Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 50 zo dňa 22. júna 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 220618

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 50/2017-18

KONFERENCIA

1. VV LFZ v zmysle stanov LFZ zvoláva konferenciu LFZ na deň pondelok 2.7.2018 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši. /Reštaurácia Liptov 1713, 1. mája, Liptovský Mikuláš /Apartmány Liptov textilka/ s programom:

Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov,  Schválenie programu, Voľba mandátovej a  návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ, Správa revíznej komisie, Schválenie hospodárenia za rok 2017 a  informácia o rozpočte a plnení na rok 2018, Návrh reorganizácie súťaží - zníženie počtu účastníkov v kategórii dospelých na počet 12 v I. a II. triede, v III. triedach podľa počtu zostávajúcich FK od ročníka 2019-20, Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver. Po skončení konferencie bude pokračovať aktív FK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka, pridelenie žrebovacích čísiel. 

SEKRETARIÁT

1. Exhibičné stretnutie víťaz I. triedy Švošov - výber LFZ sa uskutoční v sobotu 23.6.2018 vo Švošove o 18,00 h. Žiadame oslovené FK a vybratých hráčov, aby k tejto akcii zodpovedne pristúpili. Zraz nominovaných hráčov na ihrisku vo Švošove je 23.6.2018 o 17,00 h.

2. Zasanutie VV LFZ sa uskutoční v pondelok 2.7.2018 o 13,00 h. v priestoroch reštaurácie Liptov 1713 Lipt. Mikuláš /textilka/ s programom: Pripravenosť konferencie a vyžrebovania nového súťažného ročníka. Prizývame aj predsedov komisii LFZ.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne – 2.tr.dospelých – 14.kolo – Stankovany – Prosiek z 24. Na 23.6. o 17:00 h., 1.tr.dospelých – Važec – Lisková – 24.6. zo 17:00 na 15:00 h.                           

2. Upozorňujeme všetky FK, aby si začali chystať prihlášky na nasledujúcu sezónu  cez ISSF. Doporučujeme použiť tie isté čísla ako vlani , aby sa uľahčilo a urýchlilo samotné vylosovanie. Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých kolónkach a zvlášť za každú kategóriu. Najprv je potrebné vytvoriť si v ISSF družstvo na novú sezónu. Rozdelenie družstiev v mládežníckych kategóriach a 3.tr. dospelých  bude záležať podľa počtu prihlásených družstiev a je plne v kompetencii ŠTK, pričom herný systém v týchto kategóriach bude zhruba podobný ako v tejto sezóne. Termín podania prihlášok je do 26.6.2018 do 20:00.ŠTK si vyhradzuje právo na zatriedenie družstiev, ktoré  nepodajú prihlášky do stanoveného termínu do nižších súťaži. Zároveň upozorňujeme na prečíslovanie súťaži – 1.tr. dospelých = 6.liga, 2.tr. = 7.liga atď. Dorast – U 19 = 5.liga, žiaci U 15 – 4.liga. Netýka sa to súťaži malého futbalu a Kormanovho pohára. Ďalej je možné sa prihlásiť aj do súťaže : Pohár LFZ dospelý, ktorý sa bude hrať hlavne v medzi sezónnom období a hrací systém sa určí podľa počtu prihlásených družstiev.                      Ešte raz dôrazne upozorňujeme , že prihláška sa podáva za každé družstvo zvlášť, tj. aj za mládežnícke. V prípade záujmu o malý futbal U 13. 15 resp. 19, do poznámky dať MF.     

3. Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude pokuta za nedodržanie tohto bodu korigovaná za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 7 aktívnych hráčoch bude pokuta – 500 x 87,5 ,tj. 437,50 € , pri 6 hráčoch – 500 x 75, tj. 375 € atď. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristúpujúcjch FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži.

4. Nominácia hráčov na exibičné stretnutie proti  Majstrovi Liptova 23.6.2018 o 18:00 vo Švošove: FK Ľubeľa – Vladimír Tholt ml., Peter Kinik, Patrik Hlavatý. FK L. Teplá – Marek Milan, Miroslav Bobek, Peter Kvasničák, Tomáš Ondrovič. FK Bobrovec – Peter Lisý, Matúš Moravčík, Samuel Danko, Peter Volaj. FK Likavka – Richard Šimo, Juraj Pindura, Ľuboš Mrnčo. FK L. Kokava – Oldrich Soukup, Tomáš Fides, Martin Števček. FK Hrboltová – Lukáš Kováčik, Peter Sokol. Zraz hráčov je o 17:00 na štadione vo Švošove. Trénermi výberu sú Pavol Labaj a Jozef Olos.                                                                       

5. Upozorňujeme, že na základe návrhu ŠTK a schválenia VV, budú družstva mládeže na základe umiestnenia finančne odmenené nasledovne : U 19 -1.miesto -100 €,2. a 3.miesto po 50 €. U 15 – 1.miesto – 150 €, 2.miesto – 100 €, 3.miesto – 50 €, U 15 MF – víťaz – 50 €. U 13 – 1.miesto – 150 €, 2.miesto – 100 €, 3.miesto – 50 € víťaz MF – 50 €. U 11 – 1.miesto – 100 €, 2.miesto – 50 €. U 9 – víťaz – 50 €. Určená čiastka bude poukázaná určeným FK na účet, pričom FK sú povinné do 30.9.2018 zaslať vyúčtovanie, že peniaze boli použité výhradne na mládež.                                                           

6. Kontumujeme MFS 2.tr. dospelých – 26.kolo – Východná – Kvačany z dôvodu nedostavenia sa hostí v prospech FK Východná – 3 : 0. FK Kvačany z dôvodu 2.spôsobenia kontumácie odstupujeme na DK.                                     

7. Kontumujeme MFS 3.tr.dospelých – nadstavba o postup – 7.kolo – L. Trnovec – Štiavnička z  dôvodu nedostavenia sa hostí v prospech L. Trnovec 3 : 0 .FK Štiavnička z dôvodu spôsobenia 2.kontumácie odstupujeme na DK. 

8. Z dôvodu nesplnenia opakovaných výziev na dohodnutie si dohrávky 8.kola U 9 medzi L. Mikulášom a L. Hrádkom a neodohranie MFS v stanovenom termíne ( US 45 – čl. 10 – ŠTK – najneskôr do 12.6. ) pristupujeme k obojstrannej kontumácii tohto MFS. FK L. Mikuláš a L. Hrádok za spôsobenie 1.komtumácie odstupujeme na DK.                                 

9. Z dôvodu neskorého uhradenia MZF odstupujeme FK Likavka, Pribylina  a Ľubochňa na DK.      

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.DS po 5 ŽK.

DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 18.6. 2018:

U 257: Tomáš Fajta (1350051)OŠK Likavka U 19. dorast. Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

U.258: Miroslav Švárny(1076816) TJ Prosiek –II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MFZ.

2. Iné DP

U 259: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 60 €, podľa bodu 12.9.- RS  TJ Družstevník Kvačany, za nenastúpenie mužstva na MFS( druhá kontumácia) II. tr. dospelí – 26. kolo medzi : TJ Družstevník Východná - TJ Družstevník Kvačany . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 260: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 60 €, podľa bodu 12.9.- RS  TJ Družstevník Štiavnička, za nenastúpenie mužstva na MFS( druhá kontumácia) III. tr. dospelí (nadstavba)– 7. kolo medzi : TJ Družstevník liptovský Trnovec - TJ Družstevník Štiavnička. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 261: Jakub Líška/1323562/ FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka – I. tr. dorast. Na základe  U 255 , za SH podľa čl. 45/1( podrazenie súpera v súboji o loptu brutálnym  spôsobom, pričom došlo k zraneniu hráča, ktorý stretnutie nedohral ),menovanému ukladá pozastavenie výkonu športu na 1. mesiac podľa čl.45/2b – DP od 15.6.2018. Za prerokovanie uhradiť  5 €.

U 262: DK na základe podnetu ŠTK,  ŠK Lúčky - kúpele - za HNS divákov hostí (použitie pyrotechniky-delobuchy) počas stretnutia 7. kola III. tr. dospelí(nadstavba) – medzi OFK Podtureň – ŠK Lúčky - kúpele , podľa čl. 58/2b a čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 30 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

U 263: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 10 €, podľa bodu 12.9.- RS  MFK Tatran Liptovský Mikuláš (obojstranná kontumácia), za nenastúpenie mužstva na MFS/U žiaci – 8. kolo medzi : MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠKM Liptovský Hrádok . Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 264: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 10 €, podľa bodu 12.9.- RS  ŠKM Liptovský Hrádok (obojstranná kontumácia), za nenastúpenie mužstva na MFS/U žiaci – 8. kolo medzi : MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠKM Liptovský Hrádok . Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí:  50 €

Dorast:   30 €

Žiaci:        0 € 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

50/1 Ospravedlnenia: Danaj D. (14.6.-25.6.), Nemec J. (17.6.), Gejdoš M. (17.6.-onesk.), Žuffa J. (23.6.), Bubniak T. (14.7.-let.seminár), Štachura A. (24.6.-onesk.), Lacková N. (24.6.), Kľačko A. (21.6.), Bielesch R. (24.6.-onesk.),  

50/2 KR berie na vedomie e-mail: Kasl D.,

50/3 KR prerokovala dňa 21.06.2018 v neprítomnosti nasledovného R – Kasl D. Voči menovanému bolo prijaté opatrenie v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

50/4 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti  R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Poplatok za letný seminár bude 1,00 €, za náhradný seminár 10,0 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne  oznámený v ÚS v sídle LFZ.

50/5 Exibičné stretnutie Víťaz I.triedy – Výber LFZ sa uskutoční dňa 23.6.2018 o 18:00 hod. Na uvedené stretnutie sú nominovaní nasledovní R - Bielesch R., Matej F., Roštek M.

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 14/2017-18 – dohrávka – 25.týždeň

Važec-Lisková

Beňo

Glajza

Psotný

Vyšný M.

o 15:00 hod.

Ludrová-Hubová

Nemec P.

Kaučiarik

Lisý P.

Antol

 

Beňadiková-P.Ľupča

Laučík

Zlejší

Cibuľa

Haviar

23.6 o 17:00 hod.

Stankovany-Prosiek

Podskuba

Čačo

Kasl M.

Szabó

23.6. o 17:00 hod.

L.Lúžna-Vavrišovo

Kudroň

Maga

Bakoš

Dráb

 

Iľanovo-Jamník

 

 

 

 

MFS sa nehrá !!!

L.Ján-Sv.Kríž

Nemec J.

Laučík

Kutnár

Žuffa

 

Štiavnička-Uh.Ves

Tutura

Valíček

Kubínová

 

23.6. o 15:00 hod.

Hybe-Lúčky

Švorčík

Oravec A.

Rúčka M.

Vyšný J. 

o 15:00 hod.

V.Dubová-L.Trnovec

Čačo

Maťokár

Šimčeková

Matula

o 15:00 hod.

Ludrová-Ľubeľa (U15)

Špirko

 

 

 

23.6. o 14:30 hod.

 

Igor Repa                                                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                              sekretár LFZ

 

 

 

                        


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk