámený.

48/5 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na začiatok nového ročníka 2020/2021 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2020-30.06.2021 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R resp. DS, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II. ligy dospelých aj v júli 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to nasledovne, že platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020 a preto je poplatok možné uhradiť až po 17.07.2020 (hráči do 18 rokov - 3 €, hráči dospelí - 6 €, tréneri, DS, DPR, R – 10 € ...).

48/6  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Pravidlá futbalu 2019“ (platné od 1.6.2019, po úprave 22.1.2020) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/01/393f8642-5f90-4f0c-af65-e8b87a1fa3f4.pdf

48/7  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2019/2020“ (platné od 1.6.2019) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

48/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2020/2021“ sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

Pripomíname R, ktorí rozhodovali letný pohár LFZ v mesiaci jún, že výkaz dobrovoľníka je potrebné predložiť na LFZ do 10.7.2020 pod následkami nevyplatenia odmien v zmysle prijatých opatrení. Adresa LFZ je: Liptovský futbalový zväz, P.O.Box 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

DELEGAČNÝ LIST Letný pohár LFZ 4.kolo 

05.07.2020 o 18,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Dúbrava

Pribylinec

Rajniak

Prončák M.

 

 

Važec-L.Sliače

Antol

Kutnár

 

 

o 16:00 hod.

Ludrová-Iľanovo

Chovanec

Štachura

 

 

o 15:30 od.

Bobrovec-Lisková

Širúček

Holub

 

 

 

Hybe-Sm.Žiar

Beňo

Neuman

 

 

o 16:00 hod.

P.Ľupča-L.Lúžna

Čačo

Kudroň

 

 

 

Hrboltová-Prosiek

Maga

Lacková

 

 

 

Vavrišovo-L.Trnovec

Murza

Črep

 

 

 

 

DELEGAČNÝ LIST Pohár LFZ dospelí - finále

Pohár LFZ dospelí                                                              26.07.2020 o 16,00 hod.        Finále

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Černová

Wosiňski

Kutnár

Bielesch

 

v Liskovej

 

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk