Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 51 zo dňa 29. júna 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 290618

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 51/2017-18 

KONFERENCIA

1. VV LFZ v zmysle stanov LFZ zvoláva konferenciu LFZ na deň pondelok 2.7.2018 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši. /Reštaurácia Liptov 1713, 1. mája, Liptovský Mikuláš /Apartmány Liptov textilka/ s programom:

Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov,  Schválenie programu, Voľba mandátovej a  návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ, Správa revíznej komisie, Schválenie hospodárenia za rok 2017 a  informácia o rozpočte a plnení na rok 2018, Návrh reorganizácie súťaží - zníženie počtu účastníkov v kategórii dospelých na počet 12 v I. a II. triede, v III. triedach podľa počtu zostávajúcich FK od ročníka 2019-20, Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver. Po skončení konferencie bude pokračovať aktív FK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka, pridelenie žrebovacích čísiel. 

SEKRETARIÁT

1. Exhibičné stretnutie víťaz I. triedy LFZ  OŠK Švošov - výber LFZ  3:1 /2:1/ Góly: J.Roštek 2, M.Žiara-M.Bobek. Odohraté 23.6.2018 na ihrisku vo Švošove.

2. Zasadnutie VV LFZ sa uskutoční v pondelok 2.7.2018 o 13,00 h. v priestoroch reštaurácie Liptov 1713 Lipt. Mikuláš /textilka/ s programom: Pripravenosť konferencie a vyžrebovania nového súťažného ročníka. Prizývame predsedov komisii LFZ. 

3. Upozorňujeme rozhodcov pp. Kohút, Mikuš, Nemček že výkaz dobrovoľníka za máj 2018 doteraz  neodovzdali. Zároveň upozorňujeme všetkých R a DZ, že za mesiac jún je potrebné zaslať výkazy najneskôr do 6.7.2018 z dôvodu, že na sekretariáte je dovolenka od 9.7. do 27.7.2018. Adresa LFZ: Liptovský futbalový zväz P.O.BOX 123-Uni Centrum 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. Nemusíte posielať doporučenou poštou, stačí poslať normálnou poštou a uviesť správnu adresu. Niektorí rozhodcovia napr.  p. Šimčeková uvádza starú adresu. Rozhodcovia a DZ, ktorí nepošlú resp. nedoručia výkaz dobrovoľníka nedostanú výplatu za mesiac jún v riadnom výplatnom termíne. R a DZ, ktorí výkaz dobrovoľníka doručia v termíne, nabehne výplata na účet koncom mesiaca júl 2018.

 ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Kontumujeme MFS 2.tr. dospelých – 14.kolo – Iľanovo – Jamník v prospech FK Iľanovo na základe podnetu, že FK Jamník sa na MFS nedostaví. FK Jamník za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.                              

2.Kontumujeme MF U15 sk. o majstra Liptova – 8.kolo – L. Ondrašová – L. Sliače  v prospech FK L. Ondrašová z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS. FK L. Sliače z dôvodu spôsobenia 1.kontumácie odstupujeme na DK.            

3.Na základe správy DP z MFS 2.tr. dospelých- 14.kolo – L. Lužná – Vavrišovo odstupujeme na DK hráča FK Vavrišovo – Ján Galet – RP 1050351- HNS voči delegovaným osobám pri odchode zo štadióna.                               

4.Upozorňujeme všetky FK v kategórii dospelých , že zaradenie do súťaži s predbežne pridelenými číslami je zverejnené na Futbalnete v ročníku 2018/19, kde sú zaradené aj mládežnícke družstva, ale zatiaľ bez presne pridelených čísel. Tie si nachystajte na vylosovanie podľa toho ako chcete hrať, prípadne čísla dajte cez podnet na ŠTK, aby sme to už na vylosovaní mali nachystané. Čísla budeme prednostne akceptovať podľa dátumu podania. Začiatok súťaži 1.a 2.tr.dospelých je naplánovaný na 4.resp. 5.8.a jarná časť 24.3.2019 Začiatok 3.tr. 19.8. a jarná časť 6.4.2019 pri navrhnutom hracom systéme- v skupinách každý s každým doma a von, potom bude nasledovať nadstavba od 14.4. o postup, kde postúpia prvé 4 družstva so zápočtom vzájomných MFS. Zvyšné družstva odohrajú nadstavbu o umiestnenie systémom doma von so zápočtom vzájomných zápasov. Navrhovaný hrací systém u mládeže: U 19 – 5.liga – začiatok 1.9.  a jarná časť 6.4.klasicky dvoj kolovo. U 19 MF začiatok 1.9 – ak budú len 3 družstva, tak turnajovo, inak minimálne 4 kolovo  U 15 4.liga – sk. A začiatok 2.9.,a jarná časť 7.4. sk. B 19.8. a jarná časť 24.3. klasicky dvoj kolovo, potom bude nasledovať nadstavba o majstra, kde postúpia prvé 3 družstva so zápočtom vzájomných MFS. Zvyšné družstva budú hrať v rámci svojej sk. o umiestnenie jedno kolo. U 15 – MF – začiatok 2.9. a odvety 7.4. klasicky dvoj kolovo. U 11 – začiatok 1.9. a odvety 6.4. klasicky dvoj kolovo. U 9 – začiatok v septembri – turnajovo – 10 turnajov po 3 resp. 4 družstva. Termíny a miesto konania bude určené dodatočne. Bude sa hrať aj v zime v telocvičniach a vyjde zhruba 1 turnaj na mesiac. U 13 – začiatok 6.9., MF – 4 kolovo.  Kormanov pohár U 13 –začiatok 6.9. a odvety od 4.4. - spoločná súťaž klasicky dvoj kolovo. Koniec jesennej časti je 28.10.2018   

5.Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 7 aktívnych hráčoch bude pokuta – 500 x 87,5 ,tj. 437,50 € , pri 6 hráčoch – 500 x 75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristúpujúcjch FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.    

6.Vyzývame všetky FK, ktoré ešte uvažujú o prihlásení mládežníckych družstiev, aby tak urobili najneskôr do nedele 1.7.2018 do 20:00.Potom už budú súťaže uzavreté , aby sa mohlo urobiť vylosovanie.                                

7.Vyzývame všetky FK, ktoré chcú hrať mimo UHČ, resp. na inom štadióne a tuto skutočnosť nedali do prihlášky, aby to taktiež nahlásili cez podanie na ŠTK. Obdobne ak došlo ku zmene štatutárov, resp. kontaktných osôb, aby aj tieto skutočnosti podali cez podnet na ŠTK najneskôr na vylosovaní, aby sa tieto veci dostali do Rozpisu súťaži 

8.Schvaľujeme všetky výsledky dosiahnuté v kategórii dospelých a mládeže v súťažiach LFZ. Postupujúcimi do 5.ligy LFZ dospelých – OŠK Švošov, do 4.ligy dorast – 1.OFC L. Sliače. Z 2.tr. dospelých do 1.tr. postúpilo OŠK L. Lužná a do 2.tr. FK Hybe a Podtureň. Vypadávajúci z 1.tr. dospelých FK Demänová a z 2.tr. FK Komjatná a Svätý Kríž. 

9.Z dôvodu nezabezpečenia hráčov na exibičné stretnutie Majstra Liptova a výberu LFZ, odstupujeme FK L. Kokava na DK.                                         

10.Exhibičného stretnutia sa za výber LFZ zúčastnilo 13 hráčov. Víťazom stretnutia sa stali hráči domáceho OŠK Švošov – majster Liptova v pomere 3:1. Autori gólov za Švošov – Jakub Roštek 2 x a Marek Žiara, za výber LFZ Miroslav Bobek.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.DS po 5 ŽK.

DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 25.6. 2018:

U 269: Tomáš Košo (1156131)OŠK Svätý Kríž II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť  10 € v MZF.

2. Vylúčený po 2. ŽK

DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od 25.6.2018.

U 270 : František Zrník (1035440) Sokol Stankovany – II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

2. Iné DP

U 271: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 30 €, podľa bodu 12.9.- RS  OŠK Jamník, za nenastúpenie mužstva na MFS II. tr. dospelí – 14. kolo(dohrávka) medzi : TJ Iľanovo – OŠK Jamník. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 272: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 10 €, podľa bodu 12.9.- RS  1.OFC Liptovské Sliače, za nenastúpenie mužstva na MFS U 15 žiaci – 8. kolo(nadstavba) medzi : ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová – 1. OFC Liptovské Sliače. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 273: Ján Galet /1050351/ TJ Liptov Vavrišovo. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS počas stretnutia na adresu AR2 a HNS po stretnutí ( hrubé urážky na adresu delegovaných osôb) počas stretnutia 14. kola II. tr. dospelí(dohrávka), medzi OFK Liptovská Lúžna – TJ Liptov Vavrišovo čl. 71/1, 3b DP, do 3. 7. 2018. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti, podľa čl. 43/1, 2a DP, od 25.6. 2018, až do doriešenia DK.

U 274: DK na základe podnetu ŠTK , podľa čl. 64/1 DP z dôvodu nezabezpečenia hráčov na exhibičné stretnutie Majster Liptova a výberu LFZ TJ Družstevník Liptovská Kokava . DS - udeľuje pokutu 10 € , podľa čl. 12/6 DP. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.  

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí:  50 €

Dorast:    30 €

Žiaci:        0 € 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

51/1 Ospravedlnenia (letný seminár 14.7.): Božek L., Podskuba M., Wosiňski S., Bubniak T., Veľký J.,  

51/2 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018“ (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 06.07.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z R a DS v predchádzajúcom mesiaci si túto povinnosť včas nesplnili, KR LFZ rozhodla, že tým R a DS, ktorí „Výkaz výkonu dobrovoľníka za jún 2018„ nedoručia do určeného termínu, nebudú vyplatené odmeny za mesiac jún. Tieto budú vyplatené až po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018.

51/3 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti  R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej o 8:30 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Poplatok za letný seminár bude 1,00 €, za náhradný seminár 10,0 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne  oznámený v ÚS v sídle LFZ. 

 


Igor Repa                                                                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                        sekretár LFZ

                                                                                 

                                                                                                           


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk