Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 8 zo dňa 31. augusta 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 310818

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Na základe schválenia VV LFZ, uznesenie č.8/III/f zo dňa 6.6.2018, bola FK za umiestnenie v mládežníckych súťažiach v ročníku 2017-18 na návrh ŠTK poukázaná dňa 27.8.2018 finančná dotácia nasledovne: L.Sliače 150.- €, Švošov 50.- €, Prosiek 50.- €, Ludrová 150.- €, Likavka 100.- €, Ružomberok 200.- €, L.Mikuláš 150.- €, Hybe 50.- €, Ľubochňa 100.- €, Demänová 50.- €, Bešeňová 50.- €. Celkom 1100.- €. ŠK Lúčky-kúpele za súťaž fair-play 2017-18, 100.- €. 

2. VV LFZ sa koná v utorok 4.9.2018 o 15,30 h. na LFZ. Prizvaní aj predsedovia komisii. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Nariaďujeme odohranie MFS – 5.kolo – 7.liga – Hrboltová – Kvačany 2.9. o 10:30 na ihrisku v Ludrovej.

2.Súhlasíme s požiadavkou  FK L. Mikuláš na zámenu poradia MFS – U 11 na celú sezónu z dôvodu kolidácie s MFS dorastu. Taktiež s požiadavkou FK L. Hrádok so zmenou hracieho času U 11 z nedele na sobotu 10:00. U 11 - FK Ľubochňa – sobota – zmena z UHČ na 10:30.                                                   

3.Opätovne upozorňujeme všetky FK na čl. 43/3 písmeno b - SP -  povinnosti pri štarte hráčov na MFS bez RP. Ak má hráč platný RP, je nutné tento oskenovaný RP zaslať na ŠTK do 48 hod.                                                                     

4.Podmienečne schvaľujeme pre FK Uh. Ves pre kategóriu U 15 MF rozmery bránok 3 x 2 m do konca jesennej časti.                                                                                              

5.Z dôvodu  porušenia čl.43/3 písmeno b odstupujeme na DK FK Hybe – 4.kolo.             

6.Doporučujeme FK, ktoré majú hráčov na striedavom štarte, resp. v spol. družstvách, ktorí budú hrávať v 2 družstvách, aby si zabezpečili kópiu RP, resp. si ho prefotili na tvrdý papier, prípadne si z ISSF vytlačili detail hráča ,hosťovania a prestupy, z ktorého je jasné, že hráč je na striedavom štarte, aby sa hráč pri konfrontácii mohol preukázať.                                

7.Upozorňujeme FK v MF U 15, že bude možné hokejové striedanie a v U 19 MF umožníme 5 striedaní.

8.Upozorňujeme FK v kategórii U 13 – Kormanov pohár, že FK Hrboltová bude svoje MFS hrať na ihrisku v Černovej- štvrtok UHČ KP.                        

9.Nariaďujeme odohranie 1.turnajov kategórie U 9 na 9.9. na ihriskách v L. Ondrašovej a Demänovej s nasledujúcim rozpisom zápasov: Turnaj v L. Ondrašovej : 10:00 – L. Ondrašová – Bešeňová,10:45 – Podtureň – Bešeňová 11:30 – L. Ondrašová – Podtureň. Turnaj v Demänovej – 9:00 – Demänová – L. Mikuláš, 9:35 – Ružomberok – Ľubochňa , 10:20 – Deňänová – Ľubochňa, 10:55 – Ružomberok – L. Mikuláš, 11:30 – Demänová – Ružomberok, 12:05 – L. Mikuláš – Ľubochňa, 12:50 – Demänová – L. Mikuláš. Prosíme družstva o prísne dodržiavanie rozpisu zápasov, lebo už je nastavené celé vylosovanie. Na niektorých turnajoch budú aj duplicitné zápasy, výnimočne niektoré družstva sa na turnaji nestretnú.                    

10.Upozorňujeme FK v mládežníckych kategóriach od U 9 po U 13 môžu hrať dievčatá o 1 rok staršie. Upozorňujeme R, aby štart týchto hráčok uvádzali v poznámke R ako pri ostaršení.               

11.Akceptujeme odstúpenie FK Východná z rozlosovanej  súťaže U 15 MF Z dôvodu neskorého odstúpenia, už sa nebude robiť nové vylosovanie, preto vždy 2 družstva budú mať voľný žreb, ale zároveň budeme nariaďovať predohrávku ich vzájomného MFS. FK Východná odstupujeme na DK.                    

12.Nariaďujeme predohrávku 10.kola U 15 MF – Jamník – Smrečany – 2.9. o 13:00 v Jamníku. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 024: Tomáš Košo(1156131) OFK Partizánska Ľupča, 7. liga  - dospelí, vylúčený za SH – podrazenie súpera nadmernou silou , podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a,  od 27. 8. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 025: Tomáš Grznár ( 1336148) FK Sokol Stankovany, 7. liga -dospelí, vylúčený za HNS – hrubá urážka R hlasitý pokrik v prerušenej hre, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27. 8. 2018.   Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.U 026: Maroš  Orolín(1200570) TJ Sokol Beňadíkova, 7. liga – dospelí ,vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27. 8. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

2. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 027: TJ Tatran Hybe – 4.kolo,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  -upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 028: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 170 €, podľa bodu 9.4. - RS  TJ Družstevník Východná za odhlásenie družstva  žiakov U 15 MF po vyžrebovaní. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

08/1 Ospravedlnenia:  Kmeť K. (1.9.-onesk. a soboty a 21.10. o 10:00 hod.), Maťokár M. (1.-2.9.-onesk., soboty), Božek L. (od 1.9.-8.10.), Psotný J. (1.9.), Sekej D. (26.8., september),  Koleň T. (1.9.-onesk. a soboty a 21.10. o 10:00 hod.), Krišanda L. (1.9.,7.-8.9.,15.9.,22.9.,29.9.,6.10.,13.10.,  21.10.,27.10.), Dančová T. (26.8.-PN, september), Krivulčík L. (soboty popoludní), Glajza J. 15.9., 16.9 dopol.,), Špirka J. (od 21.9. do konca jesennej časti),  Veľký J. (8.-9.9.), Kováčiková A. (6.9.,21.10. ,28.10. a dopoludňajšie stretnutia v nedeľu okrem 23.9.,7.10. - vtedy môže celý deň), Kutnár J. (8.9.), Čačo M. (1.9.), Neuman J. (29.-30.9.), Kasl D. (2.-14.9.-onesk.),

08/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Lacková N., Gazdík D., Krivulčík L., Bakoš M., Matošová P., Krupík M., Kutnár J., Štachura A.,

08/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 30.8.2018 o 16:30 hod. nasledovných R: Bakoš M., Kaučiarik F., Kútnik S., Matej F.,

08/4 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 11.09.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 

DELEGAČNÝ LIST č. 06/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        09.09.2018 o 15,30 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Kokava

Oravec A.

Kaučiarik

Kováčiková

Zeleňák

 

Važec-Dúbrava

Zlejší

Cibuľa

Matošová

Grendel

 

L.Lúžna-Ludrová

Bielesch

Gazdík

Kasl D.

Matula

 

Černová-Pribylina

Pribylinec

Bubniak

Chlepko

Szabó

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Rajniak

Žuffa P.

Kubínová

Vyšný M.

 

Lisková-Hubová

Švorčík

Smatana

Matej

Haviar

 

Likavka-Bobrovec

Podskuba

Bakoš

Lacková

 

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              09.09.2018 o 15,30 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Stankovany

Glajza

Prončák M.

Čimbora

 

8.9. o 15:00 hod.

Podtúreň-L.Ján

Nemec J.

Neuman

Rázga

Vyšný J.

 

Iľanovo-Demänová

Nemec P.

Širúček

Špaček

Makovický

 

Prosiek-Beňadiková

Števček

Rúčka M.

Lisý M.

 

 

Kvačany-P.Ľupča

Kútnik

Krišanda L.

Maťokár

Dráb

 

Východná-Hrboltová

Murza

Psotný

Kutnár

Žuffa J.

 

Vavrišovo-Jamník

Čačo

Žiak

Špirka

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                09.09.2018 o 15,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-V.Dubová

Maga

Dúha

 

 

 

Štiavnička-L.Revúce

Baláž Ri.

Baláž Ro.

Mikulková

 

 

Lúčky-B.Potok

Kudroň

Plaskúr

Šimčeková

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                09.09.2018 o 15,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

SmŽiar „B“-Ondrašová

Wosiňski

Ilavský

Kováčiková

 

8.9. o 15:30 hod.

Uh.Ves-Sv.Kríž

Beňo

Črep

 

 

 

K.Lehota-L.Ondrej

Prončák M.

Prončák J.

 

 

 

Gôtovany-L.Trnovec

Gejdoš

Glajza

Čatloch

 

 

 

5.liga U-19                                                 08.09.2018 o 15,30 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-voľno

 

 

 

 

 

Švošov-L.Ondrašová

Kaučiarik

Bakoš

 

 

 

Ľubochňa-Iľanovo

Kudroň

Maga

 

 

 

Prosiek-L.Ján

Laučík

Neuman

 

 

 

Likavka-Bobrovec

Podskuba

Baláž Ro.

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  08.09.2018 o 15,30 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Ploštín

Psotný

Rúčka M.

 

 

 

Lúčky-Vavrišovo

Baláž Ri.

Kasl D.

 

 

 

Ľubeľa-L.Revúce

Bubniak

Gejdoš

 

 

o 14:00 hod.

 

4.liga U-15 sk. A                                        09.09.2018 o 13,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Štiavnica

Kasl D.

 

 

 

 

L.Teplá-L.Sliače

Kaučiarik

 

 

 

 

Černová-V.Dubová

Chlepko

 

 

 

 

Likavka-L.Revúce

Lacková

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         09.09.2018 o 13,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-L.Ondrašová

Širúček

 

 

 

 

Važec-P.Ľupča

Cibuľa

 

 

 

 

L.Sielnica-Palúdzka

Lisý M.

 

 

 

 

Ľubeľa-Bobrovec

Krivulčík L.

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  09.09.2018 o 13,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Dúbrava

Kubínová

 

 

 

8.9. o 13:00 hod.

Uh.Ves-L.Kokava

Črep

 

 

 

 

Lúčky-Sv.Kríž

Šimčeková

 

 

 

 

Východná-Hybe

Kutnár

 

 

 

 

Vavrišovo-Jamník

odd.R.

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   06.09.2018 o 17,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Ondrašová

Plaskúr

 

 

 

 

Ľubochňa-L.Mikuláš

Lacková

 

 

 

v Hubovej

Lúčky-Bobrovec

Čašo

 

 

 

 

Ružomberok-Lisková

Kmeť

 

 

 

 

Palúdzka-Hrboltová

Črep

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       06.09.2018 o 17,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Podtúreň

Bubniak

 

 

 

 

L.Ján-Važec

Špaček

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    08.09.2018 o 13,30 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Hrádok

Čimbora

 

 

 

o 12:30 hod.

L.Štiavnica-L.Mikuláš

Krivoš A.

 

 

 

 

Černová-L.Ondrašová

Mikulková

 

 

 

 

Sv.Kríž-Ľubochňa

Prončák J.

 

 

 

 

Ružombrok-Bešeňová

Dúha

 

 

 

v Bešeňovej

Sm.Žiar-Palúdzka

Kubínová

 

 

 

9.9. o 13:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 05/2018-19 

Hubová-Sm.Žiar

Nemec J.

Pribylinec

Baláž Ri.

Žuffa

o 10:30 hod.

Bobrovec-Lisková

Beňo

Gazdík

Maga

Dráb

 

Dúbrava-L.Kokava

Wosiňski

Cibuľa

Kuna

Haviar

 

Hrboltová-Kvačany

Bielesch

Čačo

Krišanda L.

Matula

o 10:30 hod. v Ludrovej

Vavrišovo-Podtúreň

Zlejší

Psotný

Matošová

 

 

B.Potok-L.Štiavnička

Gemzický

Lucký

 

 

o 10:30 hod.

L.Revúce-V.Dubová

Podskuba

Krivoš A.

 

 

o 15:00 hod.

Gôtovany-Sm.Žiar „B“

Nemec J.

Prončák J.

Rázga

 

 

L.Trnovec-K.Lehota

Lisý M.

Gejdoš

Krivulčík L.

 

 

Bobrovec-Prosiek (D)

Širúček

Glajza

 

 

 

L.Revúce-Lúčka (D)

Kaučiarik

Kasl D.

 

 

 

L.Revúce-Černová (Ž)

Podskuba

Krivoš A.

 

 

o 12:30 hod.

Palúdzka-Važec (Ž)

Maga

 

 

 

 

Hybe-Kvačany (Ž)

Čimbora

 

 

 

 

Rbk-Hybe (U11)

Kubínová

 

 

 

v Hybiach

Bešeňová-Sm.Žiar (U11)

Dúha

 

 

 

 

Ľubochňa-Černová (U11)

Krivoš A.

 

 

o 10:00 hod. v Stankovanoch

L.Hrádok-L.Mikuláš (U11)

Cibuľa

 

 

 

o 10:00 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Lisková-Belá

Matej

 

 

II.liga Ž, 9.9.2018 o  11:30 hod.

 

Igor Repa                                                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                                  sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk