Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka       Nedeľa, 22. september 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 8 zo dňa 07. septembra 2012


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 070912

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8/2012-13

 

SEKRETARIÁT

1.  Upozorňujeme, že generálny sekretár SFZ vydal pokyn najneskôr do 30.9.2012 ukončiť vydávanie a predlžovanie platnosti starých papierových registračných preukazov vrátane žiackych na všetkých matrikách. Zároveň požiadal všetky ObFZ vyzvať kluby, ktoré nemajú zaregistrovaného  ISSF manažéra, aby si tohoto okamžite zaregistrovali. Pokyny sme zverejňovali v ÚS č. 32/2011-12 resp. k týmto sa dostanete na stránke www.futbalsfz.sk v časti projekty-issf-dokumenty. V rámci nášho ObFZ-LFZ nie je zaregistrovaných 29 FK v systéme ISSF. Vyzývame Vás aby ste sa zaregistrovali. Vyhnete sa prípadným problémom pri nových registráciách, prestupoch hosťovaniach a pod.

2. Poplatky pri prestupoch, hosťovaniach v rámci SsFZ: Dospelí 10.- Eur, dorast 7.- Eur, žiaci 5.- Eur. Matričný úkon na počkanie u všetkých kategórii 15.- Eur. Úhrada poplatkov výlučne bezhotovostne, poštovou poukážkou.

 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Berieme na vedomie list FK Sokol Beňadiková.

2. Upozorňujeme FK Beňadiková na čl. 103 SP, družstvu, ktorému bola zastavená činnosť na určitý počet MFS, tieto stretnutia odohrá, ale po skončení súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohraté stretnutie 3 body.

 

KOMISIA MLÁDEŽE

1. Žiadame FK Biely Potok o zaslanie kópie ostaršenia Vierik Erik 990329. Zároveň upozorňujeme vetky kluby o zaslanie ostaršenia od telovýchovného lekára na LFZ, pozri rozpis súťaže bod 2.3 štart vo vyššej vekovej kategórii.

2. Dôrazne upozorňujeme FK a rozhodcov o posielanie zápisov 1. tireda žiaci 2. kolo B.Potok - Sliače odd. R., 3. kolo 1. trieda žiaci L.Revúce - L.Lúžna R Lucká, 1. trieda dorast Ľubochňa - Hubová R Hradský, 1. trieda dorast Palúdzka - Ľubochňa R Švorčík, 2. B žiaci K.Lehota - Kvačany odd. R., MF 1. kolo Smreč.Žiar - Ploštín, 2. kolo Ploštín - Gálovany a SmrečanyŽiar - Beňadiková. 

 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Škola mladých R sa uskutoční 11.9.2012 o 16.00 h. na LFZ.

2. Dňom 7.9.2012 bol na NL R zaradený Ján Rajniak a na NL DZ Zdeněk Šenkyřík.

3. Ospravedlnenia R 8.-9.9.2012. Mikulová, Beňo, Šavrtka, Zlejší, Dvorský.

4. Oneskorené ospravedlnenia: Adamčiak, M.Hradský-doložiť lekársku správu.

5. Absencie: Podhorský Novota.

6. Chýbajúce zápisy: Švorčík Palúdzka - Ľubochňa dorast,

7. Oneskorené zápisy: Drapáč B.Potok - P.Ľupča dospelí.

8. KR na svojom zasadnutí prerokovala  R Pašák, Drapáč, a DZ Chovanko, MFS Sv.kríž - Beňadiková a prijala príslušné opatrenia na hodnotenie R a DZ LFZ.

9.Žiadame všetky FK, ktoré pôsobia v súťažiach SsFZ dospelí o nahlásenie príslušnosti R a zaslanie zmlúv na ročník 2012-13 do 20.9.2012. O splnení úlohy sme povinný informovať SsFZ, kde je podmienka mať aktívnych každý FK dvoch R. Zároveň upozorňujeme, že zmluvy s R, ktorí pôsobia v súťažiach LFZ nie je možné realizovať, z dôvodu zrušenej klubovej príslušnosti v rámci LFZ.

10. List FK Havran Ľubochňa KR berie na vedomie.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

43. Matúš Krčmárek 950801 L.Ondrej 3 MFS N 1-4a od 2.9.2012. Za prerokovanie uhradiť 6.- + 6.- Eur do 20.9.2012.

44. Patrik Mišík 950616 Lúčky  2 MFS P 1-5a do 1.10.2012. Za prerokovanie uhradiť 6.- + 6.- Eur do 20.9.2012.

45. Radoslav Lisý 950625 Bobrovec 4 MFS N 1-4a od 2.9.2012.

46. Jaroslav Pažitný 821217 Bobrovec B 4 MFS N 1-3b od 3.9.2012.

47. Milan Buzoga 721210 Lúčky 5 MFS N 1-3b od 3.9.2012.

48. Ján Kovalčík tréner Lúčky zákaz výkonu akejkoľvek funkcie N 1-3b  do 28.10.2012.

49. FK Lúčky pokuta 20.- Eur + 10.- Eur za prerokovanie, 2-1b. Splatnosť do 20.9.2012.

50. Michal Hollý 910314 Ludrová 2 MFS P 1-5a do 1.10.2012,

51. Martin Gazda 920817 Bobrovec 1 MFS N 4 ŽK od 3.9.2012.

52. Zoltán Karolyi 770915 Beňadiková 7 mesiacov N 1-6-3b od 27.8.2012.

53. FK Beňadiková pokuta 100.- Eur + 10.- Eur za prerokovanie a zastavenie činnosti družstvu dospelých na 1 MFS N 2-1d. Splatnosť do 20.9.2012. MFS Sv.Kríž-Beňadiková.

54. Jozef Oško 850720 Ľubeľa, Lukáš Danihel 950408 Iľanovo, žiadosť o zmenu trestu obom zamieta.

55. Upozorňujeme FK, že od 1.7.2012 vstúpila do platnosti novelizácia DP v tom, že ak hráč v MFS obdrží ČK po 2. ŽK v takomto stretnutí sa mu neevidujú žiadne ŽK. Eviduje a trestá sa len za udelenie ČK. Tiež ak hráč vykonáva trest za 4 ŽK musí tento vykonať v súťaži v ktorej 4 ŽK  obdržal, za ostatné družstvá v rámci FK môže hrať. Príklad, v sobotu za dorast obdrží 4. ŽK v nedeľu za dospelých môže hrať. Trest musí vykonať v najbližšom stretnutí dorastu.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia.

 

DELEGAČNÝ LIST č. 7/2012-13

 

Dospelí I. trieda 7. kolo 16.9.12 o 15.00 h.

Bobrovec - SmrečanyŽiar Božek Šavrtka Švidroňová, Hubová - Pribylina Antol Krčula Dvorský - Makovický, Beňadiková - Lisková Gloss Bella Roštek - Chudý, L.Sliače - Ludrová Smatna Žuffa Kudroň, Ľubeľa - Kvačany Matula Podhorský Mikulová - Kysel, L.Ján - Sv.Kríž deleg. Novota Švorčík - Klepáč, Jamník - Švošov Zlejší Rajniak Rúčka

 

Dospelí II. trieda 7. kolo 16.9.2012 o 15.00 h.

Podtureň - Iľanovo Kružliak Tholt Bruncko - Šenkyřík, L.Revúce - Gálovany Drapáč Gallo Mudrončík, B.Potok - Východná Lintner D.Balázsik R Hradský - Jacko, Ľubochňa - Lúčky 10.30 Oravec Sekej Laučík - Haviar, Štiavnička - P.Ľupča Nemec Pašák Cvengroš, Uh.Ves - L.Lúžna Matejovie Beňo Trochta, L.Teplá - Vavrišovo Michalička Morávka Podhorská - Danko

 

Dospelí III. A trieda 7. kolo 16.9.2012 o 15.00 h.

Hrboltová - Ivachnová 10.30 Novota Beňo, L.Vlachy - L.Osada Gazdík Žiak, V.Dubová - Stankovany M.Hradský Pilch, Kalameny - Komjatná Lisý Migaľová

 

Dospelí III. B trieda 7. kolo 16.9.2012 o 15.00 h.

P.Lehota - Ondrašová 15.9. Beňo Rajniak, L.Kokava - L.Ondrej Glajza Adamčiak, L.Trnovec - Prosiek Prončák Neuman, V.Poruba - K.Lehota 15.9. Kružliak Novota, Ploštín - Bobrovec B Sekej F.Veselovský

 

Dorast I. trieda 7. kolo 15.9.2012 o 15.30 h.

L.Revúce - Smreč.Žiar Kudroň Gloss, Hubová - Sv.Kríž Matula Podhorská, Palúdzka - B.Potok 14.00 Michalička Žuffa, Iľanovo - Ludrová Oravec Petrík, Lúčky - Ondrašová Vrtich Podhorský, L.Štiavnica - Bobrovec Šmigura del.

 

Dorast II. trieda 5. kolo 15.9.2012 o 15.30 h.

Pribylina - L.Ondrej Lisý Lintner, L.Lúžna - L.Osada Mudrončík Gallo, Kvačany - Demänová Prončák Laučík, Hybe - Východná Smatana Adamčiak

 

Žiaci I. trieda 7. kolo 16.9.2012 o 12.45 h.

L.Štiavnica - Iľanovo Cvengroš Pašák, L.Revúce - Dúbrava Mudrončík Gallo, Bobrovec - Východná Švidroňová Šavrtka, L.Sliače - Ludrová Kudroň Žiffa, Likavka - palúdzka R.Hradský Lucká, B.Potok - L.Lúžna D.Balázsik Lintner, Černová - Švošov Pilch

 

Žiaci II. A trieda 5. kolo 16.9.2012 o 12.45 h.

Ľubochňa - Štiavnička 15.9.P.Veselovský, L.Teplá - Lúčky Podhorská

 

Žiaci II. B trieda 3. kolo 16.9.2012 o 12.45 h.

L.Ondrej - Kvačany Roštek bella, L.Sielnica - K.Lehota P.Veselovský, Ľubeľa - Demänová Mikulová Podhorský,

 

Kormanov pohár 4. kolo 20.9.2012 o 16.00 h.

A: Ľubochňa - L.Lúžna Cvengroš, L.Teplá - Stankovany P.veselovský, Ludrová - Lisková Gazdík, Kalameny - Ružomberok Migaľová, B: Ľubeľa - Dúbrava Šmigura, Z.Poruba - Bobrovec Glajza, L.Hrádok - Východná Novota, L.Mikuláš - Sv.Kríž F.Veselovský, Iľanovo - Palúdzka Lisý

 

Zmeny a doplnky DL 6

 

Dospelí I. trieda

Smreč.Žiar - Jamník Švec namiesto Beňa, Krčula namiesto Drapáča, Švošov - L.Ján Vrtich namiesto Oravca R.Hradský namiesto Žuffu, Kvačany - L.Sliače Oravec namiesto Zlejšieho Žuffa namiesto R.Hradského, Pribylina - Bobrovec Rajniak namiesto Krčulu

 

Dospelí II. trieda

Vavrišovo - Uh.Ves Remeň Rúčka Trochta nová, L.Lúžna - Štiavnička Rojček namiesto Mikulovej, Gálovany - Podtureň J.Drahovský Cvengroš nová,

 

Dospelí III. A trieda

Ivachnová - Gôtovany 8.9. o 15.30 Tholt R.Hradský nová,

 

Dorast I. trieda

Ondrašová - Dúbrava Žuffa namiesto Remeňa

 

Dorast II. trieda

Demänová - L.Lúžna 8.9. o 13.15 h. v P.Lehote Tutura namiesto Beňa

 

Žiaci I. trieda

L.Lúžna - Likavka Rojček namiesto Mikulovej, Východná - L.Revúce Lisý namiesto Trochtu

 

Žiaci II. B trieda

Ondrašová - Ľubeľa Pilch nová

 

Kormanov pohár A

L.Lúžna - Sliače 13.9. 16.30 Lucká namiesto Šavrtku

 

SsFZ

 

Bešeňová - Sliače V.liga dorast 15.9. o 15.00 A1 Božek

Švošov - O.Veselé V.liga dorast 15.9. o 15.00 R Vrtich A1 D.Balázsik

Z.Poruba - Lisková SŽ a MŽ 16.9. o 11.00 a 13.00 h. R Bella

L.Mikuláš - Podbrezová MŽ A,B 15.9. o 10.00 a 11.30 h. R Šimovič

 

Igor Repa                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                              sekretár LFZ

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk