Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 6 zo dňa 11. augusta 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 110817

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje na úhradu mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2017, ktorej splatnosť je v pondelok 14.8.2017. 

2. Správna adresa SFZ: Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30 C  821 01 Bratislava.  Uvedené si opravte aj v rozpise súťaže 2017-18.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Schvaľujeme nasledujúce dohody o vytvorení spoločných družstiev: Važec a Štrba v kategoriach U 15 a 11, s tým že U 15 bude účinkovať pod hlavičkou Štrba v Podtatranskom futb. zväze a U 11pod hlavičkou Važec v súťaži LFZ. 2.Upozorňujeme odmenené FK v mládežníckych kategóriach za umiestnenie v sezóne 2016/17, že v najbližšom termíne im budú peniaze odoslané na účet. Vyzývame všetky tieto FK najneskôr do 30.9. zaslali na LFZ vyučtovanie týchto peňazí z ktorého bude jasné , že boli použité výhradne na mládežnícke družstvá.

3.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času 1.tr. dospelí 2.kolo MFS – L. Kokava – Hubová 13.8. z 16:30 na 13:00, 5.kolo – Černová – Ludrová –z 3.9. na 1.9 o 15:30, 1.A tr. žiaci – Černová – Ludrová z 3.9. na 1.9. o 13:00 h. 

4.Schvaľujeme požiadavky FK na zmeny UHČ – 2.tr.dospelí – Stankovany – nedeľa 10:30, Bešeňová U 11 – sobota 11:00 okrem 2.kola o 9:00, Ľubochňa U 11 – sobota 10:30 okrem 3.kola – 2.9. o 13:30.                    

5. Akceptujeme odstúpenie FK Kalameny zo súťaže 3.B tr. dospelí a odstupujeme na DK.                                                                                       

6.Schvaľujeme zmenu farby dresov na domáce MFS – 1.tr. dospelí – L. Kokava – žlté dresy, ostatné zostáva , Smrečany – dresy a trenírky – modré a štulpne biele.    7.Súhlasíme s dohodou FK na zámene poradia MFS- U 11 – 2.kolo – Sv. Kríž – Ľubochňa sa odohra v Ľubochni ( Stankovanoch ) 26.8. o 10:30 a odveta 13.kolo sa odohrá vo Sv. Kríži.                                                                   

8.Nariaďujeme predohrávku 14.kola U 19 na 14.9. 17:00 h.                                    9.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť   predkladať RP, ktoré nemali hráči na MFS najneskôr do najbližšieho rokovania ŠTK – stačí aj oskenovaný, pričom z mailu je jasné, že ho poslal FK  kam hráč patrí.                               

10. Za neúčasť na školení organizovanom LFZ 9.8. odstupujeme na DK nasledujúce FK: Švošov, Hubová, Likavka, Pribylina, L. Teplá, Jamník, Sv. Kríž, Komjatná , L. Vlachy, L. Revúce, Lúčky, Val. Dubová, L. Osada, L. Ondrašová, L. Ondrej, Gôtovany, Vet. Poruba, Hybe, Podtureň, L. Trnovec, Ploštín. 

11. Za nepredloženie RP hráčov, ktorí nastúpili na MFS bez RP – Michal Cibuľa a Marek Brezina , odstupujeme FK Hybe na DK.

12. Nariaďujeme odohrať dohrávku 1. kolo žiaci 1. trieda sk. A a sk. B v utorok 22.8.2017 o 17,00 h. Na vedomie KR.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

4. Michal Tomek  1077071 Demänová pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne čl. 37/3 DP od 7. 8. 2016. Uhradiť 10.- €, MZF.

5. Peter Uličný 1079134 Jamník, DK žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný vyhovuje so skúšobnom dobou od 7.8.2017 do 10.12.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

6. DK upozorňuje FK Lúčky na neuhradenie medziodielovej pohľadávky pre FK Bobrovec, (nepricestovanie na MFS dorast  Bobrovec - Lúčky) v jarnej časti futbalovej súťaže 2016/2017. Zároveň žiadame FK Lúčky o zaslanie dokladu o zaplatení do 17.8.2017 pod následkom disciplinárnych sankcií. Uhradiť 10,-€ MZF.

7. DK na základe podnetu ŠTK trestá pokutou 10,-€ za neúčasť na školení organizovanom LFZ nasledovné FK: Svošov, Hubová, Likavka, Pribylina, L. Teplá, Jamník, Sv. Kríž, Komjatná, L. Vlachy, L. Revúce, Lúčky, Val. Dubová, L. Osada, L. Ondrašová, L. Ondrej, Gôtovany, Veterná Poruba, Hybe, Podtureň L. Trnovec, Ploštín. Uhradiť 10,-€ MZF.

8. DK trestá FK Kalameny pokutou 170,-€ za odhlásenie družstva po vyžrebovaní. Podľa RS 9.4. Uhradiť 10,-€ MZF

9. DK trestá FK Hybe pokutou 10,-€ na základe rozhodnutia ŠTK o porušení článku 43/6 SP, nepredloženie RP hráčov, ktorí nastúpili na MFS bez RP. Uhradiť 10,-€ MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

KOMISIA  ROZHODCOV

06/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kasl M., Rojček J., Špirka J., Chudý M.

06/2 Ospravedlnenia: Matošová P. 12.-13.8., Vyšný M. 19.-20.8., Špaček O. 12.-20.8., 26.8.-2.9.,  Hazucha P. 6.-9.8. (onesk.), Kasl M. 11.-13.8, Smatana M. So jeseň 2017/18, Gašpar D. august 2017, Bielesch R. 12.8.,17.-20.8., Bakoš M. 20.8. resp. dopoludňajšie MFS, Ivan M. počas MFS v UHČ ŠK Kriváň Važec U-11, Prončák M. 12.8. a 13.8. (dopolunia), Ilavský P. 20.8.,

06/3 Telefónne čísla: Filip Kaučiarik 0948072833, Pavol Orolín 0918585949,

06/4 Upozorňujeme R a DS, že v prípade vyplňovania Zápisu o stretnutí v systéme ISSF, konkrétne funkcionárov jednotlivých mužstiev (tréner, asistent trénera 1-3, vedúci mužstva, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár alebo masér resp. iné funkcie) ak sa nebude táto funkcia dať do Zápisu uviesť, je potrebné po ukončení MFS vytlačiť „papierový“  Zápis a do tohto spomenuté funkcie zapísať a dať si to podpísať vedúcemu mužstva a kapitánovi. Zápis nie je potrebné odoslať na LFZ, tento si R uschová a na požiadanie orgánov LFZ ho zašle príslušnej komisii. 

06/5 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. Jedná sa o tieto kluby - Slovekon - 1.tr.  dospelí: Švošov – 2. rozhodcovia, Penzion Larion - 2.tr. dospelí: Hrboltová- 1. rozhodca, Stankovany – 1. rozhodca, Jamník – 1. rozhodca, Komjatná – 1. rozhodca,  Sportika - 3.A.tr. dospelí: B. Potok – 1. rozhodca, V. Dubová – 1. rozhodca, Sportika - 3.B.tr. dospelí: V. Poruba – 1. rozhodca, Hybe – 1. rozhodca. Klubov, ktoré splnili podmienku počtu rozhodcov až po uverejnení „DELEGAČNÉHOÝ LISTU č. 02/2017-18“ sa uvedené rozhodnutie VV LFZ nebude týkať až od 14.8.2017 (Ludrová, Lipt. Lúžna, Podtúreň).

06/6 K 10.08.2017 nemajú uhradené členské títo R: Dubjel J. a Roštek M. Upozorňujeme R, ktorí nebudú mať uhradené členské, že nebudú delegovaní na stretnutia a budú voči ním vyvodené dôsledky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

06/7 Dôrazne upozorňujeme všetkých R a DS na nasledovné: Vzhľadom na skutočnosť, že sa mení spôsob odmeňovanie delegovaných osôb a to podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, je potrebné bezodkladne upraviť zmluvný vzťah medzi „Dobrovoľníkom“ (R, DS) a „Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (Liptovský futbalový zväz).  Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti sa budú podpisovať nasledovne – rozhodcovia a delegáti pôsobiaci v LFZ ako aj SsFZ z okresu Liptovský Mikuláš dňa 16.8.2017 o 17:00 hod. v sídle LFZ a z okresu Ružomberok zabezpečí podpisovanie „Zmlúv ...“  Ján Rojček mobil 0915617191 priebežne do 16.08.2017 (v Zmluvách nevypisovať číslo zmluvy a  ID v IS športu, zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a treba ju podpísať ako „Dobrovoľník“). Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bude uverejnená na http://www.obfz-lm.sk/rozhodcovia-delegati/ alebo http://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sekcia/2097/

DELEGAČNÝ LIST č. 03/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          20.08.2017 o 16,00 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-Demänová

Božek

Kaučiarik

Gazdík

Krivoš

 

Pribylina-Sm.Žiar

Prončák M.

Wosiňski

Neuman

Vyšný J.

 

Bobrovec-Važec

Antol

Oravec A.

Ilavský

Haviar

 

Hubová-Švošov

Nemec P.

Beňo

Kasl M.

Makovický

 

Ľubeľa-L.Kokava

Ivan

Žuffa

 

Vyšný M.

 

Likavka-Ludrová

Nemec  J.

Žiak

Matošová

Vrtich

 

L.Teplá-Černová

Gemzický

Orolín

Nemček

Szabó

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 20.08.2017 o 16,00 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

Poznámka

Jamník-Kvačany

Lisý P.

Murza

Lisý M.

 

19.8.2017

Beňadiková-Stankovany

Oravec A.

Oravec M.

Prončák J.

Zeleňák

19.8.2017

Hrboltová-Komjatná

Cibuľa

Gemzický

Neuman

Dráb

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-L.Lúžna

Laučík

Lisý P.

Sokol

Grendel

o 10:30 hod.

Vavrišovo-Východná

Smatana

Gejdoš

 

 

 

Prosiek-Iľanovo

Zlejší

Rázga

 

 

 

P.Ľupča-L.Ján

Kudroň

Matej

 

Matula

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         20.08.2017 o 00,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Osada

Čačo

Kasl D.

Štachura

 

 

Lúčky-Štiavnička

Bubniak

Hazucha

 

 

 

B.Potok-L.Vlachy

Kaučiarik

Štachura

 

 

o 10:30 hod.

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         20.08.2017 o 16,00 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Poruba-Uh.Ves

Murza

Kováčiková

 

 

o 10:30 hod.

Podtúreň-K.Lehota

Lisý M.

Kovčiková

 

 

 

L.Ondrašová-Hybe

Murza

Kubínová

 

 

 

L.Ondrej-L.Trnovec

Rúčka M.

Kuna

 

 

 

Gôtovany-Gálovany

Sekej

Sokol

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   19.08.2017 o 16,00 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Lúčky

Rúčka J.

Cibuľa

 

 

o 14:00 hod.

L.Revúce-Ľubeľa

Kudroň

Jurčina

 

 

 

Iľanovo-Východná

Laučík

Ilavský

 

 

 

Dúbrava-Palúdzka

Zlejší

Neuman

 

 

 

Prosiek-Švošov

 Danaj

Bubniak

 

 

 

Likavka-Bobrovec

Kaučiarik

Čačo

 

 

 

L.Sliače-Ľubochňa

Božek

Bakoš

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       20.08.2017 o 13,30 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Dubová-L.Lúžna

Mikuš

 

 

 

 

Lúčky-L.Revúce

Bubniak

Hazucha

 

 

 

Likavka-Ludrová

Žiak

 

 

 

 

L.Teplá-Černová

Nemček

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       20.08.2017 o 13,30 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-Palúdzka

Ivan

 

 

 

 

Bobrovec-Ploštín

Ilavský

 

 

 

 

Ľubeľa-Kvačany

Žuffa

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Sielnica

Kubínová

Murza

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             20.08.2017 o 13,30 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Uh.Ves

odd.R

 

 

 

 

Vavrišovo-Sm.Žiar

Gejdoš

 

 

 

 

Jamník-Hybe

odd.R.

 

 

 

 

Sv.Kríž-Beňadiková

Sokol

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    19.08.2017 o 14,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-Važec

Cibuľa

 

 

 

o 10:00 hod.

Sv.Kríž-Sm.Žiar

Prončák J.

 

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka

Matej

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Ondrašová-L.Mikuláš

Žuffa

 

 

 

 

Rbk-Bešeňová

Štachura

 

 

 

o 15:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 02/2017-18 

Černová-Likavka

Chovan

Gazdík

Bielesch

Vrtich

 

Ludrová-Ľubeľa

Kaučiarik

Bielesch

Božek

Krivoš

o 10:30 hod.

L.Kokava-Hubová

Nemec J.

Bubniak

Cibuľa

Haviar

o 13:00 hod.

Švošov-Bobrovec

Gemzický

Žiak

Gazdík

Dráb

o 10:30 hod.

Sm.Žiar-Lisková

Nemec P.

Wosiňski

Janíček

Makovický

o 15:00 hod.

Komjatná-Beňadiková

Nemček

Chovan

Matej

 

o 10:30 hod.

Stankovany-P.Ľupča

Kuriš

Čačo

Hazucha

Matula

o 10:30 hod.

Iľanovo-Sv.Kríž

Ivan

Božek

Žiak

 

 

Kvačany-Vavrišovo

Rúčka J.

Lisý M.

Prončák J.

Zeleňák

 

K.Lehota-V.Poruba

Rúčka M.

Sokol

 

 

v UHČ o 16:30 h.

Hybe-Podtúreň

Lisý M.

Prončák J.

Žuffa

 

12.8. o 16:00 hod

Gálovany-L.Ondrej

Lisý P.

Žuffa

 

 

 


Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                      sekretár LFZ 

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk