Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 9 zo dňa 30. augusta 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 300819

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ číslo: 0905 722914

2. VV LFZ bude 10.9.2019 o 15,30 h. na LFZ.

3. Upozorňujeme R a DZ, aby si skontrolovali svoj profil. Aktívny je vtedy, keď je platná licencia,platný RP a uhradený členský poplatok. RP je možné objednať R a DZ sám pre seba cez ISSF. Ak tieto veci budete riešiť na poslednú chvíľu pred stretnutím, môže nastať problém. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 1.kola – 6.liga U 19 – L. Ondrašová – Prosiek  – z 31.8. na 11.9. o 17:00. Žiaci U 15 – 4.liga sk. A – 1.kolo – Val. Dubová - Švošov súhlasíme s dohodou FK o zámene poradia MFS. 1.kolo sa odohrá 1.9. o 13:00 na ihrisku vo Švošove, L. Sliače – Likavka z 1.9. na 11.9. o 15:00.

2.Turnaj U 19 MF sa uskutoční 7.9. od 10:00 – 1.MFS – Vavrišovo – Sv. Kríž, 10:45 – Lúčky – L. Revúce. atď. viď vylosovanie v ISSF. Ostatné termíny v ISSF sú len z dôvodu vylosovania. Miesto a termín ďalšieho turnaja bude vždy dopredu zverejnený v ÚS.

3.Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ umožníme striedavý štart max. 3 hráčov aj z FK L. Mikuláš a Ružomberok po kategóriu U 15 s nasledujúcimi podmienkami, že to bude len do materského FK a  hráč musí byť minimálne o 1 rok mladší ako je daná kategória do ktorej ide hrať. Z dôvodu, že tento striedavý štart sa nedá urobiť z hosťovanie, súhlasíme so striedavym štartom hráča Patrik Pavkovček – RP 1351173 za materský OŠK Jamník, pričom sa do zápisu dopíše ručne. Striedavé štarty po dátume 30.8. nebudeme schvaľovať.

4.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 4.kola dospelých – 7.liga – Kvačany – Černová a 8.ligy – Smrečany B - Hrboltová. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy, tj. do 28.8.2019. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS je 60 dní, výhradne na DVD nosiči.

5.Upozorňujeme FK v kategórii U 11, že spoločné družstvo Bešeňová- P. Lupča bude hrať svoje domáce MFS v Part. Lupči v nedeľu ako predzápas dosp. Zároveň, že FK Černová odohrá svoje domáce  MFS v mesiaci september v nedeľu o 10:00 na UT v Černovej.

6.Berieme na vedomie podnet FK Demänová, že nenastúpia na MFS 1.kola 7.ligy dosp. – Východná – Demänová. MFS bude kontumované v prospech FK Východná. FK Demänová za spôsobenie 1. kontumácie odstupujeme na DK.

7.Vyzývame všetky FK, ktoré majú spoločné družstva, aby si skontrolovali, či sa im dá urobiť nominácia na zápas, ak by náhodou bola nejaká nezrovnalosť , aby sme to neriešili tesne pred MFS.

8.Prvé turnaje U 9 sa uskutočnia v sobotu 7.9. 2019 – v Uh. Vsi za účasti domácich, Demänovej a Bešeňovej.  Vo S. Kríži za účasti domácich, Ľubochne ,Ružomberka a L. Ondrašovej. Rozpis bude v ISSF. Ostatné termíny v ISSF sú len z dôvodu vylosovania. Miesto a termín ďalšieho turnaja bude vždy vopred zverejnený v ISSF.

9.Vyzývame všetky FK, ktoré nemajú mládežnícke družstva, ale majú hráčov na striedavych štartoch, resp. v spoločných družstvách aby zoznam týchto hráčov predložili najneskôr do 5.9. do 15:00 buď na LFZ alebo mailom na  lfzstk@gmail.com.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:
U 27: Miroslav Gejdoš (1146492) 1.OFC Liptovské Sliače, 6. liga dospelí, od 26. 08. 2019. 
U 28: Filip Chyla (1219617) TJ Poľana Hubová, 6. liga dospelí, od 26.08.2019. 
U 29: Lukáš Benčo (1207941) OFK Podtúreň, 7. liga dospelí ,od 26.08.2019.

2.Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 30: Miroslav Gejdoš (1149838) rozhodca , na základe vlastných zistení a Zápisov o stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v ISSF (Podanie na DK) do 3.9.2019 k neúčasti na MFS 4.kola Hybe B – OŠK Jamník konaného dňa 24.8.2019 a TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová konaného dňa 25.08.2019, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, až do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,d, 6,7 a čl. 43/1,2a, 4 DP.

U 31: Kristián Kmeť (1238940) rozhodca , na základe vlastných zistení a Zápisu o stretnutí , začína disciplinárne konanie a odstupujeme na KR.

U 32: TJ Sokol Beňadiková  (7.liga - dospelí). Na základe podnetu TJ Ďumbier Uhorská Ves a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko podaním cez ISSF k HNS (poškodenie  šatni hostí) po stretnutí 4. kola 7. ligy – dospelí medzi TJ Ďumbier Uhorská Ves – TJ Sokol Beňadiková, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 3.9.2019. DK zároveň žiada klub o zaslanie spôsobu vysporiadania vzniknutej škody na majetku.

U 33: Libor Porubän  (1019464) vedúci mužstva TJ Družstevník Liptovská Kokava. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko podaním v ISSF k HNS (hanlivým výrokom) z lavičky domácich na adresu trénera hostí počas stretnutia 4. kola  6. ligy Double star bet-dospelí,  medzi: TJ Družstevník Liptovská Kokava – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 03.9.2019. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Liptovská Kokava od 29.08.2019 do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1, 3b, 5b,6, 7, a čl. 43/1, 2a, 4 DP.

U 34: TJ Družstevník Liptovská Kokava (6.liga Double star bet-dospelí). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko podaním v ISSF k HNS vedúceho mužstva na adresu trénera hostí počas 4.kola  6.ligy Double star bet-dospelí konané dňa 25.8.2019 podľa čl.71/1, 3b, 5b, DP, do 03.9.2019.

U 35: DK Berie na vedomie podanie TJ Tatran Hybe B zo stretnutia  4.kola 8. ligy dospelých Hybe B – OŠK Jamník  a prípad odstupuje  na posúdenie odbornej komisií  (KR), zároveň žiada KR o odborné stanovisko do najbližšieho zasadnutia DK.

Odvolanie voči rozhodnutiu DK je možné podať v zmysle DP.

KOMISIA  ROZHODCOV

9/1 Zmena telefónneho čísla: Jaroslav Žuffa  0951 306 855,

9/2 Ospravedlnenia: Črep V. (29.8.), Žuffa P. (7.-8.9.,20.-21.9.), Mikulková T. (25.8.), Krišanda L. (7.9., 11.9.,14.9., 21.9.,25.9.,28.9.,5.10.,12.10.,19.10.,26.10.), Žiak R. (7.-8.9.), Glajza J. (7.9.,14.-15.9.), Bielesch R. (31.8.-onesk.), Neuman J. (21.-22.9.), Nemec P. (14.-15.9.),

9/3 Absencie: Kmeť K. (25.8. Štiavnička-Gôtovany),

9/4 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J.(2x),  Gejdoš M. (Hybe “B“ - Jamník), Gejdoš M. (L.Revúce - L.Ondrašová), Mikulková T., Katrák D., Neuman J.,

9/5 Pozývame na zasadnutie KR dňa 5.9.2019 o 15:30 hod. R - Kutnár J., o 15:45 hod. R - Poljak M. a o 16:00 hod. R - Gejdoš M.

9/5 KR na svojom zasadnutí dňa 28.8.2019 vzhliadla videozáznam z MFS 4.kolo 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ  medzi TJ Družstevník Kvačany – TJ Máj Ružomberok-Černová konaného dňa 25.8.2019 o 16:00 hod. na ihrisku v Kvačanoch. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu - Podanie na komisiu k zápasu TJ Máj Ružomberok-Černová (Slovensko) t.j. sťažnosť na verdikty rozhodcov a konštatovala, že uvedený Podnet je neopodstatnený. Zároveň KR vzala na vedomie vyjadrenie R stretnutia k uvedenému Podnetu.

9/6 Upozorňujeme dôrazne R na dodržiavanie Pravidiel futbalu 2019/2020 (platné od 1.6.2019) a to hlavne na PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie, správanie sa členov realizačného tímu. Ak sa člen realizačného tímu dopustí nešportového správania, bude napomenutý ŽK alebo vylúčený ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, tak tréner senior (hlavný tréner), ktorý je v technickej zóne v tom čase, obdrží príslušnú disciplinárnu sankciu. Priestupky by mali zvyčajne  vyústiť do verbálneho varovania (výstrahy), opakované priestupky alebo priestupky, ktoré sú uvedené v pravidlách futbalu, by mali vyústiť do napomenutia resp. vylúčenia člena realizačného tímu.

9/7 Súťaž U-19 MF sa bude hrať turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Hrací deň je sobota od 10:00. Hracia plocha U-19 MF – medzi 16-tkami na celú šírku HP. Pri MF sa používajú brány 5 x 2 m (výnimky schvaľuje ŠTK). Pokutovým územím je oblúk o polomere 9 m od stredu brány. Pokutový kop sa kope z vrcholu tohto oblúka, tj. 9 m od brány . Počet hráčov  7 + 1. V U-19 MF sa môže striedať max. 5 hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí uviesť v zápise v záznamoch R. Na turnaj budú delegovaní 2R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť Zápis z predchádzajúceho MFS. Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek čiže aj na tzv. ofsajd.

9/8 Dôrazne žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.09.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

9/9 Vážení kolegovia, chceme Vás informovať a upozorniť zároveň o aktuálne nastavenom systéme ISSF už v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov: Kedy je profil športového odborníka aktívny? Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny, Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny, Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny, Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny Agent - členský poplatok = Aktívny. Upozorňujeme na jednu vec, že niektorí rozhodcovia, pozorovatelia a delegáti nemajú predĺžené licencie a teda NEBUDE možné ich uviesť do zápisu. Forma nahrávania delegovaných osôb je možné LEN cez delegačné listy! Prípadné nezrovnalosti riešiť s p. Vladimírom Hubkom, sekretárom LFZ.

DELEGAČNÝ LIST č. 06/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             08.09.2019 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Kokava

Wosiňski

Zlejší

Baláž Ro.

Žuffa J.

7.9. o 15:30 hod.

L.Ján-Ludrová

Ivan

Neuman

Širúček

Zeleňák

 

L.Lúžna-Ľubeľa

Bielesch

Kudroň

Lacková

Krivoš M.

 

Palúdzka-L.Sliače

Glajza

Oravec A.

Kutnár

Vyšný J.

 

Sm.Žiar-Važec

Švorčík

Nemec P.

Čimbora

Makovický

 

Lisková-Hubová

Podskuba

Gazdík

Kubínová

 

 

Pribylina-Dúbrava

Zlejší

Psotný

Smatana

Grendel

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            08.09.2019 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Bobrovec

Bielesch

Maga

Baláž Ri.

 

7.9. o 15:30 hod.

Východná-Vavrišovo

Psotný

Murza

Jančuška

 

7.9. o 15:30 hod.

Iľanovo-Beňadiková

Nemec J.

Poljak

Šlauka

 

 

Demänová-Podtúreň

Prončák M.

Prončák J.

Raffaj

 

 

Kvačany-P.Ľupča

Maga

Krišanda J.

Krišanda L.

Dráb

 

Lúčky-Hybe

Beňo

Čačo

Lucký

 

 

Prosiek-Černová

Pribylinec

Rajniak

Krivoš A.

Haviar

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             08.09.2019 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar“B“-Gôtovany

Nemec J.

Lisý M.

Prončák J.

 

7.9. o 15:30 hod.

Hybe“B“-Hrboltová

Laučík

Holub

Adzima

Bubniak

7.9. o 15:30 hod.

L.Revúce-Jamník

Katrák

Plaskúr

 

 

o 15:00 hod.

Štiavnička-L.Vlachy

Rúčka M.

Jančuška

 

Matula

 

V.Dubová-L.Ondrej

Cibuľa

Dančová

 

 

 

Sv.Kríž-B.Potok

Murza

Črep

Špaček

 

 

Ondrašová-L.Trnovec

Lisý M.

Krivulčík L.

Žuffa J.

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  07.09.2019 o 15,30 hod.       02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Iľanovo

Kutnár

Prončák M.

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Švošov

Širúček

Šlauka

 

 

 

L.Ján-Likavka

Pribylinec

Črep

 

 

 

Ondrašová-Bobrovec

Nemec P.

Neuman

 

 

 

 

U-19 MF                                                                               07.09.2019 o 00,00 hod.       01.turnaj

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Sv.Kríž

Nemec J.

 

 

 

o 10:00 hod.

Lúčky-L.Revúce

Rúčka M.

 

 

 

o 10:45 hod.

L.Revúce-Vavrišovo

Nemec J.

 

 

 

o 11:35 hod.

Lúčky-Sv.Kríž

Rúčka M.

 

 

 

o 12:20 hod.

Sv.Kríž-L.Revúce

Nemec J.

 

 

 

o 13:15 hod.

Vavrišovo-Lúčky

Rúčka M.

 

 

 

o 14:00 hod.

Poznámka: stretnutia sa odohrajú na ihrisku vo Vavrišove.

 

 4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 08.09.2019 o 13,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-Likavka

odd.R

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Sliače

Kudroň

 

 

 

 

L.Teplá-L.Štiavnica

Čačo

 

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Dančová

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 08.09.2019 o 13,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Sielnica

Čimbora

 

 

 

 

Hybe-Ploštín

odd.R

 

 

 

 

Ondrašová-Bobrovec

Krivulčík L.

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               08.09.2019 o 13,00 hod.       02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Kokava

Kutnár

 

 

 

 

Lúčky-Jamník

Lucký

 

 

 

 

Kvačany-Dúbrava

odd.R

 

 

 

 

Sv.Kríž-Vavrišovo

Špaček

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             05.09.2019 o 17,00 hod.       01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Ružomberok

Baláž Ri.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Lisková

Kubínová

 

 

 

 

Palúdzka-L.Mikuláš

Nemec J.

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica

Maga

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      05.09.2019 o 17,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Podtúreň

Bubniak

 

 

 

 

Sv.Kríž-Važec

Prončák J.

 

 

 

 

Bobrovec-L.Hrádok

Jančuška

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                 31.08.2019 o 14,00 hod.       01.kolo-nová delegácia

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Palúdzka

Rúčka M.

 

 

 

o 13:00 hod.

Ondrašová-Ľubochňa

Jančuška

 

 

 

 

L.Ján-Východná

Kubínová

 

 

 

 

Sv.Kríž-Demänová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-Černová

Pribylinec

 

 

 

1.9. o 10:00 hod.

P.Ľupča-L.Štiavnica

Čimbora

 

 

 

1.9. o 13:30 hod.

 

  I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     07.09.2019 o 13,30 hod.       02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Hrádok

Prončák M.

 

 

 

o 12:00 hod.

L.Štiavnica-Hybe

Plaskúr

 

 

 

 

Východná-P.Ľupča

Jančuška

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Ján

Neuman

 

 

 

 

Černová-Sv.Kríž

Plaskúr

 

 

 

8.9. o 10:00 hod. na UT v Černovej

Ľubochňa-Demänová

Lucký

 

 

8.9. o 10:30 hod. v Stankovanoch

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 05/2019-20 

Dúbrava-Lisková

Žuffa P.

Maga

Zlejší

Žuffa J.

 

Hybe-Kvačany

Laučík

Glajza

Rúčka M.

 

31.8. o 15:00 hod.

Beňadiková-Bobrovec

Zlejší

Kutnár

Prončák J.

 

31.8. o 15:30 hod.

Černová-Lúčky

Širúček

Bubniak

Črep

Vrtich

31.8. o 18:00 hod.

P.Ľupča-Demänová

Smatana

Pribylinec

Čimbora

Krivoš M.

 

Hrboltová-V.Dubová

Vrtich

Žiak

 

 

31.8. o 14:30 hod.

L.Ondrašová-Prosiek (U19)

Wosiňski

Jančuška

 

 

11.9. o 17:00 hod.

L.Sliače-Likavka (U15)

Lacková

 

 

 

11.9. o 15:00 hod.

Dúbrava-Lúčky (U15 MF)

Maga

 

 

 

 

L.Hrádok-Černová (U11)

Zlejší

 

 

 

1.9. o 10:00 hod.

P.Ľupča-L.Štiavnica (U11)

Čimbora

 

 

 

1.9. o 13:30 hod.

 

Igor Repa                                                                          Vladimír Hubka

 

predseda LFZ                                                                      sekretár LFZ

 

 

 

 

 


 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk