Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia       Utorok, 04. august 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 5 zo dňa 02. augusta 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVCÝ ZVÄZ 020819

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 5/2019-20

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 8.8.2019 o 16,30 h. na LFZ.

2. Upozorňuje na skutočnosti ohľadom elektronických RP:

- zrušilo sa exportovanie reg. preukazov do výroby a tým pádom aj generovanie faktúr
- zrušila sa možnosť pridávať poplatok pri schvaľovaní žiadostí o ERP/elektronický RP/
- na detaile osoby pribudla nová záložka ‘História fotiek’. Na tejto záložke je historický prehľad 
všetkých RP, ktoré mala osoba vystavené 
- fotografie hráčov sa zobrazujú aj v nominácii na stretnutie 

3. Oznamuje FK, že každé prihlásené mládežnícke družstvo do súťažného ročníka 2019-20 má nárok na sadu futbalových pomôcok á 79.- €. Tie FK, ktoré majú prihlásených viac družstiev mládeže majú možnosť si vybrať  aj iný ponúkaný tovar napr. lekárnička á 97€ rozdiel je potrebné doplatiť, tabuľa na striedanie á 33€ , tabuľka pre trénera osobná á 16€, nosič s nápojovými fľašami á 39€, magnetická tabuľa pre trénera od 30€ do 69€. Tovar po dohode je možné prebrať od fy Bombovky, Stanislav Bomba 0905975535. Ukážka tovaru je k dispozícii na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty.

4. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ aj takých, ktorí nemajú kvalifikáciu, že po uhradení poplatku sa môžu zúčastniť blokového seminára trénerov 5v1 v zmysle informácie v tejto ÚS časť trénerská komisia.

5. Oprava RS 2019-20: čl.9.6 odstavec pod tabuľkou s náhradami na str. 12 neplatí pre súťaže LFZ z dôvodu, že R a DZ vykonávajú činnosť ako dobrovoľníci. Na str. 22 v bode 6 aktuálna je len prvá veta. Úplná nominačná listina R a DZ + čitateľnejšia tabuľka s náhradami R a DZ a tabuľka farby dresov FK nájdete na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, Rozpis 2019-20.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 3.kola – 6.ligy dosp. – Ľubeľa - Ludrová - 18.8. o 16:00 na ihrisku vo Sv. Kríži.

2.Na základe čl. 37/2 SP, súhlasíme s požiadavkou FK Uh. Ves na odohraní MFS 6.kola 7.ligy Uh.Ves – Bobrovec – 7.9. o 15:30.

3.Upozorňujeme všetky FK no novelizované normy SFZ – Prestupový a registračný poriadok, Pravidla futbalu a Súťažný poriadok. Všetko nájdete na stránke – futbalsfz.sk, v spodnej časti je odsek legislatíva a odtiaľ na poriadky a pravidla hry.

4.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú tvoriť spoločné družstva, že tieto zmluvy je potrebné doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred začiatkom konkrétnej súťaže., pričom súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam pristupujúcich hráčov do spoločného družstva z 2.FK. Taktiež FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF. Upozorňujeme, že v 1 vekovej kategórii  môže byť max. 5 hráčov na striedavý štart.

5.Súhlasíme s požiadavkou FK Uh. Ves na používanie bránok 3x2 m pre kategóriu U 9 na celú sezónu. Zároveň v prípade nepriaznivého počasia schvaľujeme ako náhradnú HP umelú trávu vedľa štadióna o rozmeroch 33x18 m.

6. Zaevidované dohody FK: Bešeňová-P.Ľupča.

7. Upozorňujeme FK na štart hráčov, len na platné elektronické RP. Pri konfrontácii pri sporných veciach sa hráči môžu preukázať dokladom totožnosti, u tých hráčov, ktorí doklad totožnosti nevlastnia, tak preukazom poistenca. Doporučujeme mať tieto doklady vždy so sebou. Pri zápasovej súpiske sú zobrazené fotky hráčov.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku pre nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 29. júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12. august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 16. august 2019 o 17,30 h. štadión Lisková. Trvanie tréningu 90 minút. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili. Môžu sa zúčastniť aj tréneri z LFZ, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že v prípade transferu musí byť uhradené členské na ročník 2019-20. Týka sa FK, hráčov, aj ostatných činovníkov, ktorí pracujú s ISSF. V prípade, že hráč nemá uhradené členské, môže požiadať klub z ktorého hlási transfer, aby mu členské vygeneroval, alebo si môže členské uhradiť sám za seba s tým, že musí mať aktívnu fakturačnú adresu, čiže do systému si musí  minimálne doplniť číslo účtu v tvare IBAN, kde sa dostane cez ikonu môj účet. Členské si vygeneruje a ihneď môže pracovať v systéme. Je ale potrebné vytlačiť a uhradiť faktúru do termínu splatnosti.

2. Upozorňuje na čl. 15/5 a čl.15/6 RaPP, že FK môže požiadať o preregistráciu hráča okrem obdobia 1.5. do 15.7. príslušného roka len ak klub zanikol bez právneho nástupcu, alebo bol klub vylúčený zo súťaže. Ak klub neprihlási družstvo do súťaže môže hráč požiadať o dočasnú registráciu, ktorá platí jeden súťažný ročník bez možnosti zrušenia v danom súťažnom ročníku. Ak klub ani v nasledujúcom ročníku družstvo do súťaže neprihlási vtedy požiada hráč o preregistráciu, čiže z dočasnej registrácie o preregistráciu. Novela RaPP je na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.

3. Prestupy s obmedzením je možné podávať do 30.9.2019. Potom až od 1.1.2020 do 31.3.2020. Klasický prestup je možné podať až od 26.6.2020.

KOMISIA  ROZHODCOV

5/1 Ospravedlnenia: Krivoš A. (v UHČ Hrboltová), Grendel J. (17.-18.8.), Šimčeková D. (jeseň 2019-20), Plaskúr D. (29.7.-31.8.  ), Božek L. (od 5.8. do konca jesene 2019-20), Matošová P. (jeseň 2019-20), Kutnár J. (10.8.,11.8.-dopol.), Krišanda L. (07-08/2019), Krišanda J. (3.-18.8.), Gregor D. (august 2019), Podskuba M. (17.-18.8., So, Ne-dopol.), Laučík J. (10.8.), Kudroň M. (4.-11.8.), Špaček O. (1.-31.8.), Beňo M. (4.8.), Burdel J. (jeseň 2019-20),

5/2 Upozorňujeme R a DS, vzhľadom na vyskytnuté sa tlačové chyby resp. niektoré chýbajúce časti v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 - 2020“, aby si pre upresnenie a vlastnú potrebu prezreli tento aj na stránke http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/, kde sa nachádza v plnom znení. „„Rozpis futbalových súťaží ...“ je možné obdržať po telefonickom dohovore od 09.08.2019 u p. Petra Vrticha 0907 446 686 (okr. Ružomberok) resp. na sekretariáte LFZ u p. Vladimíra Hubku 0905 928 663 (okr. Lipt. Mikuláš).

5/3 Upozorňujeme novo vyškolených R (KR), ktorí obdržali len štartovacie sady dresov (čierny), aby sa obrátili na predsedu KR LFZ p. Petra Vrticha  0907 446 686, ktorý im poskytne informáciu ohľadom obdržania ďalších rozhodcovských dresov (žltý, modrý, červený).

5/4 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

5/5 Oznamujeme všetkým R, že posledný náhradný seminár (fyzické previerky) sa uskutoční dňa 10.08.2019 o 10:00 hod. na ihrisku FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka. Poplatok za náhradný seminár 10,00 €.

5/6 Upozorňujeme R a DS na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DS skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická  podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

5/7 Upozorňujeme  všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf

5/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

DELEGAČNÝ LIST č. 02/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             11.08.2019 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Ľubeľa

Zlejší

Cibuľa

Žiak

Krivoš M.

10.8. o 16:30 hod.

Ludrová-L.Sliače

Nemec J.

Bubniak

Gazdík

Haviar

 

L.Kokava-Važec

Oravec A.

Murza

Psotný

Vyšný M.

 

L.Ján-Hubová

Bielesch

Lacková

Maga

Vrtich

 

L.Lúžna-Dúbrava

Podskuba

Kútnik

Žiak

Dráb

 

Palúdzka-Pribylina

Nemec P.

Žuffa P.

Širúček

Makovický

 

Sm.Žiar-Lisková

Ivan

Neuman

Šlauka

Grendel

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            11.08.2019 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-P.Ľupča

Psotný

Murza

Sekej

 

10.8. o 16:30 hod.

Uh.Ves-Podtúreň

Cibuľa

Krčula

Čimbora

Zeleňák

 

Bobrovec-Hybe

Beňo

Kutnár

 

 

 

Iľanovo-Černová

Pribylinec

Prončák M.

Kubínová

Vyšný J.

 

Demänová-Vavrišovo

Poljak

Črep

 

 

 

Kvačany-Východná

Gejdoš

Smatana

 

 

 

Lúčky-Prosiek

Pašák

Lucký

 

Matula

 

 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             11.08.2019 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-Jamník

Baláž Ro.

Krivoš A.

Čačo

 

10.8. o 16:30 hod.

Hybe „B“-L.Ondrašová

Wosiňski

Holub

Jančuška

 

10.8. o 16:30 hod.

Štiavnička-L.Ondrej

Kmeť

Balažec

 

 

 

Gôtovany-Hrboltová

Zlejší

Lisý M.

 

Žuffa J.

 

L.Vlachy-B.Potok

Sekej

Prončák J.

 

 

 

V.Dubová-L.Trnovec

Baláž Ri.

Dančová

 

 

 

Sv.Kríž-L.Revúce

Rúčka M.

Jančuška

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 01/2019-20 

 

R

AR1

AR2

DZ

poznámka

Pribylina-L.Lúžna

Wosiňski

Prončák M.

Kubínová

Haviar

o 16:00 hod.

Važec-Ludrová

Pribylinec

Žuffa P.

Šlauka

Makovický

o 16:30 hod.

Dúbrava-L.Ján

Ivan

Cibuľa

Širúček

Zeleňák

o 17:00 hod.

Lúčky-Uh.Ves

Čačo

Maga

Dančová

Dráb

o 16:30 hod.


Igor Repa                                                                                    Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                               sekretár LFZ

                                                                                       

 

 


 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk