Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka       Nedeľa, 22. september 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 6 zo dňa 24. augusta 2012


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 240812

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6/2012-13

SEKRETARIÁT

 1. Rada LFZ na svojom zasadnutí 21.8.2012 o.i. rozhodla prideliť jednotlivým členom FK, s ktorými bude každý člen úzko spolupracovať a námety, pripomienky a stanoviská jednotlivých FK riešiť na zasadnutiach Rady LFZ. Miroslav Antol: L.Štiavnička, L. Štiavnica, Bešeňová, Ružomberok. Bc.Ján Borovský: L.Revúce, L.Osada, L.Lúžna, B.Potok, Ludrová. Ing. Peter Fula: L.Teplá, Ivachnová, Sliače, Lúčky,Kalameny. Pavol Kubala: Lisková, Černová, V.Dubová, Komjatná, Likavka. Zdenko Mastiš: Hrboltová, Ľubochňa, Švošov, Stankovany, Hubová. Ing. Roman Kapitáň: Východná, Hybe, K.Lehota, L.Kokava, Pribylina, Vavrišovo, L.Hrádok. Július Vyšný: Jamník, Beňadiková, Jakubovany, L.Ondrej, Podtureň, Uh.Ves, L.Ján. Martin Šimún: Z.Poruba, SmrečanyŽiar, V.Poruba, L.Mikuláš, Palúdzka, Demänová, P.Lehota. Ján Tomčík: Iľanovo, Ploštín, L.Ondrašová, Bobrovec, L.Trnovec, Kvačany, Prosiek L.Sielnica. Stanislav Mičuda: Gálovany, Sv.Kríž, Gôtovany, Dúbrava, Ľubeľa, P.Ľupča, L.Vlachy.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

 1. Nedohraté MFS 2. kolo III. A trieda Kalameny - Gôtovany po prerokovaní a posúdení všetkých okolností nariaďujeme opakovať a odohrať v stredu 29.8.2012 o 16.00 h. na ihrisku v Kalamenoch. Zároveň nariaďujeme FK Kalameny zvýšiť počet členov US na počet 8. Upozorňujeme na označenie usporiadateľskej služby v MFS. Hospodárske náležitosti riešiť podľa článku 8.3 rozpisu súťaže 2012-13. Na vedomie KR. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.

KOMISIA MLÁDEŽE

 1. Kontumujeme: Dúbrava - L.Lúžna 1. trieda žiaci  v prospech L.Lúžna. Dôvod: pokles hráčov pod 7. Výsledok 0:7 dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti. Východná - Iľanovo 1. trieda žiaci v prospech Východnej. Dôvod: pokles hráčov pod 7. Výsledok 11:0 dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti. L.Štiavnička - L.Teplá 2. A žiaci v prospech L.Štiavnička. Dôvod: Hostia sa nedostavili. Odstupujeme DK na doriešenie.
 2. Oznamujeme FK Kormanov pohár skupina B, že do súťaže sa dodatočne prihlásila Ľubeľa. Družstvá, ktoré majú vo vyžrebovaní volný žreb, budú hrať s Ľubeľou.
 3. Súhlasíme odohrať 1. trieda žiaci 4. kolo Palúdzka - L.Revúce 29.8.2012 o 15.00 h. na základe vzájomnej dohody. Na vedomie KR.
 4. Oznamujeme FK II. A trieda žiaci, že Ivachnová sa zo súťaže odhlásila. Výsledok 1. kola bude anulovaný. FK, ktoré majú hrať s Ivachnovou majú voľný žreb.
 5. Chýbajúce zápisy: Dúbrava - Ludrová žiaci R Petrík, L.Revúce - L.Lúžna žiaci R Kudroň, Smrečany - Ploštín MF Odd. R., Komjatná - L.Ján MF Odd. R. Biely Potok - Sliače žiaci Odd. R.
 6. Upozorňujeme FK Kormanov pohár, ktoré majú povinnosť zaslať súpisku aby túto zaslali do 30.8.2012 štvrtok do 14.00 h. 

KOMISIA ROZHODCOV

 1. Chýbajúce zápisy: Kudroň I. trieda žiaci L.Revúce - L.Lúžna, Petrík I. trieda žiaci Dúbrava - Ludrová.
 2. Absencie: Adamčiak, Gálovany - Lúčky, Sloboda,  Gôtovany - Komjatná.
 3. Dôrazne upozorňujeme R Neuman, Mudrončík, že zápisy sa neposielajú len v jednom výtlačku. Pozri Rozpis súťaže 2012-13 čl. 11.2.
 4. Na deň 30.8.2012 o 16.30 h. pozývame na KR nasledovných R: Adamčiak, Sloboda, Smatana, Lisý, Tomo, Podhorský,
 5. Oneskorené zaslanie zápisov: R Morávka, DZ: Klepáč, Kysel.
 6. Prejednaný R Pilch, P.Veselovský, MFS Kalameny - Gôtovany. KR prijala príslušné opatrenie pozastavenie činnosti v zmysle pokynov pre hodnotenie R LFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 1. 14.Adrian Krupa 971221 Východná 1 MFS N 1-1a od 19.8.2012.
 2. 15.Damián Milan 950131 Ludrová 1 MFS N 1-5a od 19.8.2012.
 3. 16.Michal Hlaváč 941104 L.Štiavnica 1 MFS N 1-5a od 19.8.2012.
 4. 17.Michal Benčo 940914 Dúbrava 1 MFS N 1-5a od 19.8.2012.
 5. 18.Ján Kovalčík 760121 Lúčky 4 MFS N 1-6-1b od 20.8.2012.
 6. 19.Peter Stano 890421 Východná 3 MFS N 1-6-1b od 20.8.2012.
 7. 20.Lukáš Danihel 950408 Iľanovo 3 MFS N 1-6-1b od 20.8.2012.
 8. 21.Jozef Oško 850720 Ľubeľa 4 MFS N 1-6-1b od 20.8.2012.
 9. 22.Michal Čefo 870515 L.Ján 4 MFS N 1-6-1b od 20.8.2012.
 10. 23.Silvester Turčok 821231 L.Teplá upúšťa od potrestania čl. 18 DP. Na základe popisu priestupku nesprávne udelená ČK. Do evidencie zapísaná ŽK.
 11. 24.Zastavujeme nepodmienečne činnosť družstvu FK L.Lúžna dorast podľa 2-6 DP od 27.8.2012. Pozri ÚS č. 4 20012-13 správy HK.
 12. 25.Na návrh KM trestáme pokutou 166.- Eur FK Ivachnová RS 2012-13 8.4. odhlásenie družstva žiakov po vyžrebovaní. Za prerokovabnie uhradiť 10.- Eur. Splatnosť do 6.9.2012.
 13. 26. FK L.Teplá pokuta 20.- Eur 2-2b. Za prerokovanie uhradiť 10.- Eur. Splatnosť do 6.9.2012.
 14. 27.Jakub Trnovský 900321 Kalameny, Miroslav Zelený 910508 Gôtovany obaja zákaz výkonu funkcie kapitán družstva 4 MFS N od 20.8.2012 1-10. FK Kalameny a Gôtovany uhradia 6.- Eur za prerokovanie do 6.9.2012.
 15. 28.Jozef Murza 810705 Gôtovany, Pavel Droppa 830829 Gôtovany zastavená nepodmienečne činnosť do vyriešenia. Zároveň menovaných predvolávame na deň 30.8.2012 o 16.00 h.
 16. 29.Miroslav Chovan 700507 Kalameny 6 MFS N 1-6-1b od 13.8.2012. Za prerokovanie uhradiť 6.- Eur do 6.9.2012.
 17. 30.FK Kalameny pokuta 40.- Eur + 10.- Eur za prerokovanie podľa 2-1b DP. Splatnosť do 6.9.2012.
 18. 31.FK Gôtovany pokuta 30.- Eur + 10.- Eur za prerokovanie podľa 2-3 DP. Splatnosť do 6.9.2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia.

 

HOSPODÁRSKA KOMISIA

 1. Upozorňujeme FK Prosiek, L.Sielnica, Jakubovany, Ploštín, L.Štiavnica V.Dubová, MFK Ružomberok na podlžnosti voči LFZ pozri ÚS č. 3/2012-13 DK 1,2.

 

DELEGAČNÝ LIST č. 5/2012-13

Dospelí I. trieda 5. kolo 2.9.2012 o 15.30 h.

Pribylina - SmrečanyŽiar Žuffa Antol Neuman - Klepáč, Bobrovec - Lisková Vrtich Butora Michalička - Vyšný, Hubová - Ludrová Nemec Pašák Švidroňová - Jacko, Beňadiková - Kvačany Božek Matula Šavrtka - Chovanko, Sliače - Sv. Kríž Gloss Kysel Matejovie, Ľubeľa - Švošov Zlejší Krčula Podhorská - Danko, L.Ján - Jamník Švorčík Beňo Kružliak - Chudý,

 

Dospelí II. trieda 5. kolo 2.9.2012 o 15.30 h.

Gálovany - Iľanovo Oravec E.Drahovsmý Trochta, Podtureň - Východná Podhorský Roštek Adamčiak .- Galko, L.Revúce - Lúčky R.Hradský D.Balázsik - Kysel, B.Potok - P.Ľupča Tholt Drapáč, Ľubochňa - L.Lúžna 10.30 Krčula Kubáň Šmigura - Makovický, Štiavnička - Vavrišovo Lisý Rúčka Bruncko - Haviar, Uh.Ves - L.Teplá Stankovianska Novota Prončák,

 

Dospelí III. A trieda 5. kolo 2.9.2012 o 15.30 h.

Gôtovany - L.Osada M.Hradský Gazdík, Hrboltová - Stankovany 10.30 Kružliak Smatana, L.Vlachy - Komjatná Smatna F.Veselovský, V.Dubová - Kalameny Bella Mudrončík

 

Dospelí III. B trieda 5. kolo 2.9.2012 o 15.30 h.

L.Ondrej - Ondrašová Glajza Tomo, P.Lehota - Prosiek 1.9. Matejovie Laučík, L.Kokava - K.Lehota Cvengroš Lucká, L.Trnovec - Bobrovec B Kubáň Žiak, Ploštín - Hybe Dvorský

 

Dorast I. trieda 5. kolo 1.9.2012 o 15.30 h.

Sv.Kríž - Smreč.Žiar E.Drahovský Krčula, L.Revúce - B.Potok Kysel Podhorský, Hubová - Ludrová Gloss R.Hradský, Palúdzka - Ľubochňa 14.00 Švorčík Morávka, Iľanovo - L.Ondrašová Smatana Bruncko, Dúbrava - Bobrovec Kubáň Kružliak, Lúčky - L.Štiavnica Nemec Dvorský

 

Dorast II. trieda 3. kolo 1.9.2012 o 15.30 h.

L.Osada - L.Ondrej Bella Gallo, Pribylina - Demänová Šmigura Oravec, L.Lúžna - Východná Šavrtka Balogh, Kvačany - Hybe Beňo Glajza

 

Žiaci I. trieda 5. kolo 2.9.2012 o 13.15 h.

Dúbrava - Iľanovo Podhorská, L.Štiavnica - Východná Kudrň, L.Revúce - Ludrová D.Balázsik R.Hradský, Bobrovec - Palúdzka Michalička, L.Sliače - L.Lúžna Matejovie Kysel, Likavka - Švošov Mudrončík Bella, B.Potok - Černová Drapáč Tholt

 

Žiaci II. A trieda 3. kolo 2.9.2012 o 13.15 h.

Štiavnička - P.Ľupča Bruncko Rúčka, Ľubochňa - L.Teplá 1.9. M.Hradský

 

Žiaci II. B trieda 1. kolo 2.9.2012 o 13.15 h.

K.Lehota - Kvačany Odd. R., L.Ondrej - Demänová Tomo, L.Sielnica - L.Ondrašová Odd. R.,

 

Kormanov pohár 2. kolo 6.9.2012 o 16.30 h.

A: L.Sliače - Stankovany Dvorský, Ľubochňa - Lisková Lucká, L.Teplá - Ružomberok Balogh, Ludrová - Kalameny Gazdík, B: Dúbrava - Východná Glajza, Z.Poruba - Sv.Kríž Tomo, L.Hrádok - Palúdzka Beňo, L.Mikuláš - Iľanovo Šmigura, Ľubeľa - Bobrovec del.

 

Dohrávky

Dospelí III. A trieda 29.8.2012 o 16.00 h.

Ivachnová - Stankovany Šmigura Matejovie, Kalameny - Gôtovany opakované MFS Oravec Krčula Antol - Makovický, Hrboltová - Vlachy 10.30 Matula R.Hradský

Dorast I. trieda

L.Štiavnica - Palúdzka 29.8. 12.30 Božek Šavrtka, Palúdzka - Bobrovec 5.9. 16.00 Oravec Prončák, 

Žiaci I. trieda

Palúdzka - L.Revúce 29.8. 15.00 Žuffa

 

SsFZ

Likavka - Dlhá 1.9. 15.30 dorast A1 Pašák, Lisková - Bobrov 26.8. 12.00 a 14.00 ŠŽ,MŽ R  M.Hradský 

 

Zmeny a doplnky DL 4

Dospelí I. trieda

Lisková - Pribylina R Tomčík namiesto Zlejší

Dospelí II. trieda

L.Teplá - Štiavnička R Mikulová namiesto Kudroň

Dospelí III. A trieda

L.Osada - Ivachnová R Tholt namiesto Bruncko

Dospelí III. B trieda

Prosiek - L.Ondrej R Glajza namiesto Tholt

Dorast I. trieda

L.Štiavnica - Dúbrava R Beňo namiesto Zlejší

 

Igor Repa                                                                      Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                sekretár LFZ 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk