Dnes oslavuje meniny Edita zajtra Cyprián       Sobota, 26. september 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 6 zo dňa 09. augusta 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVˇY ZVÄZ 090819

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 3.kola – 6.ligy dosp. – Ľubeľa - Ludrová - 18.8. o 16:00 na ihrisku vo Sv. Kríži 7.ligy – 2.kolo – Lúčky – Prosiek – 11.8. zo 16:30 na 15:30.
2.Na základe čl. 37/2 SP, súhlasíme s požiadavkou FK Uh. Ves na odohraní MFS 6.kola 7.ligy Uh. Ves – Bobrovec – 7.9. o 15:30.
3.Vyzývame všetky FK, aby si v rozpise súťaži skontrolovali svoje farby dresov ako aj hracie časy domácich MFS. V prípade nezrovnalosti to riešte cez podnet na ŠTK
4.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú tvoriť spoločné družstva, že tieto zmluvy je potrebné doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred začiatkom konkrétnej súťaže., pričom súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam pristupujúcich hráčov do spoločného družstva z 2.FK. Zmluva musí byť podpísaná 2 funkcionármi z každého FK. Taktiež FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF. Upozorňujeme, že v 1 vekovej kategórii  môže byť max. 5 hráčov na striedavý štart.
5.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť predkladať R doklad o ostaršení hráča, ktorý ma nastúpiť na MFS vo vyššej vekovej kategórii. FK sú zároveň povinné 1 exemplár tohto ostaršenia doručiť  na ŠTK. R je povinný predloženie tohto dokladu uviesť v záznamoch R. Hráč bez ostaršenia nemôže nastúpiť na MFS.
6.Upozorňujeme FK v 8.lige, že v rozpise je chyba vo farbe dresov u FK Smrečany B, ktoré domáce MFS odohrajú v modrých dresoch, čiernych trenkách a štuckách. Opravte si to v rozpise. Zároveň upozorňujeme na zmenu dresov OŠK L. Teplá v 6.lige – dresy a trenky – zelené, štucky – biele.
7.Oprava čl. 5.2. rozpisu súťaže písmeno B – Povinnosti R pred MFS –Pôvodný text sa dopĺňa o nasledujúce : „ Toto platí iba pre mládežnícke MFS, kde je povinná konfrontácia, lebo v novej verzii zápasovej súpisky sú aj fotografie hráčov . V kategórii dospelých si stačí zápasovú súpisku len skontrolovať v ISSF z dôvodu oprávnenosti  štartu hráčov vo vyššej kategórii tzv. ostaršenie. Zápasová súpiska pri dospelých sa bude vytláčať len v prípade požadovanej konfrontácie. „
8.Dôrazne upozorňujeme všetky FK, aby si do ISSF nahrali všetkých funkcionárov, ktorí budú figurovať v zápisoch z MFS a vygenerovali za nich aj členské Pri funkcii HU, resp. kameramana doporučujeme nahrať si viac členov, ak by náhodou nebol z nich niekto prítomný na MFS.
9.Schvaľujeme spoločné družstva medzi FK Ľubochňa a Stankovany v kategórii U 9 a 11 pod spoločným názvom OŠK Havran Ľubochňa, medzi FK L. Štiavnica a Ludrová v kategórii U 11,13 a 15 a budú vystupovať pod hlavičkou TJ Družstevník Liptovská Štiavnica. Medzi FK Černová a Hrboltová v kategórii U 15 a 19 a budú vystupovať pod hlavičkou TJ Máj Ružomberok- Černová. Medzi TJ Prosiek a L. Sielnica v kategórii U 15 a 19. V kategórii U 15 budú vystupovať pod hlavičkou OŠK L. Sielnica a v kategórii U 19 pod hlavičkou TJ Prosiek. Medzi FK Bešeňová a L. Lupča v kategórii U 9,11, 13, 15 a 19 a budú vystupovať pod hlavičkou OŠK Bešeňová.
10.Berieme na vedomie organizovanie mládežníckych turnajov FK P. Lupča a FK Stankovany. Po skončení turnajov tieto FK predložia vyhodnotenie, kde bude uvedené číslo účtu, na ktorú im bude schválená dotácia odoslaná.
11.Predlžujeme lehotu na predkladanie prihlášok do súťaže Pohár LFZ do 31.10.2019.
12.Vyzývame FK účinkujúce v 3.lige žiakov, aby sa u p. Bobmu ohlásili ohľadom tréningových pomôcok, lebo VV schválil 1 sadu na obidve družstva ,tj. U 13 a U 15.
13.Upozorňujeme všetky FK, že na základe rozhodnutia si ŠTK vyhradzuje právo, pýtať si námatkové videa z MFS dospelých z dôvodu kontróly kvality nahrávania videa. V každom kole si budeme žiadať 2 videa, ktoré musia byť doručené na LFZ najneskôr po zverejnení  v US do najbližšieho utorka.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:
U 02: Lukáš Lelek (1296264) TJ Poľana Hubová, 6. liga dospelí, od 05. 08. 2019.
U 03: Ondrej Pačan (1121489) TJ Ďumbier Uhorská Ves, 7. liga dospelí, od 05.08.2019.
U 04: Jakub Trnovský (1187326) ŠK Lúčky -kúpele, 7. liga dospelí ,od 05.08.2019.
2. Vylúčení po ČK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:
U 05: Matúš Benda (1259449) ŠK Agro Baník Dúbrava, 6.liga dospelí.  Vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ domácich v súboji o loptu podrazením, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od  05.08.2019.
3. Iné DP.
Na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta stretnutia 1.kola 7.liga dospelí, ŠK Lúčky- kúpele : TJ Ďumbier Uhorská Ves konané dňa 04.08.2019 žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia do 13.8.2019 15:00 hod. na sekretariát LFZ podľa bodu 8. rozpisu súťaže.

Na deň 15.8.2019 na 16,30 hod., pozývame R –Matúš Čačo, AR: Richard Maga, Terézia Dančová, DS: Jaroslav Dráb , zo stretnutia 1.kola, 7. ligy Double star bet-dospelí, medzi ŠK Lúčky-kúpela – TJ Ďumbier Uhorská Ves  .

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. Prijímajú sa prví 24 uchádzači podľa poradia prihlásenia.

2. Zostávajúce tréningové jednotky 5v1 Juraj Sabol sa uskutočnia 12.8.2019 o 17,30 h. v Palúdzke a 16.8.2019 o 17,30 h. v Liskovej.

KOMISIA  ROZHODCOV

6/1 Ospravedlnenia: Čimbora I. (17.-18.8.), Lacková N. (Ut,St.Pia/08), Črep V. (10.-17.8.), Balažec  A. (11.8.), Žuffa P. (24.-25.8.), Nemec J. (18.8,), Adzima M. (10.8.,18.8.,25.8.,28.8.,31.8.,8.9.,15.9.,22.9., 28.9.,6.10.,13.10.,20.10.,27.10.,30.10.,10.11.,17.11.,23.11.), Wosiňski S. (17.-24.8.), Krčula M. (od 7.8.-jeseň 2019-20), Baláž Ro. (12.-25.8.),

6/2 KR berie na vedomie e-mail: Božek L. (ukončenie činnosti),

6/3 Novovyškolení R: Martin Adzima 0944265532, Jakub Raffaj 0917662237.

6/4 Upozorňujeme R a DS, vzhľadom na vyskytnuté sa tlačové chyby resp. niektoré chýbajúce časti v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 - 2020“, aby si pre upresnenie a vlastnú potrebu prezreli tento aj na stránke http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/, kde sa nachádza v plnom znení. „„Rozpis futbalových súťaží ...“ je možné obdržať po telefonickom dohovore od 09.08.2019 u p. Petra Vrticha 0907 446 686 (okr. Ružomberok) resp. na sekretariáte LFZ u p. Vladimíra Hubku 0905 928 663 (okr. Lipt. Mikuláš).

6/5 Upozorňujeme novo vyškolených R (KR), ktorí obdržali len štartovacie sady dresov (čierny), aby sa obrátili na predsedu KR LFZ p. Petra Vrticha  0907 446 686, ktorý im poskytne informáciu ohľadom obdržania ďalších rozhodcovských dresov (žltý, modrý, červený).

6/6 Oznamujeme všetkým R, že posledný náhradný seminár (fyzické previerky) sa uskutoční dňa 10.08.2019 o 10:00 hod. na ihrisku FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka. Poplatok za náhradný seminár 10,00 €.

6/7 Upozorňujeme R a DS na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DS skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická  podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

6/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf

6/9 Upozorňujeme  všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

DELEGAČNÝ LIST č. 03/2019-20 

 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             18.08.2019 o 16,00 hod.        03.kolo
    R    AR 1    AR 2    DZ    poznámka
Lisková-L.Teplá    Pašák    Kútnik    Kmeť    Matula   
Pribylina-Sm.Žiar    Bielesch    Psotný    Šlauka    Makovický   
Dúbrava-Palúdzka    Beňo    Rajniak    Gazdík    Vrtich   
Hubová-L.Lúžna    Nemec P.    Gejdoš    Krivoš A.    Vyšný M.   
Važec-L.Ján    Oravec    Glajza    Žiak    Dráb   
L.Sliače-L.Kokava    Ivan    Žuffa P.    Lacková    Zeleňák   
Ľubeľa-Ludrová    Cibuľa    Kudroň    Neuman    Vyšný J.    vo Sv.Kríži

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            18.08.2019 o 16,00 hod.        03.kolo
    R    AR 1    AR 2    DZ    poznámka
Hybe-Iľanovo    Nemec J.    Oravec    Širúček    Makovický    17.8. o 15:00 hod.
Východná-Lúčky    Laučík    Pribylinec    Kubínová        17.8. o 16:00 hod.
Černová-Demänová    Kútnik    Kudroň    Krivoš A.        17.8. o 18:00 hod.
Prosiek-Uh.Ves    Bubniak    Črep    Lucký    Krivoš M.   
Vavrišovo-Kvačany    Širúček    Murza           
P.Ľupča-Bobrovec    Čačo    Dančová           
Podtúreň-Beňadiková    Pribylinec    Novota    Jančuška    Haviar   

 

 8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             18.08.2019 o 16,00 hod.        03.kolo

    R    AR 1    AR 2    DZ    poznámka
B.Potok-Sm.Žiar „B“    Maga    Baláž Ri.    Gazdík        o 10:30 hod.
Hrboltová-L.Vlachy    Laučík    Murza    Holub        o 10:30 hod.
L.Revúce-Štiavnička    Maga    Balažec            o 15:00 hod.
L.Ondrašová-Sv.Kríž    Kutnár    Rúčka M.           
L.Trnovec-Hybe „B“    Žuffa J.    Prončák J.           
Jamník-V.Dubová    Lisý M.    Kubínová           
L.Ondrej-Gôtovany    Smatana    Raffaj            

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 02/2019-20
Beňadiková-P.Ľupča    Psotný    Čačo    Krivoš A.        10.8. o 16:30 hod.
Uh.Ves-Podtúreň    Švorčík    Čimbora    Lisý M.    Zeleňák   
Iľanovo-Černová    Pribylinec    Smatana    Kubínová    Vyšný J.   
Demänová-Vavrišovo    Poljak    Čačo           
Kvačany-Vavrišovo    Gejdoš    Žuffa J.           
Lúčky-Prosiek    Pašák    Lucký        Matula    o 15:30 hod.
Sm:Žiar „B“-Jamník    Baláž Ro.    Murza    Sekej        10.8. o 16:30 hod.
Štiavnička-L.Ondrej    Matej    Kmeť           
Gôtovany-Hrboltová    Zlejší    Adzima    Raffaj 

 

Igor Repa                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                        sekretár LFZ 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk