Dnes oslavuje meniny Jaromír zajtra Vlasta       Utorok, 18. február 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 8 zo dňa 23. augusta 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 230819

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že najbližšie zasadnutie komisii LFZ bude v stredu 28.8.2019. 

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 5.kola – 8.liga – Hrboltová – Val. Dubová – z 1.9. na 31.8. o 14:30. Žiaci U 15 – 4.liga sk. A – 1.kolo – Val. Dubova, súhlasíme s dohodou FK o zámene poradia MFS. 1.kolo sa odohrá 1.9. o 13:00 na ihrisku vo Švošove.

2.V súlade s článkom 37/2 SP, súhlasíme s požiadavkami  FK L. Teplá a Hybe B o odohraní MFS 8.kola 6.ligy dosp. – L. Teplá – L. Ján 20.9. o 15:00 a 8.kola 8.ligy dosp. Hybe B – Gôtovany 22.9. o 15:00 na ihrisku v Kr. Lehote.

3.Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ umožníme striedavý štart max. 3 hráčov aj z FK L. Mikuláš a Ružomberok po kategóriu U 15 s nasledujúcimi podmienkami, že to bude len do materského FK a  hráč musí byť minimálne o 1 rok mladší ako je daná kategória do ktorej ide hrať.

4.Berieme na vedomie námietku FK Lisková k MFS 3.kola 6.ligy dosp. – Lisková – L. Teplá, hoci nebola podaná v predpísanej forme, tj. cez podanie na komisiu  cez podanie k danému MFS a považujeme ju za neopodstatnenú. Týmto zároveň upozorňujeme všetky FK na čl. 2.1 Rozpisu súťaže- posl. veta : „ Zámena dresov, ak sú hráči uvedení v zápise z MFS sa nepovažuje za neoprávnený štart „.

5.Dôrazne upozorňujeme všetky FK, aby si do ISSF nahrali všetkých funkcionárov, ktorí budú figurovať v zápisoch z MFS a vygenerovali za nich  členské .Pri funkcii HU, resp. kameramana doporučujeme nahrať si viac členov, ak by náhodou nebol z nich niekto prítomný na MFS.

16.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 2.kola dospelých – 7.liga – Demänová – Vavrišovo a 6.ligy – Lisková – L. Teplá. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy, tj. do 28.8.2019. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS je 60 dní, výhradne na DVD nosiči.

6.Z dôvodu nedodržania dohody s FK v súťaži u 19 MF a prihlásenia len 4 FK, hrať sa bude turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Každý FK zorganizuje 2 turnaje, tieto sa budeme snažiť zorganizovať tak, aby daný víkend hrali muži vonku a taktiež podľa vývoja počasia, aby nedošlo k zničeniu HP. Hrací deň sobota od 10:00. HP od 16-tky po 16.tku.  Pokutové územie 9 metrový obluk od stredu brány. Brány 5 x 2 m. Pokutový kop sa bude zahrávať z vrcholu 9 m oblúka . Na turnaj budú delegovaní 2 R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť zápis z predchádzajúceho MFS.  Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek, tj. aj na tzv. ofsajd. Prvý turnaj sa predbežne uskutoční  8.9. vo Vavrišove.

7.Vyzývame všetky FK, ktoré majú spoločné družstva, aby si skontrolovali, či sa im dá urobiť nominácia na zápas, ak by náhodou bola nejaká nezrovnalosť , aby sme to neriešili tesne pred MFS.

8.Oznamujeme FK v súťaži U 11, že FK Ľubochňa bude domáce MFS hrať v nedeľu o 10:30 na ihrisku v Stankovanoch.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po ČK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:
U 16: Patrik Barbierik (1289255 ) TJ Tatran Hybe 7. liga DOUBLE STAR BET dospelí.  HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od  19.08.2019.
3.  uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 17: Tomáš Mikušiak (1231771), ŠK Bobrovec 7. liga dospelí. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U 251. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4. Podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (3 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 28.08.2019  s prerušením po jarnej časti súťaže do 25.5.2020.
U 18: Milan Poljak (1029601) rozhodca. Na základe  nesplnenia si povinnosti US č.7 2019/2020 U č. 14 zaslanie písomného vyjadrenia k neúčasti na MFS 2.kola  7.liga DOUBLE STAR BET dospelí ŠK Demänová – TJ Liptov Vavrišovo, podľa čl. 5.6 RS, 62 a 64/1a DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac  od 12.8.2019 do 15.9.2019 vrátane + 10 € pokuta podľa  čl. 64/5, čl.12/2,7 DP, ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 02.9.2019 pod ďalšími DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 14. 
U 19: TJ Prosiek. DK berie na vedomie odvolanie futbalového klubu voči U 09, U 10, U 11, U 12, U 15,  doručeného dňa 19.8.2019 – ID 113062). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii LFZ. Poplatok za odvolanie voči rozhodnutiu komisie 50 € uhradiť v MZF (RS LFZ 2019/2020 čl. 10.17).
U 20 : Michal Prončák (1153728) rozhodca. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 252. Podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 25.08.2019 do 30.11.2019.
DK LFZ žiada delegované osoby ( R, DZ) aby v prípadoch neodohratia alebo nedohratia stretnutia, prípadne vypísania papierovej formy Zápisu o stretnutí alebo udelenia ČK členom realizačného teamu prostredníctvom ISSF BEZODKLADNE podali podanie na DK LFZ
DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15,30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. Prílohy: Školenie trénerov UEFA GR C - Ružomberok - info

KOMISIA  ROZHODCOV

8/1 Zmena telefónneho čísla: Jaroslav Žuffa  0951 306 855,

8/2 Ospravedlnenia:  Kútnik S. (25.8.,31.8.,1.9.,7.-8.9.,14.-15.9.,21.-22.9.), Psotný J. (18.8.-PN), Kmeť K. (18.8.-onesk.), Štachura A. (25.8.), Sekej D. (7.-14.9.), Dančová T. (25.8.), Cibuľa M. (24.8.), Sekej D. (24.8.),

8/3 Absencie: Poljak M. (11.8.),

8/4 Pozývame na zasadnutie KR dňa 28.8.2019 (streda) o 15:45 hod. nasledovného R: Poljak M.

8/5 KR prejednala na svojom zasadnutí dňa 22.8.2019 nasledovných R: Prončák M., Maga R. a Čačo M. R sú riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

8/6 KR LFZ na svojom zasadnutí dňa 22.8.2019 vzhliadla videozáznam z MFS 2.kolo 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ  medzi ŠK Lúčky – TJ Prosiek konaného dňa 11.8.2019 o 15:30 hod. na ihrisku v Lúčkach. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu – Všeobecné klubu TJ Prosiek (Slovensko) t.j. sťažnosť na výkon rozhodcov a konštatovala, že Podnet je čiastočne opodstatnený. DO budú riešené v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

8/7 KR LFZ upozorňuje všetkých R na dôsledné dodržiavanie kontroly zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom (ako aj náhradníkov pri striedaní), pričom zodpovednosť za kontrolu pred stretnutím nesie AR 1 u družstva domácich a AR 2 u družstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí.

8/8 KR LFZ upozorňuje zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 – 2020 bod 12.13 resp. bod 13.

8/9 Upozorňujeme R a DS na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaží bod 2.4. Štart vo vyššej vekovej kategórii, kde je R povinný túto skutočnosť uvedie v zápise o stretnutí.

DELEGAČNÝ LIST č. 05/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             29.08.2019 o 16,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-Palúdzka

Bielesch

Gazdík

Krivoš A.

Vrtich

 

L.Sliače-Ľubeľa

Pribylinec

Oravec A.

Psotný

Krivoš M.

 

 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             01.09.2019 o 15,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Pribylina-L.Teplá

Cibuľa

Bubniak

Širúček

Zeleňák

 

Dúbrava-Lisková

Žuffa P.

Maga

Psotný

Žuffa J.

 

Hubová-Sm.Žiar

Baláž Ro.

Pašák

Čačo

Dráb

 

Važec-Palúdzka

Nemec P.

Prončák M.

Kutnár

Haviar

 

L.Sliače-L.Lúžna

Kudroň

Gazdík

Lacková

Švec

 

Ľubeľa-L.Ján

Švorčík

Glajza

Žiak

Makovický

 

Ludrová-L.Kokava

Beňo

Bielesch

Krivoš A.

Matula

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            29.08.2019 o 16,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Prosiek-Kvačany

Nemec J.

Smatana

Šlauka

Grendel

 

Východná-Demänová

Nemec P.

Kutnár

Neuman

Vyšný J.

 

Vavrišovo-Iľanovo

Širúček

Laučík

Čimbora

Vyšný M.

 

Hybe-Beňadiková

Zlejší

Gejdoš

Kubínová

Žuffa J.

 

P.Ľupča-Podtúreň

Kudroň

Čačo

Lacková

 

 

 

7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            01.09.2019 o 15,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Kvačany

Laučík

Psotný

Rúčka M.

 

31.8. o 15:00 hod.

Východná-Uh.Ves

Nemec J.

Murza

Lisý M.

Grendel

31.8. o 15:30 hod.

Beňadiková-Bobrovec

Kutnár

Nemec P.

Prončák J.

 

31.8. o 15:30 hod.

Černová-Lúčky

Širúček

Bubniak

Črep

Krivoš M.

31.8. o 18:00 hod.

Vavrišovo-Prosiek

Ivan

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

P.Ľupča-Demänová

Smatana

Gejdoš

Čimbora

 

 

Podtúreň-Iľanovo

Podskuba

Katrák

Plaskúr

Vyšný J.

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             29.08.2019 o 16,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Štiavnička

Baláž Ro.

Maga

Jančuška

 

 

Ondrašová-V.Dubová

Lisý M.

Črep

Raffaj

 

 

L.Trnovec-Sm.Žiar „B“

Bubniak

Murza

Sekej

Makovický

 

Jamník-L.Vlachy

Rúčka M.

Prončák M.

Prončák J.

 

 

B.Potok-Gôtovany

Podskuba

Žiak

Dančová

 

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             01.09.2019 o 15,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-V.Dubová

Bielesch

Kmeť

Žiak

 

31.8. o 14:30 hod.

B.Potok-Hybe „B“

Krišanda J.

Krišanda L.

Dančová

 

o 10:30 hod.

Ondrašová-Štiavnička

Oravec A.

Kubínová

 

 

 

L.Trnovec-L.Revúce

Rúčka M.

Adzima

 

 

 

Jamník-Sv.Kríž

Črep

Raffaj

 

 

 

L.Ondrej-Sm.Žiar „B“

Neuman

Prončák J.

 

 

 

Gôtovany-L.Vlachy

Nemec J.

Jančuška

 

Vyšný M.

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  31.08.2019 o 16,00 hod.       01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Palúdzka

Oravec A.

Kubínová

 

 

28.8. o 17:00 hod.

L.Ondrašová-Prosiek

Wosiňski

Jančuška

 

 

 

Iľanovo-Ľubeľa

Pribylinec

Šlauka

 

 

 

Likavka-Švošov

Čačo

Maga

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 01.09.2019 o 13,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Teplá

odd.R

 

 

 

o 12:30 hod.

Švošov-V.Dubová

Čačo

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Lúžna

Krivoš A.

 

 

 

v Ludrovej

L.Sliače-Likavka

Lacková

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 01.09.2019 o 13,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Sm.Žiar

Oravec A.

 

 

 

 

Bobrovec-Hybe

Kubínová

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Sielnica

Glajza

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               01.09.2019 o 13,00 hod.       01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-L.Kokava

Cibuľa

 

 

 

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-Palúdzka

Nemec J.

 

 

 

 

Vavrišovo-Kvačany

Ivan

 

 

 

 

Dúbrava-Lúčky

Psotný

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     31.08.2019 o 14,00 hod.       01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Palúdzka

Rúčka M.

 

 

 

o 13:00 hod.

Ondrašová-Ľubochňa

Jančuška

 

 

 

 

L.Ján-Východná

Kubínová

 

 

 

 

Bešeňová-L.Štiavnica

Gazdík

 

 

 

 

Sv.Kríž-Demänová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-Černová

Čimbora

 

 

 

1.9. o 10:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 04/2019-20 

L.Kokava-Ľubeľa

Nemec J.

Rajniak

Lacková

Dráb

 

L.Ján-L.Sliače

Podskuba

Kudroň

Prončák M.

Žuffa J.

 

Lisková-Pribylina

Beňo

Gazdík

Neuman

Vyšný J.

 

Prosiek-Východná

Švec

Matošová

Chlepko

Makovický

 

Sm.Žiar“B“-Hrboltová

Nemec J.

Maga

Baláž Ri.

Grendel

24.8. o 16:00 hod.

Hybe“B“-Jamník

Gejdoš

Kutnár

Adzima

 

24.8. o 16:00 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ľubochňa-Or.Polhora

Oravecx M.

Baláž Ri.

 

V.liga U19, 29.8. o 14:00 hod.

Ľubochňa-Or.Polhora

Baláž Ri.

 

 

III.liga SŽ U15. 29.8. o 10:00 hod.

Z.Poruba-Černová

Nemec J.

 

 

III.liga SŽ U15. 29.8. o 10:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                 sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk