Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 9 zo dňa 01. septembra 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 010917

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Správna adresa SFZ je: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. 

2. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktieţ dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Stav položiek v eshope sa neustále aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom septembra prostredníctvom ISSF. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 13 – sk.B  1.kolo Bobrovec – L. Sliače  z 24.8. na 5.9. o 17:00, sk. B – 2.kolo – L. Lužna – L. Štiavnica a Hrboltová – Ružomberok z 31.8. na 19.9. o 16:30 , U 15 – MF – 1.kolo – Smrečany - Jamník – z 27.8. na 7.9. o 17:00. Dospelí – 2.tr. 5.kolo – Jamník – Stankovany  z 2.9. na3.9. o 10:30 , dorast – 4.kolo – Ľubochňa - Lúčky z 26.8. na 5.9. o 17:00, 5.kolo -  L. Sliače – Ľubochňa  2.9. z 15:30 na 14:30 a Východná – Kr. Lehota – z 2.9. na 8.9. o 16:30. U 11 – 3.kolo – Hybe – Ružomberok z 2.9. na  3.9. o 10:30 a L.Hrádok – L. Mikuláš z 3.9. na 1.9. o 13:30.                                                       

2. Súhlasíme so zámenou HP– U 13 sk. A  – 2.kolo– Ružomberok – Hrboltová MFS sa odohrá 19.9. o 16:30 v Černovej, kde FK Hrboltová odohrá všetky svoje domáce MFS v kategórii U 13.                                   

3.Z dôvodu poklesu počtu hráčov FK Lúčky v 1.kole U 19 – Likavka  - Lúčky, kontumujeme toto MFS v prospech FK Likavka. FK Lúčky odstupujeme na DK.                                                        

4.Dôrazne upozorňujeme všetkých R, aby funkcionári, ktorí nebudú nahratí v ISSF  boli vykázaní zo striedačky.                                                                     

5.Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú hráčov na striedavom štarte a nemajú originály RP, aby si vo vlastnom záujme vytlačili detail hráča s odsekom prestupy a hosťovania, z ktorého bude jasné, že dotyčný hráč má schválený striedavý štart a tieto predkladali rozhodcom a pri konfrontácii.                            

6.Na základe rozhodnutia orgánov SFZ, schvaľujeme štart dievčat o 1 rok starších vo vekových kategóriach U 9,11 a 13. Zároveň upozorňujeme R , aby povinne kontrolovali zápasové súpisky, nakoľko systém je nastavený tak, že púšťa aj staršie dievčatá, nedá sa to inač urobiť. Zároveň R upozorňujeme na povinnosť kontrolovať veľkosť HP pri U 9 – 40x25, a U 11 – 50x40 m.                                   

7.Turnaje U 9 – 2.9. Stankovany – 10:00 – Ľubochňa – L. Mikuláš , 11:00 – L. Mikuláš – Ružomberok ,12:00 – Ľubochňa–Ružomberok. 2.turnaj naplánovaný na 3.9. v L. Hrádku je zrušený- náhradný termín bude určený dodatočne.             

8.Dôrazne upozorňujeme FK v kategórii U 9,11 a U 13 a 15 MF že predpísané brány sú 5 x 2m. Výnimky na iné rozmery schvaľuje ŠTK. Upozorňujeme , že pokutové územie je polkruh 9,15 m od stredu brány, pričom pokutový kop sa zahráva z vrchu polkruhu.                                                                                                     

9.Z dôvodu nenahratia nominácie z MFS 2.kolo 3.A tr. – L. Osada – L. Vlachy , odstupujeme FK L. Osada na DK. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

36. Michal Lehotský, 1278301 FK Kráľová Lehota, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP 37/3, od 25. 8. 2017. Uhradiť 5,- € MZF.

37. DK trestá FK Lúčky podľa RS čl. 12. 9. pokutou 20,-€. Uhradiť 5,-€ MZF.

38. Michal Kmeť, 1155591 OŠK Ludrová, pozastavenie VŠČ na 3 SS nepodmienečne podľa DP čl. 48/1b, 2a od 28. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

39. Matúš Jacko,  1210623 OŠK Likavka, pozastavenie VŠČ na 3 mesiace nepodmienečne podľa DP čl. 49/1c, 2c od 28. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

40. Kristián Zdenko Marcoň, 1250719 OŠK Švošov, pozastavenie VŠČ na 49/1a, 2a na 2 SS nepodmienečne podľa DP čl 49/1a, 2a. od  28. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

41. Ján Matloň, 1253959 Part. Lupča, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP 37/3, od 28. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

42. Roman Kráľ, 1110610 Part. Lupča, pozastavenie VŠČ na 5 týždňov  nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c, 2b od 28. 8. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

43. Ľudovít Šmigura ,1019625 Part. Lupča , pozastavenie výkonu funkcie trénera nepodmienečne na  8 týždňov  podľa DP čl. 48/1c, 2b. Zároveň menovanému DK ukladá podľa DP čl. 19/1 zákaz vstupu do technickej zóny (minimálne 50 m od TZ), vrátane lavičky náhradníkov od 28.8.2017. Uhradiť 10,-€ MZ

44. DK trestá FK Part. Lupča pokutou vo výške 50,- podľa DP čl. 48/4. Uhradiť 10,-€ MZF.

45. Na základe podnetu ŠTK, DK udeľuje pokarhanie FK Lipt. Osada podľa DP čl. 11. Uhradiť 10,-€ MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) a rozhodnutia VV SFZ z 18.7.2017 (hlasovanie per rollam) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.07. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením). V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00 € - registrácia v novom klube). Zároveň upozorňujeme, že RaPP bol opätovne upravený a teraz platný nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy – Poriadky pod názvom Registračný a prestupový poriadok (účinný od 18.7.2017).  

KOMISIA  ROZHODCOV

09/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Mikuš P., Špirka J.,

09/2 Absencie: Nemček M. (U19 dňa 19.8.2017 L.Revúce-Palúdzka), Mikuš P. (U15 dňa 20.8.2017 V.Dubová-L.Lúžna), Jurčina J. (II.tr. dospelí dňa 27.8. Iľanovo-P.Ľupča),

09/3 Ospravedlnenia: Mikuš P. od 4.9.UHČ U19 L. Revúce, Gregor D. 9.-10.9., 23.-24.9., Rázga M. 3.9. (MF-U15), Rúčka J. 9.9., Kasl D. 29.9. (PN), Chovan M. prac. dni a 9.9., Jurčina J. 3.9., Bakoš M. 9.9., Smatana M. od 30.8. do neurčita,

09/4 Dňa 30.8.2017 boli na KR prejednaní: Mikuš P. a Szabó I. Voči prejednaným boli zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

09/5 Na deň 07.09.2017 pozývame na KR o 16:45 hod. Števček M. Gazdík D., o 17:00 hod. Kuriš R., Grendel J., o 17:15 hod. Vyšný M. a o 17:30 hod. Gejdoš M.

09/6 KR prerokovala sťažnosť OŠK Ludrová zo stretnutia SLOVEKON - I. trieda dospelí 4.kolo Ludrová – Liptovská Teplá konaného dňa 27.08.2017 o 16:00 hod. na ihrisku v Ludrovej. Po vzhliadnutí  videozáznamu sťažnosť bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. Voči R, ktorý v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

09/7 Žiadame FK Kráľova Lehota o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom zo stretnutia SPORTIKA - 3.B. trieda dospelí 4.kolo Kráľova Lehota – Liptovská Ondrašová konaného dňa 27.08.2017 na ihrisku v Kráľovej Lehote.  Pri porušení vyššie uvedeného nariadenia môže komisia, resp. iné orgány LFZ navrhnúť DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou až do výšky 200.-€.

09/8 Dňa 11.9.2017 sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com. 

DELEGAČNÝ LIST č. 06/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          10.09. 2017 o 15,30 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Ludrová

Ivan

Bielesch

Chovan

Krivoš

 

L.Kokava-Černová

Glajza

Murza

Neuman

Makovický

 

Švošov-L.Teplá

Božek

Kasl M.

Rojček

Vrtich

 

Važec-Likavka

Kuriš

Gazdík

Kasl D.

Grendel

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Prončák M.

Cibuľa

Matošová

Haviar

 

Lisková-Hubová

Gemzický

Kaučiarik

Žiak

Vyšný J.

 

Pribylina-Bobrovec

Nemec J.

Rúčka J.

Kuna

Zeleňák

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 10.09. 2017 o 15,30 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Komjatná-L.Ján

Gemzický

Žiak

Kaučiarik

 

o 10:30 hod

Hrboltová-Sv.Krž

Nemček

Božek

Štachura

o 10:30 hod. v Ľubochni

Iľanovo-Stankovany

Antol

Ilavský

Rázga

Dráb

 

L.Lúžna-Beňadiková

Kudroň

Čačo

Bakoš

Szabó

 

Kvačany-P.Ľupča

deleg.

Bubniak

Sekej

 

 

Východná-Prosiek

Švorčík

Lisý M.

 

 

 

Vavrišovo-Jamník

Orolín

Prončák J.  

Kubínová

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         10.09. 2017 o 15,30 hod.                                04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-Štiavnička

Jurčina

Špirka

Mikuš

 

 

L.Revúce-B.Potok

Matej

Jurík

Šimčeková

 

 

V.Dubová-Lúčky

Nemček

Roštek

Hazucha

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         10.09. 2017 o 15,30 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Gálovany

Glajza

Prončák M.

 

 

9.9. o 16:00 hod.

V.Poruba-L.Ondrej

Wosiňski

Žuffa

 

 

o 10:30 hod.

Uh.Ves-L.Trnovec

Oravec A.

Sokol

 

 

 

K.Lehota-Gôtovany

Dubjel

Gejdoš

 

Vyšný M.

 

Podtúreň-L.Ondrašová

Žuffa

Kováčiková

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   06.09. 2017 o 17,00 hod.                                04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Lúčky

Bielesch

Čačo

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   09.09. 2017 o 15,30 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-K.Lehota

Rúčka J.

Prončák M.

 

 

8.9. o 16:30 hod.

Palúdzka-Ľubochňa

Lisý P.

Neuman

 

 

o 14:00 hod.

Ľubeľa-Likavka

Kuriš

Žiak

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-L.Sliače

Kaučiarik

Chovan

 

 

 

Bobrovec-Lúčky

Nemec J.

Murza

 

 

 

L.Revúce-Prosiek

Božek

Bielesch

 

 

 

Iľanovo-L.Ondrašová

Orolín

Danaj

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                    10.09. 2017 o 13,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Ludrová

Bakoš

 

 

 

 

L.Sliače-Černová

odd.R

 

 

 

 

L.Revúce-L.Teplá

Jurík

Šimčeková

 

 

 

V.Dubová-Likavka

Hazucha

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       10.09. 2017 o 13,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-L.Sielnica

Sekej

 

 

 

 

Ploštín-L.Ondrašová

Ilavský

 

 

 

 

Dúbrava-P.Ľupča

odd.R

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Bubniak

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             05.09. 2017 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Uh.Ves

Orolín

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             07.09. 2017 o 17,00 hod.                                04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Jamník

Lisý M.

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             10.09. 2017 o 13,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Beňadiková

Sokol

 

 

 

9.9. o 9:30 hod.

Uh.Ves-Hybe

Sokol

 

 

 

 

L.Kokava-Sv.Kríž

Neuman

 

 

 

 

Vavrišovo-Jamník

Kubínová

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           07.09. 2017 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-L.Lúžna

Špirko

 

 

 

 

Ľubochňa-Rbk

Kútnik

 

 

 

 

Lisková-Lúčky

Štachura

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           07.09. 2017 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Palúdzka

Laučík

 

 

 

 

Iľanovo-L.Ondrašová

Kubínová

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Sliače

Orolín

 

 

 

 

 

  1.trieda B KP žiaci U-13                        05.09. 2017 o 17,00 hod.                                01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-L.Sliače

Kubínová

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                      05.09. 2017 o 17,00 hod.                                01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Ján

Hazucha

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                      07.09. 2017 o 17,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Východná

Kováčiková

 

 

 

 

Dúbrava-L.Ján

Gejdoš

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    09.09. 2017 o 13,30 hod.                                04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Podtúreň

Roštek

 

 

v Stankovanoch o 10:30 hod.

Palúdzka-Rbk

Neuman

 

 

 

9.9. o 12:00 hod.

Hybe-L.Hrádok

Prončák M.

 

 

 

 

Sv.Kríž-L.Ondrašová

Oravec M.

 

 

 

 

L.Mikuláš-Važec

Laučík

 

 

 

10.9. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Bešeňová

Cibuľa

 

 

 

10.9. o 13:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 05/2017-18 

Černová-Ludrová

Kudroň

Kaučiarik

Kasl M.

Dráb

1.9. o 15:30 hod.

Pribylina-Demänová

Orolín

Šimovič

Prončák M

Grendel

 

Ľubeľa-Važec

Gemzický

Bielesch

Dubjel

 

 

Likavka-Švošov

Zlejší

Jacková

Gazdík

Vyšný J.

 

Jamník-Hrboltová

Lisý P.

Laučík

Matošová

 

3.9. o 10:30 hod.

L.Vlachy-Štiavnička

Močiliak

Jurík

Mikuš

Krivoš

 

L.Ondrašová-V.Poruba

Matej

Čačo

Prončák J.

 

 

Prosiek-Východná (D)

Glajza

Neuman

 

 

 

L.Sliače-Ľubochňa (D)

Kudroň

Matej

 

 

o 14:30 hod.

Lúčky-L.Lúžna (Ž)

Kasl M.

Šimčeková

 

 

 

Bobrovec-Palúdzka (Ž)

Murza

 

 

 

 

Ľubeľa-Dúbrava (Ž)

Dubjel

 

 

 

 

P.Ľupča-Ploštín (Ž)

odd.R.

 

 

 

 

Beňadiková-Hybe (Ž)

odd.R

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka (Ž)

Nemec J.

 

 

 

 

Rbk-Hybe (U11)

odd.R

 

 

 

3.9. o 10:30 hod.

L.Hrádok-L.Mikuláš (U11)

Cibuľa

 

 

 

1.9. o 13:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Bešeňová-Dl.n.Oravou

Švec

Jacková

 

4.B.liga D, 2.9. o 14:00 hod.

L.Lúžna-Bobrov

Močiliak

 

 

4.B.liga D, 2.9. o 15:30 hod.

Lisková-Z.Poruba

Pleva

Laučík

 

4.B.liga D, 2.9. o 15:30 hod.

Lisková-Liesek

Balogh

 

 

4.B.liga D, 6.9. o 16:00 hod.

Z.Poruba-LM „B“

Wosiňski

 

 

3.B.liga Ž, 3.9. o 11:30 hod.

 

Igor Repa                                                                                                              Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                         sekretár LFZ 

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk