Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 7 zo dňa 18. augusta 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 170817

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času prípravka U 11 – 1.kolo L. Hrádok – Važec z 19.8. na 15.9. o 10:00, Ľubochňa – Palúdzka z 19.8. na 23.8. o 17:00, KP sk. A – 1.kolo – Hrboltová – Lúčky z 24.8. na 22.8. o 17:00 a L. Štiavnica – Ružomberok  z 24.8. na 11.9. o 17:00, zároveň nariaďujeme zmenu HČ- 2.kolo KP-MF – Východná – Bešeňová – 31.8. o 15:00.Akceptujeme dohodu FK na odohratie MFS 2.kolo U 11 – L. Mikuláš – Ružomberok -  27.8. z 10:00 na 14:00.  

2. Súhlasíme so zámenou HP – 3.A tr. dospelí – 1.kolo – B. Potok – L. Vlachy – MFS sa odohrá v L. Vlachoch 20.8. o 16:00 a odveta v B. Potoku.   

3.Akceptujeme odstúpenie FK Dúbrava  zo súťaže 1. tr. dorast U 19 FK Dúbrava a odstupujeme FK Dúbrava na DK.                                    

4.Upozorňujeme všetky FK účinkujúce v súťaži U 19, že bolo urobené nové vylosovanie na 14 účastníkov, čiže rušíme aj naplánovanú predohrávku na 14.9.Zároveň dávame na vedomie , že od 14 ročných hráčov nebudeme vyžadovať potvrdenie od športového lekára. Zároveň upozorňujeme, že za štart hráča je zodpovedný tréner a FK.                                                

5.Upozorňujeme všetky FK účinkujúce v súťažiach U 11 a U 9, že FK Hybe prehodnotili počty a vek hráčov a odstupujú zo súťaže u 9 a idú naspäť do U 11, kde zostáva  pôvodné vylosovanie, ale u U 9 bolo urobené nové na 6 účastníkov s tým , že 1 turnaj sa odohrá v Stankovanoch 2.9. od 10:00 za účasti Ľubochne, Ružomberku a L. Mikuláša a 2.turnaj sa uskutoční v L. Hrádku 3.9. od 12:00  za účasti L. Hrádku,Važca a Bešeňovej.                            

6.Upozorňujeme FK účinkujúce v 2.tr. dospelých, že z dôvodu rekonštrukcie ihriska v Hrboltovej , odohrá FK Hrboltová jesenné domáce MFS na ihrisku v Ľubochni v nedeľu o 10:30.                                                        

7.Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 11, že akceptujeme požiadavku MFK Ružomberok, že všetky MFS odohrajú na ihriskách súperov tj. 1.kolo odohrajú na ihrisku v Bešeňovej 19.8. o 11:00.                                      

8.Schvaľujeme pomocné ihrisko v L. Sliačoch na MFS mládeže v súťažiach LFZ s tým, že domáci zariadia na prezliekanie šatne na hlavnom ihrisku.

9.Dôrazne upozorňujeme všetky FK aby si nahrali futbalových odborníkov do ISSF najneskôr do 31.8.2017 V prípade, že v čase konania MFS to nebudú mať, sú povinní pred začiatkom MFS dopísať ručne do vytlačeného zápisu svojich funkcionárov, ktorí budú na striedačke – domáci svojich a hostia svojich. Po 31.8. funkcionári, ktorí nebudú nahratí v ISSF nebudú môcť byť na striedačke,rozhodca ich na striedačku nepripustí.                                                  

10.Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú hráčov na striedavom štarte a nemajú originály RP, aby si vo vlastnom záujme vytlačili detail hráča s odsekom prestupy a hosťovania, z ktorého bude jasné, že dotyčný hráč má schválený striedavý štart a tieto predkladali rozhodcom aj pri konfrontácii.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

10. Erik Vierik, 1278286 Lisková, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 14. 08. 2017. Uhradiť 10.- €, MZF. 

11. Pavol Hurajt, 1094527 Pribylina, pozastavenie VŠČ na 2 SS nepodmienečne podľa DP čl. 49 odst 1/a, odst. 2/a od 14. 08.2017. Uhradiť 10.- €, MZF. 

12. Milan Poliak, tréner mužstva TJ Pribylina, DK menovanému dňom 14. 8. 2017 pozastavuje výkon funkcie nepodmienečne až do vyriešenia prípadu podľa RS bod 10.6. Menovaný zašle na DK LFZ LM do 23. 8. 2017 písomné vyjadrenie k svojmu  priestupku počas MFS Važec – Pribylina dňa 13. 8. 2017 /HNS voči delegovaným osobám/. Zároveň DK ukladá menovanému podľa RS bod 10.6 zákaz vstupu do TZ v okruhu minimálne 50 m, vrátane lavičky náhradníkov až do doby prerokovania priestupku.

13. Ivan Pallo, vedúci mužstva TJ Pribylina, DK menovanému dňom 14. 8. 2017 pozastavuje výkon funkcie nepodmienečne až do vyriešenia prípadu podľa RS bod 10.6. Menovaný zašle na DK LFZ LM do 23. 8. 2017 písomné vyjadrenie k svojmu priestupku počas MFS Važec – Pribylina dňa 13. 8. 2017 /HNS voči delegovaným osobám./ Zároveň DK ukladá menovanému podľa RS bod 10.6 zákaz vstupu do TZ v okruhu minimálne 50 m, vrátane lavičky náhradníkov až do prerokovania priestupku.

14. Ján Matloň, 1253959 Partizánska Ľupča, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne čl. 37/3 DP od 14. 08. 2017. Uhradiť 10.- €, MZF.

15. Roman Španko, 1280533 Sv. Kríž, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne čl. 37/3 DP od 14.08.2017. Uhradiť 10.- €, MZF.

16. DK vyzýva TJ Prosiek o zaslanie potvrdenia do 23. 8. 2017 o zaplatení odstupného za hráča: Vratko Dobák, 1287515 TJ Kvačany. V opačnom prípade použije DK voči TJ Prosiek relevantné DS podľa DP čl. 64. Uhradiť 10.- €, MZF.

17. DK trestá FK Dúbrava podľa RS 9. 4 pokutou vo výške 170,-€ za odhlásenie družstva dorastencov po vyžrebovaní. Uhradiť  5.- €, MZF.

18. Peter Húska, 1254986 ŠK Demänová, DK na základe správy DZ, pozastavuje VŠČ nepodmienečne až do vyriešenia priestupku. Menovaný zašle na DK LFZ LM písomné vyjadrenie k HNS voči DZ /MFS Demänová –Lipt. Teplá, dňa 13. 8. 2017./

19. Igor Vyskočáni, 1096849 ŠK Demänová, DK na základe správy DZ, pozastavuje VŠČ nepodmienečne až do vyriešenia priestupku. Menovaný zašle na DK LFZ LM písomné vyjadrenie k HNS k protihráčovi. /MFS Demänová –Lipt. Teplá, dňa 13. 8. 2017./

20. DK na základe podnetu DZ žiada ŠK Demänová o dodanie videozáznamu na DK LFZ LM do 23. 8. 2017 z MFS Demänová –Lipt. Teplá, zo dňa 13. 8. 2017.

21. DK trestá FK Likavka pokarhaním podľa DP čl. 11 a RS čl. 9.5 za neuhradenú platbu MZF za mesiac júl 2017 v termíne splatnosti. Uhradiť 10.- €, MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

KOMISIA  ROZHODCOV

07/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Špirka J., Mikuš P.,

07/2 Ospravedlnenia: Žuffa J. 1.-3.9.,9.9., Čačo M. 20.8. (popol.), Lisý P. 19.-20.8.,  Wosiňski S. So - 2.9 ,9.9 ,23.9 ,7.10 ,21.10  UHČ dorast domáce stretnutia, Ne -  27.8 ,10.9 ,1.10 ,15.10 ,29.10  UHČ dospelí domáce stretnutia, Jurčina J. 19.8., Matula M. od 17.8. do ukončenia PN, Jurík I. 19.-30.8.,

07/3 Upozorňujeme R a DS, že v prípade vyplňovania Zápisu o stretnutí v systéme ISSF, konkrétne funkcionárov jednotlivých mužstiev (tréner, asistent trénera 1-3, vedúci mužstva, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár alebo masér resp. iné funkcie) ak sa nebude táto funkcia dať do Zápisu uviesť, je potrebné pred začatím MFS vytlačiť „papierový“  Zápis a do tohto spomenuté funkcie zapísať a dať si to podpísať vedúcemu mužstva a kapitánovi. Zápis nie je potrebné odoslať na LFZ, tento si R uschová a na požiadanie orgánov LFZ ho zašle príslušnej komisii. 

07/4 KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosť TJ Partizán Ľubeľa zo stretnutia SLOVEKEN I.trieda dospelí  OŠK Ludrová – TJ Partizán Ľubeľa 2.kolo konaného dňa 13.8.2017 o 16:30 hod. na ihrisku v Ludrovej) – sťažnosť bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. Voči R, ktorí v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

07/5 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. Jedná sa o tieto kluby - Penzion Larion - 2.tr. dospelí:  Stankovany – 1. rozhodca, Jamník – 1. rozhodca, Komjatná – 1. rozhodca,  Sportika - 3.A.tr. dospelí:  V. Dubová – 1. rozhodca, Sportika - 3.B.tr. dospelí: V. Poruba – 1. rozhodca, Hybe – 1. rozhodca.  Klubov, ktoré splnili podmienku počtu rozhodcov až po uverejnení „DELEGAČNÉHOÝ LISTU č. 03/2017-18“ sa uvedené rozhodnutie VV LFZ nebude týkať až od 21.8.2017 (Švošov, B.Potok).

07/6 Dôrazne upozorňujeme všetkých R a DS na nasledovné: Vzhľadom na skutočnosť, že sa mení spôsob odmeňovanie delegovaných osôb a to podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, je potrebné bezodkladne upraviť zmluvný vzťah medzi „Dobrovoľníkom“ (R, DS) a „Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (Liptovský futbalový zväz).  R a DS, ktorí Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti neuzavreli ku dňu 16.8.32017, musia toto urobiť najneskôr do 23.8.2017, v opačnom prípade im nebude uhradená odmena za výkon ich funkcie v  mesiaci 08/2017. R a DS môžu ešte do 23.8.2017 priebežne kontaktovať Jaroslava Žuffu mobil 0910990351 alebo Jána Rojčeka mobil 0915617191. 

DELEGAČNÝ LIST č. 04/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          27.08.2017 o 16,00 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Černová

Antol

Bubniak

Kasl M.

Dráb

 

Ludrová-L.Teplá

Ivan

Gazdík

Matošová

Szabó

 

L.Kokava-Likavka

Žuffa

Smatana

Ilavský

Zeleňák

 

Švošov-Ľubeľa

Kuriš

Murza

Neuman

Grendel

 

Važec-Hubová

Gemzický

Dubjel

Kuna

 

 

Sm.Žiar-Bobrovec

Oravec A.

Kaučiarik

Žiak

Vyšný J.

 

Lisková-Pribylina

Bielesch

Prončák M.

Matej

Vrtich

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 27.08.2017 o 16,00 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Vavrišovo

Nemec J.

Cibuľa

Prončák J.

v Ľubochni o 10:30 hod.

Komjatná-Stankovany

Čačo

Jurčina

Nemček

Vrtich

o 10:30 hod.

L.Ján-Beňadiková

Nemec P.

Cibuľa

Nemec J.

Makovický

 

Iľanovo-P.Ľupča

Jurčina

Čačo

Sokol

Vyšný M.

 

L.Lúžna-Prosiek

Chovan

Kasl D.

 

 

 

Kvačany-Sv.Kríž

Orolín

Sekej

Rázga

Haviar

 

Východná-Jamník

Kudroň

Mikuš

 

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         27.08.2017 o 16,00 hod.                                 02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľný žreb-Lúčky

 

 

 

 

 

L.Osada-L.Vlachy

deleg.

 

 

 

 

Štriavnička-B.Potok

Nemček

Štachura

 

 

 

L.Revúce-V.Dubová

Roštek

Hazucha

 

Krivoš

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         27.08.2017 o 16,00 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Ondrej

Gemzický

Lisý P.

 

 

26.8. o 16:00 hod.

V.Poruba-Podtúreň

Wosiňski

Oravec M.

Danaj

 

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Gálovany

Rúčka M.

Kubínová

 

 

 

L.Trnovec-Gôtovany

Lisý M.

Prončák J

 

 

 

K.Lehota-L.Ondrašová

Gejdoš

Kováčiková

 

 

 

 

1.tr. dorast U-19 (nová delegácia)        19.08.2017 o 16,00 hod.                                 03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Švošov

Rúčka J.

Cibuľa

 

 

o 14:00 hod.

L.Revúce-Palúdzka

Kudroň

Nemček

 

 

 

Iľanovo-Východná

Laučík

Ilavský

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Ivan

Žuffa

 

 

 

Prosiek-Bobrovec

Danaj

Bubniak

 

 

 

Likavka-Ľubochňa

Kaučiarik

Čačo

 

 

 

Lúčky-L.Sliače

Božek

Bakoš

 

 

 

 

1.tr. dorast U-19                                  24.08.2017 o 17,00 hod.                                  01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Palúdzka

Ivan

Prončák M.

 

 

 

L.Revúce-Ľubeľa

Čačo

Nemček

 

 

 

Iľanovo-Bobrovec

Oravec A

Oravec M

 

 

 

L.Ondrašová-Švošov

Wosiňski

Laučík

 

 

 

Prosiek-Ľubochňa

Nemec J

Murza

 

 

 

K.Lehota-L.Sliače

Gemzický

Cibuľa

 

 

 

Likavka-Lúčky

Kudroň

Bielesch

 

 

 

 

1.tr. dorast U-19                                      26.08.2017 o 16,00 hod.                                  04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Sliače

Prončák M.

Žuffa

 

 

o 14:00 hod.

Ľubeľa-Prosiek

Wosiňski

Neuman

 

 

o 14:00 hod.

Ľubochňa-Lúčky

Bielesch

Čačo

 

 

 

Švošov-Likavka

Kaučiarik

Matej

 

 

 

Bobrovec-K.Lehota

Nemec J

Dubjel

 

 

 

Východná-Ondrašová

Murza

Rúčka J

 

 

 

L.Revúce-Iľanovo

Chovan

Kasl M.

 

 

 

 

   1.A tr. žiaci U-15                                    22.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Lúžna

Štachura

 

 

 

 

V.Dubová-L.Sliače

Nemček

 

 

 

 

Lúčky-Ludrová

Matej

 

 

 

 

Likavka-L.Teplá

Mikuš

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       27.08.2017 o 13,30 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Černová

Kasl D

Chovan

 

 

 

Ludrová-L.Teplá

Gazdík

 

 

 

 

L.Sliače-Likavka

Matej

 

 

 

 

V.Dubová-Lúčky

odd R

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       22.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Palúdzka

Žuffa

 

 

 

 

Dúbrava-Kvačany

Oravec M.

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Sielnica

Danaj

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Ondrašová

Bubniak

 

 

 

 

 

1.B.tr. žiaci U-15                                       27.08.2017 o 13,30 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Sielnica

odd R

 

 

 

 

Kvačany-P.Ľupča

Rázga

 

 

 

 

Ploštín-Ľubeľa

Sokol

 

 

 

 

Dúbrava-Bobrovec

odd R

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             22.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Uh.Ves

Kubínová

 

 

 

 

L.Kokava-Hybe

Rúčka M.

 

 

 

 

Vavrišovo-Beňadiková

Cibuľa

 

 

 

 

Jamník-Sv.Kríž

Kováčiková

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             27.08.2017 o 13,30 hod.                                 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Jamník

Prončák J..

 

 

 

26.8.2017

Uh.Ves-Beňadiková

Kubínová

 

 

 

 

Hybe-Sv.Kríž

odd R

 

 

 

 

L.Kokava-Vavrišovo

Ilavský

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           24.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Lúčky

Hazucha

 

 

 

22.8.2017

L.Štiavnica-Rbk

Kasl D.

 

 

 

11.9. o 17:00 hod.

Ľubochňa-Lisková

Chovan

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           24.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Ondrašová

Danaj

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sliače

Kubínová

 

 

 

 

Iľanovo-L.Mikuláš

Kováčiková

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      24.08.2017 o 17,00 hod.                                 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Ján

Nemček

 

 

 

 

Demänová-Dúbrava

Prončák J.

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    26.08.2017 o 00,00 hod.                                 02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Hrádok

Kasl D.

 

 

 

o 9:00 hod.

Ľubochňa-Sv.Kríž

Roštek

 

 

v Stankovanoch o 10:30 hod.

Palúdzka-Podtúreň

Žuffa

 

 

 

o 12:00  hod.

Hybe-L.Ondrašová

Lisý P.

 

 

 

o 14:00 hod.

L.Mikuláš-Rbk

Laučík

 

 

27.8.2017 o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Važec

Oravec A.

 

 

27.8.2017 o 13:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 03/2017-18 

Pribylina-Sm.Žiar

Rojček

Dančo

Neuman

Vyšný J.

 

Bobrovec-Važec

Antol

Oravec A.

Dubjel

Haviar

 

Hubová-Švošov

Nemec P.

Wosiňski

Kasl M.

Makovický

 

Ľubeľa-L.Kokava

Ivan

Žuffa

Kuna

Zeleňák

 

L.Teplá-Černová

Gemzický

Orolín

Kasl D.

Szabó

 

Jamník-Kvačany

Nemec J.

Murza

Lisý M.

 

19.8.2017

Beňadiková-Stankovany

Oravec A.

Oravec M.

Prončák J.

Haviar

19.8.2017

Hrboltová-Komjatná

Cibuľa

Gemzický

Neuman

Dráb

o 10:30 hod

 

 

 

 

na ihrisku v Ľubochni

Sv.Kríž-L.Lúžna

Laučík

Zlejší

Rázga

Grendel

o 10:30 hod.

Vavrišovo-Východná

Smatana

Sokol

 

 

 

P.Ľupča-L.Ján

Kudroň

Matej

 

Dráb

 

L.Revúce-L.Osada

Nemček

Štachura

 

 

o 16:00 hod.

L.Vlachy-B.Potok

Gejdoš

 

 

 

o 16:00 hod.

L.Ondrej-L.Trnovec

Rúčka M.

 

 

 

 

Gôtovany-Gálovany

Sekej

 

 

 

 

L.Teplá-Černová (Ž)

Kasl D.

 

 

 

 

Bobrovec-Ploštín (Ž)

Dubjel

 

 

 

 

Vavrišovo-Sm.Žiar (Ž)

Sokol

 

 

 

 

Sv.Kríž-Beňadiková (Ž)

odd.R

 

 

 

 

L.Hrádok-Važec (U11)

Cibuľa

 

 

 

15.9. o 10:00 hod

Sv.Kríž-Sm.Žiar (U11)

odd.R

 

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka (U11)

Matej

 

v Stankovanoch 23.8. o 17:00 hod

Rbk-Bešeňová (U11)

Štachura

 

v Bešeňovej o 11:00 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Černová-Liesek

Dančo

LFZ

 

4B.liga D, 26.8. o 16:00 hod.

Z.Poruba-Trstená

Poljak

Batiz

 

4.B.liga D, 27.8. o 10:30 hod.

L.Lúžna-Lisková

Balogh

LFZ

 

4.B.liga D, 29.8. o 16:00 hod.

Lisková-Z.Poruba

Prončák M.

 

 

3.B.liga Ž, 27.8. o 12:00 hod.


Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                               sekretár LFZ

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk