Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 8 zo dňa 25. augusta 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250817

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že VV LFZ bude v stredu 6.9.2017 o 15,30 h. na LFZ. Pozvánky budú poslané elektronickou formou. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 13 – sk.B  2.kolo Palúdzka - Ľubeľa  z 31.8. na 1.9. o 17:00, KP – MF – 1.kolo – Bešeňová – L. Ján z 24.8. na 7.9. o 17:00. U 15 – sk. A – 1.kolo – Likavka  - Ludrová z 20.8. na 15.9. o 14:00, L. Teplá – Černová z 20.8. na 21.9. o 16:00, U 15 – MF – 1.kolo – Jamník – Hybe z 20.8. na 14.9. o 17:00, 6.kolo – Smrečany – Beňadiková  9.9. zo 14:30 na 9:30. Dospelí – 1.tr. 3.kolo – Likavka – Ludrová z 20.8. na 15.9. o 16:00 , dorast – 5.kolo – Kr. Lehota - Ľubeľa z 2.9. na 29.8. o 17:00 a L. Sliače – Ľubochňa  2.9. z 15:30 na 15:00                                                                                               

2. Súhlasíme so zámenou HP– 3.B tr. dospelí – 4.kolo– V.Poruba – Podtureň. MFS sa odohrá v Podturni 26.8. o 16:00 a odveta vo V. Porube ako aj so zámenou poradia MFS v súťaži U 11 – 2.kolo – Palúdzka – Podtureň, keď MFS sa odohrá v Podturni o 14:00 a odveta v Palúdzke.                                     

3.Z dôvodu kolidácie MFS U 13 a U 19, nariaďujeme odohrať MFS 1.kola – KP-B -Iľanovo – L. Mikuláš 24.8. o 15:00 a 2.kolo- L. Sliače – Iľanovo 31.8. o 15:00.                                                                              

4.Dôrazne upozorňujeme všetky FK aby si nahrali futbalových odborníkov do ISSF najneskôr do 31.8.2017 V prípade, že v čase konania MFS to nebudú mať, sú povinní pred začiatkom MFS dopísať ručne do vytlačeného zápisu svojich funkcionárov, ktorí budú na striedačke – domáci svojich a hostia svojich. Po 31.8. funkcionári, ktorí nebudú nahratí v ISSF, nebudú môcť byť na striedačke, rozhodcovia ich odtiaľ

vykážu.                                                   

5.Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú hráčov na striedavom štarte a nemajú originály RP, aby si vo vlastnom záujme vytlačili detail hráča s odsekom prestupy a hosťovania, z ktorého bude jasné, že dotyčný hráč má schválený striedavý štart a tieto predkladali rozhodcom a pri konfrontácii.                                       

6.Z dôvodu nerešpektovania farby dresov domácich, odstupujeme FK Stankovany na DK.                   

7.Z dôvodu nefunkčnosti kamery a nenahratí MFS -3.A – 1.kolo – Lúčky – Štiavnička, odstupujeme ŠK Lúčky na DK. Zároveň dopuručujeme všetkým FK dospelých , aby  si v dostatočnom predstihu pred MFS skontrolovali funkčnosť kamier, nie až tesne pred MFS.                                                

8.Z dôvodu odstúpenia FK Smrečany z MFS – U 15- MF – 3.kolo – Vavrišovo – Smrečany, kontumujeme toto MFS v prospech FK Vavrišovo. Polčasový výsledok ostáva v platnosti. FK Smrečany odstupujeme na DK. 

9.Z dôvodu neoprávneného štartu hráča , kontumujeme MFS – 3.A – 1.kolo – L. Vlachy – B.Potok v prospech FK L. Vlachy 3 : 0. FK Biely Potok a hráča Erik Vierik RP–1278286 ako aj tréner Martin Janči RP 1159830

odstupujeme na DK.                                                                                             

10.Na základe rozhodnutia orgánov SFZ, schvaľujeme štart dievčat o 1 rok starších vo vekových kategóriach U 9,11 a 13. Zároveň upozorňujeme R , aby povinne kontrolovali zápasové súpisky, nakoľko systém je nastavený tak, že púšťa aj staršie dievčatá, nedá sa to inač urobiť. Zároveň R upozorňujeme na povinnosť kontrolovať veľkosť HP pri U 9 – 40x25, a U 11 – 50x40 m. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

22. Jakub Pastorek, 125849 ŠK Ondrašová, pozastavenie VŠČ na 3 SS nepodmienečne podľa DP 48/1b, 2a od 21. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

23. Peter Húska, 1254986 ŠK Demänová, pozastavenie VŠČ na 2 SS nepodmienečne podľa DP čl. 48/1b, 2a od 14. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

24. Igor Vyskočáni, 1096849 ŠK Demänová, pozastavenie VŠČ na 4 týždne nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b, 2b od 14. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

25. Milan Poliak, tréner mužstva TJ Pribylina, pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 3 SS podľa DP 48 čl. 1b, 2a od 14. 8. 2017. Zároveň DK ukladá menovanému podľa RS bod 10.6 zákaz vstupu do TZ v okruhu minimálne 50 m, vrátane lavičky náhradníkov. Uhradiť 10,- € MZF.

26. Ivan Pallo, vedúci mužstva TJ Pribylina, pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 5 týždňov  podľa DP 48 čl. 1c, 2b od 14. 8. 2017. Zároveň DK ukladá menovanému podľa RS bod 10.6 zákaz vstupu do TZ v okruhu minimálne 50 m, vrátane lavičky náhradníkov. Uhradiť 10,- € MZF.

27. DK trestá pokarhaním FK Stankovany podľa DP čl. 11 za porušenie  RS čl. 7. 4. Uhradiť 10,- € MZF.

28. DK trestá ŠK Demänová pokutou 300,- € podľa RS body 10.14 a 10.15. Uhradiť 10,- € MZF.

29. Erik Vierik, 1278286 FK Lisková, pozastavenie VŠČ na 2 mesiace nepodmienečne podľa DP čl. 53/1 a 2b od 25. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

30. DK trestá FK Biely Potok pokutou 170,-€ podľa RS bod 9.4. Uhradiť 10,- € MZF.

31. DK udeľuje TJ Žiar-Smrečany pokarhanie podľa DP čl. 11. a pokutu podľa RS 12. čl. 9 vo výške 10.-€. Uhradiť 5,- € MZF.

32. DK opätovne vyzýva TJ Prosiek o zaslanie potvrdenia do 30. 8. 2017 o zaplatení odstupného za hráča Vratko Dobák, 1287515 TJ Kvačany. V opačnom prípade použije DK voči TJ Prosiek relevantné DS podľa DP čl. 64. Uhradiť 10.- €, MZF.

33. DK trestá FK Lúčky pokarhaním podľa DP čl. 11  a RS 8. 4. Uhradiť 10,- € MZF.

34. Martin Janči, 1159834 FK Biely Potok, pozastavenie výkonu funkcie trénera a hráča na 1 mesiac nepodmienečne podľa DP čl. 53/3b od 21. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

35. Jozef Michalec, 1216017 FK Biely Potok, pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 6 mesiacov nepodmienečne podľa DP čl. 53/3b od 21. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017 - turnaj pre chlapcov  U 12 a dievčatá U14
Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk - úvodná stránka - aktuality. 

KOMISIA  ROZHODCOV

08/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Chovan M., Danaj D.,

08/2 Ospravedlnenia: Čačo M. 28.8.-1.9., Chovan M. 3.9. popol.,  Kuna P. 20.8. (PN), Prončák J. 26.8., Bakoš M. 3.9., Štachura A. 21.-27.8. (PN), Hazucha P. 26.8.-3.9. (onesk.), Ilavský 3.9., 17.9.,

08/3 Na deň 31.8.2017 pozývame na KR: Mikuš Patrik o 16:00 hod., Szabó Ivan o 16:30 hod.

08/4 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. Jedná sa o tieto kluby - Penzion Larion - 2.tr. dospelí:   Jamník – 1. rozhodca, Komjatná – 1. rozhodca, Sportika - 3.B.tr. dospelí: V. Poruba – 1. rozhodca, Hybe – 1. rozhodca.  Klubov, ktoré splnili podmienku počtu rozhodcov až po uverejnení „DELEGAČNÉHOÝ LISTU č. 05/2017-18“ sa uvedené rozhodnutie VV LFZ nebude týkať až od 04.9.2017 (V.Dubová, Stankovany).

08/5 Dňa 11.9.2017 sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com. Miesto a čas budú upresnené v nasledujúcej ÚS. 
DELEGAČNÝ LIST č.05/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          03.09. 2017 o 15,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-Ludrová

Kudroň

Nemček

Kasl M.

Dráb

1.9. o 15:30 hod.

Pribylina-Demänová

Orolín

Smatana

Prončák M.

Grendel

 

Bobrovec-Lisková

Glajza

Murza

Matošová

Zeleňák

 

Hubová-Sm.Žiar

Božek

Žiak

Kaučiarik

Vrtich

 

Ľubeľa-Važec

Gemzický

Bielesch

Jurčina

 

 

Likavka-Švošov

Zlejší

Dubjel

Gazdík

Vyšný J.

 

L.Teplá-L.Kokava

Oravec A.

Nemček

Kútnik

Vyšný M.

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 03.09. 2017 o 15,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Hrboltová

Lisý P.

Laučík

Matošová

 

2.9.2017

Beňadiková-Iľanovo

Cibuľa

Bubniak

Ilavský  

Gregor

2.9.2017

Sv.Kríž-Východná

Chovan

Nemček

Kaučiarik

Szabó

o 10:30 hod.

Stankovany-L.Ján

Bielesch

Danaj

Oravec M.

Haviar

o 10:30 hod.

Vavrišovo-Komjatná

Nemec J.

Gejdoš

Kováčiková

 

 

Prosiek-Kvačany

Wosiňski

Neuman

Kubínová

Haviar

 

P.Ľupča-L.Lúžna

Švorčík

Rúčka J.

 

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         03.09. 2017 o 15,30 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Dubová-L.Osada

Kudroň

Kasl D.

Roštek

 

o 10:30 hod.

Lúčky-L.Revúce

Kudroň

Kasl M.

Šmičeková

 

 

B.Potok-voľno

 

 

 

 

 

L.Vlachy-Štiavnička

Jurík

Hazucha

Mikuš

Krivoš

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         03.09. 2017 o 15,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Uh.Ves

Antol

Kuna

 

Makovický

 

L.Ondrašová-V.Poruba

Čačo

Matej

Prončák J.

 

 

L.Ondrej-K.Lehota

Sekej

Rázga

 

 

 

Gôtovany-Hybe

Nemec P.

Sokol

 

 

 

Gálovany-L.Trnovec

Bubniak

Lisý M.

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   31.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Lúčky

Antol

Laučík

 

 

 

L.Sliače-Likavka

Božek

Chovan

 

 

 

Ľubochňa-K.Lehota

Kaučiarik

Nemček

 

 

 

Švošov-Prosiek

Kudroň

Bielesch

 

 

 

Bobrovec-Ondrašová

Oravec A.

Bubniak

 

 

 

Ľubeľa-Iľanovo

Oravec M.

Danaj

 

 

 

Východná-L.Revúce

Cibuľa

Prončák M.

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   02.09. 2017 o 15,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Ľubeľa

Cibuľa

Prončák M.

 

 

29.8. o 17:00 hod.

Iľanovo-Palúdzka

Zlejší

Oravec A.

 

 

 

L.Ondrašová-L.Revúce

Nemec J.

Danaj

 

 

 

Prosiek-Východná

Oravec M.

Neuman

 

 

 

Likavka-Bobrovec

Božek

Žiak

 

 

 

Lúčky-Švošov

Nemček

Kaučiarik

 

 

 

L.Sliače-Ľubochňa

Kudroň

Matej

 

 

o 15:00 hod

 

   1.A tr. žiaci U-15                                    29.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Teplá

Kudroň

 

 

 

 

Černová-Likavka

Nemček

 

 

 

 

L.Sliače-Lúčky

Kasl D.

 

 

 

 

L.Revúce-V.Dubová

Bielesch

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       03.09. 2017 o 13,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-Ludrová

Kasl M.

 

 

 

1.9.2017

Lúčky-L.Lúžna

Šmičeková

Kasl M.

 

 

 

Likavka-L.Revúce

Gazdík

 

 

 

 

L.Teplá-L.Sliače

Kútnik

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       29.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Ondrašová

Oravec A.

 

 

 

 

Sielnica-P.Ľupča

Nemec J.

 

 

 

 

Kvačany-Bobrovec

Bubniak

 

 

 

 

Ploštín-Dúbrava

Žuffa

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       03.09. 2017 o 13,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Palúdzka

Murza

Matošová

 

 

 

Ľubeľa-Dúbrava

Jurčina

 

 

 

 

P.Ľupča-Ploštín

Ilavský

 

 

 

 

L.Ondrašová-Kvačany

Prončák J.

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             29.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Sv.Kríž

Kováčiková

 

 

 

 

Beňadiková-Jamník

Kubínová

 

 

 

 

Hybe-Vavrišovo

Rúčka M.

 

 

 

 

Sm.Žiar-L.Kokava

Lisý M.

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             03.09. 2017 o 13,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Uh.Ves

Kováčiková

 

 

 

 

Jamník-L.Kokava

odd.R

 

 

 

 

Beňadiková-Hybe

Rázga

 

 

 

 

Sv.Kríž-Sm.Žiar

odd.R

 

 

 

o 13:30 hod.

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           31.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Ľubochňa

Mikuš

 

 

 

 

Rbk-Hrboltová

Hazucha

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica

Matej    

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           31.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Iľanovo

Chovan

 

 

 

o 15:00 hod.

Ondrašová-Bobrovec

Nemec J

 

 

 

 

Palúdzka-Ľubeľa

Lisý M.

 

 

 

1.9. o 17:00 hod.

 

 MF U13 Kormanov pohár                      31.08. 2017 o 17,00 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Bešeňová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Ján-Demänová

Zlejší

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    02.09. 2017 o 13,30 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Sm.Žiar

 

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Danaj

 

 

 

 

Rbk-Hybe

odd.R

 

 

 

 

Važec-Bešeňová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Mikuláš

Cibuľa

 

 

 

3.9. o 10:00 hod.

Podtúreň-Sv.Kríž

Kuna

 

 

 

3.9. o 13:00 hod.

 

1.trieda MF prípravka U-9                      02.09. 2017 o 10,00 hod.                                01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Mikuláš

 

 

 

 

 

L.Hrádok-Rbk

 

 

 

 

 

Važec-Bešeňová

 

 

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 04/2017-18 

Demänová-Černová

Antol

Bubniak

Kasl M.

Zeleňák

 

Ludrová-L.Teplá

Števček

Gazdík

Matošová

Szabó

 

Hrboltová-Vavrišovo

Nemec J.

Cibuľa

Prončák J.

Dráb     v Ľubochni o 10:30 hod.

Východná-Jamník

Kudroň

Oravec M.

Mikuš

 

 

Štiavnička-B.Potok

Nemček

 

 

 

 

L.Revúce-V.Dubová

Roštek

Bakoš

 

Krivoš

 

Podtúreň-V.Poruba

Wosiňski

Danaj

Neuman

 

26.8. o 16:00 hod

Uh.Ves-Gálovany

Rúčka M.

Poljak

Kubínová

 

 

Ľubeľa-Prosiek (D)

Bubniak

Gejdoš

 

 

o 14:00 hod.

Kvačany-P.Ľupča (Ž)

Sekej

 

 

 

 

Sm.Žiar-Jamník (Ž)

Lisý M.

 

 

 

26.8. o 13:30 hod

Podtúreň-Palúdzka

Neuman

 

 

 

26.8. o 14:00 hod

L.Mikuláš-Rbk

odd.R

 

 

 

27.8. o 14:00 hod

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Černová-Liesek

Dančo

 

 

4B.liga D, 26.8. o 16:00 hod.

Z.Poruba-Trstená

Poljak

Batiz

 

4.B.liga D, 27.8. o 10:30 hod.

L.Lúžna-Lisková

Balogh

 

 

4.B.liga D, 29.8. o 16:00 hod.

Lisková-Z.Poruba

Prončák M.

 

 

3.B.liga Ž, 27.8. o 12:00 hod.

Bešeňová-Dl.n.Oravou

Švec

Prončák M.

 

4.B.liga D, 2.9. o 14:00 hod.

L.Lúžna-Bobrov

Močiliak

 

 

4.B.liga D, 2.9. o 15:30 hod.

Lisková-Z.Poruba

Pleva

Laučík

 

4.B.liga D, 2.9. o 15:30 hod.

Lisková-Liesek

Balogh

 

 

4.B.liga D, 6.9. o 16:00 hod.

Z.Poruba-LM „B“

Prončák M.

 

 

3.B.liga Ž, 3.9. o 11:30 hod.

Lisková-Rabča

Laučík

 

 

3.B.liga Ž, 29.8. o 10:00 hod.

L.Hrádok-Trstená

Laučík

 

 

3.B.liga Ž, 26.8. o 10:00 hod.

L.Hrádok-Tvrdošín

Tutura

Laučík

 

3S.liga D, 26.8. o 14:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                              sekretár LFZ 

 

 

 

  

Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk